ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ประกันสุขภาพสูงวัย สำหรับคนมีแผนไว้รับมือโรคภัยที่อาจมาเยือนกับ 14 ข้อควรรู้ที่ไม่ควรพลาด!

ประกันสุขภาพสูงวัย

 

เมื่ออายุมากเข้าเกินวัย 50...

เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความ “สูงวัย” ที่ร่างกายเริ่มเกิดการเสื่อมโทรมไปตามวันเวลา ส่งผลให้อาจเกิดโรคภัยหลายประการขึ้นมาเบียดเบียนการใช้ชีวิต ซึ่งการรักษาพยาบาลก็ย่อมต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากเช่นกัน

ดังนั้น การทำประกันสุขภาพสูงวัยเอาไว้เสียตั้งแต่แรก ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

 

14 เรื่องที่ควรรู้ก่อนทำการตัดสินเลือกทำประกันสุขภาพสูงวัย

ประกันสุขภาพสูงวัย

 

1.เรื่องน่ารู้จากชาว Pantip : ประกันสุขภาพ คืออะไร!?

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ให้คำจำกัดความหมายของการประกันสุขภาพเอาไว้ว่า “เป็นการประกันภัย ที่บริษัทประกันภัยตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการเจ็บป่วยจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกัน”

2.เรื่องน่ารู้จากชาว Pantip : ประกันสุขภาพสูงวัยให้ความคุ้มครองในด้านใดบ้าง!?

 

ประกันสุขภาพสูงวัย ต้องให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่าย 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว ได้แก่ ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไปและค่าใช้จ่ายกรณีเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน

  • ค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัด อาทิ ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด
  • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล (ค่าแพทย์เข้าเยี่ยม)
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
  • ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร
  • ค่าใช้จ่ายจากการรักษาฟัน
  • การชดเชยค่าใช้จ่าย เช่น ชดเชยรายได้รายวัน

 

3.เรื่องน่ารู้จากชาว Pantip : ประกันสุขภาพสูงวัยควรทำในช่วงเวลาใด!?

ประกันสุขภาพสูงวัย

 

การทำประกันสุขภาพสูงวัย แบบที่หวังผลในการช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอกควรทำประกันสุขภาพสูงวัยในช่วงอายุไม่เกิน 60-70 ปี และต้องยังมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีประวัติในการเป็นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรง

 

4.เรื่องน่ารู้จากชาว Pantip : ควรเลือกทำประกันสุขภาพสูงวัยแบบใด!?

 

โดยทั่วไปแล้วประกันสุขภาพสูงวัยในปัจจุบัน มักจะเน้นเพียงแค่ความคุ้มครองการชดเชยรายได้ต่อวันเมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ขึ้นอยู่กับทุนของประกันที่จ่าย ดังนั้น ขอแนะนำว่าควรทำประกันสุขภาพสูงวัยที่ได้รับการคุ้มครองอย่างครบถ้วนทั้ง 7 ข้อ ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในตอนต้น ในช่วงอายุที่สามารถทำประกันสุขภาพสูงวัยได้ ในช่วงที่ยังแข็งแรงและยังตรวจไม่พบโรคภัยร้ายแรงที่เป็นกรณียกเว้นการรับการประกันจะเป็นการดีที่สุด

5.เรื่องน่ารู้จากชาว Pantip : รู้จักกับ Deductible และ Copayment ในประกันสุขภาพสูงวัย

 

  • Deductible เป็นการร่วมจ่ายส่วนแรกที่คงที่ เช่น ประกันจ่ายให้ 2,000 บาท ทุกครั้งที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น
  • Copayment เป็นการรวมจ่ายแบบ % ที่คงที่ เช่น ยอดการรักษาพยาบาลโดยรวมคือ 100,000 บาท หากประกันเป็นแบบ Copayment 20% หมายความว่า ผู้ที่ถือกรมธรรม์ต้องร่วมจ่าย 20,000 บาท ในการรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น

 

6.เรื่องน่ารู้จากชาว Pantip : ประกันสุขภาพสูงวัยช่วยลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพสูงวัย

 

ประกันสุขภาพสูงวัยหลายแผนสามารถช่วยให้บุตรที่ซื้อประกันให้กับพ่อแม่ได้รับการลดหย่อนภาษีด้วย แต่จำเป็นที่จะต้องสอบถามกับตัวแทนขายประกันให้ดีว่าแผนที่เลือกใช้นั้น สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เฉพาะผู้ที่มีชื่อเอาประกันภัย หรือใช้ในการลดหย่อนภาษีในนามของบุตรที่เป็นผู้ชำระเบี้ยได้ เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงปลายปี ทำให้มีโอกาสได้รับภาษีคืนต่อปีตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

7.เรื่องน่ารู้จากชาว Pantip : “วงเงินเอาประกัน” ของประกันสุขภาพสูงวัย คืออะไร!?

