รถแลกเงินที่ไหนดี สถาบันทางการเงินไหน ธนาคารใด!? มารู้กับ 6 แหล่งทุนน่าสนใจในปี 2563 กัน!

รถแลกเงินที่ไหนดี 2563

 

รถแลกเงิน... เป็นหนึ่งในสินเชื่อที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะสามารถที่จะเปลี่ยนให้รถกลายเป็นเงินทุนได้อย่างรวดเร็วและนอกจากนี้ ยังสามารถมีรถมาขับใช้งานได้ตามปกติอีกด้วย แต่หลายคนอาจกำลังลังเลใจว่าแล้วรถแลกเงินที่ไหนดี!? ถ้าหากใครยังตัดสินใจไม่ได้ว่าควรเลือกรถแลกเงินที่ไหนดี ในปี 2563 ลองมาทำความรู้จักกับสถาบันทางการเงินชั้นนำที่เปิดให้บริการรถแลกเงินกันเลย

 

6 สถาบันทางการเงินที่จะช่วยจบปัญหารถแลกเงินที่ไหนดี!? ประจำปี 2563

รถแลกเงินที่ไหนดี 2563

 

1.รถแลกเงินที่ไหนดีในปี 2563 : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รถแลกเงินที่ไหนดี 2563

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรถแลกเงินธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

 

 • เปลี่ยนรถให้กลายเป็นเงินสดอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องโอนเล่ม
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงินกู้
 • ผ่อนยาวนานสบายใจสูงสุด 84 งวด
 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์
 • ค่างวดชำระไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ไม่ต้องทำประกันภัยทุกกรณี
 • การโปะไม่เสียค่าธรรมเนียมปิดบัญชีก่อนกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อรถแลกเงินธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

 

 • รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ SUV ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นไป
 • ผู้สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 6 เดือน และไม่รับรถโอนลอยทุกกรณี (หากถือกรรมสิทธิ์น้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉพาะกรณีที่โอนมาจากสถาบันการเงินหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คน แรก)
 • การโปะไม่เสียค่าธรรมเนียมปิดบัญชีก่อนกำหนด

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรถแลกเงินธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

 

 

รายการทำสัญญา อัตราดอกเบี้ย / จำนวนเงิน (บาท)
สัญญาก่อนวันที่ 1 ส.ค.63

กรณีปกติ

กรณีผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา

 

12 – 18%

23 – 28%

สัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.63 เป็นต้นไป

กรณีปกติ

กรณีผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา

 

12 – 18%

23 – 24%

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถแลกเงินธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

 

 • อายุระหว่าง 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • ต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อรถแลกเงินธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

 

 

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป

 • บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

 

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ หรือนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (*ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนา ภพ.20
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลค้ำประกัน
 • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัย หรือที่ตั้งของกิจการ
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์-กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อบจ.5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเข้า
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

ช่องทางในการชำระค่างวดสินเชื่อรถแลกเงินธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

 

1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (*ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

2.ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือที่ทำการ ปณ. ที่มีเครื่องหมาย Pay at post ทุกสาขาทั่วประเทศ (*มีค่าธรรมเนียม)

3.ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงินสด ณ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ (*มีค่าธรรมเนียม)

4.ชำระผ่านการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Direct Debit)

 

2.รถแลกเงินที่ไหนดีในปี 2563 : ธนาคารไทยพาณิชย์

รถแลกเงินที่ไหนดี 2563

 

จุดเด่นของสินเชื่อรถแลกเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ “รถคือเงิน My Car My Cash

 

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระได้อย่างยาวนานสูงสุด 84 งวด
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.55% (*38% ต่อเดือน)
 • สมัครง่าย ทราบผลอนุมัติรวดเร็วภายใน 5-7 วัน (*ส่วนใหญ่ 1 วัน)
 • สามารถนำรถยนต์ไปใช้งานได้ตามปกติ
 • ผ่อนสบายเริ่มต้นแสนละ 58 บาท ต่อวัน
 • หมดกังวลในเรื่องแผนผ่อนชำระ กับจัดสรรให้สอดคล้องกับสภาพคล่องอย่างลงตัว

