กองทุน มือใหม่
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

10 คำศัพท์ที่มือใหม่อยากลงทุนกับกองทุนรวมควรรู้จัก

  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทำหน้าที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการรับบริหารเงินให้กับนักลงทุน
  • Closed-end Fund เป็นกองทุนประเภทที่ไม่รับซื้อหน่วยการรลงทุนคืนจากนักลงทุน
  • Open-end Fund เป็นกองทุนประเภทที่ทำการรับซื้อหน่วยการลงทุนคืนจากนักลงทุน
  • NAV (Net Asset Value) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม
  • NAV per unit มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมหารด้วยจำนวนของหน่วยการลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม
  • Prospectus หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
  • Equtiy Fund กองทุนรวมที่ทำการลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยนในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สิน
  • ตราสารแห่งทุน หุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ
  • Fixed Income Fund กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้
  • ETF (Exhange Traded Fund) กองทุนรวมที่มีนโยบายในการลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีอ้างอิง

อยากลงทุนกับกองทุนรวม มีคำศัพท์และความหมายอะไรที่มือใหม่ควรรู้ก่อนกันบ้าง?

กองทุน มือใหม่

 

การลงทุนกับ “กองทุนรวม” ถือว่าเป็นการลงทุนที่ง่ายดายและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเพียงแค่ทำการเลือกกองทุนที่น่าสนใจ เลือกจำนวนที่ต้องการลงทุนและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ความสามารถเพียงเท่านั้นวงล้อแห่งการลงทุนก็จะขับเคลื่อนต่อไปได้ด้วยตัวเอง

อย่างไรก็ตาม สำหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นลงทุนกับกองทุนรวม มีคำศัพท์หลายประการที่ควรทำความรู้จักกันเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะช่วยให้มือใหม่เข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนกับกองทุนรวมได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

คำศัพท์เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมที่มือใหม่ควรรู้มีอะไรกันบ้าง?

กองทุน มือใหม่

 

คำศัพท์กองทุนรวมสำหรับมือใหม่ ความหมายที่มือใหม่ควรทราบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริษัทที่ทำหน้าที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการรับบริหารเงินให้กับนักลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวม (Mutual Fud) กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
Closed-end Fund กองทุนปิด เป็นกองทุนประเภทที่ไม่รับซื้อหน่วยการรลงทุนคืน เป็นการเสนอขายหน่วยการลงทุนในครั้งเดียวเมื่อเริ่มต้นโครงการและผู้ลงทุนจะได้รับเงินเมื่อครบกำหนดของโครงการ
Open-end Fund กองทุนเปิด เป็นกองทุนประเภทที่ทำการรับซื้อหน่วยการลงทุนคืน บลจ. ที่เสนอขายหน่วยลงทุนจะทำการซื้อหน่วยลงทุนคืนจากนักลงทุน ตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ของโครงการ
NAV (Net Asset Value) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม รวมไปถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้รับมาจากการลงทุนตามราคาตลาดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่ได้รับการหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมดังกล่าว
NAV per unit มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมหารด้วยจำนวนของหน่วยการลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมดังกล่าว (*มูลค่าหน่วยลงทุน 1 / หน่วยลงทุน)
Prospectus หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เป็นเอกสารสำคัญที่ บลจ. จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนรวมให้กับนักลงทุน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ประเภทของกองทุนรวม จำนวนเงินของโครงการ นโยบายการลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นต้น
Equtiy Fund กองทุนรวมที่ทำการลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยนในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ตราสารแห่งทุน หุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ หุ้นของบริษัทที่ทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เป็นต้น
Fixed Income Fund กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ เป็นต้น กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในหุ้นหรือใบสำคัญที่แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ETF (Exhange Traded Fund) กองทุนรวมที่มีนโยบายในการลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีอ้างอิง ทั้งที่เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ ดัชนีตราสารหนี้ ดัชนีอ้างอิงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ น้ำมัน เป็นต้น

 

.
คำศัพท์เกี่ยวกับกองทุนรวมมีเยอะเลย แล้วแบบนี้จะจำหมดได้ยังไงคะเนี่ย?

.
ขอแนะนำว่าให้ค่อย ๆ จดจำไปทีละเล็กละน้อย หลังจากที่เคยชินแล้วก็จะช่วยให้มือใหม่เข้าใจความหมายในโลกของการลงทุนได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแน่นอน...

 

บทสรุปส่งท้าย : คำศัพท์เกี่ยวกับกองทุนรวมมีหลายข้อ มือใหม่ทุกคนควรเรียนรู้เพื่อช่วยให้การลงทุนง่ายดายยิ่งขึ้นกว่าเดิม

กองทุน มือใหม่

 

สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งของการลงทุนก็คือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของตัวเองอย่างเหมาะสม โดยมือใหม่ควรเริ่มต้นจากการเรียนรู้คำศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างเหมาะสมที่จะช่วยทำให้การลงทุนสำหรับมือใหม่กับกองทุนรวมเป็นไปได้อย่างง่ายดายราบรื่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม..

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
สมัคร บัตร เครดิต ktc ออนไลน์
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
#7 ข้อดีน่ารู้ของการสมัครบัตรเครดิต KTC ผ่านทางออนไลน์ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน
อยากทำการสมัครบัตรเครดิต KTC ผ่านทางออนไลน์ มีข้อดีอะไรกันบ้าง ทำไมถึง...