ไขทุกปริศนาคาใจ ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ทำแบบไหนคุ้มสุด!?
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

อยากทำประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่!? บทความนี้มีคำตอบ

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

 

ประกันชีวิต... เป็นหนึ่งในตัวเลือกของการวางแผนเพื่ออนาคตที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา ผู้ทำประกันชีวิตก็อุ่นใจได้ว่าเหล่าคนที่รักข้างหลังจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมด้วยเงินเอาประภัย แต่ในขณะเดียวกันการทำประกันชีวิตเองก็ยังช่วยแบ่งเบาภาระของทำประกันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยเช่นกัน เพราะสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ส่วนประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่นั้น ลองมาไขปริศนาไปพร้อมกันจากบทความชิ้นนี้กันเลย

 

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ มาลงฟังประเภทและข้อกำหนดที่น่าสนใจกัน

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

 

ณ ปัจจุบันกรมสรรพากรได้ยินยอมให้ผู้มีรายได้นำ “เบี้ยประกันชีวิต” มาช่วยในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมได้สูงสุดถึง 300,000 บาท / ปี โดยมีข้อกำหนดเงื่อนไขของประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ที่ควรทราบดังต่อไปนี้

 

1.เบี้ยประกันชีวิตสำหรับตัวเอง ช่วยลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่!?

 

 • ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • ประกันชีวิตต้องมีระยะเวลาในการคุ้มครองชีวิตตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
 • ประกันชีวิต หากมีการคืนเงินระหว่างสัญญา เงินคืนสะสมต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยสะสม

 

2.เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสำหรับตัวเอง ช่วยลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่!?

 

 • ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
 • เบี้ยประกันจะถูกนำไปรวมกับเงินกองทุนสำรองการเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • กรณีไม่มีเบี้ยประกันตามหัวข้อที่ 1 สามารถนำเอาเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปทำการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตตามหัวข้อที่ 1 ก่อนได้ ทำให้ได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีรวมสูงสุดถึง 300,000 บาท
 • กรณีคู่สมรสและทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิต สามารถยื่นภาษีในส่วนของเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี ในส่วนของตัวเองได้สูงสุดคนละ 200,000 บาท

 

3.เบี้ยประกันชีวิตสำหรับบิดามารดา ช่วยลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่!?

 

 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 • ผู้ซื้อประกันชีวิต ต้องเป็นบุตรโดยชอบธรรมตามกฎหมาย (*ไม่รวมบุตรบุญธรรม)
 • บิดา มารดา จะต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ปี
 • บิดา มารดา ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • กรณีที่มีผู้ช่วยกันชำระเบี้ยประกันชีวิตหลายคน ให้ทำการเฉลี่ยหักค่าลดหย่อนอย่างเท่าเทียมกัน แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท

 

4.เบี้ยประกันชีวิตสำหรับคู่สมรส ช่วยลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่!?

 

 • ลดหย่อนภาษีรวมกันได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 15,000 บาท / ปี
 • คู่สมรสจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีรายได้

 

5.ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ช่วยลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่!?

 

 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

 

6.ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา ช่วยลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่!?

 

 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

 

7.ประกันชีวิตควบการลงทุน ช่วยลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่!?

 

 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้เฉพาะในส่วนของการประกันชีวิต ไม่รวมในส่วนของการลงทุน

 

สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

 

ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรกรณีที่บิดามารดาทำประกันชีวิตให้บุตร โดยที่บิดามารดาเป็นผู้ทำการชำระเบี้ยประกันภัย บิดามารดาจะไม่สามารถนำเอาเบี้ยประกันชีวิตมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้

 

ประกันสุขภาพ สามารถช่วยลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้!

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

 

นอกจากประกันชีวิตแล้ว ประกันสุขภาพเองก็สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน ถ้าหากถามว่าเท่าไหร่นั้น ประกันสุขภาพสำหรับตัวเองสามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตกับเงินฝากแบบมีประกันชีวิตแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท

 

บทสรุปส่งท้าย : ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่!? หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ได้รับคำตอบ

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

 

ประกันชีวิต ช่วยวางแผนการเงินได้ แต่อย่าลืมว่าควรซื้ออย่างมีสติ ประกันชีวิต แม้จะมีข้อดีที่น่าสนใจมากมาย แต่อย่าลืมว่ามันก็เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนทางการเงินเท่านั้น ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อไม่ควรตั้งธงเพียงแค่ว่าประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่!? แต่ควรคิดถึงความคุ้มครองที่ตัวเองและคนข้างหลังจะได้รับกลับคืนมา รวมไปถึงจะต้องให้ความสำคัญกับสัดส่วนของเบี้ยประกันชีวิตที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัย เนื่องจากการทำประกันชีวิตเป็นการทำกรมธรรม์ในระยะยาวนั่นเอง ถ้าหากฉุกใจคิดได้เช่นนี้ รับรองว่าคำถามที่ว่าประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่!? จะกลายเป็นเพียงภาพในอดีตอย่างแน่นอน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