#7 เรื่องที่ต้องรู้เมื่อทําประกันชีวิตให้ พ่อแม่ ในกรณีที่ท่านเสียชีวิต ปี 2022
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ
• การระบุผู้รับผลประโยชน์ ก็คล้ายการทำพินัยกรรม ว่าทรัพย์สินของเราจะถูกยกให้ใครใรกรณีที่เราเสียชีวิต
• การระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญเพราะจะช่วยลดปัญหาและความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นได้
• ตัวผู้รับผลประโยชน์อาจเป็นใครก็ได้ แต่หากไม่ได้ระบุผู้ก็ต้องดูผู้มีสิทธิ์ตามพินัยกรรม

Contents

มาดูเรื่องสำคัญ เมื่อทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ในกรณีที่ท่านเสียชีวิต

ทํา ประกันชีวิต ให้ พ่อ แม่ กรณี เสีย ชีวิต

 

ในปัจจุบันมีหลายสิ่งเปลี่ยนไป...สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราหลายคนไม่มั่นใจ ไม่แน่ใจหรือถึงขั้นรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตด้วยซ้ำ เรื่องร้ายๆไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ สภาวะเศรษฐกิจ หรือสื่งที่ทุกคนได้รับผลกระทบคือ โรคระบาด สิ่งเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าชีวิตคนเรานั้นสั้นเรามีชีวิตอยู่ได้แค่หลายสิบปีแล้วก็จากไป เมื่อรู้ความจริงนี้หลายคนจึงตระหนักได้ว่าต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อคนที่รักเช่น พ่อแม่ ในบทความนี้เราจะพูดถึง การทำประกันชีวิตให้ท่าน และในกรณีที่เลยร้ายที่สุดคือ เมื่อท่านเสียชีวิต เรื่อง ผู้รับผลประโยชน์สำคัญอย่างไร ไปดูกันเลย!

 

ทําประกันชีวิตให้ พ่อแม่ และในกรณีที่ท่านเสียชีวิต : 1.จำเป็นต้องระบุผู้รับผลประโยชน์

ทํา ประกันชีวิต ให้ พ่อ แม่ กรณี เสีย ชีวิต

 

การระบุผู้รับประโยชน์การทำประกันชีวิต  ก็คล้ายกับการทำพินัยกรรม ที่จะทำการระบุไว้ว่า ทรัพย์สินของเราจะถูกยกให้ใครหากเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นกับตัวเราเอง การระบุผู้รับประโยชน์และสัดส่วนที่ได้รับจึงถือเป็นการจัดการเรื่องทรัพย์สมบัติให้เรียบร้อยนั่นเอง

 

ทําประกันชีวิตให้ พ่อแม่ และในกรณีที่ท่านเสียชีวิต : 2. ผู้รับผลประโยชน์คือใคร?

ทํา ประกันชีวิต ให้ พ่อ แม่ กรณี เสีย ชีวิต

 

ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) คือ บุคคลที่ผู้เอาประกันระบุไว้ว่าจะมอบประโยชน์ให้หากผู้เอาประกันเสียชีวิต ซึ่งสามารถเลือกผู้รับประโยชน์ได้หลายคน และกำหนดสัดส่วนที่จะได้รับในอัตราส่วนที่แตกต่างกันได้ โดยส่วนมากมักจะเป็น บุตร คู้สมรส หรือพ่อแม่

 

ทําประกันชีวิตให้ พ่อแม่ และในกรณีที่ท่านเสียชีวิต : 3.คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน สามารถเป็นผู้รับประโยชน์ได้มั้ย?

ทํา ประกันชีวิต ให้ พ่อ แม่ กรณี เสีย ชีวิต

 

คู่สมรสสามารถเป็นผู้รับประโยชน์ได้ โดยจำเป็นต้องแสดงเอกสารหรือทำหนังสือรับรองความสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์ให้ทางบริษัทประกัน โดยวิธีนี้คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็สามารถเป็นผู้รับประโยชน์ได้

 

ทําประกันชีวิตให้ พ่อแม่ และในกรณีที่ท่านเสียชีวิต : 4.ข้อดีของการระบุผู้รับประโยชน์ให้ชัดเจน

ทํา ประกันชีวิต ให้ พ่อ แม่ กรณี เสีย ชีวิต

 

เพื่อให้บริษัทประกันรู้ถึงความตั้งใจจริงของผู้เอาประกัน การระบุตัวผู้รับประโยชน์ก็เป็นเหมือนการชี้เป้าให้บริษัท หากประกันฉบับนั้นไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้ ทุนประกันหรือเงินที่ทายาทจะได้รับกรณีเสียชีวิต จะตกไปอยู่ที่ กองมรดก ของผู้เอาประกัน เพื่อนำไปจัดสรรตามพินัยกรรมมต่อไป

 

ทําประกันชีวิตให้ พ่อแม่ และในกรณีที่ท่านเสียชีวิต : 5.หากไม่ได้ทำพินัยกรรมจะเป็นอย่างไร?