เงื่อนไขในการขอสินเชื่อรถแลกเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ รถคือเงิน My Car My Cash

 

 • อายุของรถยนต์ต้องไม่เกิน 15 ปี
 • รถยนต์จะต้องทำการจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถยนต์รับจ้างหรือรถยนต์ที่จดทะเบียนในนามของนิติบุคคล
 • ไม่รับรถยนต์ดัดแปลง เปลี่ยนเครื่อง
 • ไม่รับรถยนต์นำเข้า

 

อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อสินเชื่อรถแลกเงิน My Car My Cash ธนาคารไทย

 

ปีที่จดทะเบียน อัตราดอกเบี้ย / ปี (*ดอกเบี้ยคงที่)
2015-2019 4.05-7.30%
2020-2014 4.55 – 8.15%
2005-2009 5.15 – 9.40%

 

*ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. 2563

คุณสมบัติในการสมัครสินเชื่อสินเชื่อรถแลกเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ รถคือเงิน My Car My Cash

 

 • อายุระหว่าง 20-60 ปี (*เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • ในกรณีที่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทยและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใดๆ (*ยกเว้นลูกค้า SCB หรือ SCBL)

 

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อสินเชื่อรถแลกเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ รถคือเงิน My Car My Cash

 

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (*ถ้ามี)
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคารสำหรับใช้ในการโอนสินเชื่อ
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์ (*กรณีรถยังไม่ปลอดภาระหนี้)
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง (*กรณีปลอดภาระหนี้)
 • รายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน

 

3.รถแลกเงินที่ไหนดีในปี 2563 : สมหวัง เงินสั่งได้

https://cl.accesstrade.in.th/001map000atp

 

ข้อดีของสินเชื่อรถแลกเงินสมหวังเงินสั่งได้

 

 • อนุมัติวงเงินกู้ 110% ของราคาประเมิน
 • อนุมัติรวดเร็วรู้ผลใน 30 นาที
 • รับเงินสดได้ทันทีหลังการอนุมัติ
 • ไม่จำเป็นต้องเป็นป้ายทะเบียนของจังหวัดที่ทำเรื่องขอกู้สินเชื่อ
 • วงเงินสูงสุด 8,000 – 49,999 บาท
 • รับรถมอเตอร์ไซค์อายุการใช้งานสูงสุดไม่เกิน 10 ปี (*นับตั้งแต่ปีจดทะเบียน)
 • รายได้ขั้นต่ำเพียง 8,000 บาท
 • ระยะผ่อนชำระ 3-30 เดือน
 • ช่องทางการชำระเงินค่างวดหลากหลาย สะดวกสบาย
 • ปิดชำระหนี้ก่อนถึงงวดจ่ายได้

ประเภทของรถมอเตอร์ไซค์ที่สามารถนำมาทำการแลกเงิน

 

 • รถมอเตอร์ไซค์ประเภทโซ่ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่ปีจดทะเบียน
 • รถมอเตอร์ไซค์ประเภทออโต้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียน

ยี่ห้อของรถมอเตอร์ไซค์ที่รับให้เข้ากู้สินเชื่อรถแลกเงิน

 

 • Honda
 • Yamaha
 • Kawasaki
 • Suzuki
 • Vespa

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์แลกเงินสมหวังเงินสั่งได้

 

 • อายุระหว่าง 20-65 ปี
 • สัญชาติไทย
 • เป็นเจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์ในตัวรถ
 • ครอบครองรถมอเตอร์ไซค์เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์แลกเงิน

 

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และบุคคลค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และบุคคลค้ำประกัน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุดของผู้ขอกู้สินเชื่อ และบุคคลค้ำประกัน
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ (*อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถมอเตอร์ไซค์สำหรับตรวจสภาพและรับการประเมิน

 

4.รถแลกเงินที่ไหนดีในปี 2563 : ธนาคารกสิกรไทย

รถแลกเงินที่ไหนดี 2563

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรถแลกเงินช่วยได้ธนาคารกสิกรไทย

 

