ประกันสุขภาพ Pantip
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

ประกันคนโควิดชาวต่างชาติ ทำได้จริงหรือเปล่า!?

ประกัน โค วิด ต่าง ชาติ

 

ยุคโควิดระบาด......ทำให้ในทุกประเทศมีมาตรการที่เข้มข้นในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด (COVID-19) เช่นเดียวกันกับประเทศไทยของเราที่ออกกฎสำหรับผู้มาท่องเที่ยวหรือผู้มาพำนักในประเทศไทยเช่นกันทำให้ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศต้องมีประกันสุขภาพหรือประกันโควิด มิเช่นนั้นทางการจะไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักประกันโควิดชาวต่างชาติ อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปติดตามด้านล่างได้เลยค่ะ

 

ทำความรู้จักประกันโควิดต่างชาติ ไม่ใช่คนไทยก็คุ้มครองได้ :ประกันสุขภาพ VISA Friendly Plan

ประกัน โค วิด ต่าง ชาติ

 

ประกันโควิดชาวต่างชาติที่เป็นแพ็คเกจประกันสุขภาพ แบบที่หนึ่งคือ ประกันสุขภาพ VISA Friendly Plan ที่มอบเงินสูงถึง 100,000 USD ดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้ความคุ้มครองชาวต่างชาติที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทย โดยประกันแบ่งเป็น 2 แผน แผนแรกเพื่อคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด (COVID-19) และอีกแผนคุ้มครองในส่วนอื่น รวมถึงการเจ็บป่วยจากการติดติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด (COVID-19) อีกด้วย โดยแผนประกันมี ดังนี้

แผนประกัน COVID-19 Only

 1. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าสาเหตุจาก COVID-19 และ การรักษาพยาบาลจากโรค COVID-19 รวมไม่เกิน 3,500,00 ล้านบาท
 2. คุ้มครองระยะเวลา 365 วัน ราคา 15,000 บาท

แผนประกัน TA Inbound For Foreign Covid-19 cover

1แผน 1

 1. ความคุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาท
 2. ค่ารักษาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 3,500,000 บาท
 3. คุ้มครองระยะเวลา 30 วัน ราคา 3,500 บาท
 4. คุ้มครองระยะเวลา 90 วัน ราคา 8,000 บาท
 5. คุ้มครองระยะเวลา 180 วัน ราคา 20,000 บาท
 6. คุ้มครองระยะเวลา 365 วัน ราคา 34,000 บาท

2แผน 2

 1. ความคุ้มครองชีวิต 2,000,000 บาท
 2. ค่ารักษาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 3,500,000 บาท
 3. คุ้มครองระยะเวลา 30 วัน ราคา 5,600 บาท
 4. คุ้มครองระยะเวลา 90 วัน ราคา 12,000 บาท
 5. คุ้มครองระยะเวลา 180 วัน ราคา 26,000 บาท
 6. คุ้มครองระยะเวลา 365 วัน ราคา 42,000 บาท

3แผน 3

 1. ความคุ้มครองชีวิต 3,000,000 บาท
 2. ค่ารักษาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 3,500,000 บาท
 3. คุ้มครองระยะเวลา 30 วัน ราคา 6,800 บาท
 4. คุ้มครองระยะเวลา 90 วัน ราคา 14,000 บาท
 5. คุ้มครองระยะเวลา 180 วัน ราคา 30,000 บาท
 6. คุ้มครองระยะเวลา 365 วัน ราคา 51,000 บาท

 

ทำความรู้จักประกันโควิดต่างชาติ ไม่ใช่คนไทยก็คุ้มครองได้ :ประกันภัยส่วนบุคคล จาก ทิพยปะกันภัย

ประกัน โค วิด ต่าง ชาติ

 

ประกันโควิดชางต่างชาติจากทิพยประกันภัยที่ให้วงเงินความคุ้มครองสูงสุดที่ 1,000,000 บาทและคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) สูงสุดถึง 100,000 บาท โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติทำประกันได้ เพียงแต่ต้องมีPassport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป จึงจะผ่านคุณสมบัตินะคะ

ความคุ้มครอง

 1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) จ่ายสูงสุด 1,000,000 บาท
 2. การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ต่อปี  จ่ายสูงสุด 100,000 บาท

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 3. *การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 4. ผู้เอาประกันภัยภาคสมัครใจ 1 คน ต่อ ทุนประกันภัยดังนี้
  กรณีเลือกแบบมีค่ารักษาพยาบาล ทุนประกันภัยต่อคนไม่เกิน 1,000,000 บาท และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 100,000 บาท
  กรณีเลือกแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล ทุนประกันภัยต่อคนไม่เกิน 2,000,000 บาท
  *ยกเว้นแผน IS ผู้เอาประกันภัยภาคสมัครใจ 1 คน สามารถซื้อแผนนี้ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
 5. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
 7. ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)

 

ทำความรู้จักประกันโควิดต่างชาติ ไม่ใช่คนไทยก็คุ้มครองได้ :บทส่งท้าย

ประกัน โค วิด ต่าง ชาติ

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับประกันโควิดชาวต่างชาติ หากว่าแผนประกันสุขภาพกรุงไทยตรงกับความต้องการของเพื่อต่างชาติที่รู้จักก็อย่ารีรอที่จะพิจารณาเปรียบเทียบถึงจุดเด่น-จุดด้อย ขอบเขตค่ารักษาพยาบาลและความคุ้มครอง ถ้าพบว่าทุกอย่างลงล็อคตรงใจก็ถึงเวลาที่จะวางแผนทำประกันสุขภาพเพราะ อย่างที่เคยบอกไปในบทความก่อนว่าเรื่องสุขภาพรอไม่ได้นะคะ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
เคล็ดลับการกู้เงิน พร้อมข้อมูลพื้นฐานและเปรียบเทียบผู้ให้บริการ [3 สถาบันการเงิน] ที่ไม่ควรมองข้าม
สินเชื่อ
เคล็ดลับการกู้เงิน พร้อมข้อมูลพื้นฐานและเปรียบเทียบผู้ให้บริการ [3 สถาบันการเงิน] ที่ไม่ควรมองข้าม
อยากกู้เงินเพื่อนำมาใช้จ่าย มีเรื่องอะไรที่ควรทราบและมีสถาบันการเงินไห...