สินเชื่อ ส่วน บุคคล ติด บู โร
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

เครดิตบูโรคืออะไร?

สินเชื่อ ส่วน บุคคล ติด บู โร

 

เครดิตบูโรหรือบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัดคือองค์กรที่มีหน้าที่เพียงเก็บข้อมูลรวบรวมประวัติการชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยเก็บบันทึกประวัติตั้งแต่งวดล่าสุดย้อนหลังไป 36 งวดหรือนับเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี ซึ่งข้อมูลต่างๆ นี้ได้รับจากธนาคารและสถาบันทางการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าหนี้ในประเทศไทย และแน่นอนว่าหากต้องการกู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อใดๆ ก็ตาม ควรตรวจสอบให้ชัดว่าตนเองมีการติดบูโรหรือไม่ด้วยสาเหตุที่จะกล่าวในหัวข้อถัดไป

 

3 สาเหตุที่เราควรตรวจสอบเครดิตบูโรก่อนขอสินเชื่อ

สินเชื่อ ส่วน บุคคล ติด บู โร

1 ทำไมควรตรวจสอบเครดิตบูโรก่อนขอสินเชื่อ : เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ

สินเชื่อ ส่วน บุคคล ติด บู โร

 

เครดิตบูโรจะทำให้เราสามารถประเมินโอกาสในการขอสินเชื่อของตนเองในการยื่นขอสินเชื่อไม่ว่าจะสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้านหรือรถ ว่าตนเองมีโอกาสผ่านมากน้อยแค่ไหน หากในเครดิตข้อมูลยังมีเลข 20 ซึ่งหมายถึงมีหนี้ชำระค้างอยู่หลายบัญชี โอกาสที่จะยื่นขอสินเชื่อผ่านก็จะน้อยลง

 

นอกจากนี้ยังทำให้เรารู้สถานะทางการเงินของตนเองอีกด้วยว่าสถานะทางการเงินในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีหนี้ก้อนไหนเหลือบ้าง ประวัติการชำระหนี้เป็นอย่างไร หากมีการค้างชำระหนี้บ่อยครั้งก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการขอสินเชื่อต่อไป แน่นอนว่าต้องเช็กประวัติค้างชำระด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องสามารถขอแก้ไขได้

 

2 ทำไมควรตรวจสอบเครดิตบูโรก่อนขอสินเชื่อ : ป้องกันหนี้ที่ไม่ใช่ของตนเอง

สินเชื่อ ส่วน บุคคล ติด บู โร

 

การตรวจเครดิตบูโรจะทำให้เราสามารถเช็กประวัติรายการชำระหนี้ทั้งหมดของตนเองได้และทำให้ผู้ตรวจสอบสามารถเช็กได้ว่ามีใครแอบอ้างนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปแอบอ้างขอสินเชื่อหรือไม่ ไม่ว่าจะสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารทางการเงินต่างๆ หากไม่ใช่หนี้ที่ตนเองก่อก็จะทำให้สามารถแจ้งความหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อไปได้

3 ทำไมควรตรวจสอบเครดิตบูโรก่อนขอสินเชื่อ : เพื่อเป็นเอกสารสำคัญประกอบการสมัครงาน

สินเชื่อ ส่วน บุคคล ติด บู โร

 

ข้อมูลเครดิตบูโรเป็นเอกสารสำคัญสำหรับบางสายงานเพื่อตรวจสอบความมั่นคงด้านการเงิน ในบางตำแหน่งอาจถูกขอให้แสดงเอกสารเครดิตบูโรเพื่อประกอบการพิจารณาในการรับเข้าทำงาน นอกจากนี้ในตำแหน่งผู้บริหารของหลายๆ สายงานก็มักมีการตรวจสอบและให้แสดงข้อมูลเครดิตบูโรของผู้ดำรงตำแหน่งทุกปีเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสทางการเงินด้วย

ติดเครดิตบูโรสามารถยื่นขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลได้หรือไม่?

สินเชื่อ ส่วน บุคคล ติด บู โร

 

คำตอบคือสามารถยื่นขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลได้ค่ะ แต่ทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินจะนำข้อมูลเครดิตบูดรไปพิจารณารวมกับข้อมูลที่แสดงรายได้หรือรายรับ เช่น เงินเดือน อาชีพ เป็นต้น โดยที่ทางเครดิตบูโรไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจใดๆ

 

กล่าวคือเมื่อผู้ที่มีหนี้ไปยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อ ทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินจะทำการตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากบูโร หากเล็งเห็นว่าผู้ยื่นขอกู้สินเชื่อมีการผิดนัดชำระหรือมีการชำระล่าช้าบ่อยครั้ง มีความสามารถในการหารายได้ต่ำ กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือหากเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ มีโอกาสเบี้ยวหนี้สูง ทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินนั้นก็จะพิจารณาไม่อนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ขอยื่นกู้สินเชื่อได้

 

อย่างไรก็ตามหากทางสถาบันทางการเงินปฏิเสธที่จะให้สินเชื่อแค่ผู้ขอกู้ สถาบันทางการเงินนั้นจะต้องแสดงเหตุผลและแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือ โดยผู้ขอกู้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโรภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือปฏิเสธการกู้ขอสินเชื่อ

อีกหนึ่งทางออกสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อส่วนบุคคลแต่ติดบูโร

สินเชื่อ ส่วน บุคคล ติด บู โร

 

ทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อแต่ติดบูโรออกมาเช่นกัน เช่น สินเชื่อไม่เช็กบูโร แต่ทางเลือกนี้อาจต้องนำหลักทรัพย์ไปค้ำประกันแทนตามแต่ละธนาคารกำหนด ควรตรวจสอบข้อกำหนดของแต่ละธนาคารให้ดีก่อนสมัครหรือขอยื่นกู้ค่ะ

 

บทส่งท้ายกับผู้เขียน : ติดบูโรก็ขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้!

สินเชื่อบุคคล ซิตี้

 

สินเชื่อบุคคล ซิตี้

 

ถึงแม้ว่าจะมีทางออกเยอะแยะสำหรับผู้ที่ติดบูโรแต่ต้องการขอสินเชื่อส่วนบุคคล แต่สำหรับผู้เขียนแล้วมองว่าการไม่ติดบูโรเป็นหนทางที่ขะทำให้ยื่นขอกู้ได้ดีที่สุดค่ะ ใครมีหนี้บัตรเครดิตหรือจ่ายชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอต้องรีบปิดหนี้หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อประวัติบูโรที่ดีด้วยนะคะ นอกจากจะขอยื่นกู้ง่ายขึ้นแล้วเครดิตบูโรยังมีผลกับเรื่องๆ อื่นอย่างเรื่องงานอีกด้วย หากมีประวัติไม่ดีจะยุ่งยากได้ค่ะ และผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์แก่เพื่อนๆ นะคะ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