4 ประกันสุขภาพกรุงไทย ไฉไลด้วยความคุ้มครองครอบคลุม
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

4 ประกันสุขภาพกรุงไทย คุ้มครอง คุ้มค่า เคลมไว ติดตามอ่านรายละเอียดกันเลย!

 

 

กรุงไทย...ไม่ได้ให้บริการแค่ธนาคารหรือมีเพียงผลิตภัณฑ์การเงินเหมือนอย่างที่หลายท่านรู้จัก แต่กรุงไทยยังให้บริการเกี่ยวกับประกันชีวิตและประกันสุขภาพ หากว่าท่านผู้อ่านเป็นหนึ่งในผู้ที่กำลังต้องการประกันสุขภาพดีๆสักกรมธรรม์ ประกันสุขภาพของกรุงไทยก็มีให้ท่านเลือกหลากหลายแผนและสามารถตอบโจทย์ความคุ้มค่าได้อย่างแน่นอนค่ะ ในบทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ 4 แผนประกันสุขภาพของกรุงไทย จะมีอะไรบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะ

 

ประกันสุขภาพกรุงไทย ไฉไลด้วยความคุ้มครองครอบคลุม : ประกันสุขภาพกรุงไทยแอกซ่า

 

1. แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ

 

ประกันสุขภาพกรุงไทยแอกซ่า (AXA) เป็นกรมธรรม์ที่ตามทันเหตุการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ที่ถ้าหากท่านซื้อกรรมธรรม์ก่อน 31 ธันวาคม 2563 หรือก่อนสิ้นปีนี้จะได้รับความคุ้มครองถ้าหากเจ็บป่วยจากโคโรน่าไวรัส (COVID-19)ในทันที แตกต่างจากประกันสุขภาพบริษัทอื่นที่ต้องมีระยะเวลารอ 30 วัน โดยประกันสุขภาพ axa ถือว่ามีเครือข่ายโรงพยาบาลมากที่สุดในประเทศไทยทำให้มั่นใจได้ว่าไปที่ไหนก็จะเบิกได้อย่างแน่นอน ซึ่งเบี้ยประกันสุขภาพนี้เริ่มต้นเพียงแค่ 4,000 บาทต่อปีแต่จะความคุ้มครองสูงถึงครั้งละ 750,000 บาทค่ะ

 

สิทธิประโยชน์การคุ้มครองจากประกันสุขภาพ AXA

 

1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

2. คุ้มครองการรักษาพยาบาล และศัลยแพทย์ กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)

3. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกกรณี ล้างไตจากไตวายเรื้อรังและการรักษามะเร็ง

4. การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ

5. ค่าชดเชยในการจัดการงานศพ กรณีเสียชิวีตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

6. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉินสำหรับอุบัติเหตุ

7. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนเกินผลประโยชน์ร้อยละ 90

8. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญพิเศษที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

9. ขยายความคุ้มครองทั่วโลกกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที

10. สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 25,000 บาท

 

2. แอกซ่าสมาร์ทแคร์ ออพติมัม

 

ประกันสุขภาพจากแอกซ่า (AXA) กรมธรรม์ที่จ่ายเต็มวงเงินแบบเหมาจ่าย (เปรียบเทียบกับกรรมธรรม์ประกันสุขภาพอื่น) โดยให้วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 20 ล้านบาท คุ้มครองค่าห้อง ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่าใช้อื่นๆขณะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล รวมไปถึงการปลูกถ่ายอวัยวะและอวัยวะเทียมนอกจากนั้นแอกซ่ายังให้ความคุ้มครองคุณขณะเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วยค่ะ 

 

สิทธิประโยชน์การคุ้มครองจากประกันสุขภาพ AXA

 

1. คุ้มครองการรักษาพยาบาล และศัลยแพทย์ กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ค่าห้อง และค่าอาหารรายวัน (IPD)

2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ

3. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกกรณี ล้างไตจากไตวายเรื้อรัง และการรักษามะเร็ง

4. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปลูกถ่ายกระดูกสันหลัง หัวใจ ไต ตับ และปอด

5. ผลประโยชน์สำหรับโรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดในสมองหรือได้รับการผ่าตัดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

6. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

7. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางนอกประเทศ (กรณีฉุกเฉิน)

8. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉิน สำหรับอุบัติเหตุ

9. ค่าบริการทางทันตกรรมอันเกิดจากอุบัติเหตุ

10. การแท้งบุตรเนื่องจากอุบัติเหตุ

11. การบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

12. ขยายความคุ้มครองทั่วโลกกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที

13. ค่าชดเชยในการจัดการงานศพ กรณีเสียชิวีตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

14. สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 25,000 บาท

 

ประกันสุขภาพกรุงไทย ไฉไลด้วยความคุ้มครองครอบคลุม : ประกันสุขภาพ iHealthy

แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ

 

ประกันสุขภาพกรุงไทย iHealthy ประเภทเหมาจ่ายที่คุ้มครองสูงสุดถึง 100ล้านบาท ซึ่งให้ความครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกพร้อมให้บริการที่ปรึกษาด้านสุขภาพ รักษาโรคมะเร็งและโรคไต คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร

 

สิทธิประโยชน์การคุ้มครองจากประกันสุขภาพ iHealthy

 

1. ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

2. ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็งและโรคไต ด้วยความคุ้มครองการล้างไตและการทําเคมีและรังสีบําบัดสําหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

3. ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร รวมถึงภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด

4. ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยความคุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาสายตาและทันตกรรม พร้อมทั้งการฉีดวัคซีน

5. ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น ฝังเข็ม ไคโรแพคติก ตามคำแนะนำของแพทย์

6. ครอบคลุมทุกที่ทั่วโลกตามแผนความคุ้มครองที่เลือก ทำให้เข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำได้ทุกมุมโลก

7. คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัย

ประกันสุขภาพกรุงไทย ไฉไลด้วยความคุ้มครองครอบคลุม : ประกันสุขภาพกรุงไทย สุขภาพสุขใจ

ดาวน์รถแลกเงินผิดกฎหมายไหม

 

ประกันสุขภาพกรุงไทย สุขภาพสุขใจเป็นประกันที่คุ้มครองครอบคลุมจากการจ่ายเบี้ยประกันที่คุ้มค่า ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป มีบัตรประกันสุขภาพ (Care Card) และเบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะ

 

เงื่อนไขการรับการคุ้มครองจากประกันสุขภาพกรุงไทย สุขภาพสุขใจ

 

1. อายุผู้รับประกันภัย

  • 1 เดือน – 70 ปี (KPI)
  • 6 เดือน – 65 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี) (TIP)

2. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

3. มีการปรับเปลี่ยนตามอายุที่เพิ่มขึ้น

4. ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และตอบคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยทุกราย

5. ไม่ต้องซื้อพร้อมผู้ปกครอง (บิดา หรือมารดา)

6. ระยะเวลารอคอย

6.1 จำนวน 30 วัน สำหรับโรคทั่วไป

6.2 จำนวน 120 วัน สำหรับโรคดังต่อไปนี้

- เนื้องอก,ถุงน้ำ,หรือมะเร็งทุกชนิด

- การตัดทอนซิล,หรือดีนอยด์

- ริดสีดวงทวาร

- นิ่วทุกชนิด

- ไส้เลื่อนทุกชนิด

- เส้นเลือดขอดที่ขา

- ต้อเนื้อหรือต้อกระจก

- เยื้อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

- โรคกระเพาะอาหารอักเสบ

7. กรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่านั้น ด้วยสาเหตุโรคเดิม

7.1 หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้ใช้วงเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยู่จากการเข้ารับการรักษาในครั้งแรก

7.2 หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกเกินกว่า 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายให้นับเป็นวงเงินผลประโยชน์ใหม่

 

 ประกันสุขภาพกรุงไทย ไฉไลด้วยความคุ้มครองครอบคลุม : บทส่งท้าย

 

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับประกันสุขภาพทั้ง 4 ประเภทของกรุงไทย ถูกอกถูกใจกันบ้างไหมคะ หากว่าแผนประกันสุขภาพกรุงไทยตรงกับความต้องการก็อย่ารีรอที่จะพิจารณาเปรียบเทียบถึงจุดเด่น-จุดด้อย ขอบเขตค่ารักษาพยาบาลและความคุ้มครอง ถ้าพบว่าทุกอย่างลงล็อคตรงใจก็ถึงเวลาที่จะวางแผนทำประกันสุขภาพเพราะ อย่างที่เคยบอกไปในบทความก่อนว่าเรื่องสุขภาพรอไม่ได้ค่ะ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