ประกันชีวิต ช พ ค
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

มาทำความรู้จักกับประกันชีวิต ช.พ.ค. ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรให้ความใส่ เตรียมไว้สำหรับอนาคตไม่มีผิดหวัง

ประกันชีวิต ช พ ค

 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศ เพราะเป็นคนที่คอยสั่งสอนให้ความรู้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะกลายมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้สังคมได้เดินหน้าต่อไป แต่ในขณะเดียวกันบุคคลเหล่านี้ก็จำเป็นที่จะต้องวางแผนในอนาคตเอาไว้ให้กับลูกหลานหลังจากที่ตัวเองจากโลกใบนี้ไปด้วยเช่นกัน

บทความในวันนี้จึงอยากพาคุณผู้อ่านไปทำความรู้จักกับประกันชีวิต ช.พ.ค. หนึ่งในแผนแห่งอนาคตที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ส่วนจะมีประเด็นที่น่ารู้อะไรกันบ้างนั้น มาลองติดตามกันเลย

 

ประกันชีวิต ช.พ.ค. คืออะไร!?

ประกันชีวิต ช พ ค

 

ช.พ.ค. คือ โครงการสวัสดิการสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับการประกันชีวิตที่จะให้ความช่วยเหลือกรณีที่สมาชิกของ ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม โดยช่วยเหลือค่าจัดงานศพจำนวน 200,000 บาท และเงินสงเคราะห์ครอบครัว 700,000 บาท

 

ทายาทของสมาชิกประกันชีวิต ช.พ.ค. จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวเมื่อไหร่!?

ประกันชีวิต ช พ ค

 

หลังจากที่สมาชิกประกันชีวิต ช.พ.ค. ได้ถึงแก่กรรมทายาทโดยชอบธรรมจะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว แยกออกเป็นสองกรณีคือ

 

 • กรณีที่ไม่ได้มีการกู้เงินจะได้รับเงินหลังจากที่ประกาศรายชื่อผู้ถึงแก่กรรมประมาณ 3 เดือน
 • กรณีที่มีภาระผูกพันกับเงินกู้ของธนาคารจะได้รับเมื่อธนาคารทำการตรวจสอบการปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

*สำหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว จะทำด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีหรือเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับเงิน

 

วิธีการยื่นเรื่องขอรับประกันชีวิต ช.พ.ค.โดยทายาทของผู้ทำประกัน

ประกันชีวิต ช พ ค

 

หากผู้ทำประกันชีวิต ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ทายาทโดยชอบธรรมสามารถที่จะทำการติดต่อเพื่อขอรับค่าจัดการงานศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

ผู้มีสิทธิ์ยื่นเรื่องรับเงินสงเคราะห์ประกันชีวิต ช.พ.ค.

 

ผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการยื่นเรื่องเพื่อรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวตามข้อ 8 หรือ 20 แห่งระเบียบ ช.พ.ค. เป็นผู้ทำหน้าที่ยื่นแบบคำร้องรับเงินสงเคราะห์ตามแบบ ฌค.8

 

เอกสารประกอบการยื่นเรื่องของรับเงินสงเคราะห์ประกันชีวิต ช.พ.ค.

 

ส่วนของสมาชิก

 • แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ตามแบบฌค.8 ฉบับจริง
 • ใบมรณบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกฉบับจำหน่ายตาย 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของสมาชิก 1 ฉบับ
 • ใบสำคัญการสมรสของสมาชิก (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา หรือสำเนาทะเบียนการสมรสที่คัดมาจากกรมการปกครองหรือทะเบียนการหย่าของสมาชิก (กรณีหย่า) และใบมรณบัตรจองคู่สมรส (กรณีเสียชีวิตแล้ว) จำนวน 1 ฉบับ
 • หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนขื่อตัว ชื่อสกุล ของสมาชิกสองฉบับ (กรณีที่มีการเปลี่ยน) / สำเนาทะเบียนการรับรองบุตร 1 ฉบับ (กรณีสมาชิกชายที่มีภรรยา แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน)

 

ส่วนของทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์

 

 • สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงิน คนละ 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของทายาท ผู้จัดการศพ 3 ฉบับ (ทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินคนละ 2 ฉบับ)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ของทายาท คนละ 2 ฉบับ (ผู้จัดการงานศพ 3 ฉบับ)
 • หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนการหย่า (ถ้ามี) *กรณีทายาทเป็นผู้หญิง จดทะเบียนสมรสแล้วหากขอใช้นางสาวหรือสกุลเดิมต้องแนบคำขอใช้ด้วยคละ 1 ฉบับ/ สำเนาหลักฐานการเสียชีวิตของบิดามารดาของสมาชิก (กรณีบิดามารดาเสียชีวิตไปก่อนสมาชิก 1 ฉบับ) / สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนขื่อตัว – ชื่อสกุลของทายาท คนละ 1 ฉบับ (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล) และสำเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิต ช.พ.ค. เหมาะกับการทำเอาไว้หรือเปล่า!?

ประกันอุบัติเหตุ Cigna Free PA

 

ประกันอุบัติเหตุ Cigna Free PA
เพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว ประกันชีวิต ช.พ.ค. ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับคนที่อยากมีเงินก้อนไว้จัดการงานศพของตัวเอง และในขณะเดียวกันก็มีเงินก้อนสำหรับเป็นทุนการศึกษาให้กับบัตรหลานต่อไปในอนาคต ถ้าหากครูและบุคลากรทางการศึกษากำลังมองหาแผนการณ์รับมือกับอนาคตที่น่าสนใจ เชื่อว่าประกันชีวิต ช.พ.ค. อาจเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดกันอย่างแน่นอน

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
ขอ เพิ่ม วงเงิน บัตร กด เงินสด กสิกร ถาวร
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
โปรโมชั่นฉบับ [New Normal พร้อมผ่อน 0%] มาร่วมช้อปออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตกรุงเทพ!!
อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้! ด้วยโปรโมชั่นยุค New Normal ในเดือน ก.ค. - ธันวาค...
สมัครทำบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ค่าธรรมเนียม ตรวจสอบสถานะ จัดส่งกี่วัน
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
วิธีสมัครทำบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ฟรีค่าธรรมเนียม ตรวจสอบสถานะง่าย จัดส่งในไม่กี่วันมาฟังชาว Pntip กัน
รวมทุกเรื่องที่คนอยากสมัครทำบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ควรรู้จา...