3 ประกันสุขภาพฟิลลิป ประกันดีมีเงินชดเชยรายได้ อุ่นใจในยามเจ็บ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

รวม 3 ประกันสุขภาพฟิลลิป ที่จะช่วยให้อุ่นใจยามรักษาพยาบาล

 

ประกันโควิด กรุงไทย

 

ฟิลลิป......หลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่ออยู่ก่อนแล้วหรือบางท่านอาจไม่เคยได้ยินชื่อบริษัทประกันนี้ด้วยซ้ำ แต่ใครจะรู้เล่าว่าฟิลลิปเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มีประกันชีวิต ประกันภัยและประกันสุขภาพหลายแผนเตรียมบริการให้ลูกค้าผู้มีเกียรติมาเลือกสรร ในบทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับประกันสุขภาพฟิลลิปทั้งสามประเภท จะมีแผนประกันใดน่าสนใจบ้างตามไปอ่านด้านล่างกันได้เลยค่ะ

 

3 ประกันสุขภาพฟิลลิป ประกันดีมีเงินชดเชยรายได้ อุ่นใจในยามเจ็บ : ประกันสุขภาพฮอลปิทอลแคช

 

 

ประกันสุขภาพฟิลลิปประเภทแรก ประกันสุขภาพฮอสปิทอล แคชที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้ท่าน ไม่เพียงแค่นั้นยังคุ้มครองการเสียชีวิต 100% ทุกกรณีตามแผนประกัน ครอบคลุมถึงโรคCOVID-19 ที่กำลังระบาดในเวลานี้ ที่สำคัญยังได้รับเงินชดเชยรายได้เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุดถึง 2,000 บาท

จุดเด่นประกันสุขภาพฮอสปิทอล แคช

1. คุ้มครองการเสียชีวิตสาเหตุทั่วไป 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกัน

2. รับเงินชดเชยการขาดรายได้

 • กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จ่ายวันละ 1,000 บาท หรือ 2,000 บาท

 • กรณีการรักษาในห้อง ICU วันละ 2,000 หรือ 4,000 บาท จ่ายสูงสุด 30 วัน ทั้ง 2 กรณี รวมกันไม่เกิน 730 วัน

3. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคระบาด COVID-19

ข้อกำหนดประกันสุขภาพฮอสปิทอล แคช

 1. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
  • 10 ปี
 2. อายุผู้ขอเอาประกันภัย
  • 20 - 50 ปี
 3. สมัครได้เพียง 1 กรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัย ไม่ว่ากรณีแผน 1 หรือแผน 2
 4. ผู้สมัครตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ

ข้อจำกัดประกันสุขภาพฮอสปิทอล แคช

1. การชดเชยการขาดรายได้ ( HB ) มีระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ รวมทั้งการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19

2. ท่านใดที่มีกรมธรรม์ Income Protection ของบริษัทฯ ไม่สามารถรับบริการ Hospital Cash และ Hospital Cash Plus อีกได้ ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับบริการได้ เพียง Income Protection หรือ Hospital Cash หรือ Hospital Cash Plus ได้เพียงกรมธรรม์เดียวเท่านั้น

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพฮอสปิทอล แคช

 1. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา
  • 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 2. กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล

2.1 ชดเชยรายวัน วันละ 1,000 บาท หรือ 2,000 บาท ตามแผนประกัน สูงสุดไม่เกิน 730 วัน

2.2 รับเงินชดเชยการขาดรายได้ กรณีการรักษาในห้อง ICU สูงสุดไม่เกิน 30 วัน วันละ 2,000 บาท หรือ 4,000 บาท ตามแผนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 30 วัน (ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)
ทั้งนี้ เมื่อรวมผลประโยชน์ในข้อ 2.1 และ 2.2 แล้วต้องไม่เกิน 730 วัน

แผนประกันสุขภาพฮอสปิทอล แคช

 

1แผน 1

 1. เสียชีวิตจากสาเหตุทั่วไป 100,000 บาท
 2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (รวมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุทั่วไปแล้ว) 100,000 บาท
 3. รับเงินชดเชยการขาดรายได้สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล วันละ 1,000 บาท
 4. รับเงินชดเชยการขาดรายได้ กรณีการรักษาในห้อง ICU (สูงสุด 30 วัน) วันละ 2,000 บาท
รวมกันไม่เกิน 730 วัน

