ประกัน รถ 2 ราคา
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ประกันรถชั้น 2 ราคาแพง คุ้มค่า น่าทำหรือเปล่า!? บทความนี้มีคำตอบ

ประกัน รถ 2 ราคา

 

ประกันรถชั้น 2 ราคาเท่าไหร่......ก่อนที่ทุกท่านจะซื้ออะไรก็ไม่แปลกที่อยากจะสืบทราบราคาก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อเปรียบเทียบหาอะไรที่ถูกกว่าหรือแม้แต่การพิจารณาความคุ้มค่าในราคาที่ต้องจ่าย ว่าถ้าหากจ่ายราคานี้จะได้อะไรมาบ้าง ทำให้ในบ้างครั้งคนเราก็ไม่ได้ซื้อแต่ของถูกเสมอไปแต่ดูที่ความคุ้มค่าคุ้มราคาเสียมากกว่า ในบทความนี้จะพาทุกท่านไปส่องราคาประกันชั้น 2 อยากรู้ว่ามีอะไร ราคาเท่าไหร่บ้าง ไปติดตามด้านล่างกันได้เลยค่ะ

 

 

ส่องประกันรถชั้น 2 ราคาเท่าไหร่กันบ้าง : ประกันรถยนต์ จาก รู้ใจ 

ประกัน รถ 2 ราคา

 

 

ราคาประกันรถยนต์ชั้น 2 รู้ใจ

ประกันรถ 2 ราคา : เริ่มต้นที่ 3,500 บาท

จุดเด่นประกันรถยนต์ชั้น 2 รู้ใจ

 1. ประกันรถ 2 ราคา : ความเสียหายของของตัวรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง
 2. ประกันรถ 2 ราคา : คุ้มครองค่าขนย้ายรถยนต์ที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ
 3. ประกันรถ 2 ราคา : คุ้มครองความเสียหายจากลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์
 4. ประกันรถ 2 ราคา :คุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้
 5. ประกันรถ 2 ราคา : คุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วม
 6. ประกันรถ 2 ราคา :ให้ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 7. ประกันรถ 2 ราคา : ให้ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก
 8. ประกันรถ 2 ราคา :คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการประกันอุบัติเหตุ

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 2 รู้ใจ

1คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

 • ประกันรถ 2 ราคา : จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายของของตัวรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก
 • ประกันรถ 2 ราคา : จะจ่ายค่าขนย้ายรถยนต์ที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามจำนวนที่จ่ายจริง

2คุ้มครองภัยต่อรถยนต์

 • รถยนต์สูญหาย/ถูกโจรกรรม

ประกันรถ 2 ราคา : จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง ในกรณีสูญหายไป อันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิด

 • รถยนต์ไฟไหม้

ประกันรถ 2 ราคา : จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อความเสียหายของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุใดๆก็ตาม

 • รถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วม

ประกันรถ 2 ราคา : จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยน้ำท่วม ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้

3คุ้มครองเพิ่มเติม

 • ค่ารักษาพยาบาล

ประกันรถ 2 ราคา : จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะที่คุณอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน

 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันรถ 2 ราคา : จะจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่ม แก่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร กรณีที่เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพ โดยมีความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน

 • การประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันรถ 2 ราคา : โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าประกันตัว ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ทำประกันประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมในคดีอาญา

 

ส่องประกันรถชั้น 2 ราคาเท่าไหร่กันบ้าง : ประกันรถยนต์ชั้น 2++ จาก ไดเร็คเอเชีย

ประกัน รถ 2 ราคา

 

ราคาประกันรถยนต์ชั้น 2 ไดเร็ค เอเชีย

ประกันรถ 2 ราคา : เริ่มต้นที่ 400 บาทต่องวด

จุดเด่นประกันรถยนต์ชั้น 2 ไดเร็ค เอเชีย

 1. ประกันรถ 2 ราคา : เบี้ยประกันถูก
 2. ประกันรถ 2 ราคา : คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 3. ประกันรถ 2 ราคา : คุ้มครองความเสียบุคคลที่สามและผู้ขับขี่ผู้โดยสาร
 4. ประกันรถ 2 ราคา :  คุ้มครองการสูญหายของรถยนต์
 5. ประกันรถ 2 ราคา : คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 6. ประกันรถ 2 ราคา : การันตีถึงที่เกิดเหตุใน 30 นาที

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 2 ไดเร็คเอเชีย

ความคุ้มครอง วงเงินทุนการประกัน
ความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีเกิดการชนกับพาหนะทางบก ตามทุนประกันภัย*
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว หรือภัยจากลูกเห็บ) ตามทุนประกันภัย
ความเสียหายส่วนแรก สำหรับความเสียหายต่อรถยนต์ 2,000 บาท ในกรณีเป็นฝ่ายผิด
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากสูญหาย ไฟไหม้ 2 เท่าของทุนประกันภัย แต่ไม่เกินราคารถ ณ วันทำประกันภัย
ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย 500,000 บาทต่อคน

ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000 บาทต่อครั้ง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - ความเสียหายส่วนแรก (สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน) 2,000 บาท กรณีใช้รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ
นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย2,000 บาท กรณีมิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
การเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตาสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร** 200,000 บาทต่อคน
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร** 200,000 บาทต่อคน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาทต่อคน
บริการรถยก 24 ชั่วโมง คุ้มครองตามจริง สูงสุด 20% ของค่าซ่อม

