รีไฟแนนซ์รถกรุงศรี
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

กำลังต้องการสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์อยู่หรือเปล่า!? ลองมาฟังข้อเสนอจาก 3 สินเชื่อธนาคารกรุงศรีกัน!!!

รีไฟแนนซ์รถกรุงศรี

 

ธนาคารกรุงศรี เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์และในขณะเดียวกันก็ให้บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ด้วยเช่นกัน แถมยังมีโปรโมชั่นและข้อเสนอที่น่าสนใจหลายประการที่บอกเลยว่าไม่อยากให้พลาด! ส่วนสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรีที่น่าสนใจจะมีอะไรบ้างนั้น ลองมาติดตามจากบทความชิ้นนี้ไปพร้อมกันเลย...

 

3 สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี ที่ห้ามพลาดประจำปี 2563 มีอะไรกันบ้าง!?

รีไฟแนนซ์รถกรุงศรี

 

1.สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี : คาร์ ฟอร์ แคช

รีไฟแนนซ์รถกรุงศรี

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

 

 • สินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ให้การอนุมัติวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินของธนาคารกรุงศรี
 • สินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน (*เฉพาะผู้สมัครชาวไทย)
 • สินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ผ่อนชำระได้อย่างยาวนานตั้งแต่ 12-84 เดือน
 • สินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 0.27% ต่อเดือน
 • สินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ผู้สมัครสามารถนำรถยนต์ไปใช้งานได้เหมือนปกติ
 • สินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช รับรถยนต์อายุใช้งานนานสูงสุด 15 ปี
 • สินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช เลือกได้ทั้งแบบดอกเบี้ยลดต้นลดดอกและแบบดอกเบี้ยคงที่

อยากสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ต้องเตรียมอะไรบ้าง!?

 

ก่อนที่จะทำการสมัครใช้บริการสินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติและเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช

 

 • อายุระหว่าง 20-65 ปี (*ณ วันทำสัญญา)
 • ครอบครองรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีสถานที่พำนักอย่างเป็นหลักแหล่งในประเทศไทย
 • กรณีชาวต่างชาติต้องทำการยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง เอกสารอนุญาตการทำงานในประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนและคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

2.เอกสารสำคัญในการสมัครใช้บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช

 

 • บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • แผนที่ตั้งที่อยู่ และที่ทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการรับเงินโอนเข้าเมื่อได้รับการอนุมัติ
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

 

วงเงินอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ฟอร์แคชขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรกันบ้าง

รีไฟแนนซ์รถกรุงศรี

 

การขออนุมัติสินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคชนั้น ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้สงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระแลผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1.ยี่ห้อของรถยนต์

2.รุ่นของรถยนต์

3.ปีในการจดทะเบียนรถยนต์

4.รายได้ และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

 

2.สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี :สินเชื่อรถยนต์และกระบะกับศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ

รีไฟแนนซ์รถกรุงศรี

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และกระบะกับ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ

 

 • รถยนต์ที่โอนหรือยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ก็สามารถรีไฟแนนซ์ได้
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • ไม่ต้องทำการโอนเล่ม
 • สมัครง่ายทราบผลการอนุมัติที่รวดเร็ว
 • รับเงินก้อนทันที
 • เลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ (*สูงสุดไม่เกิน 5 ปี)

เงื่อนไขในการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และกระบะกับศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ

 

 • อายุระหว่าง 20-65 ปี (*ณ วันทำสัญญา)
 • ครอบครองรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีสถานที่พำนักอย่างเป็นหลักแหล่งในประเทศไทย
 • กรณีชาวต่างชาติต้องทำการยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง เอกสารอนุญาตการทำงานในประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนและคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • พนักงานบริษัท รับจ้างทั่วไปหรือเจ้าของกิจการจะต้องมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • บริษัทที่ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • รถยนต์ทุกประเภทจะต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 20 ปี
 • รถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะโอนกรรมสิทธิ์แล้วหรือยังไม่โอนกรรมสิทธิ์

ประเภทของรถยนต์ที่นำมาใช้สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และกระบะกับศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ

รีไฟแนนซ์รถกรุงศรี

 

 • รถเก๋ง
 • รถกระบะ

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และกระบะกับศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และกระบะกับศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ มีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 0.5 – 2.5 ต่อเดือน หรือร้อยละ 6-30 ต่อปี โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้

สินเชื่อเช่าซื้อ ในกรณีที่ไม่โอนกรรมสิทธิ์

 

