ประกันการเดินทางในประเทศ 7-11 จะมีแบบแผนกี่แบบและมีอะไรน่าสนใจบ้าง มาดูกัน!
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ
• ประกันเดินทางกายในประเทศ 7-11 แบบแผน 1 : ให้ความคุ้มครองกรณี เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และจ่ายค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท
• ประกันเดินทางกายในประเทศ 7-11 แบบแผน 2 : ให้ความคุ้มครองกรณี เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และเพิ่มในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดงานศพในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 5,000 บาท
• ประกันเดินทางกายในประเทศ 7-11 แบบแผน 3 : ให้ความคุ้มครองกรณี เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และเพิ่มในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดงานศพในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 10,000 บาท
• ประกันเดินทางกายในประเทศ 7-11 แบบแผน 4 : ให้ความคุ้มครองกรณี เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และเพิ่มในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดงานศพในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 5,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท

7-11 มีประกันการเดินทางในประเทศแบบไหนบ้าง มาดูคำตอบกัน!

 

การเดินทาง...ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพราะทำงาน เดินทางกลับบ้าน หรือเดินทางท่องเที่ยว ในปัจจุบันการเดินทางล้วนเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญเพราะมีหลากหลายช่องทางในการเดินทางเพื่อไปยังจุดหมายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยทางบก หรือทางอากาศ ผู้คนสามารถเลือกใช้บริการตามความเหมาะสมและความสะดวกและสำหรับคนที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่คอยอำนวยความสะดวกและช่วยการันตีความปลอดภัยนั่นคือ การประกัน ในบทความนี้เราจะพูดถึงประกันการเดินทางในประเทศที่สามารถซื้อผ่าน 7-11 จะมีอะไรน่าสนใจ มาดูกันเลย!

 

ก่อนไปดูประกันการเดินทางในประเทศจาก 7-11 มาดูกันก่อนว่า ประกันการเดินทางในประเทศคืออะไร?

 

ประกันการเดินทางในประเทศ คือ กรมธรรม์ที่จะคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทางระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งประกันนี้จะคุ้มครองตั้งแต่ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ จนถึงขั้นเสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัติหตุระหว่างเดินทาง ซึ่งจะมีราคาและระยะเวลาในการคุ้มครองแตกต่างกันไปแล้วแต่กรมธรรม์ของบริษัทประกัน

การเลือกซื้อประกันการเดินทางภายในประเทศที่ 7-11

 

แม้ 7-11 เองจะไม่ใช่บริษัทประกันแต่เราสามารถซื้อประกันจากทาง 7-11 ได้เพราะทาง 7-11 เป็นตัวกลางในการซื้อ-ขายประกันภัยให้กับบริษัทที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาและคุ้นเคยอย่างดีหลายบริษัท เช่น เมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพประกันชีวิต หรือ ทิพยประกันภัย นั่นเอง โดยวิธีนี้ 7-11 ได้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้เราสามารถซื้อประกันได้เองง่ายๆ สิ่งที่จำเป็นมีเพียงเงินและบัตรประชาชน แค่นี้ก็ติดต่อพนักงานเพื่อซื้อประกันได้เลย นอกจากประกันการเดินทางแล้ว 7-11 ยังจำหน่ายประกันสุขภาพทั่วไปอีกด้วย เรียกได้ว่าสะดวกสบายมากจริงๆ

 

7-11 มีประกันการเดินทางในประเทศแบบแผนไหนที่น่าสนใจบ้าง?

 

1แผน ประกันเดินทางภายในประเทศ 59 บาท คุ้มครอง 60 วัน

 

 • กรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทกรุงเทพประกันภัย สำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปีบริบูรณ์
 • ประกันให้ความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ ถูกลอบทำร้ายหรือฆาตกรรม เป็นเงินจำนวน 150,000 บาท (75,000 บาท ในกรณีที่ขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์)
 • จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5000 บาท
 • จ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีที่มีกระดูกแตกหรือหัก 15,000 บาท

 

2แผน ประกันเดินทางภายในประเทศ 100 บาท คุ้มครอง 1 ปี

 

 • กรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท เมืองไทยประกันภัย เมืองไทยประกันชีวิต ธนชาตประกันภัย ประกันภัยไทยวิวัฒน์ และกรุงเทพประกันภัย สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปีบริบูรณ์
 • ประกันให้ความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองกรณีที่เสียชีวิต เสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไม่ว่าจะจากการถูกลอบทำร้ายหรือฆาตกรรม หรือขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท
 • จ่ายค่าใช้จ่ายจากการจัดงานศพในกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 5,000 บาท (ยกเว้นการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรกของการทำกรมธรรม์)

 

3แผน ประกันเดินทางภายในประเทศ 200 บาท คุ้มครอง 1 ปี

 

 • กรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท เมืองไทยประกันภัย เมืองไทยประกันชีวิต ธนชาตประกันภัย ประกันภัยไทยวิวัฒน์ และกรุงเทพประกันภัย สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปีบริบูรณ์
 • ประกันให้ความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองกรณีที่เสียชีวิต เสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไม่ว่าจะจากการถูกลอบทำร้ายหรือฆาตกรรม หรือขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท
 • จ่ายค่าใช้จ่ายจากการจัดงานศพในกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 10,000 บาท (ยกเว้นการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรกของการทำกรมธรรม์)

 

4แผน ประกันเดินทางภายในประเทศ 222 บาท คุ้มครอง 1 ปี

 

 • กรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท เมืองไทยประกันภัย เมืองไทยประกันชีวิต ธนชาตประกันภัย ประกันภัยไทยวิวัฒน์ และกรุงเทพประกันภัย สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปีบริบูรณ์
 • ประกันให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต เสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุ ถูกลอบทำร้ายหรือฆาตกรรม เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท (และ 50,000 บาท หากขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
 • จ่ายค่าใช้จ่ายที่มาจากการจัดงานศพในกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 5,000 บาท (ยกเว้นการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรกของการทำกรมธรรม์)
 • จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลพิเศษ รถเข็น อวัยวะเทียมนอกร่างกาย และแพทย์ทางเลือก

 

ประกันเดินทางในประเทศกับ 7-11 น่าทำไว้มั้ยคะ?

น่าสนใจมากๆ ถ้าเดินทางบ่อยทำติดไว้ก็ดีเลยนะ!

บทสรุปส่งท้าย : 7-11 กับประกันการเดินทางภายในประเทศที่ทำได้ง่ายๆ

ประกันอุบัติเหตุ Cigna Free PA
ประกันอุบัติเหตุ Cigna Free PA

 

เห็นไหมว่า...ประกันสำหรับการเดินทางเป็นเรื่องสำคัญแม้จะเป็นการเดินทางภายในประเทศเพราะประกันต่างๆที่ออกแบบสำหรับนักท่องเที่ยวคุ้มครองความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีนักท่องเที่ยวและในบทความนี้เราก็ได้ดูแล้วว่า 7-11 มีประกันเดินทางภายในประเทศอะไรที่น่าสนใจบ้าง หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นตัวช่วยที่ดีในการตัดสินใจ หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้...

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
สมัคร บัตร เครดิต ktc ออนไลน์
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
#7 ข้อดีน่ารู้ของการสมัครบัตรเครดิต KTC ผ่านทางออนไลน์ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน
อยากทำการสมัครบัตรเครดิต KTC ผ่านทางออนไลน์ มีข้อดีอะไรกันบ้าง ทำไมถึง...