#5 ช่องทางติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

 • ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 350/8 หมู่ 5 ถนนโชติพันธุ์ ตำบลหนองครก
 • ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ Facebook : facebook.com/sso.sisaket/
 • ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ อีเมล srisaket@sso.go.th
 • ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ เว็บไซต์ sso.go.th/wpr/sisaket
 • ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4563-1068-9 / +6645 613 560 / 045-631068-9

 

อยากติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ มีช่องทางไหนที่รวดเร็วบ้าง?

ประกัน สังคม จ ศรีสะเกษ

 

สำหรับผู้ประกันตนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ เชื่อว่าหลายคนอาจอยากที่จะทำการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลที่ต้องการ หรือเบิกถอนสิทธิตามประกันสังคมของตัวเอง แต่อาจจะยังไม่ทราบว่าควรทำการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษผ่านทางช่องทางใดจึงจะได้รับการบริการอย่างรวดเร็วมากที่สุด

ถ้าหากใครกำลังอยากติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ บทความนี้ได้ทำการรวบรวมช่องทางที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจมาฝากกันให้เลือกตามความสะดวกของตัวเองได้เลย

 

กองทุนประกันสังคมคืออะไร?

ประกัน สังคม จ ศรีสะเกษ

 

กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่มีหน้าที่ช่วยเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตของกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้และได้ทำการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นการช่วยกันเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอาการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน โดยกองทุนประกันสังคมจะเข้ามาช่วยสนับสนุนในการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง

 

ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษได้ คือใครบ้าง

ประกัน สังคม จ ศรีสะเกษ

 

สำหรับคนที่อยากขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้ประกันตน” กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ต้องเป็นลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่เข้าทำงานและทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างมีจำนวนมากกว่า 1 คนขึ้นไป 

เมื่อมีลูกจ้างมากกว่า 1 คน ขึ้นไป นายจ้างจะต้องทำการขึ้นทะเบียนลูกจ้างในฐานะเป็นผู้ประกันตน ภายในระยะเวลา 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างรายใหม่เข้ามาทำงานก็จะต้องทำการขึ้นทะเบียนให้กับลูกจ้างเหล่านั้นในระยะเวลา 30 วัน ด้วยเช่นกัน และความเป็นผู้ประกันตนจะสิ้นสุดเมื่อลูกจ้างทำการลาออกจากงาน เลิกจ้าง นายจ้างจะต้องทำการแจ้งการออกจากงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ด้วยเช่นกัน

 

ช่องทางติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ

ประกัน สังคม จ ศรีสะเกษ

 

ในส่วนของช่องทางการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ โดยทั่วไปแล้วนิยมทำการติดต่อโดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

ช่องทางในการติดต่อ วิธีการติดต่อ
สถานที่ตั้ง 350/8 หมู่ 5 ถนนโชติพันธุ์ ตำบลหนองครก
Facebook https://www.facebook.com/sso.sisaket/
อีเมล srisaket@sso.go.th
เว็บไซต์  sso.go.th/wpr/sisaket
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4563-1068-9 / +6645 613 560 / 045-631068-9

 

.
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ทางไหนเร็วที่สุดคะ?

.
ขอแนะนำว่าติดต่อทางโทรศัพท์หรือเดินทางไปที่สำนักงานโดยตรงในช่วงเวลาทำการราชการ จะเป็นการติดต่อที่เร็วที่สุดนะ

 

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือดูแลอะไรบ้าง!?

ประกัน สังคม จ ศรีสะเกษ

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนตามสิทธิของตัวเองดังต่อไปนี้

 

 • กรณีเจ็บป่วย เจ็บป่วยปกติ / ประสบอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต และค่าทันตกรรม
 • กรณีคลอดบุตร ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
 • กรณีทุพพลภาพ เงินทดแทนการขาดรายได้ / ค่าบริการทางการแพทย์
 • กรณีเสียชีวิต จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน รับเงินสงเคราะห์ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 4 เดือน และค่าทำศพ 50,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบ 120 เดือนขึ้นไป นับเงินสงเคราะห์ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 12 เดือน พร้อมค่าทำศพ 50,000 บาท
 • กรณีชราภาพ รับเงินบำนาญชราภาพ หรือเงินบำเหน็จชราภาพ
 • กรณีสงเคราะห์บุตร รับเงินสงเคราะห์บุตรคนละ 800 บาท / เดือน (บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์ ครั้งละไม่เกิน 3 คน)
 • กรณีว่างงาน รับเงินทดแทนในช่วงว่างงาน 70% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 200 วัน

 

ส่งท้ายก่อนจาก #การติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษไม่ยากอย่างที่หลายคนคิด

ประกัน สังคม จ ศรีสะเกษ

 

จากข้อมูลในข้างต้นจะเห็นได้ว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่เรียกได้ว่าหลากหลาย ถ้าหากใครมีความต้องการที่จะติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ขอแนะนำให้เลือกช่องทางที่สะดวกเหมาะสมกับตัวเอง แล้วลองทำการติดต่อกันก่อนเผื่อว่าเจ้าหน้าที่จะตอบคำถามคาใจได้ โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางเข้าไปที่สำนักงานโดยตรง

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