มาดู #5 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการ เรียกร้องสินไหมสำหรับ ผู้ป่วย OPD ที่ทำประกันกับ AIA
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ
  • บริการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอก OPD ที่ทำประกันกับ AIA ผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญา คือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เอาประกันภัยที่มีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพรายบุคคลซึ่งมีความคุ้มครองการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
  • เงื่อนไข หลังจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพรายบุคคลเริ่มมีผลคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30 วัน
  • เงื่อนไข การรักษาผู้ป่วยนอก OPD สำหรับโรคทั่วไป , OPD ในช่วง 30 วันหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน , กรณีอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง , รักษาโรคไตวายเรื้อรังโดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด , รักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา และค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด
  • เงื่อนไข ถ้าหากมีค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน ผู้เอาประกันต้องจ่ายส่วนต่างเองกับทางโรงพยาบาล

Contents

เรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอก OPD สำหรับผู้ทำประกันกับ AIA มีอะไรต้องรู้บ้าง มาดูเลย!

 

ประกัน...หนึ่งในสิ่งจำเป็นที่เกือบทุกครอบครัวต้องมี การประกันมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ประกันสุขภาพ ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และอื่นๆ สิ่งที่เหมือนกันสำหรับหลายๆประกันคือการจ่ายเงินทดแทนสำหรับผู้เอาประกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ระบุในเงื่อนไขของกรมธรรม์การเรียกร้องสินไหมเป็นสิ่งที่เราต้องทำ แต่สำหรับผู้ที่เป็นผู้ป่วยนอก หรือ OPD จะเรียกร้องสินไหมได้อย่างไร ในบทความนี้จะพูดถึงการเรียกร้องสินไหมสำหรับผู้ป่วยนอกที่ทำประกันกับ AIA จะมีอะไรน่ารู้บ้าง ไปดูกันเลย!

 

บริการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอก OPD ที่ทำประกันกับ AIA ผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญา คืออะไร?

 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เอาประกันภัยที่มีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพรายบุคคลซึ่งมีความคุ้มครองการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน  2564 เป็นต้นไป ผู้เอาประกันสามารถใช้บริการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกตามสิทธิความคุ้มครองที่ซื้อไว้แล้ว โดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้ หลังจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพรายบุคคล จะมีผลคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุ ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามที่มีการต่ออายุครั้งสุดท้าย ณ โรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ OPD Cashless ได้เลยทั่วประเทศ

 

เงื่อนไขการใช้บริการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วย OPD ที่ทำประกันกับ AIA ผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญา อย่างที่ 1

 

บริการเรียกร้องสินไหมสามารถใช้บริการผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญาได้หลังจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพรายบุคคลเริ่มมีผลคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม หรือถ้าหากมีการต่ออายุ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย

 

เงื่อนไขการใช้บริการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วย OPD ที่ทำประกันกับ AIA ผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญา อย่างที่ 2

 

สำหรับผู้เอาประกันภัย AIA ที่มีผลประโยชน์เพิ่มเติมสุขภาพรายบุคคล ซึ่งมีความคุ้มครอง ดังนี้

1.การรักษาผู้ป่วยนอก OPD สำหรับโรคทั่วไป (OPD general)

2.การรักษาผู้ป่วยนอก OPD ในช่วง 30 วันหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (OPD follow up)

3.การรักษาผู้ป่วยนอก OPD กรณีอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง (E&O)

4.การรักษาผู้ป่วยนอก OPD กรณีรักษาโรคไตวายเรื้อรังโดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด (OPD Hemodialysis)

5.การรักษาผู้ป่วยนอก OPD กรณีรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา (OPD Radiation)

6.การรักษาผู้ป่วยนอก OPD กรณีค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด (OPD Chemotherapy)

 

เงื่อนไขการใช้บริการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วย OPD ที่ทำประกันกับ AIA ผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญา อย่างที่ 3

 

การใช้บริการเรียกร้องสินไหมผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญาสามารถทำได้ผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญา OPD Cashless หรือสามารถสอบถามโดยตรงที่โรงพยาบาลที่ท่านประสงค์ใช้บริการ

 

เงื่อนไขการใช้บริการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วย OPD ที่ทำประกันกับ AIA ผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญา อย่างที่ 4

 

เพื่อจะทราบผลในการพิจารณาของบริษัท ทางบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านระบบ Smart claim โดยผู้เอาประกันจำเป็นต้องลงนามรับทราบผลการพิจารณา

 

เงื่อนไขการใช้บริการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วย OPD ที่ทำประกันกับ AIA ผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญา อย่างที่ 5

 

ถ้ามีค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิผลประโยชน์ ผู้เอาประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้เอง กับโรงพยาบาล

 

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วย OPD ได้รับจากประกัน AIA ทุกประเภทมั้ยคะ?

ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับนะ เฉพาะคนที่ทำสัญญาเพิ่มเติมส่วนบุคคลเท่านั้น ลองศึกษาดีๆก่อนตัดสินใจนะ

 

บทสรุปส่งท้าย : 5 เงื่อนไขที่จำเป็นต้องรู้ในการเรียกร้องสินไหมสำหรับผู้ป่วย OPD ที่ทำประกันกับ AIA

ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

 

ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

 

เห็นไหมว่า....การทำประกันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผลประโยชน์และเงื่อนไขกรมธรรม์ต่างๆล้วนเป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี ในบทความนี้เราได้พูดถึงการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกหรือ OPD สำหรับผู้ที่ทำประกันกับบริษัท AIA ซึ่งมี 1 เรื่องที่ต้องรู้ และ 5 ขั้นตอนที่สำคัญเพื่อจะทำตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทได้อย่างถูกต้อง

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