[5 ขั้นตอนหลัก] ที่ผู้ขอสินเชื่อไม่ควรพลาด! สำหรับการขอสินเชื่อส่วนบุคคลให้อนุมัติได้ไว ผ่านได้ฉลุย!
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

เริ่มต้นธุรกิจของตนเองได้ ด้วยการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

ขั้น ตอน การ อนุมัติ สินเชื่อ ส่วน บุคคล

 

ผู้กู้ส่วนใหญ่มักขอกู้เงินเพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจที่ตนเองต้องการ แต่ในการขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่สามารถกู้ให้ผ่านไปได้โดยง่าย เนื่องจากทางธนาคารก็ต้องคอยพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ด้วยเช่นกัน ซึ่งการดูข้อมูลขั้นตอนการขอสินเชื่อเพื่อเตรียมตัวจะช่วยให้ผู้กู้สามารถเข้าใจถึงขั้นตอน และเตรียมพร้อมในเรื่องเอกสารได้มากขึ้น ช่วยให้การอนุมัติจากเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย โดยขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคลที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั้นมีอะไรบ้าง ไปดูกัน!

 

5 ขั้นตอนหลักของการขอสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ทำตามแล้วอนุมัติผ่านได้ฉลุย!

ขั้น ตอน การ อนุมัติ สินเชื่อ ส่วน บุคคล

 

ขั้นตอนการขอสินเชื่อให้อนุมัติผ่าน จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากทราบถึงลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง และเตรียมพร้อมเรื่องของข้อมูลสำหรับการขอสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง ซึ่งขั้นตอนที่เราจะมาบอกกันในวันนี้ มีทั้งหมดด้วยกัน 5 ขั้นตอน จะมีขั้นตอนการเตรียมพร้อมเรื่องอะไรบ้าง เราไปดูกัน...

 

1. ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคลให้อนุมัติผ่านฉลุย: ตรวจสอบประวัติเครดิตด้านการเงินของตัวเอง

ขั้น ตอน การ อนุมัติ สินเชื่อ ส่วน บุคคล

 

การขอสินเชื่อแต่ละครั้ง สิ่งแรกที่ควรทำคือให้ตรวจสอบประวัติด้านการเงินของตัวเองว่าพร้อมที่จะขอสินเชื่อหรือไม่ เนื่องจากหลายธนาคารส่วนใหญ่จะใช้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยการเช็กประวัติการใช้จ่ายหรือการชำระหนี้สินของผู้ขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการค้างชำระหรือการชำระเงินล่าช้า หากประวัติเครดิตด้านการเงินไม่ดี ก็อาจลดโอกาสทำให้ขอสินเชื่ออนุมัติไม่ผ่านตามข้อกำหนดทางธนาคารเป็นได้

 

2. ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคลให้อนุมัติผ่านฉลุย: เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลแต่ละธนาคารที่สนใจ

ขั้น ตอน การ อนุมัติ สินเชื่อ ส่วน บุคคล

 

หมดห่วงเรื่องประวัติเครดิตด้านการเงินของตัวเองกันแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการเลือกขอสินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคารที่ตนเองสนใจ และเป็นธนาคารที่สามารถตอบโจทย์เรื่องเงินให้เหมาะสมกับตัวของผู้ขอเอง เพราะการเปรียบเทียบสินเชื่อหลายธนาคารจะช่วยให้ตัวเองสามารถพิจารณาเลือกสินเชื่อที่ดีที่สุด รวมถึงไม่มานั่งเสียดายในภายหลังได้

 

3. ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคลให้อนุมัติผ่านฉลุย: ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองให้พร้อม

ขั้น ตอน การ อนุมัติ สินเชื่อ ส่วน บุคคล

 

การขอสินเชื่อจะมีข้อกำหนดเรื่องของคุณสมบัติแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร ดังนั้นเมื่อเลือกสินเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเอง ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารหรือไม่ ซึ่งคุณสมบัติพื้นฐานของการขอสินเชื่อทั่วไป เช่น สถานภาพ อาชีพ หรือการศึกษา ฯลฯ รวมไปถึงการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อของตนเองด้วย

