อยากทำประกันชีวิตกับธนาคารที่มั่นคงไม่เห็นยาก เลือกประกันชีวิตจาก 5 แผนของออมสินต่อไปนี้สิ รับรองไม่ผิดหวัง!

ประกันชีวิตธนาคารออมสิน

 

การวางแผนให้กับอนาคต... โดยเฉพาะเรื่องของชีวิต เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลายมาเป็นภาระให้กับลูกหลานในอนาคตดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ทำให้หลายคนพยายามมองหาแผนประกันชีวิตที่น่าสนใจ ดอกเบี้ยต่ำและให้ความคุ้มครองที่ดี แต่สำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าควรเลือกแผนประกันชีวิตแบบไหน และทำกับธนาคารใดดี!? ลองมาทำความรู้จักกับประกันชีวิตธนาคารออมสินจากบทความต่อไปนี้ รับรองว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน

 

5 แผนประกันชีวิตธนาคารออมสินที่เหมาะกับคนรักการวางแผนเพื่ออนาคตโดยเฉพาะ

ประกันชีวิตธนาคารออมสิน

 

1.ประกันชีวิตธนาคารออมสิน: แบบสะสมทรัพย์ 15/10

ประกันชีวิตธนาคารออมสิน

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของประกันชีวิตธนาคารออมสินแบบสะสมทรัพย์ 15/10

 

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • คุ้มครองยาวนาน 15 ปี
 • รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ
 • ค่าเบี้ยประกันสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขึ้นต่ำ 20,000 บาท สูงสุด 500,000 บาท

 

เงื่อนไขของประกันชีวิตธนาคารออมสินแบบสะสมทรัพย์ 15/10

 

 • 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย
 • ชำระดอกเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต

 

2.ประกันชีวิตออมสิน : แบบตลอดชีพ 90/5

ประกันชีวิตธนาคารออมสิน

 

จุดเด่นของแผนประกันชีวิตธนาคารออมสินแบบตลอดชีพ 90/5

 

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี
 • ผลตอบแทนตามกรมธรรม์ ไม่เสียภาษี
 • ค่าเบี้ยประกัน สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • สิ้นปีกรมธรรม์อายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
 • กรณีเสียชีวิต คุ้มครอง 100% ของจำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้นตลอดอายุสัญญา

 

เงื่อนไขในการรับประกันธนาคารออมสินแบบตลอดชีพ 90/5

 

 • 1 เดือน 1 วัน ถึง 60 ปี
 • สิ้นปีกรมธรรม์อายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกัน
 • ชำระดอกเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต

 

3.ประกันชีวิตธนาคารออมสิน : แบบตลอดชีวิต 90/10 เพื่อผู้สูงอายุ

ประกันชีวิตธนาคารออมสิน

 

จุดเด่นของแผนประกันชีวิตธนาคารออมสินแบบตลอดชีวิต 90/10 เพื่อผู้สูงอายุ

 

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี
 • ผลตอบแทนตามกรมธรรม์ ไม่เสียภาษี
 • ค่าเบี้ยประกัน สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • จำนวนเอาเงินประกันนภัยขั้นต่ำ 1 ล้านบาท
 • สิ้นปีกรมธรรม์อายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
 • กรณีเสียชีวิต คุ้มครอง 100% ของจำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้นตลอดอายุสัญญา

 

เงื่อนไขในการรับประกันธนาคารออมสินแบบตลอดชีวิต 90/10 เพื่อผู้สูงอายุ

 

 • 1 เดือน 1 วัน ถึง 60 ปี
 • สิ้นปีกรมธรรม์อายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกัน
 • ชำระดอกเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 

4.ประกันชีวิตธนาคารออมสิน : แบบซีเนียร์ 90/90 เพื่อผู้สูงอายุ

ประกันชีวิตธนาคารออมสิน

 

จุดเด่นของแผนประกันชีวิตธนาคารออมสินแบบซีเนียร์ 90/90 เพื่อผู้สูงอายุ

 

 • ชำระเบี้ยประกันภัยอายุครบ 90 ปี
 • อายุ 70 ปี ก็ทำได้
 • เบี้ยประกันชีวิตคงที่ตลอดอายุสัญญา
 • สมัครง่ายดาย ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ
 • ค่าเบี้ยประกัน สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

 

เงื่อนไขในการรับประกันธนาคารออมสินแบบซีเนียร์ 90/90 เพื่อผู้สูงอายุ

 

 • อายุที่รับประกัน 50-70 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง ครบอายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันครบ 90 ปี
 • ชำระดอกเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต

 

5.ประกันชีวิตธนาคารออมสิน : แบบบำนาญ 90/5

ประกันชีวิตธนาคารออมสิน

 

จุดเด่นของแผนประกันชีวิตธนาคารออมสินแบบบำนาญ 90/5

 

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี
 • รับผลตอบแทนสูงสุด 24% รวมรับบำนาญสูงสุด 744%
 • ผลตอบแทนตามกรมธรรม์ไม่เสียภาษี
 • ค่าเบี้ยประกัน สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุด 50,000,000 บาท
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ถึงสิ้นปีที่ 1 ถึงปีกรมธรรม์อายุ 59 ปี คุ้มครอง 105% ของเบี้ยประกันสะสม หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่ว่าจำนวนผลประโยชน์ใดมากกว่า หรือเสียชีวิตในระหว่างที่รับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี ผู้รับประโยชน์เงินบำนาญที่เหลืออยู่เพียงครั้งเดียว

 

เงื่อนไขในการรับประกันธนาคารออมสินแบบบำนาญ 90/5

 

 • อายุที่รับประกัน 20-54 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครองสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกัน
 • ชำระดอกเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิตธนาคารออมสินดีไหม น่าทำหรือเปล่า!?

ประกันชีวิตธนาคารออมสิน

 

          ถ้าหากใครกำลังมองหาแผนประกันชีวิต... ที่เรียกได้ว่ามีความหลากหลายให้เลือกตามความต้องการของตัวเอง เชื่อว่าประกันชีวิตธนาคารออมสินเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียว เพราะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ สะสมทรัพย์หรือบำนาญ ก็มีให้เลือกกันอย่างหลากหลายได้อย่างที่ใจต้องการได้อย่างแน่นอน...

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
สมัครทำบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ค่าธรรมเนียม ตรวจสอบสถานะ จัดส่งกี่วัน
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
วิธีสมัครทำบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ฟรีค่าธรรมเนียม ตรวจสอบสถานะง่าย จัดส่งในไม่กี่วันมาฟังชาว Pntip กัน
รวมทุกเรื่องที่คนอยากสมัครทำบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ควรรู้จา...
ปรับโครงสร้างหนี้อิออน 2563
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
เคล็ดลับปรับโครงสร้างและประนอมหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) จ่ายอย่างไรให้จบ ข้อมูลปี 2563-2564
อยากปรับโครงสร้างและประนอมหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ต้องทำอย่างไรบ้าง...