 

ส่องประกันรถชั้น 2 ราคาเท่าไหร่กันบ้าง : ประกันรถยนต์2+ จาก เมืองไทยประกันภัย

ประกัน รถ 2 ราคา

 

ราคาประกันรถยนต์ชั้น 2+ เมืองไทยประกันภัย

ประกันรถ 2 ราคา : แผนที่ 1 เริ่มต้นที่ 7,900 บาท

ประกันรถ 2 ราคา : แผนที่ 2 เริ่มต้นที่ 8,100 บาท

จุดเด่นประกันรถยนต์ชั้น 2 เมืองไทยประกันภัย แผนที่ 1

 1. ประกันรถ 2 ราคา :  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 7,900 บาท  สำหรับรถเก๋ง-เอเชีย
 2. ประกันรถ 2 ราคา :  ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท
 3. ประกันรถ 2 ราคา :  ความรับผิดต่อรถเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะ สูญหาย ไฟไหม้ 100,000 บาท
 4. ประกันรถ 2 ราคา :  คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล  100,000 บาท ต่อคน
 5. ประกันรถ 2 ราคา : หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาทต่อครั้ง

จุดเด่นประกันรถยนต์ชั้น 2 เมืองไทยประกันภัย แผนที่ 2

 1. ประกันรถ 2 ราคา :  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 8,100 บาท สำหรับรถเก๋ง-เอเชีย
 2. ประกันรถ 2 ราคา :  ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท
 3. ประกันรถ 2 ราคา : ความรับผิดต่อรถเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะ สูญหาย ไฟไหม้ 150,000 บาท
 4. ประกันรถ 2 ราคา : คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล  100,000 บาท ต่อคน
 5. ประกันรถ 2 ราคา : หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาทต่อครั้ง

ส่องประกันรถชั้น 2 ราคาเท่าไหร่กันบ้าง : ประกันรถยนต์ชั้น 2 จาก วิริยะประกันภัย

ประกัน รถ 2 ราคา

 

ราคาประกันรถยนต์ชั้น 2 วิริยะประกันภัย

ประกันรถ 2 ราคา : เริ่มต้นเพียง 7,500 บาท

จุดเด่นประกันรถยนต์ชั้น 2 วิริยะประกันภัย

 1. ประกันรถ 2 ราคา : คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร สูงถึง 5000,000 บาทต่อคน
 2. ประกันรถ 2 ราคา : คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง
 3. ประกันรถ 2 ราคา : คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้
 4. ประกันรถ 2 ราคา : คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน
 5. ประกันรถ 2 ราคา : คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน
 6. ประกันรถ 2 ราคา : คุ้มครองการจ่ายเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาถึง 200,000 บาท

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 2 วิริยะประกันภัย

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร

2.ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ไม่เกิน 500,000บาท/คน

ไม่เกิน 10 ล้านบาท/ครั้ง

ไม่เกิน 1,000,000บาท/ครั้ง

ความรับผิดต่อรถยนต์
1. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 200,000บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน

2. ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน

3. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

50,000บาท/คน

50,000บาท/คน

200,000บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายแบบเฉพาะภัย
1. ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก 200,000บาท/ครั้ง

ส่องประกันรถชั้น 2 ราคาเท่าไหร่กันบ้าง : ประกันรถยนต์ชั้น 2 จาก เอเชียไดเร็ค

ประกัน รถ 2 ราคา

 

 

ราคาประกันรถยนต์ชั้น 2+ เอเชีย ไดเร็ค

ประกันรถ 2 ราคา : เริ่มต้นเพียง 5,200 บาท

จุดเด่นประกันรถยนต์ชั้น 2 เอเชีย ไดเร็ค

 1. ประกันรถ 2 ราคา : เบี้ยประกันถูก 
 2. ประกันรถ 2 ราคา : สามารถผ่อนชำระได้
 3. ประกันรถ 2 ราคา : ความคุ้มครองการซ่อมรถสูงสุดถึง 500,000บาท
 4. ประกันรถ 2 ราคา : ความคุ้มครองรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ 1000,000 บาท 
 5. ประกันรถ 2 ราคา : ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000บาท 
 6. ประกันรถ 2 ราคา : คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาทต่อครั้ง

 

ส่องประกันรถชั้น 2 ราคาเท่าไหร่กันบ้าง : บทส่งท้าย

ประกัน รถ 2 ราคา

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับ 5 ประกันรถยนต์ชั้น 2 ที่ทางเราคัดสรรมาให้ มีประกันจากบริษัทใดที่ถูกใจและตอบสนองต่อความต้องการบ้างไหมคะ? ถ้าหากว่ามีทางเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้การค้นหาประกันรถยนต์ดีๆเพื่อรถแสนรักของท่านเกิดผลสำเร็จ แต่ถึงอย่างไรก่อนจะตัดสินใจจ่ายเงินซื้อประกันรถยนต์ อย่าลืมที่จะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละประกันก่อนนะคะ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรถของท่านค่ะ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
Black Pink กสิกรไทย
บัตรเดบิต
บัตรเดบิตใหม่ Black Pink กสิกรไทย #แค่เชื่อก็เป็นได้ ใช้จ่ายทันใจ สิทธิประโยชน์เพียบเหมาะกับคนรุ่นใหม่สุดๆ!
กำลังมองหาบัตรเดบิตลายสวย ฟังก์ชันใช้งานเพียบอยู่หรือเปล่า!? Black Pin...