อยากมีบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพไม่มีเงินเดือนประจำไม่ยาก
เพียงใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

 

บัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกันกรุงเทพ

 

บัตรเครดิตแบบเงินฝากค้ำประกันเงินฝาก ทางออกของคนที่ไม่สามารถสมัครบัตรฯตามเกณฑ์แบงก์ชาติ!!

บัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกันกรุงเทพ

 

ในยุคที่แบงก์ชาติคุมเข้มในการสมัครบัตรเครดิต... ทำให้คนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30000 บาท / เดือน ได้รับการอนุมัติวงเงินได้เพียง 1.5 เท่า ของเงินเดือนทำให้บริการ "บัตรเครดิตแบบเงินฝากค้ำประกัน" ได้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ซึ่งหนึ่งในผู้ที่ให้บริการบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกันที่มีความโดดเด่นมากที่สุดเจ้าหนึ่งในปัจจุบันได้แก่ "บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ" นั่นเอง ถ้าหากใครกำลังมีปัญหาไม่สามารถทำการสมัครบัตรเครดิตได้ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่มีเงินเดือนประจำ รับรองว่าบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากประจำของธนาคารกรุงเทพ เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีความน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียว...

 

 

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน คืออะไร?

บัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกันกรุงเทพ

 

“บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน” เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจมากที่สุดของคนที่อยากมีบัตรเครดิตเป็นของตัวเอง แต่ติดปัญหาใหญ่อยู่ที่ว่าไม่ได้เป็นพนักงานประจำที่มีสลิปเงินเดือนเข้าเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต ปัญหากวนใจนี้ทำให้หลายคนถึงกับปวดหัวเป็นอย่างมาก เพราะอยากมีบัตรเครดิตไปใช้ในการช้อปปิ้ง รูดจ่ายผ่อนชำระค่าสินค้า หรือรับสิทธิประโยชน์อีกมากมายที่จะช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถหายวับลับไปกับตาด้วยบริการ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของคนที่อยากมีบัตรเครดิตได้เป็นอย่างยอดเยี่ยมนั่นเอง

 

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันเหมาะกับใครบ้าง!?

บัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกันกรุงเทพ

 

  • พ่อค้า / แม่ค้า
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • ฟรีแลนซ์
  • นักเรียน / นักศึกษา

 

สิ่งที่ควรทราบก่อนทำการสมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน

บัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกันกรุงเทพ

 

  • ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัตินานกว่าปกติ เมื่อเทียบกับการสมัครบัตรเครดิตแบบแสดงรายได้
  • กำหนดวงเงินตายตัว และไม่สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินได้ หากต้องการเพิ่มวงเงินต้องยื่นเอกกสารแสดงรายได้เพื่อการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ของทางธฯาคาร
  • เหมาะกับการนำไปใช้จ่ายยามฉุกเฉินมากกว่าการใช้ช้อปปิ้ง

 

อยากสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน ต้องทำอย่างไรบ้าง?

 

บัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกันกรุงเทพ

 

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน เป็นบริการของธนาคารกรุงเทพที่ช่วยให้คนที่ไม่มีสลิปเงินเดือนประจำก็สามารถมีบัตรเครดิตเป็นของตัวเองได้ โดยมีเงื่อนไขง่ายๆ โดยผู้ที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน สามารถทำการติดต่อธนาคารได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมกับทำการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้สำหรับยื่นขอทำการสมัครเอาไว้ให้พร้อม ดังต่อไปนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สมุดบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารกรุงเทพ

หลังจากที่ทำการยื่นเอกสารเหล่านี้ เจ้าหน้าที่จะขอให้ทำการกรอกใบสมัครบัตรเครดิต และหนังสือยินยอมการมอบเงินฝากให้เป็นประกันหนี้บัตรเครดิตของตัวเอง เพียงเท่านี้ คุณก็จะสามารถที่จะมีบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันที่พร้อมใช้งาน จับจ่ายซื้อหาสินค้าและบริการที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม

 

เปิดบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารกรุงเทพ เพื่อใช้ในการสมัครบัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกัน

 

บัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกันกรุงเทพ

 

เมื่อทำการเปิดบัญชีเงินฝากประจำกับทางธนาคารกรุงเทพ ก็จะได้รับสิทธิ์ในการสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันทันที เพียงแต่ในบัญชีของเงินฝากประจำนั้น ต้องมีจำนวนเงินในบัญชีขั้นต่ำ 20000 บาท ขึ้นไป

 

 

วงเงินที่ได้รับจากบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

 

บัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกันกรุงเทพ

 

ในส่วนของวงเงินที่จะได้รับจากบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติบัตรแล้ว จะได้รับวงเงินบัตรเครดิตจำนวน 20000 บาท และยิ่งทำการฝากเงินเท่าไหร่ วงเงินของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยเท่านั้น

สำหรับคนที่อยากเพิ่มวงเงินของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน ต้องไปแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพื่อทำสัญญาจำนำสิทธิ์เงินฝากใหม่อีกครั้ง

