ประกัน รถยนต์ ของ อะไร ดี
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ประกันรถยนต์ของอะไรดี คุ้มค่า คุ้มครองน่าทำสุด บทความนี้มีคำตอบ!

ประกัน รถยนต์ ของ อะไร ดี

 

ประกันรถยนต์ของอะไรดี......ส่วนใหญ่คำถามนี้มักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีรถยนต์คันใหม่หรือผู้ที่กำลังพิจารณาจะต่อประกันรถยนต์ในรอบใหม่ จึงมักจะเกิดคำถามว่าประกันรถยนต์ของอะไรดีและเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะพินิจจุดเด่นของแต่ละบริษัทประกันมาเปรียบเทียบกัน และถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นในบทความนี้คงจะตอบโจทย์ท่านผู้อ่านมากๆแน่เพราะ เราได้นำ 6 จุดเด่นประกันรถยนต์มาให้ท่านแล้ว จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง ไปติดตามด้านล่างกันเลยค่ะ

 

ประกันรถยนต์ของอะไรดี บทความนี้มาพร้อม 6 จุดเด่นประกัน : ประกันชั้น 1 จาก วิริยะประกันภัย 

ประกัน รถยนต์ ของ อะไร ดี

 

จุดเด่นประกันรถยนต์ของอะไรดี : ประกันชั้น1 วิริยะประกันภัย

 1. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : ค่าเบี้ยประกันเพียง 13,000 บาท
 2. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร สูงถึง 1,000,000บาทต่อคนหรือ 10,000,000 บาทต่อครั้ง
 3. ประกันรถยนต์ของอะไรดี :  คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง
 4. ประกันรถยนต์ของอะไรดี :  คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้
 5. ประกันรถยนต์ของอะไรดี :  คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 6 คน
 6. ประกันรถยนต์ของอะไรดี :  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 6 คน
 7. ประกันรถยนต์ของอะไรดี :  คุ้มครองการจ่ายเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาถึง 200,000 บาท

 

ประกันรถยนต์ของอะไรดี บทความนี้มาพร้อม 6 จุดเด่นประกัน : ประกันประเภท 1 จาก สินมั่นคงประกันภัย

ประกัน รถยนต์ ของ อะไร ดี

 

จุดเด่นประกันรถยนต์ของอะไรดี : ประกันประเภท1 สินมั่นคงประกันภัย

 1. ประกันรถยนต์ของอะไรดี :  เลือกเวลาความคุ้มครองได้ 3 6 9 12 เดือน
 2. ประกันรถยนต์ของอะไรดี :  เบี้ยเริ่มต้นที่ 1,950 บาท คุ้มครองนาน 3 เดือน เป็นประเภทซ่อมอู่
 3. ประกันรถยนต์ของอะไรดี :  คุ้มครองรถยนต์สูญหาย  รถยนต์ไฟไหม้
 4. ประกันรถยนต์ของอะไรดี :  ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย รวมผู้โดยสารและคนขับ 500,000 บาทต่อคนหรือไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง
 5. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน 600,000 บาทต่อครั้ง
 6. ประกันรถยนต์ของอะไรดี :  อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร 500,000 บาท
 7. ประกันรถยนต์ของอะไรดี :  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 ต่อคน
 8. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 100,000 บาทต่อครั้ง

 

ประกันรถยนต์ของอะไรดี บทความนี้มาพร้อม 6 จุดเด่นประกัน : 

ประกัน รถยนต์ ของ อะไร ดี

 

ประกันรถยนต์ของอะไรดี :  ประกันประเภท 1  กรุงเทพประกันภัย

 1. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : ราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 9,000 บาท
 2. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : คุ้มครองครอบคลุม ทุกอุบัติเหตุ ทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
 3. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : คุ้มครองความเสียหายจากการก่อการร้าย
 4. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
 5. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 6. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
 7. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่
 8. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ประกันรถยนต์ของอะไรดี บทความนี้มาพร้อม 6 จุดเด่นประกัน : ประกันรถชั้น 3 จาก ทิพยประกันภัย

ประกันรถยนต์อะไรดี

 

ประกันรถยนต์อะไรดี : ประกันชั้น 3 ทิพยประกันภัย

 1. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย 10,000,000 ต่อครั้ง
 2. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก สูงสุด 2,500,000 บาทต่อครั้ง
 3. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาทต่อคน
 4. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาทต่อคน
 5. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : การประกันผู้ขับขี่ 200,000 บาท

 

ประกันรถยนต์ของอะไรดี บทความนี้มาพร้อม 6 จุดเด่นประกัน : ประกันรถหรู 2+ จาก อาคเนย์ประกันภัย

 

ประกัน รถยนต์ ของ อะไร ดี

 

ประกันรถยนต์อะไรดี : ประกันรถหรู 2+ อาคเนย์ประกันภัย

 1. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 39 บาท
 2. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : คุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท กรณีรถยนต์สูญหาย และไฟไหม้
 3. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : คุ้มครองรถยนต์น้ำท่วม สูงสุด 100,000 บาท
 4. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและต้องเข้ารับรักษาตัว ในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน วันละ 1,000 บาท (สูงสุด 30 วัน / ครั้ง)
 5. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : รับเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ 1,000 บาท / ครั้ง (กรณีเป็นฝ่ายถูก)
 6. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : รับประกันรถยนต์อายุสูงสุด 15 ปี

 

ประกันรถยนต์ของอะไรดี บทความนี้มาพร้อม 6 จุดเด่นประกัน : ประกันชั้น 1 จาก เมืองไทยประกันภัย

ประกัน รถยนต์ ของ อะไร ดี

 

ประกันรถยนต์ของอะไรดี : ประกันชั้น 1 เมืองไทยประกันภัย

 1. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 12,500 บาท
 2. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
 3. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : ความรับผิดชอบต่อรถประกัน (ค่าเสียหายส่วนแรก)
 4. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (ค่ารักษาพยาบาลและค่าประกันตัวผู้ขับขี่)
 5. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : คุ้มครองภัยก่อการร้าย
 6. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : คุ้มครองรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ
 7. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : ความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท ต่อครั้ง
 8. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : ได้รับบัตรเติมน้ำมัน 1,500 บาท
 9. ประกันรถยนต์ของอะไรดี : สามารถผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

 

ประกันรถยนต์ของอะไรดี บทความนี้มาพร้อม 6 จุดเด่นประกัน : บทส่งท้าย

ประกัน รถยนต์ ของ อะไร ดี

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับราคา 8 ประกันรถยนต์อะไรดีที่ทางเราคัดสรรมาตอบคำถามให้ท่าน มีประกันจากบริษัทใดที่ถูกใจและตอบสนองต่อความต้องการบ้างไหมคะ? ถ้าหากว่ามีทางเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้การค้นหาประกันรถยนต์ดีๆเพื่อรถแสนรักของท่านเกิดผลสำเร็จ แต่ถึงอย่างไรก่อนจะตัดสินใจจ่ายเงินซื้อประกันรถยนต์ อย่าลืมที่จะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละประกันก่อนนะคะ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรถของท่านค่ะ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
ปิด บัตร เครดิต กสิกร
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
ยูเมะพลัส (Umay+)ผ่อนโทรศัพท์ทรูมูฟได้นานสุดกี่เดือนเสียดอกเบี้ยหรือเปล่ามาดูกัน
รู้หรือไม่ว่าบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสสามารถผ่อนโทรศัพท์จากค่ายทรูมูฟได้ ด...