ค่าประกันภัยหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ บทความนี้มีคำตอบ #ข้อมูลปี 2565
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

ฉบับย่อ :

  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ จำนวนเงินที่ได้รับการกำหนดเอาไว้ตามกฎหมายที่ผู้จ่ายจะหักออกจากการจ่ายเงินให้กับผู้รับเพื่อนำส่งสรรพากร
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่วยแบ่งเบาภาระผู้รับเงินไม่ให้ต้องเสียภาษีช่วงปลายปีครั้งเดียวจำนวนมากและมีเงินเข้ารัฐมากขึ้น
  • หากมีการจ่ายเงินให้กับใครรวมกันแล้วมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของค่าเบี้ยประกันวินาศภัยอยู่ที่ 1% 

รู้หรือไม่ว่าค่าประกันภัยหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์? 

ค่า ประกันภัย หัก ณ ที่ จ่าย กี่ เปอร์เซ็นต์

 

สำหรับคนที่ทำประกันภัย เพื่อเป็นการวางแผนเอาไว้เพื่อรับมือกับภัยประเภทต่าง ๆ ที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นมาในชีวิตของตัวเอง เชื่อว่าบางคนอาจมำคถามเกิดขึ้นมาในใจว่าแล้วค่าประกันภัยหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์? เพื่อที่จะได้ทราบเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ต้องเสียไปของตัวเองได้อย่างชัดเจน

ถ้าหากใครมีคำถามดังกล่าวในใจ ลองมาติดตามรายละเอียดที่ได้รวบรวมมาจากบทความชิ้นนี้กันเลยว่าค่าประกันภัยหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ 

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืออะไร

ค่า ประกันภัย หัก ณ ที่ จ่าย กี่ เปอร์เซ็นต์

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ เงินภาษีที่ผู้จ่ายเงินจะหักออกจากจำนวนเงินที่ต้องทำการจ่ายให้กับผู้รับ โดยผู้ที่ทำการจ่ายเงินจะมีหน้าที่ในการนำเงินจำนวนดังกล่าวนำส่งให้กับทางสรรพากร ส่วนผู้ที่ได้รับเงินจะได้รับ “หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย” จากผู้จ่าย เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานในการยื่นแบบภาษีกับทางสรรพากร เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระหว่างปีเป็นจำนวนเท่าไหร่นั่นเอง โดยจะมีการนำส่งให้กับกรมสรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีขึ้นเพื่อช่วยเป็นการ “แบ่งเบาภาระ” ของผู้เสียภาษี เพื่อช่วยเป็นการให้ผู้เสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีเป็นจำนวนมากครั้งเดียวในตอนท้ายปี ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยทำให้มีภาษีเข้าสู่การคลังของรัฐมากขึ้น เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากที่ไม่ได้ให้ความสนใจขอภาษีชนิดนี้คืนหลังจากที่ทำการยื่นภาษีแล้วนั่นเอง

 

ใครคือคนที่มีหน้าที่ทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ค่า ประกันภัย หัก ณ ที่ จ่าย กี่ เปอร์เซ็นต์

 

ผู้ที่มีหน้าที่จะต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย คือ “ผู้จ่ายเงิน” ที่จะต้องทำหน้าที่ในการจ่ายเงินและนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าวอาจจะเป็นบริษัท นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาก็ได้ โดยจำนวนของเงินที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ขึ้นอยู่กับว่าเงินดังกล่าวถูกจ่ายออกไปด้วยค่าอะไร

 

ตารางสรุป ค่าประกันภัยหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์

ค่า ประกันภัย หัก ณ ที่ จ่าย กี่ เปอร์เซ็นต์

 

ประเภทของประกัน จำนวนภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย (อัตราภาษีร้อยละ)
ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย 1.0

 

ค่าประกันภัยหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ สำหรับการรับค่าประกันวินาศภัย แต่สำหรับในความเห็นของผู้ที่เสียเงินในส่วนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงอยู่ดี

 

ค่าประกันภัยหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 1 เปอร์เซ็นต์จะถูกหักเมื่อไหร่

ค่า ประกันภัย หัก ณ ที่ จ่าย กี่ เปอร์เซ็นต์

 

ค่าประกันภัยหักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ เพียงแค่ 1 เปรอ์เซ็นดังกล่าวจะถูกหักนำส่งให้กับทางสรรพากรเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ทำการขอดำเนินเรื่องของรับค่าเบี้ยประกันวินาศภัย และทางบริษัทประกันภัยได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อทางบริษัทประกันภัยทำการจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันภัยก็จำการหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้เป็นจำนวน 1 เปอร์เซ็นต์ 

 

ในกรณีใดบ้างที่ไม่ต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ค่า ประกันภัย หัก ณ ที่ จ่าย กี่ เปอร์เซ็นต์

 

ส่วนใหญ่แล้วยอดของการจ่ายเงินที่มีจำนวนเพียงเล็กน้อยที่มีมูลค่าไม่ถึง 1,000 บาท ไม่จำเป็นที่จะต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ค่าจ้างในการทำงาน เป็นต้น แต่ถ้าหากมีการจ่ายรวมกับผู้ที่จ้างงานรายเดิมจำนวนหลายครั้งแล้วรวมแล้วเกิน 1,000 บาท ก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายภาษีหักภาษี ณ ที่จ่าย ด้วยเช่นกัน

 

.
กรณีไหนบ้างคะ ที่ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย?

.
ถ้าจ่ายค่าจ้างไม่ถึง 1,000 บาท ก็ไม่ต้องเสีย แต่ถ้าจ่ายหลายครั้งแล้วยอดรวมเกิน 1,000 ก็ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอยู่ดีนะ

ส่งท้ายก่อนจาก # ค่าประกันภัยหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์หวังว่าจะได้รับคำตอบ

ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

 

ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy

 

ค่าประกันภัยหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นข้อบังคับตามกฎหมายที่ผู้ได้รับเงินทุกคนในประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำตาม เพื่อให้กรมสรรพากรได้รับทราบเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามเงินจำนวนนี้ก็ไม่ได้หายไปไหน หากทำการยื่นแบบฟอร์มอย่างเหมาะสมบางครั้งก็จะได้รับกลับคืนมาด้วยเช่นกัน

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