#4 ข้อมูลฉบับย่อที่ผู้ประกันตนควรรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

 • กองทุนประกันสังคม มีหน้าที่ช่วยเหลือสมาชิก (ผู้ประกันตน) ที่มีรายได้และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
 • ผู้ประกันตนมีทั้งหมด 3 ประเภทคือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทำงานกับนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 39 อดีตผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จ่ายค่าประกันตนต่อด้วยตัวเองและผู้ประกันตนมาตรา 40 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน ตามอัตราที่แตกต่างกัน ได้แก่ มาตรา 33 = 750 บาท มาตรา 39 = 432 บาทและมาตรา 40 เลือกจ่าย 70 100 และ 300 บาท (*รับความคุ้มครองแตกต่างกัน)
 • กองทุนประกันสังคมให้ความช่วยเหลือ 7 ด้าน ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตรและว่างงาน

  4 ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนทุกคนควรรู้

   

  “ประกันสังคม” เชื่อว่าคงจะเป็นชื่อที่คุ้นหูกันดีของหลาย ๆ คน เนื่องจากเป็นสิทธิพึงมีของผู้ประกันตนที่มีรายได้และส่งเงินสมทบเข้ากับกองทุน แลกมาซึ่งสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าใจเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น บทความนี้จึงได้ทำการสรุปสาระน่ารู้ 10 ประเด็นมาฝากกัน ส่วนจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้น มาทำความรู้จักกันเลย

   

  1.กองทุนประกันสังคมคืออะไร

   

  กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่มีหน้าที่ช่วยเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตของกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้และได้ทำการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นการช่วยกันเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอาการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน โดยกองทุนประกันสังคมจะเข้ามาช่วยสนับสนุนในการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง

   

  2.ผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมคือใคร

   

  ผู้ประกันตน คือ ผู้มีรายได้ที่ทำการจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองในด้านต่าง ๆ สำหรับผู้ประกันตนสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

   

  ผู้ประกันตนมาตรา 33

  ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ บุคคลที่ทำงานกับนายจ้าง เป็นพนักงานประจำหรือทำงานในบริษัทที่ได้รับเงินเดือน เงินเดือนส่วนหนึ่งของทุกเดือนจะถูกหักนำไปจ่ายค่าประกันสังคมและนายจ้างช่วยสมทบอีกส่วนหนึ่ง

   

  ผู้ประกันตนมาตรา 39

  ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ บุคคลที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน แต่ได้ว่างงานหรือทำการลาออก ไม่เกิน 6 เดือน เคยส่งเงินสมทบค่าประกันสังคมเป็นเวลา 12 เดือนขึ้นไป และทำการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 อีกครั้ง เพื่อทำการส่งเงินสมทบด้วยตัวเอง

   

  ผู้ประกันตนมาตรา 40

  ผู้ประกันตนมาตรา 40 บุคคลที่มีอาชีพอิสระ อายุระหว่าง 15-60 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามทั้งสองมาตราในข้างต้น ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ทำการสมัครและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมด้วยตัวเอง

   

  3.ผู้ประกันตนต้องจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมเท่าไหร่

   

  ผู้ประกันตน เงินเดือน / รายได้ จำนวนเงินค่าประกันสังคม (สูงสุด)
  มาตรา 33 15,000 บาท / เดือน  x 5% 750 บาท / เดือน
  มาตรา 39 4,800 บาท (เท่ากันทุกคน) x 9% 432 บาท
  มาตรา 40 อัตราตามแผนที่เลือกจ่าย (*รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามแผนที่จ่าย) แผนที่ 1 จ่าย 70 บาท / เดือน

  แผนที่ 2 จ่าย 100 บาท / เดือน

  แผนที่ 3 จ่าย 300 บาท / เดือน

   

  4.ประกันสังคมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้ประกันตนด้านใดบ้าง

   

  เมื่อผู้ประกันตนทำการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ ผู้ประกันตนก็จะได้รับการดูแลคุ้มครองดังต่อไปนี้

   

  • กรณีเจ็บป่วย เจ็บป่วยปกติ / ประสบอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต และค่าทันตกรรม
  • กรณีคลอดบุตร ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
  • กรณีทุพพลภาพ เงินทดแทนการขาดรายได้ / ค่าบริการทางการแพทย์
  • กรณีเสียชีวิต จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน รับเงินสงเคราะห์ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 4 เดือน และค่าทำศพ 50,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบ 120 เดือนขึ้นไป นับเงินสงเคราะห์ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 12 เดือน พร้อมค่าทำศพ 50,000 บาท
  • กรณีชราภาพ รับเงินบำนาญชราภาพ หรือเงินบำเหน็จชราภาพ
  • กรณีสงเคราะห์บุตร รับเงินสงเคราะห์บุตรคนละ 800 บาท / เดือน (บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์ ครั้งละไม่เกิน 3 คน)
  • กรณีว่างงาน รับเงินทดแทนในช่วงว่างงาน 70% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 200 วัน

   

  .
  สมัครเป็นผู้ประกันตนกับกองทุนประกันสังคมดีไหมคะ?

  .
  ขอแนะนำว่าคนที่มีรายได้ทุกคนควรสมัครทำประกันสังคม เพราะได้รับความคุ้มครองหลายด้านและยังได้รับเงินคืนเมื่อยามเกษียณด้วยนะ

   

   

  ส่งท้ายก่อนจาก #ประกันสังคม ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม

   

  จากข้อมูลในข้างต้นจะเห็นได้ว่าประกันสังคม ถือว่ามีสิทธิประโยชน์มากมายที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างมาก ถ้าหากใครกำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าควรทำประกันสังคมหรือเปล่า ขอแนะนำว่าอย่ามัวรอช้าอยู่เลย เพราะยิ่งจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมมากเท่าไหร่ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เพราะอย่างนั้นอย่ามัวรอให้เสียสิทธิอยู่จะดีกว่า

  บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

  อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

  บทความแนะนำ