[4 สินเชื่อส่วนบุคคล] ธนาคารกรุงไทยสำหรับข้าราชการ!
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ข้าราชการไทยต้องอ่าน สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทยออกแบบมาเพื่อคุณ

 

สินเชื่อ ส่วน บุคคล กรุง ไทย

 

อาชีพข้าราชการ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มั่นคงในประเทศไทย มีสวัสดิการต่าง ๆ ตั้งแต่ทำงานไปจนถึงวัยเกษียณอายุ จริงอยู่ว่าอาชีพข้าราชการเป็นอาชีพที่มั่นคง แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉินนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา บางท่านอาจจะมีเงินสำรองไม่มาก ต้องการเงินกะทันหันเพื่อใช้จ่ายตามที่ต้องการ หรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในช่วงวัยเกษียณที่มากเกินกว่าจะรับภาระไหว บทความนี้ผู้เขียนจะพามาแนะนำให้รู้จักกับสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับข้าราชการจาก ธนาคารกรุงไทยกันค่ะ จะมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง เหมาะสำหรับข้าราชการอย่างไร ตามมาดูกันเลย

 

สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทย สินเชื่อเพื่ออาชีพข้าราชการ

 

สินเชื่อ ส่วน บุคคล กรุง ไทย

 

1.สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทย : สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ

 

สินเชื่อ ส่วน บุคคล กรุง ไทย

 

สินเชื่อที่ข้าราชการสามารถกู้ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ “มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย” มาพร้อมกับรายละเอียดดังนี้

 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • สามารถชำระคืนด้วยวิธีหักอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนได้เลย
 • มีบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทย
 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.5%/ปี
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 4 ปี แต่ไม่เกินสัญญาจ้างที่เหลือ
 • ผู้ขอกู้เป็นพนักงานราชการที่มีสัญญาจ้าง เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

 

2.สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทย : สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ

 

สินเชื่อ ส่วน บุคคล กรุง ไทย

 

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ทางหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้มีการบันทึกข้อตกลงในการให้สินเชื่อเป็นสวัสดิการ มาพร้อมกับรายละเอียดดังนี้

 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • มีบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทย
 • อัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ใช้บุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.00%/ปี และใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR/ปี
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี
 • ผู้ขอกู้จะต้องเป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกับผู้ขอกู้

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

 

3.สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทย : สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการของข้าราชการฯ

 

สินเชื่อ ส่วน บุคคล กรุง ไทย

 

กู้สินเชื่อง่าย ๆ จากธนาคารกรุงไทย ไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีของกรุงไทยก็สามารถทำได้ มาพร้อมกับรายละเอียดดังนี้

 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาทในกรณีมีบุคคลค้ำประกัน หรือยกเว้นบุคคลค้ำประกัน และ 5,000,000 บาทในกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย
 • อัตราดอกเบี้ยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบหักเงินได้ชำระหนี้ ในกรณีมีบุคคลค้ำประกัน หรือยกเว้นบุคคลค้ำประกัน และในกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR + 0.75% ส่วนแบบAuto Debit ในกรณีมีบุคคลค้ำประกัน หรือยกเว้นบุคคลค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR + 2.75% และในกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ย MRR
 • หากผู้กู้เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ จะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป
 • หากผู้กู้เป็นพนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้าง และลูกจ้างในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีกำหนดระยะเวลาจ้าง โดยมีสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป จะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

 

4.สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทย : สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน

 

สินเชื่อ ส่วน บุคคล กรุง ไทย

 

ถึงจะเกษียณแล้วก็สามารถกู้สินเชื่อได้ง่าย ๆ กับสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงไทยที่ออกแบบเงื่อนไขมาสำหรับคนเกษียณอายุ มาพร้อมกับรายละเอียดดังนี้

 • สามารถขอกู้ได้เพียงใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
 • สามารถนำสินเชื่อไปชำระหนี้กับสถาบันอื่น ๆ ได้
 • อนุมัติวงเงินกู้ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดฯ
 • สามารถขอกู้สินเชื่อเพิ่มได้ แบบไม่ต้องรอชำระหนี้เก่าให้เสร็จก่อน
 • อัตราดอกเบี้ย MLR – 0.375%/ปี
 • ระยะเวลาในการกู้นานสูงสุดถึง 30 ปี
 • สามารถเลือกจ่ายเพียงดอกเบี้ยอย่างเดียว หรือจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยก็ได้
 • ไม่จำกัดอายุในการขอกู้

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

 

ส่งท้ายก่อนจะจากกัน : สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับข้าราชการจากธนาคารกรุงไทยดีหรือไม่?

สินเชื่อบุคคล ซิตี้
สินเชื่อบุคคล ซิตี้

 

สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับข้าราชการจากธนาคารกรุงไทยนั้นครอบคลุมทุกกลุ่มของพนักงานราชการ ไม่ว่าจะเงินเดือนน้อย เงินเดือนมาก หรือแม้แต่กระทั่งเกษียณอายุแล้วก็ยังสามารถขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทยได้ ดังนั้นเหล่าพนักงานราชการสบายใจได้ค่ะ มีสินเชื่อที่เหมาะสมสำหรับทุกกลุ่มอย่างแน่นอน

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
อิออน สาขา อิออน สํานักงานใหญ่ อิออน บิ๊กซี สาขา อิ ออน ใกล้ฉัน อิออน นครปฐม อิออน ขอนแก่น อิออน ศรีราชา อิ ออน ชลบุรี อิออน ระยอง อิออน พัทยา อิออ น พิษณุโลก อิออน มีสาขา ไหนบ้าง อิออน สาขาโคราช อิออน นครปฐม อิออน ฟิวเจอร์รังสิต อิออน อุดร อิออน เซ็นทรัล พระราม 2 อิออน ราชบุรี อิออน ลพบุรี อิออน ลําปาง
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตอิออน (Aeon) มีที่ไหนใกล้บ้านของคุณบ้าง สำนักงานใหญ่ ตจว. สาขาไหนอนุมัติไวสุด!?
อยากสมัครบัตรเครดิตอิออน (Aeon) สาขาไหนใกล้บ้านบ้าง สำนักงานใหญ่ อุดร ...
รี ไฟแนนซ์ บัตร เครดิต เงินเดือน 15000
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวม [[รีวิว 2021]] สุดปังจากชาว Pantip บัตรเครดิต TMB So Fast วงเงินสูงน่าใช้จริงหรือเปล่า!?
บัตรเครดิต TMB So Fast วงเงินสูงน่าใช้หรือเปล่า!? มาฟังเสียงตอบรับรีวิ...