ประกันโควิดทิพยประกันภัย
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ประกันสุขภาพกลุ่มมีดีอย่างไร!? พร้อมแนะนำ 5 บริษัทประกันสุดปัง! ห้ามพลาด

 

ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

 

ประกันสุขภาพกลุ่ม....หลายท่านอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยซ้ำว่ามีแผนประกันนี้ หรือบางท่านอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ใครจะรู้เล่าว่าแผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มอยู่ใกล้ท่านมากกว่าที่คิด หากว่าบริษัทที่สังกัดอยู่มีประกันชีวิตที่ทำให้กับพนักงาน นั่นคือ ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม เมื่อพูดถึงจุดนี้แล้วคงเริ่มอ๋อกันแล้วใช่ไหมคะ ในบทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ 5 ประกันสุขภาพกลุ่ม ที่รับรองว่าคุ้ม ครอบคลุมจนหายกลุ้มอย่างแน่นอนค่ะ จะมีอะไรบ้างตามไปอ่านกันด้านล่างได้เลยค่ะ

 

5 ประกันสุขภาพกลุ่ม 5 ความคุ้มที่คุณห้ามพลาด : เมืองไทย SME 20 plus จาก เมืองไทยประกันชีวิต

 

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี 2562

 

ประกันสุขภาพกลุ่ม เมืองไทย SME 20 plus จากเมืองไทยประกันชีวิตที่ไม่ใช่แค่คุ้มครองสุขภาพ คุ้มครองทันตกรรมหรืออุบัติเหตุแต่ยังมีความคุ้มครองในเรื่องของ Best Doctors, Global Connect เพื่อพนักงานทุกระดับ ในวงเงินความคุ้มครองสูงสุดถึง 600,000 บาท หากมีการเสียชีวิตและหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ท่านจะได้รับความคุ้มครองชีวิต 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยและหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะจะได้รับความคุ้มครองชีวิต 3 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย 

ที่สำคัญของประกันสุขภาพกลุ่มเมืองไทย SME 20 plus ภายในวงเงินผลประโยชน์ รับสิทธิ์ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) , ค่ารักษาทันตกรรม,ความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่สามารถเบิกค่าธรรมเนียมแพทย์ในการผ่าตัดได้ 100% 

 

เงื่อนไขการทำประกันเมืองไทย SME 20 plus

 

1. อายุรับประกัน ตั้งแต่อายุ 15 – 65 ปีบริบูรณ์

2. เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่จดทะเบียนนิติบุคคล

3. พนักงานทุกคนต้องเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

4. พนักงานทุกคนจะต้อวสมัครทำประกันภัย

 

สิทธิประโยชน์การทำประกันเมืองไทย SME 20 plus

 

1. รับสิทธิ์ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม สำหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD), ค่ารักษาทันตกรรม, ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

2. รับส่วนลดร้านค้า ที่ร่วมรายการในโครงการเมืองไทย Smile Plus

 

การเรียกร้องสินไหมประกันสุขภาพกลุ่มเมืองไทย SME 20 plus

 

 • กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลในเครือข่าย
 1. แสดงบัตรประกันสุขภาพพร้อมบัตรประชาชน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
 2. ลงนามใน แบบฟอร์ม ส่วนที่ 1 (Form A)
 3. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมและตามคำสั่งของแพทย์
 4. โรงพยาบาลแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิในวันที่ออกจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 5. ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
 • กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลในเครือข่าย
 1. แสดงบัตรประกันสุขภาพพร้อมบัตรประชาชน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
 2. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
 3. โรงพยาบาลแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
 4. ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ (ถ้ามี)
 • กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลในเครือข่าย
 1. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
 2. ชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
 3. นำส่งหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรท่าน
 4. รอรับค่าสินไหมทดแทน

5 ประกันสุขภาพกลุ่ม 5 ความคุ้มที่คุณห้ามพลาด : ประกันสุขภาพกลุ่มทั่วไป จาก ทิพยประกันภัย

 

 

ต่อกันด้วยประกันสุขภาพกลุ่มจากทิพยประกันภัยที่มีกำหนดจำนวนผู้ทำประกันอยู่ที่ 10 - 30 คน โดยความคุ้มครองที่จะได้รับจากการทำประกันแบ่งเป็นสองประเภทนั่นคือ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ซึ่งผู้ป่วยในจะได้รับค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. (แบบผู้ป่วยนอก) และผู้ป่วยนอกจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย รักษาได้ที่คลีนิกและโรงพยาบาล

 

เงื่อนไขการรับประกันของประกันสุขภาพกลุ่มทิพยประกันภัย

 

