อิออน พักชําระหนี้
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

บัตรอิออน (Aeon) กับ 3 มาตรการช่วยเหลือ พักชำระหนี้ สำหรับคนที่ประสบปัญหาโควิท-19

อิออน พักชําระหนี้

 

 

ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19...

ได้สร้างผลกระทบอย่างมากให้กับคนทั่วโลก ซึ่งทางผู้ให้บริการบัตรอิออน (Aeon) บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ก็ได้มีการพิจารณาเพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกบัตรอิออน (Aeon) ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีมาตรการช่วยเหลือและพักชำระหนี้ที่น่าสนใจและควรทราบ ดังต่อไปนี้

 

การผ่อนปรนและพักชำระหนี้ของบัตรอิออน (Aeon) คืออะไร!?

อิออน พักชําระหนี้

 

การผ่อนปรน และการพักชำระหนี้ คือ "การเลื่อนกำหนดชำระหนี้ออกไป" โดยที่ภาระหนี้ทั้งหมดจะไม่ได้หายไปไหน ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม คนที่ได้รับผลกระทบด้านการเงินโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็สามารถที่จะเลือกขอทำการผ่อนปรนหรือพักชำระหนี้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงินมากที่สุด เนื่องจากสถาบันทางการเงินแต่ละแห่งนั้น มีนโยบายในการพักหนี้ ผ่อนปรนหนี้ ที่แตกต่างกันออกไป

 

เคลียร์ให้ชัด พักหนี้ กับพักชำระหนี้ ของบัตรอิออน (Aeon) ต่างกันอย่างไร!?

อิออน พักชําระหนี้

 

  • การพักหนี้ หมายความว่าในระหว่างของงวดที่ได้รับการพักหนี้ ลูกหนี้ไม้จำเป็นที่จะต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ในขณะเดียวกันทางสถาบันการเงินก็จะหยุดการคิดอัตราดอกเบี้ยในขณะที่กำลังทำการพักหนี้ด้วยเช่นกัน
  • การพักชำระหนี้ หมายความว่า ในงวดที่ได้รับการพักชำระ ไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ทางสถาบันการเงินก็จะยังคงมีการคิดดอกเบี้ยต่อไปเรื่อย ๆ หลังจากนั้นก็จะค่อยกลับมาเก็บดอกเบี้ยในภายหลัง

 

ประเภทของการพักชำระหนี้ของบัตรอิออน (Aeon) ในปี 2564 ที่ควรทราบ

อิออน พักชําระหนี้

 

หลังจากที่ทางสถาบันทางการเงิน รวมไปถึงบัตรอิออน (Aeon) ได้มีการออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบและรายได้ลดน้อยลงกว่าเดิม แต่หลายคนอาจไม่ทราบมาก่อนว่าการพักชำระหนี้เองก็มีอยู่หลายแบบเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้ทำความเข้าใจได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มาทำความรู้จักกับประเภทของการพักชำระหนี้กันก่อนดีกว่า

1.การพักชำระหนี้เงินต้น

อิออน พักชําระหนี้

 

การพักชำระหนี้เงินต้น คือ การที่สถาบันทางการเงินได้มีการผ่อนปรนให้กับลูกหนี้ ทำให้ไม่ต้องทำการชำระเงินคืนตามระยเวลาที่กำหนดเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของดอกเบี้ยก็ยังคงต้องชำระคืนตามปกติ

 

2.การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย

อิออน พักชําระหนี้

 

การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย คือ การที่สถาบันทางการเงินได้มีการผ่อนปรนให้ลูกหนี้ สามารถเลื่อนการผ่อนชำระทั้งในส่วนของการำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยออกไประยะเวลาตามที่ตกลง เช่น 6 เดือน เป็นต้น

 

มารู้จักกับ 3 มาตราการผ่อนปรน พักชำระหนี้ของบัตรอิออน (Aeon) ที่น่าสนใจประจำปี 2564 กัน

อิออน พักชําระหนี้

 

1.บัตรอิออน (Aeon) : มาตรการลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (*ไม่ต้องลงทะเบียน)

 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2020 เป็นต้นไป โดยจะมีผลตามใบแจ้งหนี้ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พ.ค. 2520 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดที่ควรทราบดังต่อไปนี้

 

อิออน พักชําระหนี้

 

บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) : ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (*การเดิม 10%)

  • บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ 5 % / รอบบัญชี ที่ครบกำหนดชำระในวันที่ *2 พ.ค. - 31 ธ.ค.2564
  • บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ 8 % / รอบบัญชี **2 ม.ค. - 2 ธ.ค.2565
  • บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ 10 % / รอบบัญชี **2 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

*ยกเว้นบัตรเครดิต AEON CORPORATE CARD ทุกประเภท และรายการผ่อนชำระสินค้า หรือบริการรายเดือน (AEON Happy Plan)

