ค่าเบี้ยประกัน [ลดหย่อนภาษี] ได้เท่าไหร่? มาดู #7 เรื่องที่ต้องรู้ ในปี 2564-2565
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ
• การลดหย่อนภาษี คือ การหักลดภาษีจากรายการต่างๆที่กฏหมายได้กำหนด เพื่อบรรเทาภาระในเรื่องภาษี
• สำหรับวิธีการคำนวณก็สามารถคำนวณได้ 2 วิธี ขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิในรายปีของรายบุคคล
• เบี้ยประกันแบบทั่วไปและแบบอื่นๆสามารถลดหย่อนภาษีได้แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

Contents

#7 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ประกันลดหย่อนภาษี ในปี 2564- 2565

ประกัน ลดหย่อน ภาษี 2564

 

เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน...ชีวิตของเราเปลี่ยนไปมาก เราหลายคนอาจต้องรับผิดชอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นงานของครอบครัวหรือธุรกิจส่วนตัวการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในบ้านค่าประกันและเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือ ภาษี แม้เราจะมีโอกาสจัดการกับเรื่อง ภาษี แค่ปีละครั้งแต่การใช้จ่ายขอเราตลอดปีนั้นจะส่งผลต่อการจ่ายภาษี ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพูดถึงการลดหย่อนภาษีที่จะช่วยให้เราได้ค่าลดหย่อนภาษีเข้ากระเป๋า การศึกษาเรื่องนี้อย่างดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ มาดูเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการลดกย่อยภ่ษี และ ประกันลดหย่อยภาษี ในปี 2564-2565 กันเลย!

 

1.ก่อนรู้จักกับประกันลดหย่อนภาษีมารู้จักว่า การลดหย่อนภาษีคืออะไร? ปี 2564-2565

ประกัน ลดหย่อน ภาษี 2564

 

การลดหย่อนภาษี คือ การหักลดหย่อนภาษีรายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นจากที่ได้หักค่าใช้จ่ายไปแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระในเรื่องภาษี ให้แก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีก่อนที่จะนำเงินได้ที่เหลือ ซึ่งเรียกว่าเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากที่บอกมาข้อดีของการลดหย่อนภาษีก็คือ ช่วยทำให้เราเสียภาษีน้อยลงและอาจให้เราได้รับเงินคืนภาษีมากขึ้นอีกด้วย

 

2.ก่อนรู้จักกับประกันลดหย่อนภาษีมารู้จัก วิธีคำนวณค่าลดหย่อนภาษี ปี 2564-2565

ประกัน ลดหย่อน ภาษี 2564

 

วิธีคำนวณค่าลดหย่อนภาษี สามารถคำนวณได้ 2 วิธี ดังนี้

1.สำหรับผู้ที่มีเงินได้ไม่เกิน 150,000 บาท / ปี ไม่จำเป็นต้องเสียภาษี แต่สำหรับผู้ที่มีเงินได้สุทธิอยู่ที่ 150,001 – 300,000 บาท / ปี จะคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิ แบ่งเป็นขั้นบันไดตั้งแต่ 0 – 35 เปอร์เซ็นต์ สำหรับผู้ที่มีนายได้สุทธิ 150,001 – 300,000   บาท จะมีอัตราภาษีอยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยจะมีอัตราภาษีสูงสุดอยู่ที่ 35 เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ที่มีเงินได้สุทธิอยู่ที่ 5,000,001 บาทขึ้นไป มีวิธีคำนวณดังนี้

เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ แล้วให้นำ เงินได้สุทธิ คูณกับ อัตราภาษี จะได้ เงินภาษีที่จะต้องจ่าย”

 

2.สำหรับคนที่มีเงินได้ทั้งปีซึ่งไม่นับรวมเงินเดือนแล้วเกินกว่า 1 ล้านบาท และเมื่อคำนวณแล้วได้ค่าภาษีมากกว่าคำนวณภาษีแบบขั้นบันได (ข้อที่ 1) สามารถคำนวณภาษีแบบเงินได้พึงประเมิน โดยการคูณ 0.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ คำนวณแบบเหมา 0.5 เปอร์เซ็นต์ คำนวณได้ดังนี้

เงินได้ที่ไม่ใช่เงินเดือน คูณด้วย 0.005 = “เงินภาษีที่ต้องจ่าย”

 

3.ก่อนรู้จักกับประกันลดหย่อนภาษีมารู้จักว่า มีรายการใดที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้บ้าง? ปี 2564-2565

ประกัน ลดหย่อน ภาษี 2564

 

รายการที่สามารถได้เพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามกฏหมาย

1.ลดหย่อนภาษี สำหรับส่วนตัวและครอบครัว

2.ลดหย่อยภาษี จากการบริจาคในรูปแบบต่างๆ

3.ลดหย่อนภาษี  กับการประกันและการลงทุน

4.ลดหย่อนภาษี ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

 

4.เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่? ปี 2564-2565

ประกัน ลดหย่อน ภาษี 2564

 

เบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป

 • การใช้สิทธิในการลดหย่อน – ผู้มีเงินได้ สามมารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่จะไม่ได้ 100,000 บาท
 • เงื่อนไข – อายุกรมธรรม์ต้อง 10 ปีขึ้นไป
 • ทำประกันของบริษัทประกันในประเทศไทย
 • ได้รับเงินคืนไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ ของเบี้ยประกันรายปี
 • ไม่สามารถเวนคืนก่อนครบกำหนดได้

 

5.เบี้ยประกันชีวิตบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่? ปี 2564-2565

ประกัน ลดหย่อน ภาษี 2564

 

เบี้ยประกันชีวิตบำนาญ

 • การใช้สิทธิในการลดหย่อน – ลดหย่อนได้ 15 เปอร์เซ็นต์ ของเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ ค่าลดหย่อนที่ได้รับสิทธิเมื่อรวมกับ 4 อย่างต่อไปนี้

1.กองทุนบำเหน็จบำนาญสำหรับข้าราชการ (กบช.)

2.กองทุนสำรองสำหรับเลี้ยงชีพ

3.กองทุนสำหรับการออมแห่งชาติ (กอช.)

4.กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และ RMF แล้วแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

 

 • เงื่อนไข – อายุกรมธรรม์ต้อง 10 ปีขึ้นไป
 • ทำประกันของบริษัทประกันในประเทศไทย
 • ต้องจ่ายผลประโยชน์สม่ำเสมอในช่วงอายุการจ่าย 55-85 ปี หรือมากกว่านั้น
 • ต้องจ่ายเบี้ยให้ครบก่อนจึงจะได้รับผลประโยชน์

 

6.เบี้ยประกันสำหรับประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่? ปี 2564-2565

ประกัน ลดหย่อน ภาษี 2564

 

เบี้ยประกันสำหรับประกันสุขภาพ

 • การใช้สิทธิในการลดหย่อน – สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท
 • เงื่อนไข – เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท

 

7.เบี้ยประกันสุขภาพสำหรับบิดามารดา ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่? ปี 2564-2565

ประกัน ลดหย่อน ภาษี 2564

 

เบี้ยประกันสุขภาพสำหรับบิดามารดา

 • การใช้สิทธิในการลดหย่อน – สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
 • เงื่อนไข – บิดามารดาของผู้ที่มีเงินได้และคู่สมรสต้องมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ปี

 

.
ทำประกันไว้สำหรับลดหย่อนภาษีดีไหมคะ?

.
เป็นความคิดที่ดีมากเลยละ นอกจากได้ลดภาษีแล้วยังได้รับการคุ้มครองสุขภาพและชีวิตให้สบายใจเวลต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยนะ

 

บทสรุปส่งท้าย : รวม 7 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ เบี้ยประกันสำหรับลดหย่อนภาษี ในปี 2564-2565

ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

 

ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

 

เห็นไหมว่า...ในปัจจุบันหลายคนให้ความสนใจกับการทำประกันเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายคนรู้สึกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและสภาพเศรษฐกิจ อะไรก็อาจเกิดขึ้นได้กับชีวิตของเราในทุกๆเมื่อ ในบทความนี้เราได้ดูวิธีการลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจาก ภาษี ซึ่งเป็นวิธีการลดหย่อนโดยเบี้ยประกันในแบบต่างๆ สำหรับปี 2564-2565 หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาข้อมูลแต่หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้...

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
สินเชื่อ ส่วน บุคคล กรุง ไทย
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวม 3 [[รีวิว]] สามกระทู้ดัง พันทิปบัตรอิออน (Aeon) ดีไหม น่าสมัครใช้กันหรือเปล่า!?
อยากสมัครบัตรอิออน (Aeon) ดีไหมน่าใช้หรือเปล่า!? มาฟังความเห็นเซียนพัน...
ปิด บัตร เครดิต ktc
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
[5 ขั้นตอนที่ต้องรู้] ถ้าต้องการยกเลิก/ปิดบัตรเครดิต KTC พร้อมคำแนะนำจากชาว Pantip!
อยากปิดบัตรเครดิต KTC ทำอย่างไรดี? มีขั้นตอนอะไรกันบ้าง!? บทความนี้มีค...