 

วงเงินเอาประกัน คือ เงินที่ทางบริษัทประกันมอบให้กับผู้ซื้อประกัน ที่เป็นจำนวนที่สอดคล้องกับเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย หากทำการจ่ายมากก็จะได้รับการคุ้มครองมาก โดยขึ้นอยู่กับผู้ซื้อประกันเต็มใจจะจ่ายเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด

 

8.เรื่องน่ารู้จากชาว Pantip : เป้าหมายในการทำประกันสุขภาพสูงวัย

ประกันสุขภาพสูงวัย

 

โดยทั่วไปแล้วประกันสุขภาพสูงวัย มักจะมีเป้าหมายได้ 2 แบบ ดังต่อไปนี้

  • แบบเน้นการความคุ้มครอง คือ จ่ายเฉพาะกรณีเสียชีวิต (*จ่ายเงินชดเชย) และเงินค่ารักษาพยาบาลเมื่อเข้ารักษาตัว (*ประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุ)
  • แบบสะสมทรัพย์ จะได้รับเงินคืนตามที่สัญญาได้กำหนดเอาไว้เช่น 5 ปี หรือ 10 ปี และหากครบอายุสัญญาโดยที่ไม่ได้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินคืน ทำให้ถือว่าเป็นการออมทรัพย์รูปแบบหนึ่งเช่นกัน

 

9.เรื่องน่ารู้จากชาว Pantip : ศึกษารายละเอียดประกันสุขภาพสูงวัยให้ดีเสียก่อน

 

บริษัทประกันแต่ละแห่งมีรายละเอียดในการให้แผนการประกันสุขภาพสูงวัยที่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรทำการอ่านศึกษาข้อมูลทั้งหมดในสัญญาให้ดีว่ามีเรื่องใดบ้างที่ให้การคุ้มครอง และเรื่องใดบ้างที่ได้ให้การคุ้มครอง เพราะจะเป็นการช่วยปกป้องผู้ซื้อประกันในภายหลัง

10.เรื่องน่ารู้จากชาว Pantip : ประกันสุขภาพสูงวัยที่น่าสนใจในปัจจุบันมีที่ไหนกันบ้าง!?

ประกันสุขภาพสูงวัย

 

สำหรับคนที่กำลังมองหาประกันสุขภาพสูงวัยที่ให้ความคุ้มครองเหมาะสมกับตัวเองแล้วยังตัดสินใจไม่ว่าควรเลือกทำกับประกันสุขภาพสูงวัยที่ไหนดี ลองมารู้จักกับประกันสุขภาพสูงวัยดังต่อไปนี้กัน

 

บริษัทประกัน จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันผู้สูงอายุ
ประกันชีวิต 50 อัพ (เพื่อผู้สูงอายุ) - AIA ·        ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 50,000 – 300,000 บาท

·        กรณีจ่ายครบสัญญาได้รับเงินคืน 150%

เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ) - เมืองไทยประกันชีวิต ·     จ่ายค่าชดเชยรายได้รายวันเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (*ห้องธรรมดาและ ICU)

·        ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

·        ไม่ต้องสำรองจ่าย

มรดกเพิ่มพูน (เพื่อผู้สูงอายุ) - ไทยประกันชีวิต ·        ครบสัญญาได้เงินคืน

·        คุ้มครองจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุสูงสุด 450,000 บาท

ประกันชีวิตสูงวัย ได้เกินร้อย (เพื่อผู้สูงอายุ) - อลิอันซ์ ·        แผนประกันชีวิตพ่วงประกันสุขภาพ

·        คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

·     เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีตามชื่อของผู้เอาประกันได้

 

11.เรื่องน่ารู้จากชาว Pantip : ประกันสุขภาพสูงวัย เบี้ยประกันเพิ่มมากขึ้นตามอายุ

กรุงศรีประกันชีวิต

 

หลายคนอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่า ยิ่งอายุของผู้ทำประกันสุขภาพมากขึ้นเท่าไหร่ จำนวนของเบี้ยประกันสุขภาพเองก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น ถ้าหากใครอยากที่จะทำประกันสัขภาพให้กับผู้สูงวัยควรทำเสียตั้งแต่เนิ่น ๆ อายุไม่ควรเกิน 60 ปี เพื่อเป็นการช่วยให้ไม่ต้องเสียเบี้ยประกันสูงวัยมากจนเกินไปอีกด้วย

 

12.เรื่องน่ารู้จากชาว Pantip : ประกันสุขภาพสูงวัยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพมีอยู่จริงหรือเปล่า!?

 

เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นโฆษณาของบริษัทประกันภัยผ่านตากันมาบ้างว่า การทำประกันสูงวัยกับบริษัทของตน "ไม่ต้องตรวจสุขภาพ" ในส่วนนี้อยากขอให้ทำการศึกษารายละเอียดให้ดีเสียก่อน เพราะส่วนใหญ่แล้วประกันสุขภาพดังกล่าวจะเป็นในส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความคุ้มครองกับเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่าการเจ็บป่วยจากโรคภัยมากกว่านั่นเอง

 

13.เรื่องน่ารู้จากชาว Pantip : ประกันสุขภาพสูงวัยจะไม่ได้รับเบี้ยประกันคืน

 

ประกันสุขภาพสูงวัยจะไม่เหมือนกับประกันชีวิต ที่เมื่อทำการส่งเบี้ยประกันไปจนกระทั่งหมดอายุสัญญาก็จะได้รับเบี้ยประกันคืนจากทางบริษัทประกัน ทำให้ประกันสุขภาพสูงวัยเป็นเหมือนกับเงินเสียเปล่าที่ไม่ได้อย่างอื่นตอบแทนนอกจากการคุ้มครองกรณีเกิดอาการเจ็บป่วยในช่วงเวลาที่กรมธรรม์แสดงผล ดังนั้น ถ้าหากใครอยากที่จะเก็บออมเงิน ควรเลือกทำประกันชีวิตเป็นหลักแล้วซื้อประกันสุขภาพเป็นกรมธรรม์เสริมจะดีกว่า

 

14.เรื่องน่ารู้จากชาว Pantip : ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาในการทำประกันสุขภาพสูงวัย

 

ในการทำประกันสุขภาพสูงวัย แน่นอนว่ามีหลายปัจจัยที่ควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก แต่โดยรวมแล้วมี 3 ข้อ ที่ควรให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษ เพื่อที่จะช่วยให้ประกันสุขภาพสูงวัยมีประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

-เบี้ยประกันสุขภาพ มากน้อยเพียงใดและสอดคล้องกับความสามารถในการชำระเงินหรือไม่!?

-ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองกับโรคที่กำลังเป็นอยู่หรือไม่!?

-ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาที่ครอบคลุมกับความต้องการหรือไม่ และคุ้มครองอุบัติเหตุหรือเปล่า!?

 

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันสุขภาพสูงวัยดีไหม ควรทำไว้หรือเปล่า!?     

ประกันสุขภาพสูงวัย

 

จากข้อมูลที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างกันไปแล้วในข้างต้น...

เชื่อว่าคงจะทำให้หลายคนเกิดความรู้สึกอยากที่จะสมัครประกันสุขภาพสูงวัย อาไว้เพื่อรับมือกับโรคภัยและสารพัดปัญหาด้านสุขภาพ รวมไปถึงอุบัติเหตุที่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นในอนาคตกันอย่างแน่นอน

แต่อย่าลืมทำการศึกษาประกันสุขภาพสูงวัยของแต่ละบริษัทให้ดีเสียก่อน เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองได้ดีที่สุดนั่นเอง...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
อิออน โทร คอลเซ็นเตอร์ อิออน
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวม 6 วิธีติดต่อคอลเซ็นเตอร์และเจ้าหน้าที่อิออน (Aeon) โทรศัพท์กับออนไลน์ ช่องทางไหนรวดเร็วสุด!?
อยากติดต่อกับคอลเซ็นเตอร์อิออน (Aeon) โทรศัพท์และออนไลน์ช่องทางไหนรวดเ...