5 ประกันสุขภาพกรุงเทพ คุ้มครองครบ จบที่เดียว!
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

5 ประกันสุขภาพกรุงเทพ ที่จะช่วยให้ชีวิตสบายใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม!

 

 

ประกันภัยกรุงเทพ....ที่แม้จะชื่อว่าประกันภัยแต่เขาก็มีแผนประกันสุขภาพด้วยนะคะ โดยมีถึง 5 แผนประกันสุขภาพดังนี้ แผนประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ แผนประกันภัย 3 โรคกวนใจ + ภัยโควิด แผนประกันภัย Dual Care แผนประกันภัยสุดคุ้ม ชุดมนุษย์เงินเดือน แผนประกันภัยโรคมะเร็ง เรียกได้ว่ามีให้เลือกสรรกันอย่างจุใจและครอบคลุม ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ตามทันโรคภัยยุคนี้อย่างแน่นอนค่ะ ส่วนจะมีรายละเอียดอะไรบ้างในแต่ละแผน ไปติดตามอ่านกันด้านล่างได้เลยค่ะ

 

5 ประกันสุขภาพกรุงเทพ คุ้มครองครบ จบที่เดียว : ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์

 

 

 

เริ่มกันด้วยประกันสุขภาพที่ตามทันโลกอย่างประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ โรคระบาดใหญ่ในปัจจุบันที่ทำเอาขวัญผวาไปทั้งโลกที่เริ่มคุ้มครองตั้งแต่เมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทันทีในวงเงิน 50,000 บาท ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านจากค่ารักษาพยาบาล ที่สำคัญไม่ต้องตรวจสุขก่อนทำประกัน ท่านทำได้เลยทันที คุ้มครองทุกช่วงวัยตั้งแต่อายุ 1 ขวบจนถึง 100 ปี เรียกได้ว่าครบครันคุ้มค่า!

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

 

1. ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จ่ายทันที 50,000 บาท

2. ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จ่าย 50,000 บาท

3. การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายและ/หรือ ภาวะโคม่าและ/หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวที่มีสาเหตุมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จ่าย 500,000 บาท

4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ จ่าย 50,000 บาท

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-100 ปี

2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ

4. แผนประกันภัยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี (ไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้)

 

ข้อยกเว้นการรับประกันภัย

 

1. ไม่คุ้มครองกรณีที่ตรวจพบภูมิคุ้มกัน แต่ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. การได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการทางการแพทย์หรือวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์

3. การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4. สภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว

 

ข้อควรจำ

 

1. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น

2. กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน

 

5 ประกันสุขภาพกรุงเทพ คุ้มครองครบ จบที่เดียว : ประกันภัย 3 โรคกวนใจ + ภัยโควิด

 

 

ประกันสุขภาพกรุงเทพคุ้มครองโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปากและโรคร้ายจากยุงที่เป็นโรคยอดฮิตในประเทศไทย ที่สำคัญประกันสุขภาพแผนนี้ยังเพิ่มความคุ้มครองจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) หากนอนโรงพยาบาลก็ได้รับค่าชดเชยรายวัน ค่าปลอบขวัญ รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 ปีถึง 70 ปี เบี้ยประกันน้อย ทำได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพอีกด้วยค่ะ โดยแบ่งเป็น 2 แผน ดังนี้

1. แผน 1 480 บาท

คุ้มครอง 180 วัน รับเงินชดเชยปลอบขวัญ 30,000 บาทและรับเงินชดเชยรายวัน 300 บาทต่อวัน

2. แผน 2 980 บาท

คุ้มครอง 180 วัน รับเงินชดเชยปลอบขวัญ 50,000 บาทและรับเงินชดเชยรายวัน 1,000 บาทต่อวัน

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

 

รับเงินชดเชยปลอบขวัญและการชดเชยรายวันในกรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน

1. โรคไข้หวัดใหญ่

แผน 1 จ่าย 30,000 บาท ชดเชยรายวัน 300 บาท

แผน 2 จ่าย 50,000 บาท ชดเชยรายวัน 1,000 บาท

2. โรคมือ เท้า ปาก

แผน 1 จ่าย 30,000 บาท ชดเชยรายวัน 300 บาท

แผน 2 จ่าย 50,000 บาท ชดเชยรายวัน 1,000 บาท

3. โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ

แผน 1 จ่าย 30,000 บาท ชดเชยรายวัน 300 บาท

แผน 2 จ่าย 50,000 บาท ชดเชยรายวัน 1,000 บาท

4. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

แผน 1 จ่าย 30,000 บาท ชดเชยรายวัน 300 บาท

แผน 2 จ่าย 50,000 บาท ชดเชยรายวัน 1,000 บาท

 

ข้อยกเว้นการรับประกันภัย

 

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6-70 ปี

2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ

4. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 180 วัน (ไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้)

 

ข้อควรจำ

 

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้

1. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2. การเป็นโรคใดๆ ดังกล่าวของผู้ได้รับความคุ้มครองอันเป็นผลมาจากการติดยาหรือสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์

3. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

 

5 ประกันสุขภาพกรุงเทพ คุ้มครองครบ จบที่เดียว : ประกันภัย Dual Care

 

ประกันสุขภาพกรุงเทพแผนที่สาม ประกันภัย Dual Care โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีมาเพื่อตอบสนองอัตราการป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่คิดเป็นร้อยละ 47.55 ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ในปี 2560 จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข โดยประกันนี้จะจ่ายชดเชยทันทีเต็มทุนประกันภัยเมื่อตรวจพบโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ครั้งแรก เพียงแค่ท่านแสดงหลักฐานทางการวินิจฉัยโรคยืนยันการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หลังจากเอาประกันภัย 120 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