อัตราดอกเบี้ยอยู่ร้อยละ 1.50 ต่อเดือน สำหรับรถทุกปีเลยค่ะ EIR หรือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 31.72 ต่อปี

 จำนำทะเบียนรถแบบชำระเงินต้นครั้งเดียว

 

ต้องจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยอยู่ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน สำหรับรถยนต์ทุกอายุปี EIR หรือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 10.90 ต่อปี

เอกสารในการประกอบการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และกระบะกับศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ

รีไฟแนนซ์รถกรุงศรี

 

 • บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • แผนที่ตั้งที่อยู่ และที่ทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการรับเงินโอนเข้าเมื่อได้รับการอนุมัติ
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

 

3.สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี : คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

รีไฟแนนซ์รถกรุงศรี

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

 

 • เปลี่ยนรถให้กลายเป็นเงินสดอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องโอนเล่ม
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการขอวงเงินกู้
 • ผ่อนยาวนานสบายใจสูงสุด 84 งวด
 • ผ่อนเริ่มต้นแสนละ 2,238 บาท
 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์
 • ค่างวดชำระไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ไม่ต้องทำประกันภัยทุกกรณี
 • การโปะไม่เสียค่าธรรมเนียมปิดบัญชีก่อนกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

 

 • รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ SUV ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นไป
 • ผู้สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 6 เดือน และไม่รับรถโอนลอยทุกกรณี (หากถือกรรมสิทธิ์น้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉพาะกรณีที่โอนมาจากสถาบันการเงินหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คน แรก)

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

รีไฟแนนซ์รถกรุงศรี

 

รายการทำสัญญา อัตราดอกเบี้ย / จำนวนเงิน (บาท)
สัญญาก่อนวันที่ 1 ส.ค.63

กรณีปกติ

กรณีผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา

 

12 – 18%

23 – 28%

สัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.63 เป็นต้นไป

กรณีปกติ

กรณีผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา

 

12 – 18%

23 – 24%

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

 

 • อายุระหว่าง 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • ต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ”

รีไฟแนนซ์รถกรุงศรี

 

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป

 

 • บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

 

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ หรือนิติบุคคล

 

 • หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (*ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนา ภพ.20
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลค้ำประกัน
 • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัย หรือที่ตั้งของกิจการ
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์-กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อบจ.5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเข้า
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

 

ช่องทางในการชำระค่างวดและดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี

รีไฟแนนซ์รถกรุงศรี

 

เมื่อสินเชื่อรถกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว หลายคนอาจเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าจะสามารถทำการชำระงวดได้ผ่านช่องทางใดกันได้บ้าง!? โดยสามารถทำการจ่ายได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1.เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ

2.จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย Pay AT Post ทุกสาขาทั่วประเทศ

3.จุดชำระเงินเคาน์เตอร์เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

4.หักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

5.Cenpay

อยากติดต่อสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ กรุงศรีออโต้ทำได้ผ่านช่องทางใดกันบ้าง!?

รีไฟแนนซ์รถกรุงศรี

 

สำหรับคนที่ต้องการติดต่อกับสินเชื่อรถ กรุงศรีออโต้ สามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 

ช่องทางการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์
Call Center สินเชื่อรถ กรุงศรีออโต้ 0-2740-7400
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 0-2627-8211

 

บทสรุปส่งท้าย : สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรีดีไหม!?

รีไฟแนนซ์รถกรุงศรี

 

          จากข้อมูลในข้างต้น... จะเห็นได้ว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนาคารกรุงศรี เป็นหนึ่งในสถาบันด้านการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนที่อยากทำการรีไฟแนนซ์รถยนต์ของตัวเอง เพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ประหยัดมากขึ้นได้เป็นอย่างดี แถมแต่ละโปรโมชั่นเองก็มีข้อเสนอที่เรียกได้ว่าสุดพิเศษหลากหลายที่จะช่วยให้เลือกได้อย่างตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียว...

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
Pantip ขอแนะ! สมัครทำบัตรเครดิตออมสิน ตรวจสอบผลอนุมัติผ่าน-ไม่ผ่านกี่วันรู้ผล
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
Pantip ขอแนะ! สมัครทำบัตรเครดิตออมสิน ตรวจสอบผลอนุมัติผ่าน-ไม่ผ่านกี่วันรู้ผล
สมัครบัตรเครดิตออมสินที่สาขา และออนไลน์ อย่างไร กี่วันรู้ผล รวจสอบผลอน...