 

อิออน พักชําระหนี้

 

บัตรสมาชิกอิออน (Aeon) สินเชื่อยัวร์แคช : ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (*การเดิม 3%)

 

ลดอัตราชำระคืน 1% แต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท / รอบบัญชี *ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พ.ค. – 2 ธ.ค. 2563

*ยกเว้นรายการผ่อนชำระสินค้า หรือบริการรายเดือน (AEON Happy Pay) และยอดชำระขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้น

 

2.บัตรอิออน (Aeon) : มาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อทุกประเภท (*ต้องลงทะเบียน)

อิออน พักชําระหนี้

 

บัตรอิออน (Aeon) ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาโควิท – 19 ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลานาน 3 เดือน สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่ เม.ย. 2563 เป็นต้นไป *สำหรับสมาชิกที่มีสถานะบัญชีปกติ ที่ได้รับผลกระทบทำให้รายได้ลดน้อยลง โดยต้องทำการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563 เพื่อทำการยื่นเรื่องให้บัตรอิออน (Aeon) พิจารณาเป็นรายกรณี โดยสามารถทำการยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้ได้จากแบบฟอร์มจาก Link ด้านล่างนี้

 

ลงทะเบียนสมัครมาตรการพักชำระหนี้ โครงการอิออนห่วงใย

 

เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้บัตรอิออน (Aeon)

อิออน พักชําระหนี้

 

1.เอกสารยืนยันการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท-19 เช่น หนังสือเลิกจ้างและหนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ่านบัตรประชาชน เป็นต้น

 

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมเพื่อขอเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของบัตรอิออน (Aeon)

อิออน พักชําระหนี้

 

1.บัตรอิออน (Aeon) จะถูกพักการใช้งานตามจำนวนเดือนที่ขอทำการพักชำระหนี้

2.การพักชำระหนี้ สมาชิกสามารถหยุดการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและเงินดอก แต่ทั้งนี้ทางบัตรอิออน (Aeon) จะมีกรคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่หยุดพักชำระ

3.การอนุมัติเข้าร่วมโครงการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการพิจารณาของบริษัท

4.ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 2563

 

3.บัตรอิออน (Aeon) : เปลี่ยนประเภทของสินเชื่อให้เป็นระยะยาว ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% (*ต้องลงทะเบียน)

อิออน พักชําระหนี้

 

สำหรับสมาชิกของบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช) สามารถทำการขอเปลี่ยนประเภทของสินเชื่อให้เป็นระยะยาว โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% / ปี อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 3% / เดือน สำหรับสมาชิกที่มีสถานะบัญชีปกติ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิท-19 ทำให้รายได้ลดน้อยลงจากเดิม โดยสามารถทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิดังกล่าวได้จาก Link ด้านล่างนี้!

 

ลงทะเบียนสมัครเปลี่ยนสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว

เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาวบัตรอิออน (Aeon)

 

1.เอกสารยืนยันการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท-19 เช่น หนังสือเลิกจ้างและหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือแจ้งหยุดกิจการ หนังสือแจ้งเลิกกิจการหรือหลักฐานอื่นที่พิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบ เป็นต้น

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ่านบัตรประชาชน เป็นต้น

 

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมเพื่อขอเข้าร่วมโครงเปลี่ยนสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาวบัตรอิออน (Aeon)

อิออน พักชําระหนี้

 

1.สมาชิกต้องทำการโอนหนี้เดิมไปเป็นสินเชื่อระยะยาวใหม่ โดยทางบริษัทจะทำการระงับการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรสมาชิกอิออนเป็นการชั่วคราว เมื่อสมาชิกทำการชำระนี้ปิดบัญชีสินเชื่อระยะยาวครบถ้วนแล้วจะสามารถกลับมาใช้บัตรได้เหมือนเดิม *ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินของสมาชิก

2.ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 2563

 

บัตรอิออน (Aeon) เข้าร่วมมาตราการพักชำระหนี้ 2 เดือนของธนาคารแห่งประเทศไทย

อิออน พักชําระหนี้

 

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบกับการใช้ชีวิตและรายได้ให้กับผู้คนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้มีการออกนโยบายพักหนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยทางบัตรอิออน (Aeon) เองก็ได้เข้าร่วมด้วยเช่นกัน ส่วนรายละเอียดและคุณสมบัติของมาตราการพักหนี้ตามเกณฑ์ของทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีอะไรบ้างนั้น ลองมาศึกษากันเลย

 

เกณฑ์สำคัญในการเข้าร่วมมาตราการพักหนี้ของบัตรอิออน (Aeon) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

อิออน พักชําระหนี้

 

  • เป็นลูกหนี้ SME ตามนิยามของแต่ละสถาบันการเงินและเป็นลูกหนี้รายย่อย เป็นลูกหนี้ที่ดี (*ไม่เป็น NPL ณ วันที่ยื่นความประสงค์)
  • เป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ ทั้้งในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่จำเป็นจะต้องปิดกิจการตามมาตราการของรัฐ เป็นต้น
  • เป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม เช่น ลูกหนี้ที่ยังเปิดกิจการได้ แต่รายได้ลดน้อยลงกว่าเดิม อันเนื่องมาจากมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ เป็นต้น

 

ทำไมบัตรอิออน (Aeon) ถึงไม่สามารถทำการพักชำระหนี้โดยอัตโนมัติได้!?

