ประกัน ธ ก ส มอบ รัก
https://www.brighttv.co.th/news/social/wwwbaacorthcovid19money
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ
 • ประกันชีวิตธกส.มอบรักมี 3 แบบแผน เหมาะกับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธกส.อยู่แล้ว
 • ประกันชีวิตธกส.มอบรัก 1/1 สำหรับคนโสดเพื่อชีวิตที่มั่นคง สัญญากรมธรรม์ปีต่อปี ต่ออายุได้ถึง 60 ปี
 • ประกันชีวิตธกส.มอบรักคู่รัก 1/1 สำหรับคนมีคู่เพื่อครอบครัวที่คุณรัก สัญญากรมธรรม์ปีต่อปี ต่ออายุได้ถึง 60 ปี
 • ประกันชีวิตผู้สูงอายุธกส.มอบรัก 1/1 พลัส สำหรับคู่สมรสที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปอายุมากขึ้นมีความเสี่ยง สัญญากรมธรรม์ปีต่อปี ต่ออายุได้จนถึง 70 ปี

ธกส. มอบรัก...ประกันชีวิตเบี้ยไม่แพงกับความคุ้มครองที่คุ้มค่า!!

ประกัน ธกส. มอบรัก

 

ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร) เป็นธนาคารที่เกษตรกรไทยนิยมใช้บริการทางการเงินในหลายรูปแบบ ทั้ง ฝาก ถอน โอน สินเชื่อ ปัจจุบันนี้ธนาคารแห่งนี้ได้มีบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มขึ้นมาให้ผู้ใช้บริการที่มีรายได้น้อยสามารถทำได้ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในตอนนี้และในอนาคต ใครที่มีอาชีพเกษตกรชาวนาชาวไร่แล้วกำลังมองหาประกันชีวิตที่ตอบโจทย์บอกเลยว่าต้องถูกใจแน่ๆ แม้ธนาคารธกส.จะมีแบบแผนประกันให้เลือกไม่เยอะแต่ก็น่าสนใจ...บทความนี้จะพาคุณมาทำความรู้จักแบบแผนประกันที่มีชื่อว่าธกส.มอบรักให้มากขึ้นกัน...มีทั้งหมด 3 แบบแผนต่อไปนี้!!

 

1. ประกันชีวิตธกส.มอบรัก 1/1 เพื่อชีวิตที่มั่นคง!

ประกัน ธ ก ส มอบ รัก

 

ประกันชีวิตธกส.มอบรัก 1/1 เหมาะสำหรับคนที่กู้เงินกับธนาคารธกส. มีจุดเด่น และสิทธิประโยชน์ดังนี้!

จุดเด่น

 1. จ่ายเบี้ยประกันแบบปีต่อปี
 2. ค่าเบี้ยประกันเพียงวันละ 1 บาท
 3. วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
 4. ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 60 ปี

สิทธิประโยชน์

 1. กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรผู้รับผลประโยชน์จะได้เงินชดเชย 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
 2. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุผู้รับผลประโยชน์รับเงินชดเชยเพิ่มอีก 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
 3. กรณีทำประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม เมื่อสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไขของประกันอุบัติเหตุ

.
ถ้าอยากจ่ายเบี้ยมากขึ้นเพื่อให้ได้วงเงินคุ้มครองที่มากกว่าทำได้ไหมคะ?

.
แนะนำให้ปรึกษากับทางธนาคารธกส.จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่านะ

 

 

2. ประกันธกส.มอบรักคู่รัก 1/1 มอบความมั่นคงให้คนที่คุณรัก!

ประกัน ธ ก ส มอบ รัก

 

ประกันธกส.มอบรักคู่รัก 1/1 แน่นอนว่าต้องเหมาะสำหรับคนมีคู่...เพื่อสร้างหลักประกันให้ครอบครัว มีจุดเด่น และสิทธิประโยชน์ดังนี้!

