ประกัน สุขภาพ เดินทาง ต่าง ประเทศ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

ประกันสุขภาพเดิน เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการเดินทางไปยังต่างประเทศ!!!

ประกัน สุขภาพ เดินทาง ต่าง ประเทศ

 

 

ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ.........ถึงแม้ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศส่วนใหญ่จะมีจุประสงค์คือ การไปพักผ่อนหรือไปทำงานด้วยเอเนอจี้เต็มเปี่ยมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องการเจ็บป่วยไม่เข้าใครออกใคร หากว่าสุขภาพเกิดมีปัญหาขึ้นมาในต่างแดนคงไม่ใช่เรื่องที่น่าแฮปปี้นักเพราะ ฉะนั้นประกันเดินทางต่างประเทศจึงสำคัญมากเมื่อไม่อยู่บ้าน จะพลาดไม่ได้เลยเชียวค่ะ

 

1ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : ทิพยประกันภัย

ประกัน สุขภาพ เดินทาง ต่าง ประเทศ

 

 1. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ :คุ้มครองการเสียชีวิตและอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1,500,000 บาท
 2. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท
 3. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและศพและอัฐืกลับประเทศ 1,500,000 บาท
 4. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ :  คุ้มครองกระเป๋าเดินทาง
 5. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองทรัพย์สินในกระเป๋าเดินทาง
 6. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองความล่าช้าในการเดินทาง
 7. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองทั้งรายเที่ยวและรายปี

 

2ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : AXA 

 

 

 1. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : ความคุ้มครองสูงสุดที่ 5,000,000 บาท
 2. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : หากยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%
 3. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองการตกเครื่อง การยกเลิกเดินทาง
 4. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
 5. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองของหาย
 6. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ :คุ้มครองกระเป๋าล่าช้า
 7. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ :คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
 8. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองทรัพย์สินในการเดินทาง
 9. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : มีบริการ AXA Hotline 24 ชั่วโมง
 10. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองทั้งรายเที่ยวและรายปี

3ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : Signa 

ประกัน สุขภาพ เดินทาง ต่าง ประเทศ

 

 

 1. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : สามารถเลือกจำนวนวันเเดินทางได้ตั้งแต่ 30 -180 วันต่อหนึ่งทริป
 2. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : สามารถเลือกจ่ายเบี้ยตามจริงได้
 3. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : เบี้ยประกันเอเชียรายปีเริ่มต้น 2,221 บาท เบี้ยรายเที่ยวเริ่ม 331 บาท
 4. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : เบี้ยประกันเชงเก้นหรือทั่วโลกรายปี เริ่มต้น 2,683 บาท เริ่มรายเที่ยวเริ่ม 490 บาท
 5. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองทั้งเจ็บป่วย
 6. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองอุบัติเหตุ
 7. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : สามารถเลือกประกันเสริมคุ้มครองไฟล์ดีเลย์
 8. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : สามารถเลือกประกันเสริมคุ้มครองกระเป๋าดีเลย์ กระเป๋าเสียหาย
 9. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : ไม่ต้องสำรองจ่ายทั่วโลก
 10. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ :มีโรงพยาบาลในเครือ16,000 แห่ง ใน 26,000 ประเทศทั่วโลก
 11. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : ซื้อง่ายผ่านออนไลน์
 12. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : ใช้ยื่นขอวีซ่าได้ ผ่านการรับรองจากสถานทูต หากไม่ผ่านยินดีคืนเงิน
 13. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองทั้งรายเที่ยวและรายปี

 

4ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : เมืองไทยประกันภัย

ประกัน สุขภาพ เดินทาง ต่าง ประเทศ

 

 1. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : เบี้ยประกันภัยรายปีเริ่มต้นเพียง 1,466 บาท รายเที่ยวเบี้ยเริ่ม 165 บาท
 2. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ในวงเงินสูงสุด 30,000,000 บาท
 3. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : เหนือกว่าบริษัทประกันอื่นใด ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย
 4. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : แล้วยังไม่ต้องสำรองเมื่อเข้ารักษาพยาบาลทั่วโลก จะไม่เทใจให้เมืองไทยประกันภัยยังไงไหวคะ
 5. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : ยื่นวีซ่าไม่ผ่าน ยินดีคืนเงิน 100%
 6. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองทั้งรายเที่ยวและรายปี

 

5ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : กรุงเทพประกันภัย

ประกัน สุขภาพ เดินทาง ต่าง ประเทศ

 

 1. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ :กรุงเทพประกันภัยให้ความคุ้มครองทั่วโลกหมดกังวลเมื่อไกลบ้านอย่างแน่นอนค่ะ
 2. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ :คุ้มครองการเดินทางครั้งละไม่เกิน 90 วัน
 3. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ :ไม่จำเป็นต้องทำประกันภัยทุกครั้งที่เดินทางครั้งเดียวจบ ครบ
 4. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 5. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : สามารถซื้อกรมธรรม์ผ่านออนไลน์ได้ สะดวก
 6. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ :คุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง
 7. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋า
 8. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋า
 9. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองการพลาดต่อเที่ยวบิน
 10. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองทั้งรายเที่ยวและรายปี

 

6ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : กสิกรไทย

 1. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : เอาใจคนยุคใหม่ที่ไม่ต้องการรอสมัครได้ทันที ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 2. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองสูงสุด 180 วัน
 3. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง
 4. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองเที่ยวบินล่าช้า
 5. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
 6. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5,000,000 บาท
 7. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินหรือส่งกลับประเทศไทย
 8. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองการเสียชีวิต สายตาและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูงสุด 5,000,000 บาท
 9. ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : คุ้มครองทั้งรายเที่ยวและรายปี

 

ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศ : บทส่งท้าย

ประกัน สุขภาพ เดินทาง ต่าง ประเทศ

 

เรื่องสุขภาพคือเรื่องใหญ่เสมอสำหรับมนุษย์ทุกคน แต่จะเป็นกังวลมากหน่อยสำหรับมนุษย์นักเดินทางที่ต้องไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง การทำประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศจึงเป็นที่นิยมมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุสุดวิสัยที่จะเปลี่ยนคนแข็งแรงให้กลายเป็นคนป่วยเพราะแบบนี้การเลือกประกันสุขภาพเพื่อไว้เดินทางต่างประเทศจึงต้องละเอียดถี่ถ้วนที่สุดนะคะ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) กดเงินสดทันใจผ่าน 50,000 ตู้ ATM ยูเมะพลัส ทั่วประเทศ ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียมสักบาท  
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) กดเงินสดทันใจผ่าน 50,000 ตู้ ATM ยูเมะพลัส ทั่วประเทศ ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียมสักบาท  
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) สะดวกสบายกับตู้บริการกว่า 50,000 ตู้ แถม...