 

เบี้ยประกันสำหรับแต่ละช่วงอายุ

 

ทุนประกันภัย 100,000 บาท

1. อายุ 20 - 34 ปี เบี้ยประกัน 500 บาท

2. อายุ 35 - 44 ปี เบี้ยประกัน 1,500 บาท

3. อายุ 45 - 50 ปี เบี้ยประกัน 3,000 บาท

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 

1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 20-44 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ต่อเนื่องจนถึงอายุ 50 ปี

2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานในประเทศไทย

3. ไม่เคยตรวจพบเป็นโรคความดันโลหิตสูงและ/หรือโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มาก่อนเอาประกันภัย

4. บิดา มารดา พี่ หรือน้อง ไม่เคยตรวจพบเป็นโรคความดันโลหิตสูงและ/หรือโรคเบาหวานชนิดที่ 2

5. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ

 

ข้อควรจำ

 

1. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น

2. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

3. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

4. การจ่ายผลประโยชน์ ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานทางการวินิจฉัยโรคยืนยันการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2  หลังจากเอาประกันภัย 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

5. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว

 

5 ประกันสุขภาพกรุงเทพ คุ้มครองครบ จบที่เดียว : ประกันภัยสุดคุ้ม ชุดมนุษย์เงินเดือน

 

เพราะว่า มนุษย์เงินเดือนอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ เรื่องโรคมะเร็ง ดังนั้นประกันสุขภาพ ชุดมนุษย์เงินเดือนที่จะช่วยเพิ่มความสบายใจให้กับท่านด้วยความคุ้มครองสูงสุด 1,200,000 บาท โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ เบี้ยประกันเริ่มต้นปีละ 2,370 บาท ที่สำคัญไม่เพิ่มตามอายุ

 

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

 

1. ผู้สมัครเอาประกันภัยอายุ 20-60 ปี และขยายระยะเวลาเอาประกันภัยได้ถึงอายุ 65 ปี

2. บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับโรคมะเร็ง เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นหลัง 90 วัน นับจากวันเริ่มความคุ้มครอง ในปีแรก

 

ข้อยกเว้น

 

1. ภายใต้ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลมาตรฐาน

2. โรคมะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer)

3. โรคมะเร็งที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

4. โรคมะเร็งที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V.

 

5 ประกันสุขภาพกรุงเทพ คุ้มครองครบ จบที่เดียว : ประกันภัยโรคมะเร็ง

 

หากตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรกทุกชนิดและทุกระยะ หลังจากทำประกันภัยไม่น้อยกว่า 90 วัน รับค่าสินไหมทดแทนทันที พิเศษกับความคุ้มครองเพิ่มเติมทั้งค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชย ซึ่งเบี้ยประกันภัยคงที่และสามารถทำประกันภัยได้ต่อเนื่องถึงอายุ 65 ปี แบ่งเป็น 3 แผน ดังนี้

1. Classic Care

 

รับค่าสินไหมทดแทนทันที เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรกทุกชนิดและทุกระยะ คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาทและในกรณีโรคมะเร็งผิวหนังคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท

2. Superior Care

 

คุ้มครองเพิ่มเติม ในกรณีตรวจพบโรคมะเร็งพิเศษเฉพาะเพศ รับเพิ่มสูงสุดถึง 100,000 บาท ค่าตรวจวินิจฉัยซ้ำ ค่ารักษาด้วยเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา และค่าผ่าตัดมะเร็ง

3. Premier Care

 

เพิ่มเติมผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้จากการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และเงินช่วยเหลือรายเดือน รวมถึงค่าพาหนะในการเดินทาง

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 – 60 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 65 ปี

2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เคยเป็นหรือตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี โรคเอดส์ ปอดอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง ตับอักเสบ ลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง ปากมดลูก/ช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น

3. สูบบุหรี่ไม่เกินวันละ 10 มวน

4. บิดา มารดา พี่ หรือน้อง ไม่เคยตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งภาวะพันธุกรรมมาก่อน

5. สามารถสมัครทำประกันภัยได้สูงสุดด้วยทุนประกันภัยรวมกันแล้วทุกฉบับไม่เกินคนละ 1,500,000 บาท​

 

5 ประกันสุขภาพกรุงเทพ คุ้มครองครบ จบที่เดียว : บทส่งท้าย

 

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี 2562

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับแผนประกันสุขภาพกรุงเทพทั้ง 5 แผนที่ทางเราจัดเตรียมมาให้ มีอะไรถูกใจหรือตรงตามวัตถุประสงค์บ้างไหมคะ? ถ้าหากว่ามีแผนใดเข้ากับไลฟ์สไตล์ของท่าน ก็อย่ารีรอที่จะตรวจสอบความต้องการ ตรวจสอบความคุ้มครอง ตรวจสอบกระแสเงินสดที่มี ทั้งนี้ก็อย่าลืมที่จะถามตัวเองก่อนว่าท่านมีจุดประสงค์อะไร ต้องการเสริมทางด้านไหน ถ้าหากว่าทุกอย่างลงตัวแล้วก็ติดต่อหาตัวแทนกันเลยค่ะเพราะ สุขภาพเป็นเรื่องที่รอไม่ได้

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