ทํา ประกันชีวิต ให้ พ่อ แม่ กรณี เสีย ชีวิต

 

หากประกันฉบับนั้นไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้ ทุนประกันหรือเงินที่ทายาทจะได้รับกรณีเสียชีวิต จะตกไปอยู่ที่ กองมรดก ของผู้เอาประกัน เพื่อนำไปจัดสรรตามพินัยกรรมมต่อไป หากผู้เอาประกันไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ก็จะหล่นไปอยู่ที่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย ซึ่งขั้นตอนนี้ค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากต้องมีการดำเนินการทางเอกสาร รวมทั้งอาจจะต้องยื่นเรื่องต่อศาลให้ระบุตัว ผู้จัดการมรดก เพื่อมาดำเนินเรื่อง เงินและรวบรวมมรดกทั้งหมด รวมถึงชำระหนี้สินแทนผู้เอาประกันที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว

 

ทําประกันชีวิตให้ พ่อแม่ และในกรณีที่ท่านเสียชีวิต : 6.กรณีผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกัน

ทํา ประกันชีวิต ให้ พ่อ แม่ กรณี เสีย ชีวิต

 

ในกรณีนี้ผู้เอาประกันสามารถแจ้งบริษัทประกันเพื่อเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้ แต่ถ้าหากไม่มีการแจ้ง ผลประโยชน์จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

  • หากระบุชื่อผู้รับประโยชน์และสัดส่วนที่จะได้รับ สัดส่วนของผู้รับประโยชน์ที่เสียชีวิตไปแล้วจะตกไปอยู่ที่กองมรดกของผู้เอาประกัน
  • หากผู้เอาประกันระบุชื่อผู้รับประโยชน์แต่ไม่ได้ระบุสัดส่วนที่จะได้รับ บริษัทจะเฉลี่ยผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในจำนวนที่เท่าๆกัน

 

ทําประกันชีวิตให้ พ่อแม่ และในกรณีที่ท่านเสียชีวิต : 7.จะตรวจสอบผู้รับประโยชน์ได้อย่างไร?

ทํา ประกันชีวิต ให้ พ่อ แม่ กรณี เสีย ชีวิต

 

หากผู้เอาประกันเสียชีวิต ในวันที่เสียชีวิตและมีกรมธรรม์หลายฉบับ ผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่ผู้เอาประกันได้ระบุไว้ในประกันฉบับนั้นๆ โดยทางครอบครัวจำเป็นต้องเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม ดังต่อไปนี้

  • เล่มกรมธรรม์ประกันชีวิต
  • สำเนาใบมรณบัตร ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันที่มีการจำหน่าย ตาย เรียบร้อยแล้ว และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่รับประโยชน์
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่รับประโยชน์
  • สำเนาบันทึกประจำวัน / สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแพทย์ชันสูตร ในกรณีที่เสียชีวิตโดยเหตุผิดธรรมชาติ เช่น ถูกฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย ถูกสัตว์ทำให้ตาย อุบัติเหตุ หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ

หลังจากนั้นกรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม และครอบครัวต้องยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมแบบฟอร์ม สามารถยื่นได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

 

สรุป 7 เรื่องที่ต้องรู้เมื่อทำประกันให้พ่อแม่กรณีที่ท่านเสียชีวิต

ทํา ประกันชีวิต ให้ พ่อ แม่ กรณี เสีย ชีวิต

 

7 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต

1.เพื่อความชัดเจนผู้เอาประกันจำเป็นต้องระบุตัวผู้รับผลประโยชน์

2.ผู้รับผลประโยชน์คือบุคคลที่ผู้เอาประกันระบุไว้ว่าจะมอบประโยชน์ให้หากผู้เอาประกันเสียชีวิต

3.คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้

4.การระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ให้ชัดเจนเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นการชี้เป้าให้บริษัทประกัน .หากไม่ได้ระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ ทุนประกันหรือเงินที่ทายาทจะได้รับกรณีเสียชีวิต จะตกไปอยู่ที่ กองมรดก ของผู้เอาประกัน

5 หากผู้เอาประกันไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ก็จะหล่นไปอยู่ที่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

6.หากผู้รับผลประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกัน ผู้เอาประกันสามารถแจ้งเพื่อเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ได้

7.หากผู้เอาประกันเสียชีวิต ก็สามารถตรจสอบผู้รับผลประโยชน์ได้จากการระบุชื่อของผู้เอาประกัน

 

.
ทำไมถึงควรระบุชื่อของผู้เอาประกันอย่างชัดเจนคะ?

.
ถ้าหากไม่ระบุให้ชัดเจน เมื่อถึงเวลาเอาประกันภัยเงินจะตกอยู่ที่กองมรดกแล้วมีการจัดสรรตามสิทธิ บางครั้งอาจไม่เป็นที่พอใจของทายาทตามกฎหมาย การระบุเอาไว้แบบชัดเจนจะช่วยให้สสบายใจมากกว่า

บทสรุปส่งท้าย : การทําประกันชีวิตให้ พ่อแม่ และ 7 สิ่งที่ควรรู้กรณีที่ท่านเสียชีวิต

ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

 

ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

 

 

เห็นไหมว่า...การทำประกันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาและช่วยลดค่าใช้จ่ายในกรณีที่เจ็บป่วยหรือไม่สามารถทำงานได้ และในอีกกรณีที่ไม่มีใครอยากให้เกิดคือกรณี เสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรื่องนี้เกิดกับคนที่เรารักเช่น พ่อแม่ ในบทความนี้ก็ได้พูดถึงความสำคัญของผู้รับผลประโยชน์ หวังว่าจะเป็นประดยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาข้อมูล แต่หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