กฎหมาย สินทรัพย์ ดิจิทัล
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

ทำความเข้าใจกับกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล เรื่องใกล้ตัวที่พลาดไม่ได้

 

กฎหมาย สินทรัพย์ ดิจิทัล

 

ปัจจุบันคนหันมาให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ดิจิทัลกันมากขึ้น ทำให้บทบาทความสำคัญของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด สำหรับคนรุ่นใหม่ทั้งหลายการปรับตัวให้เข้ากับโลกที่กำลังหมุนอย่างรวดเร็วในทุกๆ วันนั้นคือเราต้องก้าวตามโลกให้ทันจริงไหมล่ะคะ? การศึกษาในด้านของกฎหมายจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้เรารอบรู้และเท่าทันสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเอง

 

สินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร? ทำไมต้องมีกฎหมายเรื่องนี้?

 

กฎหมาย สินทรัพย์ ดิจิทัล

 

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่เป็นมือใหม่ผู้เขียนก็จะพามาทำความรู้จักกับสินทรัพย์ดิจิทัลกันก่อนค่ะ สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) นั้นเป็นหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แสดงมูลค่าเหมือนๆ กับสินทรัพย์ทั่วๆ ไป แต่สินทรัพย์ดิจิทัลไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถจับต้องได้ด้วยมือ แต่จะใช้วิธีการซื้อ-ขายหรือแลกเปลี่ยนกันผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์แทน ทั้งนี้สินทรัพย์ดิจิทัลมีความสะดวกสบายตรงที่เราสามารถซื้อ-ขายได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง แถมยังสามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แน่นอนว่าเมื่อสินทรัพย์เหล่านี้สามารถซื้อ-ขายหรือแลกเปลี่ยนกันได้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดข้อกฎหมายขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลให้การซื้อ-ขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนั่นเองค่ะ

 

กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร?

 

กฎหมาย สินทรัพย์ ดิจิทัล

 

อย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวนำไปในข้างต้นแล้วว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีบทบาทความสำคัญมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน เราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับมันให้รอบด้าน ซึ่งกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลก็เป็นอีกด้านสำคัญที่ควรรู้เพื่อเป็นวิจารณญาณประกอบการตัดสินใจเวลาเราต้องการจะซื้อ-ขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงรู้เท่าทันผู้ซื้อ-ขายหรือแลกเปลี่ยนที่มีเจตนาไม่หวังดีอีกด้วย

 

กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

 

กฎหมาย สินทรัพย์ ดิจิทัล

 

กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นส่วนมากจะเป็นการบังคับใช้เพื่อควบคุมในกรณีของการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือในกรณีของการป้องกันการะกระทำที่อาจไม่เป็นธรรมในการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อคุ้มครองทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้เกิดความโปร่งใสในการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 กรณี ได้แก่

 

1.กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล : การเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

กฎหมาย สินทรัพย์ ดิจิทัล

 

อ้างอิงจากพ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ “การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนในประเทศไทย ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด และต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.” ดังนั้นหากผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ขออนุญาตให้ถูกต้องจะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

 

2.กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล : การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

กฎหมาย สินทรัพย์ ดิจิทัล

 

อ้างอิงจากพ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยนั้นประกอบไปด้วย

-การประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange)

-นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker)

-ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (dealer)

-ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (investment advisor)

-ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (fund manager)

ซึ่งอาชีพเหล่านี้จำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และต้องปฏิบัติตามกฎที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้ หากไม่เช่นนั้นจะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

 

3.กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล : การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Unfair trading practices)

 

กฎหมาย สินทรัพย์ ดิจิทัล

 

อ้างอิงจากพ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ นั้นได้กำหนดบทบัญญัติเพื่อป้องกัน “การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” โดยในกรณีดังกล่าวนี้สามารถแบ่งความผิดคร่าวๆ ได้ดังต่อไปนี้

-การบอกกล่าวหรือแพร่ข่าวที่กระทบราคาสินทรัพย์ดิจิทัล (False dissemination)

-การใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) เพื่อทำให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

-การปั่นราคาสินทรัพย์ดิจิทัล (Manipulation)

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลจาก ก.ล.ต.  คลิก

 

ส่งท้ายก่อนจะจากกัน : สรุปแล้วกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นสำคัญและจำเป็นจริงหรือไม่?

 

 

การซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการลงทุน แน่นอนว่าการลงทุนนั้นมีทั้งได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ ซึ่งเรื่องเงินๆ ทองๆ เนี่ยไม่ควรจะประมาทเลยนะคะ ถ้าหากว่าศึกษาไม่ดีและรู้ไม่เท่าทันก็จะทำให้เกิดผลกระทบเป็นความเสียหายได้ หากเราอยากลดความเสี่ยงของการลงทุนก็อย่าลืมศึกษาเอาไว้กันดีกว่าค่ะ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตร กด เงินสด up2me
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิต Up2Me ใบเดียวเที่ยวทั่วโลก พร้อมกดเงินสดสบายใจบอกเลยว่าห้ามพลาดในปี 2564-2565
บัตรเครดิต Up2Me ใบเดียวพกพาสบายใจ กดเงินสดก็ได้!!! มีอะไรควรรู้และน่า...
บัตรเครดิต SCB ไทยพาณิชย์ มี่กี่แบบ ใบไหนโดนใจสุด? รวมระดับและโปรโมชั่นที่น่าสนใจ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิต SCB ไทยพาณิชย์ มี่กี่แบบ ใบไหนโดนใจสุด? รวมระดับและโปรโมชั่นที่น่าสนใจ
บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB มี่กี่แบบมีระดับอะไรบ้าง แล้วอันไหนดีสุ...