อิออน พักชําระหนี้
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

บัตรอิออน (Aeon) กับ 3 มาตรการช่วยเหลือ พักชำระหนี้ สำหรับคนที่ประสบปัญหาโควิท-19

อิออน พักชําระหนี้

 

 

ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19...

ได้สร้างผลกระทบอย่างมากให้กับคนทั่วโลก ซึ่งทางผู้ให้บริการบัตรอิออน (Aeon) บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ก็ได้มีการพิจารณาเพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกบัตรอิออน (Aeon) ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีมาตรการช่วยเหลือและพักชำระหนี้ที่น่าสนใจและควรทราบ ดังต่อไปนี้

 

การผ่อนปรนและพักชำระหนี้ของบัตรอิออน (Aeon) คืออะไร!?

อิออน พักชําระหนี้

 

การผ่อนปรน และการพักชำระหนี้ คือ "การเลื่อนกำหนดชำระหนี้ออกไป" โดยที่ภาระหนี้ทั้งหมดจะไม่ได้หายไปไหน ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม คนที่ได้รับผลกระทบด้านการเงินโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็สามารถที่จะเลือกขอทำการผ่อนปรนหรือพักชำระหนี้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงินมากที่สุด เนื่องจากสถาบันทางการเงินแต่ละแห่งนั้น มีนโยบายในการพักหนี้ ผ่อนปรนหนี้ ที่แตกต่างกันออกไป

 

เคลียร์ให้ชัด พักหนี้ กับพักชำระหนี้ ของบัตรอิออน (Aeon) ต่างกันอย่างไร!?

อิออน พักชําระหนี้

 

  • การพักหนี้ หมายความว่าในระหว่างของงวดที่ได้รับการพักหนี้ ลูกหนี้ไม้จำเป็นที่จะต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ในขณะเดียวกันทางสถาบันการเงินก็จะหยุดการคิดอัตราดอกเบี้ยในขณะที่กำลังทำการพักหนี้ด้วยเช่นกัน
  • การพักชำระหนี้ หมายความว่า ในงวดที่ได้รับการพักชำระ ไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ทางสถาบันการเงินก็จะยังคงมีการคิดดอกเบี้ยต่อไปเรื่อย ๆ หลังจากนั้นก็จะค่อยกลับมาเก็บดอกเบี้ยในภายหลัง

 

ประเภทของการพักชำระหนี้ของบัตรอิออน (Aeon) ในปี 2564 ที่ควรทราบ

อิออน พักชําระหนี้

 

หลังจากที่ทางสถาบันทางการเงิน รวมไปถึงบัตรอิออน (Aeon) ได้มีการออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบและรายได้ลดน้อยลงกว่าเดิม แต่หลายคนอาจไม่ทราบมาก่อนว่าการพักชำระหนี้เองก็มีอยู่หลายแบบเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้ทำความเข้าใจได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มาทำความรู้จักกับประเภทของการพักชำระหนี้กันก่อนดีกว่า

1.การพักชำระหนี้เงินต้น

อิออน พักชําระหนี้

 

การพักชำระหนี้เงินต้น คือ การที่สถาบันทางการเงินได้มีการผ่อนปรนให้กับลูกหนี้ ทำให้ไม่ต้องทำการชำระเงินคืนตามระยเวลาที่กำหนดเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของดอกเบี้ยก็ยังคงต้องชำระคืนตามปกติ

 

2.การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย

อิออน พักชําระหนี้

 

การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย คือ การที่สถาบันทางการเงินได้มีการผ่อนปรนให้ลูกหนี้ สามารถเลื่อนการผ่อนชำระทั้งในส่วนของการำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยออกไประยะเวลาตามที่ตกลง เช่น 6 เดือน เป็นต้น

 

มารู้จักกับ 3 มาตราการผ่อนปรน พักชำระหนี้ของบัตรอิออน (Aeon) ที่น่าสนใจประจำปี 2564 กัน

อิออน พักชําระหนี้

 

1.บัตรอิออน (Aeon) : มาตรการลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (*ไม่ต้องลงทะเบียน)

 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2020 เป็นต้นไป โดยจะมีผลตามใบแจ้งหนี้ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พ.ค. 2520 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดที่ควรทราบดังต่อไปนี้

 

อิออน พักชําระหนี้

 

บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) : ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (*การเดิม 10%)

  • บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ 5 % / รอบบัญชี ที่ครบกำหนดชำระในวันที่ *2 พ.ค. - 31 ธ.ค.2564
  • บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ 8 % / รอบบัญชี **2 ม.ค. - 2 ธ.ค.2565
  • บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ 10 % / รอบบัญชี **2 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