1. ผู้ถือกรมธรรม์ จะต้องเป็นนายจ้าง-บริษัท-นิติบุคคลต่างๆ

2. ต้องเป็นผู้มีอายุ 15 - 60 ปี

3. ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการรับประกัน

 

แผนประกันสุขภาพกลุ่มทิพยประกันภัย

 

1. แผน 1

 • ผู้ป่วยใน

ค่าห้องและค่าอาหาร/วัน (สูงสุด 31 วัน/ครั้ง) รับผลประโยชน์ 1,000 บาท

ค่าห้อง I.C.U. /วัน (สูงสุด 7 วัน/ครั้ง) รับผลประโยชน์ 2,000 บาท

ค่าใช้จ่ายทั่วไป/ครั้ง รับผลประโยชน์ 15,000 บาท

ค่าแพทย์ผ่าตัด/ครั้ง (จ่ายตามจริง) รับผลประโยชน์ 20,000 บาท

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้/วัน (สูงสุด 31 วัน/ครั้ง) รับผลประโยชน์ 500 บาท

ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง รับผลประโยชน์ 1,500 บาท

ค่ารักษาอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง แบบผู้ป่วยนอก/ครั้ง รับผลประโยชน์ 3,000 บาท

 • ผู้ป่วยนอก

ค่ารักษาพยาบาล/ครั้ง (1ครั้ง/วัน, 30 ครั้ง/ปี) รับผลประโยชน์ 500 บาท

2. แผน 2

 • ผู้ป่วยใน

ค่าห้องและค่าอาหาร/วัน (สูงสุด 31 วัน/ครั้ง) รับผลประโยชน์ 1,500 บาท

ค่าห้อง I.C.U. /วัน (สูงสุด 7 วัน/ครั้ง) รับผลประโยชน์ 3,000 บาท

ค่าใช้จ่ายทั่วไป/ครั้ง รับผลประโยชน์ 20,000 บาท

ค่าแพทย์ผ่าตัด/ครั้ง (จ่ายตามจริง) รับผลประโยชน์ 25,000 บาท

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้/วัน (สูงสุด 31 วัน/ครั้ง) รับผลประโยชน์ 700 บาท

ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง รับผลประโยชน์ 2,000 บาท

ค่ารักษาอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง แบบผู้ป่วยนอก/ครั้ง รับผลประโยชน์ 4,000 บาท

 • ผู้ป่วยนอก

ค่ารักษาพยาบาล/ครั้ง (1ครั้ง/วัน, 30 ครั้ง/ปี) รับผลประโยชน์ 700 บาท

3. แผน 3

 • ผู้ป่วยใน

ค่าห้องและค่าอาหาร/วัน (สูงสุด 31 วัน/ครั้ง) รับผลประโยชน์ 2,000 บาท

ค่าห้อง I.C.U. /วัน (สูงสุด 7 วัน/ครั้ง) รับผลประโยชน์ 4,000 บาท

ค่าใช้จ่ายทั่วไป/ครั้ง รับผลประโยชน์ 25,000 บาท

ค่าแพทย์ผ่าตัด/ครั้ง (จ่ายตามจริง) รับผลประโยชน์ 30,000 บาท

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้/วัน (สูงสุด 31 วัน/ครั้ง) รับผลประโยชน์ 1,000 บาท

ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง รับผลประโยชน์ 2,500 บาท

ค่ารักษาอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง แบบผู้ป่วยนอก/ครั้ง รับผลประโยชน์ 5,000 บาท

 • ผู้ป่วยนอก

ค่ารักษาพยาบาล/ครั้ง (1ครั้ง/วัน, 30 ครั้ง/ปี) รับผลประโยชน์ 1,000 บาท

 

ข้อยกเว้นประกันสุขภาพกลุ่มทิพยประกันภัย

 

1. สงคราม-อาวุธนิวเคลียร์-ภัยจลาจล-ภัยก่อการร้าย-การฆ่าตัวตาย-การทะเลาะวิวาท-ขณะเมาสุรา

2. โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนการทำประกัน อาทิเช่น โรคมะเร็ง-เบาหวาน-ความดันโลหิต-โรคหัวใจ-ภูมิแพ้ ฯลฯ

3. การเสริมความงาม-การตรวจสุขภาพ-ทันตกรรม-คลอดบุตร-ภาวะมีบุตรยาก-โรคเอดส์-โรคทางเพศสัมพันธ์-โรคติดสุรา/ยาเสพติด

 

5 ประกันสุขภาพกลุ่ม 5 ความคุ้มที่คุณห้ามพลาด : แผนประกัน นทเวนตี้อัพ พลัส จาก AIA

