ปรับโครงสร้างหนี้อิออน 2563
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

อยากปรับโครงสร้างและประนอมหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ต้องทำอย่างไรบ้าง!? (*ข้อมูลปี 2563-2564)

ปรับโครงสร้างหนี้อิออน 2563

 

สำหรับคนที่มีปัญหาหนี้สะสมจากการใช้บัตรเครดิตและสินเชื่อเป็นจำนวนมาก...

จนทำให้ไม่สามารถทำการจ่ายหนี้ได้อย่างทันท่วงทีตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ของสถาบันการเงิน การเข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้จัดว่าเป็นหนึ่งในทางออกของปัญหาที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียว

ถ้าหากใครกำลังต้องการที่จะปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) แล้วไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นอย่างไร รับรองว่าบทความชิ้นนี้มีคำตอบให้อย่างแน่นอน

 

การปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตคืออะไร!?

ปรับโครงสร้างหนี้อิออน 2563

 

การปรับโครงสร้างหนี้ หรือการประนอมหนี้ คือ การขายระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไป ซึ่งอาจจะเป็นการขอปรับปรับโครงสร้างหนี้จากเจ้าหนี้รายใหม่หรือรายเดิมก็ได้ อย่างงไรก็ตามการปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้หนี้หมดไปหากแต่เป็นการ “ยืดเวลาในการผ่อนชำระหนี้ให้นานมากขึ้น” เท่านั้น

 

การประนอมหนี้กับบัตรเครดิตอิออน (Aeon) คืออะไร!?

 

การประนอมหนี้ คือ กระบวนการที่ลูกหนี้ได้ทำข้อตกลงกับเจ้าหนี้ หลังจากที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจากศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยลูกหนี้จะขอทำการชำระหนี้เพียงบางส่วนหรือลดหย่อนผ่อนผันเป็นประการอื่น เช่น การมอบทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้หากทำการประนอมหนี้สำเร็จ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ต้องตกอยู่ในสถานะของบุคคลล้มละลาย สำหรับในส่วนของหนี้ที่ต้องทำการชำระนั้นจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการต่อรองกันของทั้งสองฝ่าย

 

ข้อดีที่ควรทราบจากการปรับโครงสร้างหนี้กับบัตรเครดิตอิออน (Aeon)

บัตร เครดิต กสิกร passion

 

 • การปรับโครงสร้างหนี้กับบัตรเครดิตอิออน (Aeon) ช่วยทำให้หนี้ไม่กลายเป็นหนี้เสีย
 • การปรับโครงสร้างหนี้กับบัตรเครดิตอิออน (Aeon) ช่วยให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมไปถึงเวลาในการฟ้องร้องกัน
 • การปรับโครงสร้างหนี้กับบัตรเครดิตอิออน (Aeon) เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ทำการแก้ไขปัญหาของตัวเอง ในระยะเวลาที่กำหนด
 • การปรับโครงสร้างหนี้กับบัตรเครดิตอิออน (Aeon) ช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้เอาไว้

 

ข้อเสียที่ไม่ควรมองข้ามของการปรับโครงสร้างหนี้กับบัตรเครดิตอิออน (Aeon)

 

 • การปรับโครงสร้างหนี้กับบัตรเครดิตอิออน (Aeon) เจ้าหนี้จะทำการรวมยอดหนี้ทั้งหมด มารวมเข้ากับค่าปรับ ดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้ กลายมาเป็นเงินยอดใหม่
 • การปรับโครงสร้างหนี้กับบัตรเครดิตอิออน (Aeon) หากผิดนักชำระเพียงครั้งเดียว ลูกหนี้ก็อาจถูกอายัดทรัพย์ได้ในทันที
 • การปรับโครงสร้างหนี้กับบัตรเครดิตอิออน (Aeon) ไม่ใช้การลดยอดหนี้ให้น้อยลง

 

สิ่งที่ควรทราบก่อนตัดสินใจปรับโครงสร้างหนี้กับบัตรเครดิตอิออน (Aeon)

 

เพื่อให้การปรับโครงสร้างหนี้กับบัตรเครดิตอิออน (Aeon) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ก่อนที่จะทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ควรทำการศึกษาเงื่อนไขให้ดีว่ามีเงื่อนไขที่ควรทราบะไรบ้าง เพื่อให้คุ้มค่ากับตัวเองมากที่สุดนั่นเอง

 

 • จำนวนหนี้ของบัตรเครดิตอิออน (Aeon) มากน้อยเพียงใด
 • ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจำนวนของหนี้ สามารถชำระคืนได้หรือไม่
 • การชำระหนี้คุ้มค่ามากกว่าการถูกบังคับคดีทรัพย์สินหรือไม่!?