 

บัญชีเงินฝากที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิตค้ำประกัน ไม่สามารถถอนเงินทั้งหมดได้ และยังคงได้รับดอกเบี้ยตามปกติ

บัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกันกรุงเทพ

 

บัญชีที่ถูกนำมาใช้ในการค้ำประกันบัตรเครดิตจะไม่สามารถทำการถอนเงินที่อยู่ในบัญชีออกไปได้จนหมด เนื่องจากทางธนาคารถือว่าเงินที่อยู่ในบัญชีคือส่วนของเงินที่ใช้เป็นหลักค้ำประกันในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตค้ำประกันนั่นเอง ดังนั้น ขอแนะนำว่าบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากแบบประจำ ควรทำการแยกออกจากบัญชีเงินฝากค้ำประกันอย่างชัดเจน เพื่อให้มีความคล่องตัวและสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงินนั่นเอง...

การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน นานไหม?

 

บัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกันกรุงเทพ

 

ในส่วนของกาพิจารณาบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน ในส่วนของระยะเวลาเป็นไปตามขั้นตอนตามมาตรฐานของทางธนาคาร อย่างไรก็ตามทางธนาคารของทำการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนด นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันจะไม่ได้รับการอนุมัติด้วยเช่นกัน ส่วนใครที่บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันกำลังอยู่ในระหว่างการอนุมัติ และอยากทราบว่าถึงขั้นตอนใดแล้ว ก็สามารถทำการโทรศัพท์ไปสอบถามกับทาง Call Center . ที่เบอร์โทรศัพท์ 1333 ขอแนะนำให้ทำการโทรไปสอบถามในช่วงเช้า หรือในช่วงดึกที่ไม่ค่อยมีผู้โทรไปติดต่อมากนัก เพื่อให้สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

 

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน ใช้รับเงินโอนได้หรือเปล่า?

 

บัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกันกรุงเทพ

 

นอกจากจะบัญชีเงินฝากประจำจะใช้ในการสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันแล้ว ยังสามารถใช้รับเงินโอนจากบุคคลหรือบัญชีอื่นได้เหมือนกับบัญชีเงินฝากทั่วไป แต่ไม่สามารถทำการโอนออกได้เนื่องจากเป็นบัญชีเงินฝากประจำ แต่ขอแนะนำให้ทำการแยกบัญชีเพื่อใช้ในการรับเงินโอนโดยเฉพาะ เพราะจะช่วยให้คุณสามารถติดตามการเคลื่อนไหวทางการเงิน และสามารถวางแผนในการเพิ่มวงเงินของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตรายปีแพงมาก ยิ่งเป็นบัตรประเภทแพลทินั่มสูงเหยียบหลักพันบาท!!!

บัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกันกรุงเทพ

 

ก่อนที่จะเป็นเจ้าของบัตรเครดิตทั้งแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน หรือบัตรเครดิตทั่วไป โปรดพึงระลึกเอาไว้เสมอว่าการใช้บัตรเครดิต ก็คือการนำเอา "เงินในอนาคต" มาใช้จ่าย และในขณะเดียวกันทางธนาคารก็จะได้รับดอกเบี้ยจากการใช้งานบัตรเครดิต และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตแบบรายปี ที่ค่อนข้างแพงอย่างมากเลยทีเดียว ดังนั้น การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจึงจำเป็นอย่างมากในการรักษาวินัยทางการเงิน ไม่อย่างนั้นอาจกลายเป็นหนี้บัตรเครดิตโดยไม่ทันรู้ตัวได้เช่นกัน...

 

เห็นไหมล่ะว่า…  ไม่มีสลิปเงินเดือนประจำหรือเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจก็สามารถสมัครใช้งานบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันได้ด้วยตัวเอง ถึงแม้ว่าวงเงินจะไม่ได้สูงมากเหมือนกับบัตรเครดิตกรุงเทพใบอื่น แต่ในอนาคตก็สามารถที่จะทำการเพิ่มยอดวงเงินได้ผ่านการเพิ่มวงเงินฝากประจำ เพียงเท่านี้ คุณก็มีบัตรเครดิตที่พร้อมนำไปใช้งานจับจ่ายใช้สอยตอบรับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้แล้ว...

 

 

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตกสิกร ซื้อของออนไลน์ไม่ได้
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตกสิกร ซื้อของออนไลน์ไม่ได้ทำไงดี? บทความนี้มีคำตอบ
ใครเป็นเจ้าของบัตรเครดิตกสิกร แล้วเกิดปัญหาซื้อของออนไลน์ไม่ได้!? แล้ว...
บัตรเครดิตยูโอบี UOB BANK
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวมบัตรเครดิตใบที่ใช่ รองรับไลฟ์สไตล์อย่างที่ชอบจาก UOB BANK Credit Card มีกี่แบบเหมาะกับไลฟ์สไตล์มาดูกัน!
เลือกใช้สบายใจ พร้อมรับสิทธิพิเศษที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ครอบคลุมทุกการ...