*ยกเว้นบัตรเครดิต AEON CORPORATE CARD ทุกประเภท และรายการผ่อนชำระสินค้า หรือบริการรายเดือน (AEON Happy Plan)

 

อิออน พักชําระหนี้

 

บัตรสมาชิกอิออน (Aeon) สินเชื่อยัวร์แคช : ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (*การเดิม 3%)

 

ลดอัตราชำระคืน 1% แต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท / รอบบัญชี *ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พ.ค. – 2 ธ.ค. 2563

*ยกเว้นรายการผ่อนชำระสินค้า หรือบริการรายเดือน (AEON Happy Pay) และยอดชำระขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้น

 

2.บัตรอิออน (Aeon) : มาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อทุกประเภท (*ต้องลงทะเบียน)

อิออน พักชําระหนี้

 

บัตรอิออน (Aeon) ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาโควิท – 19 ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลานาน 3 เดือน สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่ เม.ย. 2563 เป็นต้นไป *สำหรับสมาชิกที่มีสถานะบัญชีปกติ ที่ได้รับผลกระทบทำให้รายได้ลดน้อยลง โดยต้องทำการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563 เพื่อทำการยื่นเรื่องให้บัตรอิออน (Aeon) พิจารณาเป็นรายกรณี โดยสามารถทำการยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้ได้จากแบบฟอร์มจาก Link ด้านล่างนี้

 

ลงทะเบียนสมัครมาตรการพักชำระหนี้ โครงการอิออนห่วงใย

 

เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้บัตรอิออน (Aeon)

อิออน พักชําระหนี้

 

1.เอกสารยืนยันการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท-19 เช่น หนังสือเลิกจ้างและหนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ่านบัตรประชาชน เป็นต้น

 

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมเพื่อขอเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของบัตรอิออน (Aeon)

อิออน พักชําระหนี้

 

1.บัตรอิออน (Aeon) จะถูกพักการใช้งานตามจำนวนเดือนที่ขอทำการพักชำระหนี้

2.การพักชำระหนี้ สมาชิกสามารถหยุดการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและเงินดอก แต่ทั้งนี้ทางบัตรอิออน (Aeon) จะมีกรคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่หยุดพักชำระ

3.การอนุมัติเข้าร่วมโครงการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการพิจารณาของบริษัท

4.ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 2563

 

3.บัตรอิออน (Aeon) : เปลี่ยนประเภทของสินเชื่อให้เป็นระยะยาว ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% (*ต้องลงทะเบียน)

อิออน พักชําระหนี้

 

สำหรับสมาชิกของบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช) สามารถทำการขอเปลี่ยนประเภทของสินเชื่อให้เป็นระยะยาว โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% / ปี อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 3% / เดือน สำหรับสมาชิกที่มีสถานะบัญชีปกติ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิท-19 ทำให้รายได้ลดน้อยลงจากเดิม โดยสามารถทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิดังกล่าวได้จาก Link ด้านล่างนี้!

 

ลงทะเบียนสมัครเปลี่ยนสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว

เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาวบัตรอิออน (Aeon)

 

1.เอกสารยืนยันการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท-19 เช่น หนังสือเลิกจ้างและหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือแจ้งหยุดกิจการ หนังสือแจ้งเลิกกิจการหรือหลักฐานอื่นที่พิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบ เป็นต้น

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ่านบัตรประชาชน เป็นต้น

 

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมเพื่อขอเข้าร่วมโครงเปลี่ยนสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาวบัตรอิออน (Aeon)

อิออน พักชําระหนี้

 

1.สมาชิกต้องทำการโอนหนี้เดิมไปเป็นสินเชื่อระยะยาวใหม่ โดยทางบริษัทจะทำการระงับการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรสมาชิกอิออนเป็นการชั่วคราว เมื่อสมาชิกทำการชำระนี้ปิดบัญชีสินเชื่อระยะยาวครบถ้วนแล้วจะสามารถกลับมาใช้บัตรได้เหมือนเดิม *ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินของสมาชิก

2.ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 2563

 

บัตรอิออน (Aeon) เข้าร่วมมาตราการพักชำระหนี้ 2 เดือนของธนาคารแห่งประเทศไทย

อิออน พักชําระหนี้

 

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบกับการใช้ชีวิตและรายได้ให้กับผู้คนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้มีการออกนโยบายพักหนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยทางบัตรอิออน (Aeon) เองก็ได้เข้าร่วมด้วยเช่นกัน ส่วนรายละเอียดและคุณสมบัติของมาตราการพักหนี้ตามเกณฑ์ของทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีอะไรบ้างนั้น ลองมาศึกษากันเลย

 

