4 สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงไทย เอกชนกู้ได้ ข้าราชการกู้ดี

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกสิกร ผ่านแอพ

 

ถึงคิวสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกรุงไทยที่ส่วนใหญ่ทุกท่านคงรู้จักดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับท่านที่เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่ทางธนาคารก็ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับพนักงานเอกชนด้วยเช่นกัน ในบทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ 5 สินเชื่อส่วนบุคคลจากกรุงไทย ที่มั่นใจได้เลยว่าตอบโจทย์คนทุกสายอาชีพแน่นอน จะมีอะไรบ้างไปตามอ่านด้านล่างกันได้เลยค่ะ

 

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงไทย : 4 สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับข้าราชการและพนักงานเอกชน

 

สินเชื่อบุคคลคืออะไร

 

1สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

 

เริ่มกันที่สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทแรกแบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) สูงสุดถึง 5 ปี สำหรับพนักงานบริษัทเอกชนที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย โดยให้วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งอัตราดอกเบี้ยต่ำ อีกทั้งยังไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ท่านเพียงต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยธนาคารจะหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนค่ะ

คุณสมบัติผู้ยื่นกู้

 

 1. ต้องเป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 2. ต้องรับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
 3. อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. อายุไม่เกิน 60 ปี

เอกสารสำหรับประกอบการยื่นกู้

 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 5. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้
 6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

 

2สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

 

ต่อกันด้วยสินเชื่อประเภทที่สอง สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ  5 plusแบบหมุนเวียน ยังคงเป็นสินเชื่อของผู้ที่ทำงานเอกชนเช่นเคย เพียงรับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย  ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยยังต่ำ ได้รับเงินด่วนทันใจและไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยระยะเวลาให้กู้สูงสุดหนึ่งปีและต่ออายุปีต่อปีอัตโนมัติ  

คุณสมบัติผู้ยื่นกู้

 

 1. ต้องเป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 2. ต้องรับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
 3. อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. อายุไม่เกิน 60 ปี

เอกสารสำหรับประกอบการยื่นกู้

 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 5. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้
 6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

 

3สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

 

ต่อกันด้วยสินเชื่อกรุงไทยแบบที่สาม ที่เป็นสินเชื่อเงินสดวงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำ กู้ง่ายไม่ต้องมีทั้งคนและหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท และความพิเศษของสินเชื่อนี้คือ ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ยื่นกู้ได้ เพียงแค่มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับผู้ประกอบการดอกเบี้ยอยู่ที่ 22% ต่อปี บุคคลผู้มีรายได้ประจำอยู่ที่ 20% ต่อปี

คุณสมบัติผู้ยื่นกู้

 

1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือน30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ30,000 บาทขึ้นไปและต้องเปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

เอกสารสำหรับประกอบการยื่นกู้

 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 5. Statement บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
 6. เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
 7. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

 

4สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

 

ต่อกันที่สินเชื่อประเภทที่สี่ของกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สำหรับผู้รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย โดยให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของรายได้ จุดเด่นอยู่ที่การคิดดอกเบี้ยตามที่ใช้จริง ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและยังเป็นสินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ นั่นหมายถึงจะมีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้หากเป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการหรืพนักงานเอกชน (หน่วยงานมี MOU)

คุณสมบัติผู้ยื่นกู้

 

 1. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ
 2. พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
 3. พนักงานบริษัทเอกชน (พนักงานประจำบริษัท)

เอกสารสำหรับประกอบการยื่นกู้

 

 1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 4. Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีอื่นเพื่อการพิจารณาได้

 

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงไทย : บทส่งท้าย

 

ขอสินเชื่อส่วนบุคคล

จะเห็นได้ว่าแม้จะไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต่อให้ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยแต่สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกรุงไทยก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ทางการเงินครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพ หลังจากท่านผู้อ่านอ่านบทความนี้จบคงจะได้ไอเดียไปเลือกสรรสินเชื่อที่เหมาะสมกับตัวท่านเองนะคะ

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตกสิกร JCB ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิต JCB กสิกรไทย ฟรีค่าธรรมเนียมชัวร์ หรือแค่มั่วนิ่ม!? มาฟังความเห็นชาว Pantip กัน
มารู้จักกับบัตรเครดิต JCB  กสิกรไทย บัตรน่าใช้ที่ฟรีค่าธรรมเนียม หรือเ...