 

หนี้แบบใดบ้าง ที่ไม่เหมาะสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้!

 

 • หนี้ที่เกิดขึ้นจากการทุจริต
 • หนี้ของลูกหนี้ที่หมดความสามารถในการชำระหนี้
 • หนี้ที่เล็งเห็นแล้วว่าลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ หรือกิจการที่ไม่มีโอกาสฟื้นฟูได้
 • หนี้ที่ลูกหนีเสียชีวิตไปแล้ว และทายาทไม่มีความประสงค์เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้

 

ต้องการปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ควรทำอย่างไร!?

ปรับโครงสร้างหนี้อิออน 2563

 

เมื่อเริ่มมีปัญหาขัดสนด้านการเงินจนรู้สึกว่าไม่สามารถทำการผ่อนชำระดอกเบี้ยและเงินต้นไหว ขอแนะนำให้ทำตามเคล็ดลับดังต่อไปนี้เพื่อเข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อเป็นการช่วยป้องกันการเสียประวัติทางการเงิน ดังต่อไปนี้

1.ไม่ต้อรอให้เกิดปัญหาหนี้เสีย หากเริ่มรู้สึกว่าผ่อนจ่ายไม่ไหวให้รีบติดต่อกับสถาบันผู้ให้บริการทางการเงินทันที

2.กรณีเกิดหนี้เสีย ควรทำการติดต่อกับสถาบันทางการเงินเพื่อเข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้ให้มีความเหมาะสมกับการผ่อนจ่ายที่ตนเองไหว

3.วางแผนปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ที่เหมาะกับตัวเอง เพื่อใช้เป็นข้อเจรจากับสถาบันทางการเงิน

 

8 วิธีช่วยปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ที่น่าสนใจ (*ข้อมูลปี 2563-2564)

ปรับโครงสร้างหนี้อิออน 2563

 

ในปัจจุบันการปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) มีอยู่ทั้งหมด 8 แบบ โดยมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งควรทำการเลือกให้เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองให้มากที่สุด ดังต่อไปนี้

 

1.ปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon): ยืดหนี้

 

เป็นการยืดหรือขอขยายเวลาในการชำระหนี้ เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะช่วยลดภาระและยังช่วยให้การผ่อนมีความสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง โดยสถาบันทางการเงินจะพิจารณาจำนวนปีในการผ่อนชำระให้เหมาะสมกับอายุของผู้ที่ขอปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิต

 

2.ปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) : พักชำระเงินต้น

 

เป็นการมาตรการช่วยลดภาระในการผ่อนเงินลงชั่วคราว เป็นการช่วยลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดให้น้อยลง แต่มักจะส่งผลให้ต้องแบกรับหนี้และภาระดอกเบี้ยที่ยาวนานมากขึ้น และต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ในช่วงท้ายของสัญญา

 

3.ปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) : ลดอัตราดอกเบี้ย

 

เมื่ออัตราของดอกเบี้ยลดน้อยลงก็จะทำให้จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนที่นำไปใช้ในการตัดเงินต้นลดน้อยลงตามไปด้วย ทำให้อัตราดอกเบี้ยโดยรวมลดน้อยลง

 

4.ปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) : ยกหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดชำระหนี้

ปรับโครงสร้างหนี้อิออน 2563

 

ในช่วงปี 2563 ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเพื่อให้สถาบันทางการเงินคิดอัตราดอกเบี้ยปรับบนฐานของงวดที่ผิดชำระจริงเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและให้ความสำคัญกับลูกหนี้อย่างเป็นรูปธรรม