เกณฑ์สำคัญในการเข้าร่วมมาตราการพักหนี้ของบัตรอิออน (Aeon) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

อิออน พักชําระหนี้

 

  • เป็นลูกหนี้ SME ตามนิยามของแต่ละสถาบันการเงินและเป็นลูกหนี้รายย่อย เป็นลูกหนี้ที่ดี (*ไม่เป็น NPL ณ วันที่ยื่นความประสงค์)
  • เป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ ทั้้งในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่จำเป็นจะต้องปิดกิจการตามมาตราการของรัฐ เป็นต้น
  • เป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม เช่น ลูกหนี้ที่ยังเปิดกิจการได้ แต่รายได้ลดน้อยลงกว่าเดิม อันเนื่องมาจากมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ เป็นต้น

 

ทำไมบัตรอิออน (Aeon) ถึงไม่สามารถทำการพักชำระหนี้โดยอัตโนมัติได้!?

อิออน พักชําระหนี้

 

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ทางบัตรอิออน (Aeon) ไม่สามารถพักชำระหนี้ให้กับลูกค้าทุกคนโดยอัตโนมัตินั้น เนื่องจากลูกหนี้แต่ละคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่เท่ากัน ในขณะเดียวกันก็มีระดับของการฟื้นตัวที่ม่เกท่ากัน

ทำให้มาตราการช่วยเหลือพักชำระหนี้ 2 เดือน จากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของทางภาครัฐโดยตรง ที่จะช่วยให้พอประคับประคองกิจการต่อไปได้ ส่วนลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ต้องแสดงความประสงค์เพื่อขอเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ โดยให้เป็นอำนาจตัดสินใจของทางบัตรอิออน (Aeon) ตามความสอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้เป็นรายการณีนั่นเอง

 

อยากติดต่อเจ้าหน้าที่บัตรอิออน (Aeon) เพื่อขอผ่อนผันและพักการชำระหนี้ทำได้ผ่านช่องทางใดบ้าง!?

อิออน พักชําระหนี้

 

สำหรับคนที่มีความต้องการอยากที่จะขอผ่อนผันและพักชำระหนี้กับบัตรเครดิตอิออน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวัสโควิด-19 สามารถทำการติดต่อได้ที่ฝ่ายดูแลลับญชีลูกค้า เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-025-666 หรือ 02-035-6666 กด 9 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่บัตรอิออน (Aeon) ไม่ได้ แต่ต้องการพักหนี้ ควรทำอย่าไร!?

อิออน พักชําระหนี้

 

สำหรับคนที่มีปัญหาไม่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบัตรอิออน (Aeon) ได้ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการขอพักชำระหนี้ที่มากจนเกินไป หรือไม่สามารถตกลงเรื่องการพักหนี้ร่วมกันได้ ก็สามารถติดต่อที่ "ศูนย์บริการคุ้มครองทางการเงิน (ศคง.)" ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับคำปรึกษา ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

บทสรุปส่งท้าย : ยื่นเรื่องของพิจารณาพักชำระหนี้หรือเปลี่ยนสินเชื่อระยะยาวบัตรอิออน (Aeon) ยากหรือเปล่า!?

 

 

ในการพิจารณาของบัตรอิออน (Aeon)...

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิท-19 ทั้งในการขอพักชำระหนี้และการขอเปลี่ยนสินเชื่อให้กลายเป็นระยะยาว

ขอเพียงแค่เป็นสมาชิกที่มีประวัติที่ดีในการชำระเงินให้กับทางบัตรอิออน (Aeon) อย่างสม่ำเสมอและมีหลักฐานที่ชัดเจนมาช่วยยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากโควิท-19 จริงๆ รับรองว่าจะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือจากบัตรอิออน (Aeon) อย่างแน่นอน...

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
อยากผ่อนโทรศัพท์ ใช้บัตรเครดิตใบไหนดี ถ้าไม่มีบัตรฯ ผ่อนได้ไหม!? บทความนี้มีคำตอบ!
เกี่ยวกับบัตรเครดิต
อยากผ่อนโทรศัพท์ ใช้บัตรเครดิตใบไหนดี ถ้าไม่มีบัตรฯ ผ่อนได้ไหม!? บทความนี้มีคำตอบ!
อยากผ่อนโทนศัพท์ไม่เห็นยาก มารู้จักกับบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดที่จะช่...
เช็ควงเงินบัตรเครดิตกรุงเทพ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตกรุงเทพ กับยอดวงเงินใช้จ่าย เรื่องสำคัญที่คุณควรเช็ค!
สำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของบัตรเครดิตกรุงเทพ มีเรื่องสำคัญหลายประการที่...