ประกันชีวิตแบบมีเงินปันผล 10/5 จากกรุงเทพประกันชีวิต มีอะไรน่าสนใจและควรรู้บ้าง? มาดูเลย! #2022
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ
• ประกันชีวิต 10/5 แบบมีเงินปันผลออกแบบ เพื่อทุกเป้าหมายที่ตั้งใจด้วยประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ในระยะสั้น โดยชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี และรับความคุ้มครองชีวิตตลอด 10 ปี
• ประกันชีวิต 10/5 แบบมีเงินปันผล มีเงื่อนไขในการรับประกัน การพิจารณาและเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
• ประกันชีวิต 10/5 แบบมีเงินปันผล ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีมีชีวิตและเสียชีวิตโดยให้ผลประโยชน์อย่างคุ้มค่าแก่ผู้เอาประกัน

Contents

กรุงเทพประกันชีวิต บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 10/5 น่าสนใจยังไง? มาดูกัน

 

ประกัน...หนึ่งในสิ่งจำเป็นที่หลายๆครอบครัวให้ความสำคัญ แม้การทำประกันไม่สามารถป้องกันหรือปกป้องเราจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ แต่การทำประกันจะช่วยลดภาระและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวโดยช่วยให้สามารถไปต่อได้หลายคนจึงตัดสินใจทำประกันและนอกจากนั้น ประกันไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว แต่มีมากมายหลายรูปแบบ ในบทความนี้เราจะพูดถึงการทำประกันสะสมทรัพย์แบบมีเงินปันผล 10/5 จากกรุงเทพประกันชีวิต จะมีอะไรน่าสนใจและน่ารู้บ้าง มาดูกันเลย!

 

ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ บีแอลเอ แฮปปี เซฟวิ่ง 10/5 แบบมีเงินปันผล คืออะไร?

 

ประกันที่ออกแบบมาเพื่อทุกเป้าหมายที่ตั้งใจด้วยประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ในระยะสั้น โดยชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี และรับความคุ้มครองชีวิตตลอด 10 ปี เหมาะสำหรับการบริหารเงินออมให้เพิ่มพูน และต่อยอดความมั่นคงไปสู่เป้าหมายในชีวิตที่ตั้งใจ ทั้งยังตอบโจทย์เรื่องความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การันตีเงินคืนและเพิ่มโอกาสได้รับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

เงื่อนไข ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ บีแอลเอ แฮปปี เซฟวิ่ง 10/5 แบบมีเงินปันผล

 

เงื่อนไขการรับประกันฉบับย่อ

 • อายุรับประกัน นับตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 80 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกัน เริ่มต้นที่ 50,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกันแบบรายปี
 • การพิจารณารับการประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
 • สำหรับกรณีที่ไม่ได้ซื้อสัญญาเพิ่มเติม ไม่จำเป็นต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

ความคุ้มครองและผลประโยชน์ ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ บีแอลเอ แฮปปี เซฟวิ่ง 10/5 แบบมีเงินปันผล

 

1ผลประโยชน์และความคุ้มครองในกรณีที่มีชีวิตอยู่

 • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2,4,6 และ 8 รับเงินคืนปีละ 5 เปอร์เซ็นต์
 • ในวัครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 490 เปอร์เซ็นต์
 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 510 เปอร์เซ็นต์
 • พร้อมโอกาสรับเงินปันผลตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัท

2ผลประโยชน์และความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต

 • ในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100 เปอร์เซ็นต์
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200 เปอร์เซ็นต์
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300 เปอร์เซ็นต์
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 400 เปอร์เซ็นต์
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 5 - 10 รับ 500 เปอร์เซ็นต์

ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ บีแอลเอ แฮปปี เซฟวิ่ง 10/5 แบบมีเงินปันผล เหมาะกับใคร?

 

 • สำหรับวางแผนชีวิต เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในอนาคต
 • สำหรับวางแผนการลงทุน เพื่อผลตอบแทนที่มากกว่าและเงินต้นที่ไม่สูญหาย
 • สำหรับวางแผนการศึกษาบุตร – สร้างครอบครัว เพื่อการศึกษาของลูกที่รักของคุณ
 • สำหรับวางแผนลดหย่อนภาษี สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปช่วยลดหย่อนภาษีได้
 • สำหรับวางแผนเพื่อธุรกิจ วางแผนเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้

ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ บีแอลเอ แฮปปี เซฟวิ่ง 10/5 แบบมีเงินปันผล ไม่คุ้มครองในกรณีไหนบ้าง?

 

ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ บีแอลเอ แฮปปี เซฟวิ่ง 10/5 แบบมีเงินปันผล

 

 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายในเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ว่าผู้เอาประกันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายในเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้ที่รับผลประโยชน์ฆ่าตัวตาย

 

เพื่อได้รับผลประโยชน์สูงสุดของประกัน 10/5 ผู้เอาประกันควรทำยังไงคะ?

เพื่อจะได้รับผลประโยชน์สูงสุด ผู้เอาประกันควรชำระเบี้ยประกันจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา นะครับ

 

บทสรุปส่งท้าย : รวมเรื่องต้องรู้ก่อนทำ ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ บีแอลเอ แฮปปี เซฟวิ่ง 10/5 แบบมีเงินปันผล

ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

 

ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

 

เห็นไหมว่า....หลายคนให้ความสำคัญกับการทำประกันแม้ในรายละเอียดจำเป็นต้องศึกษาและใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจแต่การทำอย่างนี้เกิดประโยชน์มากเพราะทำให้ผู้เอาประกันเองเข้าใจสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ สิ่งที่จะได้รับและไม่ได้รับ ในบทความนี้ได้รวบรวมที่ต้องรู้เกี่ยวกับประกัน 10/5 เอาไว้แล้ว หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