พันธบัตรคือ
ซื้อ พันธบัตร รัฐบาล ดี ไหม
ขาย พันธบัตร