สินเชื่อบ้านกรุงศรี Pantip 2562
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส. ทางเลือกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐที่อยากมีบ้าน!

สินเชื่อบ้าน ธกส.

 

          สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) นับว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกด้านสินเชื่อที่เหมาะอย่างมากสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการที่มีความฝันอยากที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง เพราะให้การอนุมัติวงเงินที่สูงและสามารถผ่อนชำระคืนได้อย่างยาวนานน่าประทับใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ส่วนสินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส. จะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนั้น มาติดตามรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้จากบทความชิ้นนี้กันได้เลย...

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส. สวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กร

สินเชื่อบ้าน ธกส.

 

 • เหมาะกับเจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานองค์กร
 • สัญญาจ้างงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ก็สามารถกู้ได้
 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย MRR-1.75
 • ชำระคืนยาวนาน 30 ปี

ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนสินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส.

สินเชื่อบ้าน ธกส.

 

สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส. กำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนยาวนานกว่า 30 ปี (*หน่วยงานต้นสังกัดทำการหักเงินเดือนเพื่อรวบรวมส่งธนาคารทุกเดือน)

 

เงื่อนไขในการขอกู้สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส.

สินเชื่อบ้าน ธกส.

 

สำหรับเงื่อนไขในการขอทำเรื่องกู้สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส. จะต้องเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐที่จัดทำขึ้นตามข้อตกลง (MOU) ระหว่างส่วนงาน

วัตถุประสงค์ในการขอกู้สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส.

สินเชื่อบ้าน ธกส.

 

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด (คอนโดมิเนียม) หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคารในที่ดินของตนเองและคู่สมรส

วงเงินในการอนุมัติสินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส.

สินเชื่อบ้าน ธกส.

 

สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส. อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

 

ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนสินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส.        

สินเชื่อบ้าน ธกส.

 

 • สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส. กำหนดระยะเวลาในกาผ่อนชำระคืนไม่เกิน 30 ปี (*เมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี สำหรับผู้ที่มีเงินบำนาญ หรือมีเงินได้ที่ส่วนงานสามารถทำการหักส่งให้กับทางธนาคาร หรือมีผู้ร่วมกู้ที่สามารถหักเงินได้จนสิ้นสุดอายสัญญา)
 • กรณีของพนักงานองค์กร หรือลูกจ้างต้องมีอายุรวมกับระยะเวลาในการชำระหนี้แล้วไม่เกิน 60 ปี

ช่องทางในการชำระหนี้สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส.

สินเชื่อบ้าน ธกส.

 

สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส. มีการผ่อนชำระเป็นรายเดือน โดยเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้ทำการหักเงินเดือนและนำชำระส่งหนี้ให้กับทางธนาคารจนกว่าหนี้เหล่านั้นจะได้รับการชำระคืนจนหมดสิ้น

สินทรัพย์ที่นำมาใช้ค้ำประกันของสินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส.

สินเชื่อบ้าน ธกส.

 

สินเชื่อที่สามารถนำมาใช้ค้ำประกันสินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส.แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด (คอนโดมิเนียม)

 

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส.

 

 • ต้องเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ พนักงาน ลูกจ้างประจำ หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาพท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีบทบาทในการพัฒนาชนบท
 • พนักงานขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน
 • มีสัญญาจ้างงานหรือวาระในการปฎิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการหรือการค้ำประกันหนี้เงินกู้
 • ยินยอมให้ส่วนงามต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินชดเชย (*ถ้ามี) ผ่านธนาคารหรือหักเงินเดือน เพื่อรวบรวมส่งชำระหนี้ต่อธนาคารทุกเดือน

เอกสารประกอบการพิจารณาขอกู้สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส.

สินเชื่อบ้าน ธกส.

 

เอกสารส่วนบุคคล

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (*ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (*ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (*ถ้ามี) พร้อมบัตรประจำตัวคู่สมรส
 • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. พร้อมบัตร ATM

เอกสารแสดงรายได้

 

หนังสือรับรองตำแหน่ง เงินเดือนและอายุงาน (*ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)

สลิปเงินเดือน และเอกสารในการขอกู้ (*ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)

 

 

บทสรุปส่งท้าย : ขอกู้สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส. ดีไหม!?

สินเชื่อบ้าน ธกส.

 

สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส. เหมาะอย่างมากสำหรับคนที่เป็นพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงามรัฐที่เข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติในการสมัครที่กล่าวถึงกันไปแล้วในตอนต้น ถ้าหากใครกำลังมองหาสินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัยที่สะดวก ไม่วุ่นวายในการชำระเพราะเป็นการหักเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด เชื่อว่าสินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธกส. เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจไม่เลยทีเดียว

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
แนะนำ [83 บัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย] เลือกอย่างไรให้เหมาะกับคุณ!
บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย กับสิทธิประโยชน์น่าใช้ที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของ...