ประกันชีวิต กรุงเทพ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

กรุงเทพประกันชีวิตแผนไหนคุ้มครอง คุ้มค่า น่าสนใจที่สุด บทความนี้มีคำตอบ

 

ประกันชีวิต กรุงเทพ

 

การทำประกันชีวิตสักแผน... เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องของการคุ้มครอง เบี้ยประกันและข้อเสนอที่น่าสนใจตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด สำหรับหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่น่าสนใจ ณ ปัจจุบัน ที่ไม่ควรพลาดในการกล่าวถึงก็คือ “กรุงเทพประกันชีวิต” ที่มีแผนประกันชีวิตที่น่าสนใจให้เลือกกันอย่างหลายแผนเลยทีเดียว ส่วนกรุงเทพประกันชีวิตจะมีความน่าสนใจเพียงใดกันบ้างนั้น มาเจาะลึกรายละเอียดที่น่าสนใจจากบทความชิ้นนี้กันเลย

 

4 แผนประกันชีวิตที่น่าสนใจจากกรุงเทพประกันชีวิต

ประกันชีวิต กรุงเทพ

 

 

1.กรุงเทพประกันชีวิต: บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

ประกันชีวิต กรุงเทพ

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของแผน บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

 

 • อายุรับประกันภัย 11-80 ปี
 • คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้วสะสม แล้วแต่จำนวนใดมากว่า

 

เงื่อนไขการรับประกันกรุงเทพ

 

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 11-80 ปี
 • ระยะเวลาการเอาประกันภัยและระยเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 99 ปี
 • สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 จะต้องทำการซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ และ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ)

 

2.กรุงเทพประกันชีวิต: ห่วงรัก สมาร์ท

ประกันชีวิต กรุงเทพ

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของแผน ห่วงรัก สมาร์ท

 

 • คุ้มครองชีวิต ควบการคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 90 ปี
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองสูงสุด 400%
 • ครบสัญญารับเงินคืน 200%
 • เบี้ยประกันสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กรณีเสียชีวิตทั่วไป (*ยกเว้นอุบัติเหตุ) คุ้มครองสูงสุด 200%

 

เงื่อนไขการรับประกันกรุงเทพประกันชีวิต

 

 • รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 70 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท

 

3.กรุงเทพประกันชีวิต: ห่วงรัก พรีเมียร์

ประกันชีวิต กรุงเทพ

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของแผน ห่วงรัก พรีเมียร์

 

 • อุ่นใจกับการคุ้มครองที่ยาวนานถึงอายุ 90 ปี
 • รับประกันตั้งแต่ แรกเกิด – 70 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท
 • มีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เพิ่มความคุ้มครองด้วยสัญญาเพิ่มเติมที่มีความหลากหลาย (*เช่น สุขภาพและอุบัติเหตุ เป็นต้น)
 • เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (*ถ้ามี) สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กรณีเสียชีวิต รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

 

เงื่อนไขการรับประกันกรุงเทพประกันชีวิต

 

จำนวนเงินเอาประกันภัยที่มีจำนวนต่ำกว่า 500,000 บาท จะต้องซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติม โดยเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมจะต้องมีขั้นต่ำ 50% ของเบี้ยประกันสัญญาชีวิต

 

4.กรุงเทพประกันชีวิต: ห่วงรัก พรีเมียร์ 9901 (มีเงินปันผล)

ประกันชีวิต กรุงเทพ

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของแผน ห่วงรัก พรีเมียร์ 9901 (มีเงินปันผล)

 

 • คุ้มครองการเสียชีวิต หรือมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยประกันสะสมตามจริงแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
 • เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (*ถ้ามี) สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • มีโอกาสรับผลตอบแทนจากเงินปันผล

 

เงื่อนไขการรับประกันกรุงเทพประกันชีวิต

 

 • อายุรับประกันภัย ตั้งแต่แรกเกิด – 70 ปี
 • จำนวนเอาเงินประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ตามที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้กับผู้เอาประกัน โดยจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป ให้ผู้เอาประกันภัยโดยเงินปันผลตั้งกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนทรัพย์สินของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยในปีนั้นๆ โดยทางบริษัทจะจัดสรรให้ในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีจะแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการคำนวณเงินปันผลที่ทางบริษัทพิจารณาในแต่ละปี

 

ช่องทางในการติดต่อสอบถามและทำกรุงเทพประกันชีวิต

ประกันชีวิต กรุงเทพ

 

สำหรับคนที่ต้องการทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติม หรือทำกรุงเทพประกันชีวิต สามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่านหมายเลขโทรศัพท์ : 02-777-8888

 

บทสรุปส่งท้าย : แผนกรุงเทพประกันชีวิตน่าสนใจ น่าทำหรือเปล่า!?

ประกันชีวิต กรุงเทพ

 

          กรุงเทพประกันชีวิต... เรียกได้ว่ามีข้อเสนอของแผนที่ช่วยคุ้มครองในการใช้ชีวิตได้อย่างครอบคลุมน่าสนใจเป็นอย่างมากให้กับคนที่คุณรัก ตั้งแต่แรกเกิดไปขนถึงวัยสูงอายุกันเลยทีเดียว ถ้าหากใครกำลังมองหาแผนประกันชีวิตที่มีความหลากหลายและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเชื่อว่ากรุงเทพประกันชีวิต จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีความน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียว...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
แนะนำ #7 ประโยชน์ที่น่าสนใจของบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ชาว Pantip กระซิบว่าไม่ควรพลาด!
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
แนะนำ #7 ประโยชน์ที่น่าสนใจของบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ชาว Pantip กระซิบว่าไม่ควรพลาด!
#7 ข้อดีของบัตรเครดิตกสิกรไทย ดีไหม โดนใจอย่างไรบ้าง? ชาว Pantip มีคำต...