Healthinsurance-SiamSmile
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ
• ประกันสุขภาพ คือ การประกันที่มาจากบริษัทซึ่งตกลงจะจ่ายค่าชดเชยจากสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิต เช่น โรคภัยไข้เจ็บ หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
• ประกันสุขภาพ สยามสไมล์ คุ้มครอง ในหลายด้าน เช่น กรณีรักษาพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าห้อง
• ประกันสุขภาพ สยามสไมล์ ยังคุ้มครองนอกเหนือจากการรักษาซึ่งก็คือ กรณีเสียชีวิต ไม่ว่าจะมาจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ

สยามสไมล์ ประกันสุขภาพ จะน่าสนใจขนาดไหน มาดูกัน! #ปี2022

 

ปัจจุบัน...มีหลายสิ่งเปลี่ยนไป สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนรู้สึกไม่มั่นใจและรู้สึกไม่มั่นคงกับชีวิตเพราะเราได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเช่น โรคระบาด สงคราม ภัยธรรมชาติ หรืออื่นๆ กลับเกิดขึ้นแทบจะในเวลาเดียวกัน เมื่อเกิดเรื่องที่รับมือได้ยากแบบนี้พร้อมๆกัน เราอาจรู้สึกเครียดและแย่กว่านั้นคือถ้าเราได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพจากเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นยังไง? หากไม่มีอะไรที่ช่วยค้ำประกันในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น บางคนอาจต้องใช้เงินที่เก็บมาตลอดไปกับค่ารักษาแต่สำหรับคนที่ทำประกันสุขภาพก็ได้ช่วยแบ่งเบาและบรรเทาไปได้ระดับหนึ่ง ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพูดถึงการทำประกันสุขภาพและบริษัทที่น่าสนใจคือ สยามสไมล์ แต่จะมีอะไรที่ต้องรู้บ้าง มาดูเลย!

 

ก่อนไปรู้จักกับสยามสไมล์มารู้จักกับคำว่า “ประกันสุภาพ” กันก่อนดีกว่า

 

นิยามของคำว่า ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่มาจากบริษัทประกันภัยซึ่ง ตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย โรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยการจ่ายสินไหมทดแทนสำหรับการประกันสุขภาพ จะยึดหลักเกณฑ์เดียวกับการประกันภัยในประเภทอื่นๆคือ จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่จำนวนเงินสูงสุดไม่เกินจำวนเงินที่เอาประกันภัยไว้

ประกันสุขภาพสยามสไมล์ ให้ความคุ้มครองขนาดไหน มาดูกัน : ส่วนที่ 1 คุ้มครองตามค่าใช้จ่ายต่างๆ

ซื้อขาย พันธบัตร

 

ความคุ้มครอง ในส่วนแรกเป็นส่วนของความคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ซึ่งคุ้มครองสำหรับผู้ที่ถือบัตรประกันสุขภาพสยามสไมล์ ทั้งสองประเภท คือ 502 Pro และ 631

 

1.ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สำหรับกรณี ผู้ป่วยใน

1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สำหรับผู้ป่วยปกติ ไม่เกิน 1,200 บาท ต่อคืน (บัตร 502 Pro) และไม่เกิน 1,500 บาท ต่อคืน (บัตร 631) สูงสุด ไม่เกิน 54,000 บาท (บัตร 502 Pro) และ ไม่เกิน 67,500 บาท (บัตร 631) ไม่เกิน 45 คืนต่อครั้ง และต่อโรค

1.2 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สำหรับผู้ป่วยหนัก ICU ไม่เกิน 3,000 บาท (บัตร 502 Pro ) และไม่เกิน 5,000 บาท(บัตร 631) ต่อคืน สูงสุด ไม่เกิน 90,000 บาท(บัตร 502 Pro ) และไม่เกิน 150,000 บาท (บัตร 631) ไม่เกิน 30 คืนต่อครั้ง และต่อโรค

 

 