2แผน 2

 1. เสียชีวิตจากสาเหตุทั่วไป 100,000 บาท
 2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (รวมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุทั่วไปแล้ว) 100,000 บาท
 3. รับเงินชดเชยการขาดรายได้สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล วันละ 2,000 บาท
 4. รับเงินชดเชยการขาดรายได้ กรณีการรักษาในห้อง ICU (สูงสุด 30 วัน) วันละ 4,000 บาท

รวมกันไม่เกิน 730 วัน

เบี้ยประกันสุขภาพฮอสปิทอล แคช

10 ปี โดยเป็นการชำระงวดรายปี

 

3 ประกันสุขภาพฟิลลิป ประกันดีมีเงินชดเชยรายได้ อุ่นใจในยามเจ็บ : ฮอสปิทอล แคช พลัส

 

ประกันสุขภาพประเภทที่สองจากฟิลลิป ประกันภัยสุขภาพฮอสปิทอล แคช พลัส ที่ให้ท่านมากกว่าการคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอาการเจ็บป่วยแต่ยังรวมถึงเรื่องชีวิตอีกด้วยเพราะ ประกันภัยสุขภาพฮอสปิทอล แคช พลัสคุ้มครองทั้งการเสียชีวิต 100% คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุสูงถึง 500% หรือ 1000% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่เพียงแค่นั้นยังจ่ายเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีเป็นผู้ป่วยในอีกด้วย

จุดเด่นประกันสุขภาพฮอสปิทอล แคช พลัส

1. คุ้มครองการเสียชีวิตสาเหตุทั่วไป 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกัน

2. รับเงินชดเชยการขาดรายได้

 • กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จ่ายวันละ 1,000 บาท หรือ 2,000 บาท

 • กรณีการรักษาในห้อง ICU วันละ 2,000 หรือ 4,000 บาท จ่ายสูงสุด 30 วัน ทั้ง 2 กรณี รวมกันไม่เกิน 730 วัน

3. คุ้มครองอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ 500% หรือ 1,000% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกัน

ข้อกำหนดประกันสุขภาพฮอสปิทอล แคช

 1. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
  • 10 ปี
 2. อายุผู้ขอเอาประกันภัย
  • 20 - 50 ปี
 3. สมัครได้เพียง 1 กรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัย ไม่ว่ากรณีแผน 1 หรือแผน 2
 4. ผู้สมัครตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ

ข้อจำกัดประกันสุขภาพฮอสปิทอล แคช

1. การชดเชยการขาดรายได้ ( HB ) มีระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ รวมทั้งการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19

2. ท่านใดที่มีกรมธรรม์ Income Protection ของบริษัทฯ ไม่สามารถรับบริการ Hospital Cash และ Hospital Cash Plus อีกได้ ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับบริการได้ เพียง Income Protection หรือ Hospital Cash หรือ Hospital Cash Plus ได้เพียงกรมธรรม์เดียวเท่านั้น

 

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพฮอสปิทอล แคช

แบบฟอร์ม KYC ธนาคาร

 1. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา
  • 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • สาเหตุจากอุบัติเหตุ 500% หรือ 1,000% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกัน
   (ในกรณีเสียชีวิตจากข้อ 1.1 และ 1.2 จะเป็น 600% หรือ 1,100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
 2. กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล

2.1 ชดเชยรายวัน วันละ 1,000 บาท หรือ 2,000 บาท ตามแผนประกัน สูงสุดไม่เกิน 730 วัน

2.2 รับเงินชดเชยการขาดรายได้ กรณีการรักษาในห้อง ICU วันละ 2,000 บาท หรือ 4,000 บาท ตามแผนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 30 วัน (ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)
ทั้งนี้ เมื่อรวมผลประโยชน์ในข้อ 2.1 และ 2.2 แล้วต้องไม่เกิน 730 วัน

แผนประกันสุขภาพฮอสปิทอล แคช

 

1แผน 1

 1. เสียชีวิตจากสาเหตุทั่วไป 100,000 บาท
 2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (รวมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุทั่วไปแล้ว) 600,000 บาท
 3. รับเงินชดเชยการขาดรายได้สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล วันละ 1,000 บาท
 4. รับเงินชดเชยการขาดรายได้ กรณีการรักษาในห้อง ICU (สูงสุด 30 วัน) วันละ 2,000 บาท
รวมกันไม่เกิน 730 วัน