 • วงเงินสินเชื่อสูง
 • ผ่อนระยะยาว สูงสุด 72 เดือน
 • ผ่อนสบาย เริ่มต้นเพียง 57 บาท ต่อวัน
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน
 • ดอกเบี้ยอัตราคงที่
 • รับรถยนต์อาการใช้งานสูงสุด 72 เดือน
 • อนุมัติรวดเร็ว หลังรู้ผลรับเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน
 • ชำระค่างวดได้หลายช่องทาง
 • จ่ายและเช็กค่างวดได้ง่ายดายผ่าน KLeasing on Mobile

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรถแลกเงินช่วยได้ธนาคารกสิกรไทย

 

ดอกเบี้ยของสินเชื่อรถแลกเงินช่วยได้ธนาคารกสิกรไทยเป็นแบบลดต้นลดดอก โดยคิดอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมต่อปี ไม่เกิน 13.84% โดยมีรายละเอียดที่ควรทราบ ดังต่อไปนี้

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี (*เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง สูงสุดไม่เกิน 26% / ปี)
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สูงสุดไม่เกิน MPR+8% ต่อปี

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันของสินเชื่อรถแลกเงินช่วยได้ธนาคารกสิกรไทย

 

สำหรับหลักประกันที่ถูกนำมาใช้ในการขอกู้สินเชื่อรถแลกเงินช่วยได้ธนาคารกสิกรไทย คือ เล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือผูกพันใดๆ หรืออยู่ระหว่างการผ่อนชำระกับที่อื่น (*เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางบริษัทกำหนด)

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อรถแลกเงินช่วยได้ธนาคารกสิกรไทย

 

บุคคลธรรมดา

อายุ 20-70 ปี

สัญชาติไทย

ประกอบอาชีพและมีรายได้ที่ชัดเจน  ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือน

 

นิติบุคคล

ต้องจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี

มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้านหรือที่ทำงาน

ประกอบธุรกิจ และมีรายได้ที่ชัดเจน

จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย

 

5.รถแลกเงินที่ไหนดีในปี 2563 : ธนาคารธนชาต

รถแลกเงินที่ไหนดี 2563

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรถแลกเงิน ธนาคารธนชาต

 

 • เหมาะกับคนที่ต้องการนำรถยนต์มาแลกเงิน
 • ให้บริการผ่านธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ 59 บาท / เดือน
 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนยาวนานสูงสุด 72 เดือน
 • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน (*ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด)
 • ใช้เอกสารในการขอสินเชื่อน้อย เพียงนำเล่มมาประกอบการสมัคร
 • วงเงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรถแลกเงินธนาคารธนชาต

 

สินเชื่อรถแลกเงินธนาคารธนชาต กำหนดอัตราของดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมเอาไว้ที่ 3.18 – 12.8% ต่อปี โดยมีรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยที่ควรทราบ ดังต่อไปนี้

 

กรณีหลักทรัพย์เป็นรถเก๋ง

 

ปีที่จดทะเบียน อัตราดอกเบี้ยคงที่ / ปี อัตราดอกเบี้ยแท้จริง / ปี
2015-2020 3.18 – 9.30% 5.93-14.84%
2010-2014 4.05-10.30% 7.53-16.36%
2005-2009 4.80-12.05% 8.81-18.95%

 

 

กรณีหลักทรัพย์เป็นรถกระบะ

 

ปีที่จดทะเบียน อัตราดอกเบี้ยคงที่ / ปี อัตราดอกเบี้ยแท้จริง / ปี
2015-2020 3.18-9.80% 5.93-15.60%
2010-2014 4.55% 11.30%
2005-2009 5.55% 12.80%

 

เงื่อนไขของรถยนต์ที่นำมาขอใช้บริการสินเชื่อรถแลกเงินธนาคารธนชาต

 

 • อายุของรถยนต์ต่อการจดทะเบียนไม่เกิน 16 ปี
 • รถเก๋ง และรถกระบะ

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรถแลกเงินธนาคารธนชาต

 

 • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • นิติบุคคลต้องมีอายุ 20-65 ปี
 • เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้

 

6.รถแลกเงินที่ไหนดีในปี 2563 : ทิสโก้

รถแลกเงินที่ไหนดี 2563

 

