เพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC ทั้ง 2 แบบ (ชั่วคราวและถาวร) คืออะไร? ทำอย่างไร?
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

วงเงินบัตรเครดิตคืออะไร?

เพิ่ม วงเงิน บัตร เครดิต ktc ถาวร

 

วงเงินบัตรเครดิตคือวงเงินสูงสุดที่สามารถรูดจากบัตรเครดิตเพื่อนำมาใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ วงเงินบัตรเครดิตจะกำหนดจากรายได้ตามสลิปเงินเดือน โดยจะคิดเป็นจำนวนเท่าตามฐานรายได้ ส่วนจะได้กี่เท่าก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน

 

ตัวอย่าง

 

เงินเดือน 15,000 – 30,000 บาท ได้วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินเดือน

 

เงินเดือน 30,000 – 50,000 บาท ได้วงเงินไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน

 

เงินเดือน  50,000 บาทขึ้นไป ได้วงเงินไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน

 

เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราวคืออะไร?

เพิ่ม วงเงิน บัตร เครดิต ktc ถาวร

 

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราวคือการเพิ่มวงเงินเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเทอม ค่าประกัน เป็นต้น โดยวงเงินที่ขอเพิ่มแบบชั่วคราวนั้นจะมีอายุการใช้งานได้เพียง 30 วันเท่านั้น โดยการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราวสามารถทำได้ทันทีและสามารถทำได้ผ่านหลายช่องทางค่ะ ไม่ว่าจะแอปพลิเคชัน KTC Mobile, เว็บ KTC Online หรือผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ 02-123-5000 ก็ได้ทั้งนั้นค่ะ

 

*ผู้ที่จะทำการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC จะต้องถือบัตรเครดิตนานเกิน 6 เดือนขึ้นไปจึงจะสามาถทำเรื่องขอเพิ่มวงเงินบัตรได้

 

วิธีขอวงเงินบัตรเครดิต KTC เพิ่มแบบชั่วคราว

 

การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC แบบชั่วคราวจะมีระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้ทำการตั้งค่าเพิ่มวงเงินและต้องชำระเต็มจำนวนค่ะ ในบทความนี้จะขอเสนอวิธีเพิ่มวงเงินชั่วคราวผ่านทาง KTC Online และ KTC Mobile โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1 เข้าไปที่หน้า “เมนูส่วนตัว”

 

2 กดเลือกเมนูย่อย “ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว”

 

3 เลือกบัตรที่ต้องการขอวงเงินชั่วคราวเพิ่มเติม

 

4 ระบุจำนวนเงินในช่อง “วงเงินที่ต้องการ”

 

5 กด “ขออนุมัติวงเงิน”

 

6 ทำการยืนยันตัวคนผ่านระบบ OTP เมื่อดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นจะได้รับอีเมล์ยืนยันการขอวงเงินเพิ่มชั่วคราวและสามารถใช้ได้ทันที

 

*เมื่อการยื่นขอวงเงินบัตรเครดิต KTC แบบชั่วคราวอนุมัติผ่านแล้ว จะไม่สามารถขอยกเลิกได้จนกว่าจะถึงวันหมดอายุที่ได้ตั้งค่าไว้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

 

เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวรคืออะไร?

เพิ่ม วงเงิน บัตร เครดิต ktc ถาวร

 

เช่นเดียวกับการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราวที่จะสามารถยื่นขอจำนวนวงเงินที่มากขึ้นได้ แตกต่างแค่เพียงแบบถาวรคือมีระยะเวลาไม่จำกัดตามชื่อเลยค่ะ

 

วิธีขอวงเงินบัตรเครดิต KTC เพิ่มแบบถาวร

 

วิธีการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC นั้นไม่ยุ่งยากอะไรเลย เพียงแค่กรอกคำร้องขอที่ธนาคารกรุงไทยพร้อมหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนและสำเนาบัตรประชาชนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นให้แก่ทางธนาคาร แล้วรอทางธนาคารอนุมัติเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ

 

เอกสารที่จำเป็นต่อการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC มีดังนี้

 

-แบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงิน

 

-สำเนาบัตรประชาชน

 

-เอกสารหรือหลักฐานแสดงถึงรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่าย เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา ที่ใช้จ่ายเพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการ

 

-หลักฐานเอกสารอื่นในนามนามสมาชิกบัตรฯ เครือญาติหรือบุคคลในอุปการะ พร้อมระบุความสัมพันธ์กับสมาชิก

เทคนิคการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC

เพิ่ม วงเงิน บัตร เครดิต ktc ถาวร

 

วางแผนการเงินให้ดี

เพิ่ม วงเงิน บัตร เครดิต ktc ถาวร

 

ควรวางแผนการเงินให้ดีก่อนยื่นขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตว่าต้องการเพิ่มวงเงินเท่าไหร่เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอ โดยที่ไม่เกินความสามารถในการชำระหนี้ เมื่อวงเงินบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นมา ภาระหนี้สินที่ต้องชำระก็จะมากขึ้นตามไปด้วย หากไม่มีความสามารถพอถึงแม้จะขออนุมัติวงเงินผ่านก็จะลำบากภายหลังอยู่ดีค่ะ

รักษาประวัติทางการเงิน

เพิ่ม วงเงิน บัตร เครดิต ktc ถาวร

 

ควรรักษาประวัติทางการเงินให้ดีอยู่เสมอ เช่น ชำระหนี้ตรงเวลา ไม่มีประวัติการชำระหนี้ล่าช้าหรือค้างชำระอย่างน้อย 6 เดือน เพราะถ้ามีประวัติทางการเงินที่ไม่ดีแล้วล่ะก็ ทางธนาคารอาจมองว่าคุณไม่มีความสามารถในการที่จะชำระหนี้ที่มากขึ้นได้ อาจทำให้การอนุมัติเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตไม่ผ่านได้

 

บทส่งท้ายกับผู้เขียน : อยากเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC ก็ต้องเลือก! แบบชั่วคราวหรือถาวรเหมาะสมกับคุณมากกว่า?

บัตรเครดิต KTC Bangchak Visa Platinum

 

บัตรเครดิต KTC Bangchak Visa Platinum

 

การเพิ่มวงเงินบัตร KTC ทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวรก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปค่ะ เพื่อนๆ ควรเลือกให้เหมาะกับตนเอง อย่างเช่น หากต้องการใช้เงินจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อนำไปใช้ฉุกเฉินก็เหมาะกับแบบชั่วคราวมากกว่าแบบถาวรเพราะวงเงินจะเพิ่มให้เพียง 30 วัน เมื่อเลย 30 วันไปแล้ววงเงินก็จะกลับมาเท่าเดิมทำให้ไม่เผลอใช้เงินเกินตัว เป็นต้นค่ะ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตเซ็นทรัล อนุมัติกี่วัน สมัครไม่ผ่าน
องค์กรอื่นๆผู้ให้บริการบัตรเครดิต
สมัครบัตรเครดิตเซ็นทรัลยากไหม อนุมัติผ่าน ไม่ผ่านกี่วันรู้ผล? บทความนี้มีคำตอบ
บัตรเครดิตเซ็นทรัลสมัครยากไหม? อนุมัติผ่าน ไม่ผ่านกี่วันรู้ผล!? ใครอยา...