2แผน 2

 1. เสียชีวิตจากสาเหตุทั่วไป 100,000 บาท
 2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (รวมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุทั่วไปแล้ว) 1,100,000 บาท
 3. รับเงินชดเชยการขาดรายได้สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล วันละ 2,000 บาท
 4. รับเงินชดเชยการขาดรายได้ กรณีการรักษาในห้อง ICU (สูงสุด 30 วัน) วันละ 4,000 บาท

รวมกันไม่เกิน 730 วัน

3 ประกันสุขภาพฟิลลิป ประกันดีมีเงินชดเชยรายได้ อุ่นใจในยามเจ็บ : เอชเอส โกลด์

 

 

ประกันสุขภาพฟิลลิปประเภทสุดท้ายเอชเอส โกลด์ที่เป็นสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ มาพร้อมคำเคลมคุ้มครองทุกที่ ทั่วไทยที่จะทำให้ท่านผู้เอาประกันรู้สึกปลอดภัยหายห่วง ความพิเศษสมค่ากับคำว่าโกลด์นั่นคือ การเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสูงสุดถึง 30,000,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจาก 3 โรคร้ายแรง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก คุ้มครองกรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงอีกด้วยค่ะ

จุดเด่นประกันสุขภาพฮอสปิทอล แคช พลัส

1. เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสูงสุดถึง 30,000,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

2. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจาก 3 โรคร้ายแรง ดังนี้ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง

3. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ดังนี้ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด

4. คุ้มครองกรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง รวมค่าเรียกรถพยาบาล

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพเอชเอส โกลด์

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน

2. ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)

3. ค่ารักษาพยาบาลอื่นในโรงพยาบาล

4. ค่ายากลับบ้าน

5. ค่าแพทย์ตรวจรักษาต่อวันและค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

6. ค่าแพทย์ผ่านัดและหัตถการ

7. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์

8. ค่าฟื้นฟูผู้ป่วยใน

9. ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์

10. ค่าใช้จ่ายสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ

11. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยนอก

ข้อกำหนดประกันสุขภาพฮอสปิทอล แคช

 1. อายุผู้ขอเอาประกันภัย
  • 18 - 70 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำตามทุนของสัญญาหลัก
 3. ต้องตรวจสุขภาพตามเกณฑ์การตรวจมาตรฐานของบริษัท
 4. ไม่คุ้มครองภาวะที่ผลจากความผิดปกติแต่กำเนิด
 5. ไม่คุ้มครองโรคเอดส์หรือกามโรค
 6. ไม่คุ้มครองการก่อการร้าย
 7. ไม่คุ้มครองการตรวจรักษาเพื่อการเสริมสวย

 

3 ประกันสุขภาพฟิลลิป ประกันดีมีเงินชดเชยรายได้ อุ่นใจในยามเจ็บ : บทส่งท้าย

 

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ Pantip

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับประกันสุขภาพฟิลลิปที่ทางเรารวบรวมมาให้ มีแบบไหนที่ถูกอกถูกใจท่านบ้างไหมคะ ถ้าหากว่ามีก็อย่ารีรอที่จะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาแผนประกันที่เหมาะสมกับความต้องการและคุ้มค่าที่สุดด้วยการเปรียบเทียบจุดเด่น-จุดด้อยของผลิตภัณฑ์ ข้อจำกัดและขอบเขตความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ ถ้าหากว่าพบเจอสิ่งที่ตรงตามประสงค์และดีที่สุดแล้ว ก็อย่ารีรอที่จะติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสมัครเลยนะคะเพราะ เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่รอไม่ได้

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตร เครดิต สําหรับ นักศึกษา
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
นักศึกษาทำบัตรเครดิตได้ไหม? [ 3 บัตรเครดิตสำหรับนักศึกษา ] น่าสนใจเพื่อคุณ!
ไขข้อสงสัย เป็นนักศึกษาจบใหม่ทำบัตรเครดิตได้ไหม? บทความนี้มีคำตอบมาฝาก...
สินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10,000
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ตัดยอดวันไหน!? กับ 6 ช่องทางชำระหนี้บัตรที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น
บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ตัดยอดวันไหน ชำระอย่างไรที่ไหนรวดเร็วไม่ต้องกลั...