กองทุน วายุภักษ์
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

กองทุนวายุภักษ์ คืออะไร น่าลงทุนหรือเปล่า?

  • กองทุนวายุภักษ์ หรือ “กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง” เกิดขึ้นจากแนวคิดและข้อเสนอของกระทรวงการคลังเพื่อปรับปรุงแนวทางการลงทุน และเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการลงทุน
  • ผู้จัดการกองทุนคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  • กองทุนวายุภักษ์ มีลักษณะเป็น “นิติบุคคล” ประเภทกองทุนผสม มีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก

กำลังสนใจอยากที่จะลงทุนกับกองทุนวายุภักษ์หรือเปล่า? บทความนี้รวมทุกเรื่องน่ารู้ที่จะช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นกว่าเดิม

กองทุน วายุภักษ์

 

สำหรับคนที่มีความต้องการอยากที่จะลงทุนกับกองทุนรวมในประเทศไทย เชื่อว่าชื่อของ “กองทุนวายุภักษ์” คงจะเป็นสิ่งที่เคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างอย่างแน่นอน เนื่องจากถือว่าเป็นกองทุนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความมั่นคง น่าเชื่อถือ อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะทำการตัดสินใจว่ากองทุนวายุภักษ์เป็นอะไรที่น่าลงทุนกันหรือเปล่า? ขอแนะนำว่าให้ลองมาติดตามอ่านสรุปข้อมูลที่น่าสนใจจากบทความชิ้นนี้กันก่อน รับรองว่าจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมว่ากองทุนวายุภักษ์น่าลงทุนหรือเปล่า? ได้มากยิ่งขึ้นกันอย่างแน่นอน

 

กองทุนวายุภักษ์ คืออะไร?

กองทุน วายุภักษ์

 

กองทุนวายุภักษ์ หรือชื่ออย่างเป็นทางการ “กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง” ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ในสมัยของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เกิดขึ้นจากแนวคิดและข้อเสนอของกระทรวงการคลัง โดยมีหลักการและเหตุผลในการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ขึ้น ดังต่อไปนี้

 

1.กองทุนวายุภักษ์ ปรับปรุงระบบและแนวทางการลงทุนของกระทรวงการคลัง

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม และสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การออมและการลงทุนของประเทศ จากเดิมที่การลงทุนของภาครัฐจากการใช้งบประมาณของแผ่นดิน การก็เงิน หรือการมอบหมายให้สถาบันทางการเงินของรัฐลงทุนแทนที่มีข้อจำกัดทางกฎหมาย และขาดการคล่องตัวในเรื่องของการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

2.กองทุนวายุภักษ์ ทำหน้าที่บริการจัดการทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง

ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินของภาครัฐแทนกระทรวงการคลังโดยตรง

 

3.กองทุนวายุภักษ์ เป็นการช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน

นักลงทุนรายย่อยและรักลงทุนสถาบัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง มีสภาพคล่อง สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการออมและการลงทุนผ่านตลาดทุนของประเทศ

 

ผู้จัดการกองทุนของกองทุนวายุภักษ์คือใคร?

กองทุน วายุภักษ์

 

กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนวายุภักษ์ให้เป็นหน้าที่ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2546 โดยมีการแบ่งสัดส่วนการจัดการทรัพย์สินเป็นสองส่วนในจำนวนที่เท่า ๆ กัน

 

กองทุนวายุภักษ์ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเปล่า?

กองทุน วายุภักษ์

 

กองทุนวายุภักษ์ ดำเนินการอยู่ภายใต้ผู้จัดการกองทุนโดนสองบริษัท ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีรัฐวิสาหกิจถือครองหุ้นอยู่ถึง 99.9% ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่ากองทุนวายุภักษ์เป็นรัฐวิสาหกิจหรือเปล่า? อย่างไรก็ตามในหนังสือชี้ชวนการลงทุนได้มีการระบุเอาไว้ว่ากองทุนวายุภักษ์ มีสถานะเป็น “นิติบุคคล” ผลการดำเนินงานจะไม่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้จัดการการกองทุนทั้งสองแห่ง

 

กองทุนวายุภักษ์น่าลงทุนหรือเปล่า

กองทุน วายุภักษ์

 

เพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจว่ากองทุนวายุภักษ์น่าลงทุนหรือเปล่า? ลองมาติดตามข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการลงทุนกับกองทุนวายุภักษ์ ดังต่อไปนี้

 

ประเภทของกองทุนรวม กองทุนผสม
นโยบายด้านการลงทุน นโยบายการลงทุนเชิงรุก แบ่งการลงทุนออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.หลักทรัพย์สภาพคล่อง อาทิ ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารภาครัฐ ตราสารการเงิน หรือตราสารที่เทียบเท่ากับเงินฝาก ที่มีการเสนอขายทั้งในและต่างประเทศ

2.หลักทรัพย์เชิงรุก อาทิ หลักทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่เป็นการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

3.หลักทรัพย์อื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

 

*กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน

การลงทุนในต่างประเทศ ในกรณีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมอาจมีการพิจารณาลงทุนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

.
อยากลงทุนกับกองทุนรวมในประเทศไทย กองทุนไหนน่าสนใจบ้างคะ?

.
กองทุนวายุภักษ์ ถือว่าเป็นหนึ่งในกองทุนที่มีความน่าสนใจไม่เบา เพราะจัดตั้งมาอย่างยาวนาน มีความมั่นคงสูงและมีผู้จัดการกองทุนที่มีฝีมือ แต่อย่าลืมศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจเพราะขึ้นชื่อว่าการลงทุนก็ย่อมต้องมีโอกาสเรื่องความเสี่ยงเช่นกัน

 

 

บทสรุปส่งท้าย : การลงทุนกับกองทุนวายุภักษ์ เป็นสิ่งที่น่าสนใจหรือเปล่า?

กองทุน วายุภักษ์

 

กองทุนวายุภักษ์ ถือว่าเป็นหนึ่งในกองทุนที่มีความมั่นคงและได้รับการจัดตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกองทุนวายุภักษ์กับทุกสภาวะเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่ากองทุนวายุภักษ์มีความน่าลงทุนกองทุนหนึ่งในประเทศไทยอย่างแน่นอน..

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
โปรโมชั่นบัตรเครดิตออมสิน
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
ทำบัตรเครดิตออมสินดีไหม ผ่อนสินค้าอะไรได้บ้าง? มาฟังความเห็นจากชาว Pantip กัน (อัพเดทข้อมูล 2562)
มารู้จักกับบัตรเครดิตออมสินในปี 2563-2564 ว่าดีไหมผ่อนอะไรกันได้บ้าง? ...
ไอเท็มลับ! ฉบับมนุษย์เงินเดือน #ปี 2022 ประกันสุขภาพออฟฟิศซินโดรม ซิกน่าประกันภัย ไม่ต้องสำรองจ่าย!!!
ประกัน
ไอเท็มลับ! ฉบับมนุษย์เงินเดือน #ปี 2022 ประกันสุขภาพออฟฟิศซินโดรม ซิกน่าประกันภัย ไม่ต้องสำรองจ่าย!!!
แนะนำประกันสุขภาพออฟฟิศซินโดรม ซิกน่าประกันภัย ผู้ช่วยรับมือกับสารพัดอ...
เช็กยอดบัตรเครดิตออมสิน ออนไลน์
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
เช็คยอดบัตรเครดิตออมสินออฟไลน์ ออนไลน์หรือแอพฯ ช่องทางไหนเร็วสุด!?
มารู้จักกับ 5 ช่องทางในการเช็คยอดและตรวจสอบ บิลบัตรเครดิตออมสิน ทั้งแล...