2.ค่ารักษาพยาบาล สำหรับกรณีผู้ป่วยใน

 2.1 ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครั้ง (บัตร 502 Pro)  และไม่เกิน 15,000 บาท ต่อครั้ง (บัตร 631)

2.2 การรักษาโดยการผ่าตัด ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อครั้ง (บัตร 502 Pro) และไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง (บัตร 631) (ค่าใช้จ่ายจะเบิกตามจริง ไม่เกินวงเงินในแผนที่เลือก)

2.3 การดูแลโดยแพทย์ (ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ สำหรับผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 300 บาท ต่อคืน (บัตร 502 Pro) และไม่เกิน 500 บาท ต่อคืน (บัตร 631) โดยที่สูงสุดจะไม่เกิน 45 คืน ต่อโรค

2.4 ค่ารถพยาบาล ไม่เกิน 1,000 บาท (บัตร 502 Pro) และ ไม่เกิน 1,000 บาท (บัตร 631) (รายการนี้รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)

 

3.ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สำหรับกรณีผู้ป่วยนอก OPD ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้ง (บัตร 502 Pro) และ ไม่เกิน 5,000 บาท (บัตร 631)

 

4.ค่ารักษาพยาบาลจากโรคภัยไข้เจ็บ สำหรับกรณีผู้ป่วยนอก OPD ไม่เกิน 500 บาท ต่อครั้ง (บัตร 502 Pro) และ ไม่เกิน 700 บาท ต่อครั้ง (บัตร 631) จำนวนครั้งสูงสุดต่อปี บัตร 502 Pro 9 ครั้งต่อปี ส่วน บัตร 631 12 ครั้งต่อปี

ประกันสุขภาพสยามสไมล์ ให้ความคุ้มครองขนาดไหน มาดูกัน : ส่วนที่ 2 คุ้มครองการเสียชีวิต

 

1.เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (อบ.2)

1.1 กรณีเสียชีวิต โดยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป คุ้มครอง ไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับบัตร 502 Pro และ 631

 2.2 กรณีเสียชีวิต โดยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย คุ้มครอง ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับบัตร 502 Pro และ 631

2.3 กรณีเสียชีวิต โดยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ คุ้มครองไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับบัตร 502 Pro และ 631

 

2.ผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ สำหรับกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย คุ้มครอง ไม่เกิน 20,000 บาท (บัตร 502 Pro) และ ไม่เกิน 30,000 บาท (บัตร 631)

 

ประกันสุขภาพสยามสไมล์มีเงื่อนไขในเรื่องอายุยังไงบ้างหรอคะ?

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครประกันสุขภาพสยามสไมล์ สามารถทำได้เลยตั้งแต่อายุ 6- 55 ปี และต่อสัญญา อายุไม่เกิน 60 ปีนะ

 

บทสรุปส่งท้าย : สยามสไมล์ ประกันสุขภาพดีๆที่ใครก็ทำได้!

ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

 

ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

 

เห็นไหมว่า...การทำประกันเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยเลยเนื่องจากการทำประกันสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรืออาจหลีกเลี่ยงได้ยาก หลายคนจึงตัดสินใจในหลายๆทางเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากเรื่องที่อาจเกิดขึ้น ประกันสุขภาพจากสยามสไมล์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย ในบทความนี้ได้ให้คำตอบไปแล้วว่าประกันชนิดนี้ดีอย่างไร หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้...

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
[5 ขั้นตอนหลัก] ที่ผู้ขอสินเชื่อไม่ควรพลาด! สำหรับการขอสินเชื่อส่วนบุคคลให้อนุมัติได้ไว ผ่านได้ฉลุย!
สินเชื่อ
[5 ขั้นตอนหลัก] ที่ผู้ขอสินเชื่อไม่ควรพลาด! สำหรับการขอสินเชื่อส่วนบุคคลให้อนุมัติได้ไว ผ่านได้ฉลุย!
เริ่มต้นธุรกิจของตนเองได้ ด้วยการขอสินเชื่อส่วนบุคคล! มาดู 5 ขั้นตอนที...