บัตรอิออน (Aeon) กับ 3 มาตรการช่วยเหลือ พักชำระหนี้ สำหรับคนที่ประสบปัญหาโควิท-19

อิออน พักชําระหนี้

 

 

          ปัญหาโควิท-19... ได้สร้างผลกระทบอย่างมากให้กับคนทั่วโลก ซึ่งทางผู้ให้บริการบัตรอิออน (Aeon) บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ก็ได้มีการพิจารณาเพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกบัตรอิออน (Aeon) ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีมาตรการช่วยเหลือและพักชำระหนี้ที่น่าสนใจและควรทราบ ดังต่อไปนี้

 

1.บัตรอิออน (Aeon) : มาตรการลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (*ไม่ต้องลงทะเบียน)

 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2020 เป็นต้นไป โดยจะมีผลตามใบแจ้งหนี้ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พ.ค. 2520 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดที่ควรทราบดังต่อไปนี้

 

อิออน พักชําระหนี้

 

บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) : ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (*การเดิม 10%)

  • บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ 5 % / รอบบัญชี ที่ครบกำหนดชำระในวันที่ *2 พ.ค. - 31 ธ.ค.2564
  • บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ 8 % / รอบบัญชี **2 ม.ค. - 2 ธ.ค.2565
  • บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ 10 % / รอบบัญชี **2 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

*ยกเว้นบัตรเครดิต AEON CORPORATE CARD ทุกประเภท และรายการผ่อนชำระสินค้า หรือบริการรายเดือน (AEON Happy Plan)

 

อิออน พักชําระหนี้

 

บัตรสมาชิกอิออน (Aeon) สินเชื่อยัวร์แคช : ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (*การเดิม 3%)

 

ลดอัตราชำระคืน 1% แต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท / รอบบัญชี *ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พ.ค. – 2 ธ.ค. 2563

*ยกเว้นรายการผ่อนชำระสินค้า หรือบริการรายเดือน (AEON Happy Pay) และยอดชำระขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้น

2.บัตรอิออน (Aeon) : มาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อทุกประเภท (*ต้องลงทะเบียน)

อิออน พักชําระหนี้

 

บัตรอิออน (Aeon) ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาโควิท – 19 ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลานาน 3 เดือน สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่ เม.ย. 2563 เป็นต้นไป *สำหรับสมาชิกที่มีสถานะบัญชีปกติ ที่ได้รับผลกระทบทำให้รายได้ลดน้อยลง โดยต้องทำการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563 เพื่อทำการยื่นเรื่องให้บัตรอิออน (Aeon) พิจารณาเป็นรายกรณี โดยสามารถทำการยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้ได้จากแบบฟอร์มจาก Link ด้านล่างนี้

 

 

เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้บัตรอิออน (Aeon)

 

1.เอกสารยืนยันการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท-19 เช่น หนังสือเลิกจ้างและหนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ่านบัตรประชาชน เป็นต้น

 

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมเพื่อขอเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของบัตรอิออน (Aeon)

 

1.บัตรอิออน (Aeon) จะถูกพักการใช้งานตามจำนวนเดือนที่ขอทำการพักชำระหนี้

2.การพักชำระหนี้ สมาชิกสามารถหยุดการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและเงินดอก แต่ทั้งนี้ทางบัตรอิออน (Aeon) จะมีกรคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่หยุดพักชำระ

3.การอนุมัติเข้าร่วมโครงการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการพิจารณาของบริษัท

4.ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 2563

3.บัตรอิออน (Aeon) : เปลี่ยนประเภทของสินเชื่อให้เป็นระยะยาว ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% (*ต้องลงทะเบียน)

 

สำหรับสมาชิกของบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช) สามารถทำการขอเปลี่ยนประเภทของสินเชื่อให้เป็นระยะยาว โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% / ปี อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 3% / เดือน สำหรับสมาชิกที่มีสถานะบัญชีปกติ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิท-19 ทำให้รายได้ลดน้อยลงจากเดิม โดยสามารถทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิดังกล่าวได้จาก Link ด้านล่างนี้!

 

เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาวบัตรอิออน (Aeon)

 

1.เอกสารยืนยันการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท-19 เช่น หนังสือเลิกจ้างและหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือแจ้งหยุดกิจการ หนังสือแจ้งเลิกกิจการหรือหลักฐานอื่นที่พิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบ เป็นต้น

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ่านบัตรประชาชน เป็นต้น

 

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมเพื่อขอเข้าร่วมโครงเปลี่ยนสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาวบัตรอิออน (Aeon)

 

1.สมาชิกต้องทำการโอนหนี้เดิมไปเป็นสินเชื่อระยะยาวใหม่ โดยทางบริษัทจะทำการระงับการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรสมาชิกอิออนเป็นการชั่วคราว เมื่อสมาชิกทำการชำระนี้ปิดบัญชีสินเชื่อระยะยาวครบถ้วนแล้วจะสามารถกลับมาใช้บัตรได้เหมือนเดิม *ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินของสมาชิก

2.ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 2563

 

บทสรุปส่งท้าย : ยื่นเรื่องของพิจารณาพักชำระหนี้หรือเปลี่ยนสินเชื่อระยะยาวบัตรอิออน (Aeon) ยากหรือเปล่า!?

 

 

ในการพิจารณาของบัตรอิออน (Aeon)... เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิท-19 ทั้งในการขอพักชำระหนี้และการขอเปลี่ยนสินเชื่อให้กลายเป็นระยะยาว ขอเพียงแค่เป็นสมาชิกที่มีประวัติที่ดีในการชำระเงินให้กับทางบัตรอิออน (Aeon) อย่างสม่ำเสมอและมีหลักฐานที่ชัดเจนมาช่วยยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากโควิท-19 จริงๆ รับรองว่าจะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือจากบัตรอิออน (Aeon) อย่างแน่นอน...

 

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
บัตร เครดิต tmb so fast
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รีวิวบัตรเครดิต TMB So Fast ดีไหม!? จากชาว Pantip เติมน้ำมันทันใจ แต้มเร็วโดนใจ เอาใจสายสะสมคะแนน
บัตรเครดิต TMB So Fast ความโดดเด่นในการใช้จ่ายที่ไม่เหมือนใคร ดีไหม เต...