ประกันสุขภาพคืออะไร ไขข้อข้องใจได้ที่นี่
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ประกันสุขภาพคืออะไร มีดี ควรทำหรือไม่!? บทความนี้มีคำตอบ

 

ประกันสุขภาพตัวไหนดี

 

ประกันสุขภาพ....หลายท่านคงรู้จักเป็นอย่างดีและถือครองอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายท่านที่ไม่รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับประกันนี้เลย ซึ่งจะเป็นเรื่องที่พลาดมากๆเพราะ ประกันสุขภาพคือ หนึ่งในสิ่งที่ควรมีไว้เพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางสุขภาพที่ไม่คาดคิด มีไว้เพิ่มความอุ่นใจ ในบทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับประกันสุขภาพให้ถ่องแท้ จะมีอะไรบ้างไปติดตามด้านล่างกันได้เลยค่ะ

 

ประกันสุขภาพคืออะไร ไขข้อข้องใจได้ที่นี่ : ความหมายของประกันสุขภาพ

 

ประกันสุขภาพบูพา

 

ประกันสุขภาพคือ อะไร? ประกันสุขภาพคือ การทำประกันภัยโดยมีบริษัทประกันภัยคอยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยประกันสุขภาพจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. การประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล เฉพาะบุคคลคนเดียว

2. การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม เป็นการประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

 

ประกันสุขภาพคืออะไร ไขข้อข้องใจได้ที่นี่ : ความคุ้มครองหลักของประกันสุขภาพ

ประกันโควิด 19

ประกันสุขภาพจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 

1. การประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล เฉพาะบุคคลคนเดียว

2. การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม เป็นการประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

และแบ่งความคุ้มครองหลักออกได้เป็น 7 หมวด ได้แก่

 

1.ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้ โดยจะชดเชยค่าใช้จ่าย ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไปและค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลังการเกิดอุบัติเหตุ

2.ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด

3.ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้แพทย์มาดูแล

4.ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลินิกหรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

5.ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร

6.ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน

7.การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะอยู่ในโรงพยาบาล หรือที่บ้านภายหลังจากการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์

 

ประกันสุขภาพคืออะไร ไขข้อข้องใจได้ที่นี่ : ความคุ้มครองเบื้องต้นของประกันสุขภาพ

ประกันโควิด 19

1. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยภายใน (IPD)

 

โดยมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่ายา ค่าแพทย์เยี่ยม ค่าผ่าตัด ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์ต่างๆ โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐานของการประกันภัยสุขภาพด้วยมักเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและมีมูลค่าสูง

2. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)

 

โดยจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับการรักษาที่ไม่ได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งจึงไม่สูงมาก เช่น ค่าแพทย์และค่ายา

3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ

 

กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพได้กำหนดเอกสารแนบท้ายไว้ เพื่อเป็นการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมนอกเหนือจากกรมธรรม์หลักได้อีกด้วย

 

 

ประกันสุขภาพคืออะไร ไขข้อข้องใจได้ที่นี่ : หลักเกณฑ์ของประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพสะสมทรัพย์

 

1. ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งข้อมูลเรื่องสุขภาพตามความเป็นจริงโดยไม่ปิดบัง เพราะ หากบริษัทตรวจพบความจริงในภายหลัง ทางบริษัทสามารถปฏิเสธความคุ้มครองต่างๆ ได้ทำให้เสียเวลาทำประกันไปเปล่าๆค่ะ

2. ตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลาการรอคอย (Waiting Period) หรือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง เนื่องจากบริษัทประกันมักมีเงื่อนไขเป็นช่วงเวลารอคอยที่ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้แม้จะเข้ารับการรักษาพยาบาล เพราะ ทางบริษัทประกันจะกลัวว่าท่านมีอาการเจ็บป่วยมาก่อนทำประกัน 

3. ตรวจสอบว่าประกันไม่คุ้มครองโรคหรือการเจ็บป่วยอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น

- การเป็นโรคทางพันธุกรรม

- โรคที่เกี่ยวกับผิวพรรณ เช่น สิว ฝ้า รังแค ผมร่วง

- โรคตาที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์

- การรักษาหรือการบำบัดกรณีติดยาเสพติด บุหรี่ และเหล้า

- การรักษาโดยไม่ใช้แพทย์แผนปัจจุบันหรือเป็นแพทย์ทางเลือก

- โรคที่เคยเป็นต่อเนื่องมาก่อนการทำประกันภัย

4. การประกันสุขภาพโดยทั่วไปจะไม่คุ้มครองการเข้าพักรักษาตัวซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรือป่วยไข้ เช่น การทำหมัน การทำศัลยกรรม การลดความอ้วน กามโรค

 

 

 

ประกันสุขภาพคืออะไร ไขข้อข้องใจได้ที่นี่ : ปัจจัยกำหนดอัตราเบี้ยประกัน

ประกันสุขภาพที่ไหนดี 2020

1. อายุ

 

ค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับอายุของผู้ทำประกัน ยิ่งถ้าอายุน้อยเบี้ยประกันจะยิ่งถูกค่ะ โดยช่วงอายุที่เหมาะสมคือ อายุที่อยู่ระหว่าง 20-40 ปี ส่วนช่วงอายุ เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปีและช่วงวัยสูงอายุ 50-60 ปี จะเป็นช่วงที่เบี้ยประกันค่อนข้างสูง เนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรง

2. เพศ

 

อัตราเบี้ยประกันภัยเพศหญิงจะสูงกว่าเพศชาย เนื่องจากความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย เนื่องจากเพศหญิงจะใช้เวลาในการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บทางร่ายกายนานกว่าเพศชาย

3. ประวัติสุขภาพ

 

บุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และไม่เคยมีประวัติการเจ็บป่วยรุนแรง เบี้ยประกันภัยจะถูกกว่าบุคคลที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอหรือเคยมีประวัติการเจ็บป่วยร้ายแรง ความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแรงในอนาคตจะต่ำกว่าผู้ที่เจ็บป่วยมาก่อน

4. การดำเนินชีวิต

 

โดยเฉพาะพฤติกรรมซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพ เช่น คนที่กินเหล้า สูบบุหรี่ หรือเล่นกีฬาที่เสี่ยงอันตราย ย่อมมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป ดังนั้นอัตราเบี้ยประกันจึงสูงกว่าคนที่มีการดำเนินชีวิตเรียบง่าย 

 

ประกันสุขภาพคืออะไร ไขข้อข้องใจได้ที่นี่ : บทส่งท้าย

 

ประกันสุขภาพบูพา

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับความหมายของประกันสุขภาพที่ทางเราเตรียมมาให้ น่าจะพอทำให้ท่านผู้อ่านรู้จักประกันสุขภาพมากขึ้นใช่ไหมคะ ถ้าหากว่ารู้จักแล้วและเล็งเห็นถึงความสำคัญก็อย่ารีรอที่จะศึกษาหากรมธรรม์ดีๆสักฉบับเพื่อประกันสุขภาพของตนเองและครอบครัวที่ท่านรักนะคะ แต่ทั้งนี้อย่าลืมเปรียบเทียบในหลายๆกรมธรรม์เพื่อเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดเพราะ เรื่องความเสี่ยงรอไม่ได้ค่ะ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