อิออน พักชําระหนี้

 

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ทางบัตรอิออน (Aeon) ไม่สามารถพักชำระหนี้ให้กับลูกค้าทุกคนโดยอัตโนมัตินั้น เนื่องจากลูกหนี้แต่ละคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่เท่ากัน ในขณะเดียวกันก็มีระดับของการฟื้นตัวที่ม่เกท่ากัน

ทำให้มาตราการช่วยเหลือพักชำระหนี้ 2 เดือน จากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของทางภาครัฐโดยตรง ที่จะช่วยให้พอประคับประคองกิจการต่อไปได้ ส่วนลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ต้องแสดงความประสงค์เพื่อขอเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ โดยให้เป็นอำนาจตัดสินใจของทางบัตรอิออน (Aeon) ตามความสอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้เป็นรายการณีนั่นเอง

 

อยากติดต่อเจ้าหน้าที่บัตรอิออน (Aeon) เพื่อขอผ่อนผันและพักการชำระหนี้ทำได้ผ่านช่องทางใดบ้าง!?

อิออน พักชําระหนี้

 

สำหรับคนที่มีความต้องการอยากที่จะขอผ่อนผันและพักชำระหนี้กับบัตรเครดิตอิออน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวัสโควิด-19 สามารถทำการติดต่อได้ที่ฝ่ายดูแลลับญชีลูกค้า เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-025-666 หรือ 02-035-6666 กด 9 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่บัตรอิออน (Aeon) ไม่ได้ แต่ต้องการพักหนี้ ควรทำอย่าไร!?

อิออน พักชําระหนี้

 

สำหรับคนที่มีปัญหาไม่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบัตรอิออน (Aeon) ได้ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการขอพักชำระหนี้ที่มากจนเกินไป หรือไม่สามารถตกลงเรื่องการพักหนี้ร่วมกันได้ ก็สามารถติดต่อที่ "ศูนย์บริการคุ้มครองทางการเงิน (ศคง.)" ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับคำปรึกษา ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

บทสรุปส่งท้าย : ยื่นเรื่องของพิจารณาพักชำระหนี้หรือเปลี่ยนสินเชื่อระยะยาวบัตรอิออน (Aeon) ยากหรือเปล่า!?

 

 

ในการพิจารณาของบัตรอิออน (Aeon)...

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิท-19 ทั้งในการขอพักชำระหนี้และการขอเปลี่ยนสินเชื่อให้กลายเป็นระยะยาว

ขอเพียงแค่เป็นสมาชิกที่มีประวัติที่ดีในการชำระเงินให้กับทางบัตรอิออน (Aeon) อย่างสม่ำเสมอและมีหลักฐานที่ชัดเจนมาช่วยยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากโควิท-19 จริงๆ รับรองว่าจะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือจากบัตรอิออน (Aeon) อย่างแน่นอน...

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
เอมันนี่ มีสาขาไหนบ้าง เอมันนี่ สาขา บิ๊กซี เอมันนี่ โทร เอมันนี่ สระบุรี เอมันนี่ สาขาชลบุรี เอมันนี่ สาขาอยุธยา เอมันนี่ ขอนแก่น เอมันนี่ หาดใหญ่ เอมันนี่ ฉะเชิงเทรา เอมันนี่ พิษณุโลก เอมันนี่ ภูเก็ต เอมันนี่ นนทบุรี เอมันนี่ ระยอง เอมันนี่ สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
อยากสมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) มีสาขาไหนใกล้บ้านบ้าง พร้อมเบอร์โทรติดต่อสะดวกทันใจให้สมัครกันเลย [*ข้อมูลปี 2022]
สมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) เร็วทันใจ สาขาไหนบ้างใกล้บ้านบ้าง ...
สินเชื่อ ส่วน บุคคล SCB
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รวม 14 บัตรเครดิตอิอ้อน (Aeon) สินเชื่อกู้ง่าย อนุมัติไว เอาใจคนเงินเดือนน้อย
มารู้จักกับ 14 บัตรเครดิตอิอ้อน (Aeon) อนุมัติไว้ สินเชื่อกู้สะดวกแสนง...