 

4. ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคลให้อนุมัติผ่านฉลุย: อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของสินเชื่อให้ดี

ขั้น ตอน การ อนุมัติ สินเชื่อ ส่วน บุคคล

 

ไม่ว่าจะทำการเลือกสมัคร การอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ควรดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพียงแค่ผิวเผินหรือดูเพียงแค่สิ่งที่ตนเองสนใจเพียงเท่านั้น รายละเอียดและเงื่อนไขที่ควรดูประกอบการตัดสินใจ เช่น วงเงินอนุมัติ ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย ค่างวด ระยะเวลาการผ่อน และอื่น ๆ

 

5. ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคลให้อนุมัติผ่านฉลุย: เตรียมเอกสารการสมัครสินเชื่อให้พร้อม

ขั้น ตอน การ อนุมัติ สินเชื่อ ส่วน บุคคล

 

ขั้นตอนนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายที่หลาย ๆ คนมักจะพลาด เพราะการเตรียมเอกสารยื่นเรื่องขอสินเชื่อนั้น ต้องยื่นให้ครบและถูกต้องตามที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินได้กำหนดเอาไว้ หากขาดเอกสารอันใดอันหนึ่งไปก็อาจถูกปฏิเสธการอนุมัติขอสินเชื่อได้ทันที อีกทั้งการทำเรื่องขออนุมัติในครั้งถัดไปจะทำได้ยากขึ้นและเสียเวลามากยิ่งขึ้น ควรตระเตรียมเอกสารให้พร้อม อาจเริ่มจากการจดบันทึกเอกสารที่ต้องเตรียม และตรวจสอบเอกสารก่อนส่งทุกครั้ง

 

ข้อควรระวังสำหรับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล หากทำแล้วขั้นตอนการอนุมัติอาจไม่ผ่านได้!

ขั้น ตอน การ อนุมัติ สินเชื่อ ส่วน บุคคล

 

ถ้าสมัครสินเชื่อกับธนาคารเดียวกันซ้ำ ๆ กันหลายครั้ง ธนาคารที่ได้ยื่นเรื่องไปคงจะอนุมัติให้ผ่าน นับเป็นความคิดที่ผิด เพราะการยื่นขอสมัครสินเชื่อเกินกว่า 1 ครั้ง/เดือน ธนาคารบางแห่งจะทำการบันทึกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาไว้ ทำให้ทางธนาคารมองเห็นว่าผู้ขออาจมีปัญหาทางด้านการเงิน ทำให้การขออนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถสมัครให้ผ่านได้ ดังนั้นหากสมัครสินเชื่อไม่ผ่าน สิ่งแรกคือตรวจหาถึงสาเหตุที่ทำให้การขอไม่ผ่าน จากนั้นให้รอเว้นระยะก่อนประมาณ 3 เดือน เมื่อผ่านไปสักพักจึงค่อยไปยื่นสมัครขอสินเชื่อใหม่อีกครั้ง

 

สรุปส่งท้าย: ส่องข้อมูลขั้นตอนการขอสินเชื่อ เพื่อการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลให้ผ่านฉลุยไวขึ้น! 

สินเชื่อบุคคล ยูโอบี ไอแคช

 

 

สินเชื่อบุคคล ยูโอบี ไอแคช

 

 

สำหรับใครที่ต้องการกู้สินเชื่อให้ผ่านฉลุย ใน 5 ขั้นตอนที่เราได้ยกมาให้อ่านกันในบทความนี้ จะช่วยให้ผู้กู้สามารถทำเรื่องได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่ในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นก็ต้องดูข้อระวังในการขอด้วยเช่นกัน หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตร กด เงินสด up2me
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิต Up2Me ใบเดียวเที่ยวทั่วโลก พร้อมกดเงินสดสบายใจบอกเลยว่าห้ามพลาดในปี 2564-2565
บัตรเครดิต Up2Me ใบเดียวพกพาสบายใจ กดเงินสดก็ได้!!! มีอะไรควรรู้และน่า...