จุดเด่น

 1. จ่ายเบี้ยประกันแบบปีต่อปี
 2. ค่าเบี้ยประกันเพียงวันละ 1 บาท
 3. วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
 4. ต่ออายุกรมธรรมืได้จนถึงอายุ 60 ปี

สิทธิประโยชน์

 1. กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรผู้รับผลประโยชน์จะได้เงินชดเชย 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
 2. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุผู้รับผลประโยชน์รับเงินชดเชยเพิ่มอีก 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
 3. กรณีทำประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม เมื่อสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไขของประกันอุบัติเหตุ

.
กรมธรรม์ประกันชีวิตธกส.มอบรักเป้นแบบผูกมัดไหมคะ? ไม่ต่ออายุได้ไหม?

.
ประกันชีวิตธกส.มอบรักทุกๆแบบแผนไม่ผูกมัด สัญญาปีต่อปี ครบ 1 ปีไม่ต่ออายุก็ได้นะ

3. ประกันชีวิตผู้สูงอายุธกส.มอบรัก 1/1 พลัส...อายุมากขึ้นความเสี่ยงก็เช่นกัน!

ประกัน ธ ก ส มอบ รัก

 

ประกันชีวิตผู้สูงอายุธกส.มอบรัก 1/1 พลัส เหมาะสำหรับคู่สมรสที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจุดเด่น และสิทธิประโยชน์ดังนี้!

จุดเด่น

 1. จ่ายเบี้ยประกันแบบปีต่อปี
 2. ค่าเบี้ยประกันปีละ 899 บาท/เงินทุนประกัน 100,000 บาท
 3. วงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
 4. ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 70 ปี

สิทธิประโยชน์

 1. กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรผู้รับผลประโยชน์จะได้เงินชดเชย 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
 2. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุผู้รับผลประโยชน์รับเงินชดเชยเพิ่มอีก 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
 3. กรณีทำประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม เมื่อสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไขของประกันอุบัติเหตุ

เงินทุนสงเคราะห์

 1. ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพไม่เกิน 200,000 บาท/คน
 2. สามารถขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 200,000 บาท/คน

ส่งท้ายก่อนจาก : ประกันชีวิตธกส.มอบรัก...ตอบโจทย์เกษตรกรไทยช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต!!

ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

 

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักๆอาชีพหนึ่งของคนไทย ด้วยภูมิประเทศที่เหมาะสำหรับทำการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เกือบทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยมีการเพาะปลูกพืชผลต่างๆนานา ไม่ว่าจะเป็นการทำนา ทำสวน ทำไร่ แต่ก้ต้องพูดตามความเป็นจริงว่าอาชีพเกษตรกรนั้นเป็นอาชีพที่มีรายได้น้อยด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง ธนาคารธกส.จึงเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่ตอบโจทย์เหล่าเกษตรกรได้มากเลยทีเดียว เพื่อช่วยให้เหล่าเกษตรกรได้ลืมตาอ้าปาก และเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญ นอกจากนั้นตามที่บทความนี้ได้นำเสนอไป ธนาคารธกสก.ยังได้มีบริการประกันชีวิตที่คุ้มค่าให้เหล่าเกษตรกรได้ใช้บริการด้วย เบี้ยไม่แพง จ่ายปีต่อปีไม่ผูกมัด ต่ออายุได้ แต่ถึงยังไงก่อนใช้บริการก็ควรศึกษาเงื่อนไขให้ดีๆก่อนนะ!

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ พรีเมียร์ (Citi Premier) สมัครไว้ใบเดียวครบจบทุกการช้อปปิ้ง มาฟัง [[รีวิว]] จากชาว Pantip กัน!
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ พรีเมียร์ (Citi Premier) สมัครไว้ใบเดียวครบจบทุกการช้อปปิ้ง มาฟัง [[รีวิว]] จากชาว Pantip กัน!
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ พรีเมียร์ (Citi Premier) เติมความสุขให้กับทุกการช...
บัตร กด เงินสด อาชีพ อิสระ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวมที่พัก รถเช่า ร้านอาหาร โปรโมชั่นสุดคุ้มจากบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)ที่พัก ร้านอาหาร รถเช่าที่...