[4 สินเชื่อส่วนบุคคล] ธนาคารกรุงไทยสำหรับข้าราชการ!
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ข้าราชการไทยต้องอ่าน สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทยออกแบบมาเพื่อคุณ

 

สินเชื่อ ส่วน บุคคล กรุง ไทย

 

อาชีพข้าราชการ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มั่นคงในประเทศไทย มีสวัสดิการต่าง ๆ ตั้งแต่ทำงานไปจนถึงวัยเกษียณอายุ จริงอยู่ว่าอาชีพข้าราชการเป็นอาชีพที่มั่นคง แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉินนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา บางท่านอาจจะมีเงินสำรองไม่มาก ต้องการเงินกะทันหันเพื่อใช้จ่ายตามที่ต้องการ หรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในช่วงวัยเกษียณที่มากเกินกว่าจะรับภาระไหว บทความนี้ผู้เขียนจะพามาแนะนำให้รู้จักกับสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับข้าราชการจาก ธนาคารกรุงไทยกันค่ะ จะมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง เหมาะสำหรับข้าราชการอย่างไร ตามมาดูกันเลย

 

สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทย สินเชื่อเพื่ออาชีพข้าราชการ

 

สินเชื่อ ส่วน บุคคล กรุง ไทย

 

1.สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทย : สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ

 

สินเชื่อ ส่วน บุคคล กรุง ไทย

 

สินเชื่อที่ข้าราชการสามารถกู้ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ “มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย” มาพร้อมกับรายละเอียดดังนี้

 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • สามารถชำระคืนด้วยวิธีหักอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนได้เลย
 • มีบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทย
 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.5%/ปี
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 4 ปี แต่ไม่เกินสัญญาจ้างที่เหลือ
 • ผู้ขอกู้เป็นพนักงานราชการที่มีสัญญาจ้าง เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

 

2.สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทย : สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ

 

สินเชื่อ ส่วน บุคคล กรุง ไทย

 

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ทางหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้มีการบันทึกข้อตกลงในการให้สินเชื่อเป็นสวัสดิการ มาพร้อมกับรายละเอียดดังนี้

 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • มีบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทย
 • อัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ใช้บุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.00%/ปี และใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR/ปี
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี
 • ผู้ขอกู้จะต้องเป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกับผู้ขอกู้

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

 

3.สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทย : สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการของข้าราชการฯ

 

สินเชื่อ ส่วน บุคคล กรุง ไทย

 

กู้สินเชื่อง่าย ๆ จากธนาคารกรุงไทย ไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีของกรุงไทยก็สามารถทำได้ มาพร้อมกับรายละเอียดดังนี้

 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาทในกรณีมีบุคคลค้ำประกัน หรือยกเว้นบุคคลค้ำประกัน และ 5,000,000 บาทในกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย
 • อัตราดอกเบี้ยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบหักเงินได้ชำระหนี้ ในกรณีมีบุคคลค้ำประกัน หรือยกเว้นบุคคลค้ำประกัน และในกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR + 0.75% ส่วนแบบAuto Debit ในกรณีมีบุคคลค้ำประกัน หรือยกเว้นบุคคลค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR + 2.75% และในกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ย MRR
 • หากผู้กู้เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ จะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป
 • หากผู้กู้เป็นพนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้าง และลูกจ้างในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีกำหนดระยะเวลาจ้าง โดยมีสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป จะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

 

4.สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทย : สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน

 

สินเชื่อ ส่วน บุคคล กรุง ไทย

 

ถึงจะเกษียณแล้วก็สามารถกู้สินเชื่อได้ง่าย ๆ กับสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงไทยที่ออกแบบเงื่อนไขมาสำหรับคนเกษียณอายุ มาพร้อมกับรายละเอียดดังนี้

 • สามารถขอกู้ได้เพียงใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
 • สามารถนำสินเชื่อไปชำระหนี้กับสถาบันอื่น ๆ ได้
 • อนุมัติวงเงินกู้ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดฯ
 • สามารถขอกู้สินเชื่อเพิ่มได้ แบบไม่ต้องรอชำระหนี้เก่าให้เสร็จก่อน
 • อัตราดอกเบี้ย MLR – 0.375%/ปี
 • ระยะเวลาในการกู้นานสูงสุดถึง 30 ปี
 • สามารถเลือกจ่ายเพียงดอกเบี้ยอย่างเดียว หรือจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยก็ได้
 • ไม่จำกัดอายุในการขอกู้

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

 

ส่งท้ายก่อนจะจากกัน : สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับข้าราชการจากธนาคารกรุงไทยดีหรือไม่?

สินเชื่อบุคคล ซิตี้
สินเชื่อบุคคล ซิตี้

 

สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับข้าราชการจากธนาคารกรุงไทยนั้นครอบคลุมทุกกลุ่มของพนักงานราชการ ไม่ว่าจะเงินเดือนน้อย เงินเดือนมาก หรือแม้แต่กระทั่งเกษียณอายุแล้วก็ยังสามารถขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทยได้ ดังนั้นเหล่าพนักงานราชการสบายใจได้ค่ะ มีสินเชื่อที่เหมาะสมสำหรับทุกกลุ่มอย่างแน่นอน

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
พันธบัตร เรา ชนะ กสิกร
การลงทุน
พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ [เราชนะ] จำหน่ายโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ดีไหม น่าลงทุนหรือเปล่า!? ข้อมูลปี 2022
พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ “เราชนะ” จำหน่ายโดยธนาคารไทยพาณิชย์ คืออะไร...