ประกันสุขภาพอายุ 60 ปีขึ้นไป AIA
แผนประกันสุขภาพกลุ่มแบบที่สามจาก AIA ที่ครอบคลุมทั้งประกันชีวิต โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ ทุพพลภาพและสุขภาพกลุ่ม (ประเภทสวัสดิการพนักงาน) ด้วยแผนประกันทเวนตี้อัพ พลัส ที่มีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี โดยอายุผู้ขอเอาประกันอยู่ที่ 15 - 64 ปี สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานอยู่ที่ระหว่าง 20-50 คน โดยมีจุดเด่นของประกันสุขภาพกลุ่มทเวนตี้อัพ พลัส ดังนี้

1. สามารถเลือกความคุ้มครอง 40 โรคร้ายแรง ผู้ป่วยนอก และ/หรือ ทันตกรรมเพิ่มเติมได้

2. ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้แก่คู่สมรสและบุตรได้

3.ช่วยเหลือด้านข้อมูลสำหรับการเดินทางและการแพทย์ฉุกเฉิน

 

ความคุ้มครองประกันสุขภาพกลุ่มทเวนตี้อัพ พลัส

 

1. การเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

2. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป

3. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย

4. การสูญเสียการใช้งานแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งโดย สิ้นเชิงถาวร

5. การสูญเสียการมองเห็นของตาข้างใดข้างหนึ่งโดยสิ้นเชิงถาวร

6. สูญเสียความสามารถในการพูดและ/หรือสูญเสียความสามารถในการได้ยินของหูทั้งสองข้าง

7. สูญเสียเลนส์ตาเพียงข้างเดียวโดยสิ้นเชิงถาวร

8. การทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร

9. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและศัลยกรรม

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกันสุขภาพกลุ่มทเวนตี้อัพ พลัส

 

1. ธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ประกอบด้วยจำนวนพนักงานประจำ 20-50 คน ซึ่งไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงานที่มีความคุ้มครองประเภทเดียวกัน และยังมีผลบังคับกับเอไอเอ ณ ปัจจุบัน

2. ผลประโยชน์การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่พนักงานประจำที่มีอายุ 15-65 ปีซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาในวันที่เริ่มมีผลบังคับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม

3. อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 45 ปี

 

ข้อยกเว้นประกันสุขภาพกลุ่มทเวนตี้อัพ พลัส

 

1. สมาชิกฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประกันภัย

2. สมาชิกถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

 

5 ประกันสุขภาพกลุ่ม 5 ความคุ้มที่คุณห้ามพลาด : ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน จาก อลิอัลซ์ อยุธยา

 

ประกันสุขภาพลูก

 

ต่อกันด้วยประกันสุขภาพกลุ่มจากอลิอัลซ์ อยุธยาที่มีข้อกำหนดว่าสำหรับองค์กรที่มีพนักงาน 11 คนขึ้นไป ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี ซึ่งทางประกันจะความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ตามความจำเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และ เข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงโดยจุดเด่นของแผนประกันสุขภาพกลุ่มมีดังนี้

1. คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

2. คุ้มครองการเสียชีวิต และอวัยวะ

3. คุ้มครองทุพพลภาพถาวร

ประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สำหรับ การตรวจรักษาไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายจริง แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ต่อครั้งตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี

 

ข้อยกเว้นประกันสุขภาพกลุ่มอลิอัลซ์ อยุธยา

 

1. ค่าดูแลโดยพยาบาลพิเศษ การตรวจสุขภาพทั่วไป การพักฟื้น การรักษาอาการอ่อนเพลีย หรือการรักษา
โดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การให้บริการอำนวยความสะดวกที่มิใช่เป็นการรักษาอาการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย
เช่น การใช้โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

2. การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาการวินิจฉัยโรค การปรึกษา
หรือจ่ายยาให้ในระหว่างเวลา 90 วัน ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลบังคับ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยผู้นั้น
ได้เอาประกันภัยไว้ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ เป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกันสุขภาพกลุ่มอลิอัลซ์ อยุธยา

 

 • สำหรับองค์กร

1. ธุรกิจที่ประกอบด้วยจำนวนพนักงานประจำตั้งแต่ 11 - 100 คน ซึ่งไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงานที่มีความคุ้มครอง ประเภทเดียวกัน และยังมีผลบังคับกับ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ณ ปัจจุบัน

2. เป็นองค์กร หรือหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

3. องค์กรจะต้องมีสถานที่ประกอบการในประเทศไทยและพนักงานจะต้องปฎิบัติงาน ประจำในประเทศไทย

4. เป็นองค์กรที่ขอทำประกันภัยให้แก่ลูกจ้าง/ พนักงานประจำในองค์กร

5. กรรมการหรือเจ้าของกิจการหรือ ที่ปรึกษาบริษัท ที่ไม่ได้ทำงานเต็มเวลา ไม่สามารถเข้าร่วมการประกันภัยได้