ข้อดีและจุดที่น่าสนใจของสินเชื่อทะเบียนรถแลกเงินทิสโก้

 

 • รถยนต์ผ่อนอยู่ก็สามารถกู้สินเชื่อได้
 • ไม่ต้องโอนเล่ม
 • ได้รับเงินอย่างรวดเร็ว
 • รับรถยนต์อายุสูงสุดรวมผ่อนไม่เกิน 25 ปี
 • ขั้นตอนในการขอสินเชื่อง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก
 • สามารถนำรถยนต์ไปใช้งานได้เหมือนเดิม
 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.49% ต่อปี
 • ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6-72 เดือน
 • ปิดบัญชีเก่าก่อนกำหนดได้
 • ช่องทางในการชำระเงินที่หลากหลาย สะดวกสบาย

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อทะเบียนรถแลกเงินทิสโก้

 

บุคคลธรรมดา

1.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน

2.สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรองรับเงินเดือนๆ ล่าสุดของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน

3.สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน

4.เล่มทะเบียนตัวจริง

5.สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (*อย่างน้อยประเภท 3)

6.รถยนต์เพื่อทำการตรวจสอบสภาพ

 

นิติบุคคล

 

1.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน

2.สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรองรับเงินเดือนๆ ล่าสุดของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน

3.สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน

4.เล่มทะเบียนตัวจริง

5.สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (*อย่างน้อยประเภท 3)

6.รถยนต์เพื่อทำการตรวจสอบสภาพ

7.สำเนาหนังสือรับรองบริษัทประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม

8.สำเนาใบ ภพ.20

9.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ

 

ช่องทางในการชำระค่างวดของสินเชื่อทะเบียนรถแลกเงินทิสโก้

 

สำหรับการชำระค่างวดเงินกู้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ทิสโก้ออโต้แคช ผ่อนอยู่ก็กู้ได้สามารถทำได้หลายช่องทาง ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ทำการกู้ยืมสินเชื่อเป็นอย่างมาก โดยมีทั้งหมด 8  ช่องทางที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

1.ชำระสินเชื่อได้ที่ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขาทั่วประเทศ

2.ชำระเงินโดยจ่ายเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจำนวน 6 ฉบับขึ้นไป

3.ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงศรีอยุธยา นครหลวงไทยและกรุงไทย

4.ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ ศรีอยุธยาและกรุงไทย

5.ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต ของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ กรุงศรีอยุธยาและกรุงไทย

6.ชำระผ่านทางโทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทย และกรุงศรีอยุธยา

7.ชำระ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส

8.ชำระผ่านการตัดบัญชีธนาคารทิสโก้ กสิกรไทยและกรุงศรีอยุธยา

 

บทสรุปส่งท้าย : รถแลกเงินที่ไหนดีที่สุดประจำปี 2563

รถแลกเงินที่ไหนดี 2563

 

          หลังจากที่ได้ทราบข้อมูลที่น่าสนใจกันไปแล้ว... เชื่อว่าตอนนี้คงช่วยไขปริศนาคาใจว่ารถแลกเงินที่ไหนดีที่สุดในปี 2563 กันไปแล้ว อย่างไรก็ตามขอแนะนำสักนิดก่อนจากว่า ถ้าหากให้ความสนใจกับสถาบันการเงินที่เปิดให้รถแลกเงินใด อย่าลืมทำการตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆให้ครบถ้วนเสียก่อน เพื่อที่จะได้รับทราบสิ่งที่ควรรู้และนำไปสู่การกู้ยืมสินเชื่อได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม...

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน AOMSIN BANK
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวมบัตรเครดิตธนาคารออมสิน (AOMSIN BANK) กับสิทธิประโยชน์ที่ไม่ควรพลาด
บัตรเครดิตธนาคารออมสินดีไหม โดนใจหรือเปล่า!? บทความนี้มีคำตอบ!!! ใครอย...
บัตรเครดิตธนชาต Diamond
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตธนชาตไดมอนด์ ( Thhanachart Diamond) ใบเดียวอุ่นใจ ชาว Pantip ชวนพก ช้อป! เที่ยว! ได้ทั่วโลก
บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม (Diamond MasterCard Pla...