6. สำหรับองค์กรที่ประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินประเภทธุรกิจขั้น 3

7. ผลประโยชน์ความคุ้มครองนี้ ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ สหภาพแรงงาน สมาคม สโมสร ชมรม เจ้าหนี้และลูกหนี้ หรือ การรวมตัวในรูปแบบสมาชิก หรือผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 • สำหรับพนักงาน

1. พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทำประกันภัยทุกคน

2. พนักงานที่มีอายุระหว่าง 15 - 65 ปี

3. จำนวนพนักงานที่ผ่านการพิจารณารับประกันภัยขั้นต่ำ 11 คน ณ วันเริ่มสัญญาครั้งแรก หรือวันครบรอบปีกรมธรรม์ใดๆ ไม่รวมคู่สมรส และบุตร

4. กรณีที่มีพนักงานน้อยกว่า 20 คน พนักงานทั้งหมดจะต้องกรอกใบแถลงสุขภาพและ/หรือ ตรวจสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด

5. กรณีที่มีพนักงาน 20 คนขึ้นไป พนักงานทั้งหมดจะต้องกรอกหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์สำหรับผู้เอาประกันภัยกลุ่ม (ไม่ต้องแถลงสุขภาพ)

6. พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมแผนความคุ้มครองจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และไม่อยู่ระหว่างการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บหรือรักษาตัว หรือติดตามผลการรักษา

7. เป็นพนักงานประจำที่ปฎิบัติงานอย่างแท้จริงตามหน้าที่เต็มเวลาโดยปกติ ไม่รวมถึงลูกจ้างชั่วคราว

8. อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งกลุ่มไม่รวมคู่สมรสและบุตร ที่ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่เกิน 45 ปี

 

5 ประกันสุขภาพกลุ่ม 5 ความคุ้มที่คุณห้ามพลาด : แพ็คเกจสำหรับสำเร็จรูปประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม จาก กรุงไทยแอกซ่า

 

 

 

ประกันสุขภาพแบบกลุ่มประเภทสุดท้ายที่ทางเรารวบรวมมาให้ นั่นคือ แพ็คเกจสำเร็จรูปที่รวมทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพแบบกลุ่มจากกรุงไทย แอกซ่าที่มีเพื่อให้พนักงานได้รับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการที่ดี ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน โดยสิทธิประโยชน์ของแพ็คเกจสำเร็จรูปประกันชีวิตและประกันสุขภาพจากกรุงไทย แอกซ่า มีดังนี้

1. คุ้มครองการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และการสูญเสียอวัยวะ

2. คุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

3. คุ้มครองการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในและนอก (IPD&OPD)

 

แผนประกันสุขภาพกลุ่มแพ็คเกจสำหรับรูปประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

 

1. การเสียชีวิต (ทุกกรณี) รับผลประโยชน์ 100,000 บาท

2. การเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ รับผลประโยชน์ 100,000 บาท

3. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร รับผลประโยชน์ 100,000 บาท

4. ค่าห้อง ค่าอาหาร ประจำวันต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง รับผลประโยชน์1,000 บาท

5. ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ ค่าห้อง ค่าอาหาร ประจำวันในข้างต้นแล้วไม่เกิน 31 วัน รับผลประโยชน์  2,000 บาท

6. ค่าแพทย์ตรวจรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง รับผลประโยชน์ 700 บาท

7. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (ตามตารางผ่าตัด) รับผลประโยชน์ 20,000

8. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง รับผลประโยชน์ 20,000

9. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง (รวมอยู่ในข้อ 5) รับผลประโยชน์ รับผลประโยชน์ 4,000

10. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค (รวมอยู่ในข้อ 4 หรือข้อ 5 แล้วแต่กรณี) รับผลประโยชน์ 4,000 บาท

11. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์) รับผลประโยชน์ 400 บาท

 

ประกันสุขภาพกลุ่ม 5 ความคุ้มที่คุณห้ามพลาด : บทส่งท้าย

 

ประกันสุขภาพบูพา

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับประกันสุบภาพกลุ่มทั้ง 5 ประกันจาก 5 บริษัทประกัน มีที่ใดถูกอกถูกใจและตอบสนองความต้องการ เข้าจุดประสงค์ รวมถึงตรงกับเงื่อนไขและข้อจำกัดของชีวิตไหมคะ ถ้าหากว่ามีก็ถือว่าเป็นโชคดีที่จะได้มีตัวเลือกในใจเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนเปรียบเทียบเพื่อหาว่าประกันจากที่ใดดีที่สุด ในบทความหน้าจะมีอะไรมาฝาก โปรดติดตามนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