 

5.ปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) : เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนให้สถาบันทางการเงินให้สินเชื่อ WC ใหม่แก่เจ้าของกิจการที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนที่จะช่วยให้สามารถฟื้นคืนกิจการกลับมาในภายหลัง

 

6.ปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) : เปลี่ยนประเภทหนี้

 

เป็นการเปลี่ยนประเภทของอัตราดอกเบี้ยจากที่สูงให้กลายเป็นถูกลง โดยสถาบันทางการเงินอาจทำการเปลี่ยนไปเป็นสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกลง

7.ปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) : ปิดหนี้ด้วยเงินก้อน

 

การปิดหนี้ด้วยเงินก้อน เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้ว่าเงินก้อนจะมีจำนวนที่ไม่มากเท่ากับหนี้ที่ต้องจ่าย แต่ก็สามารถที่จะทำการเจรจากับสถาบันทางเงินเพื่อขอให้ทำการชำระหนี้เพื่อจบทั้งบัญชีได้เช่นกัน

8.ปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) : รีไฟแนนซ์

 

กระบวนการปิดสินเชื่อเจ้าหนี้เดิม ด้วยการขอกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ใหม่ที่ให้เงื่อนไขในการผ่อนชำระหนี้ที่ดีกว่า ซึ่งในปี 2563 มีผู้ให้บริการด้านการเงินมากมายได้เข้ามาทำธุรกิจการรีไฟแนนซ์มากขึ้นตามนโยบายของทางธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคล (หนี้บัตร)

 

ต้องการปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ในปี 2563-2564 คลินิกแก้หนี้ ช่วยคุณได้!

ปรับโครงสร้างหนี้อิออน 2563

 

คลินิกแก้หนี้ เป็นหน่วยงานกลางที่ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ แทนเจ้าหนี้ของลูกหนี้ได้อย่างครบวงจรที่ให้บริการมาตั้งแต่ปี 2560 โดยการร่วมระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 35 สถาบันผู้ให้บริการด้านการเงิน โดยมีบัตรเครดิตอิออน (Aeon) ร่วมด้วย ซึ่งคลินิกแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรตาเพื่อปรับโครงสร้างของหนี้ให้ เช่น หนี้เสีย หนีบัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน เป็นต้น  โดยสามารถทำการสมัครปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) กับทางคลินิกแก้หนี้ได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

 1. ทางเว็บไซต์ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ www.debtclinicbysam.com
 2. ทาง Line ID : debtclinicbysam
 3. สมัครด้วยตนเองที่ 5 สาขา ได้แก่ กรุงเทพ / สุราษฎร์ธานี / ขอนแก่น / พิษณุโลก / เชียงใหม่ ดูได้จากลิงก์นี้ https://www.debtclinicbysam.com/ เลื่อนลงไปด้านล่างสุด

 

หลังจากทำการสมัครแล้วให้รอผลการยืนยันจากสถาบันให้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการฯ จะติดต่อนัดหมายเพื่อให้เข้ามาลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0 2610 2266

 

 

3 มาตราการประนอมหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) 2563 - 2564 สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

 

บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ได้ออกมาตรการประนอมหนี้ สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในปี 2563-2564 ที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดดังต่อไปนี้

 

1.บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (*ไม่ต้องลงทะเบียน)

 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งจะมีผลตามใบแจ้งหนี้ครบกำหนดชำระ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

บัตรเครดิต
ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (เดิม 10%) ดังต่อไปนี้

 • 5% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 ธันวาคม 2564
 • 8% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565
 • 10% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ
1. ยกเว้นบัตรเครดิต AEON CORPORATE CARD ทุกประเภท
2. ยกเว้นรายการผ่อนชำระสินค้าและ/หรือบริการรายเดือน (AEON Happy Plan)

 

บัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช)
ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (เดิม 3%) เป็นดังต่อไปนี้

 • 1% แต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท* ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564

 

2.บัตรเครดิตอิออน (Aeon) พักชำระหนี้ หรือลดค่างวด (*ต้องลงทะเบียน)

 

 

พักชำระหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช) สินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล และสินเชื่อเงินกู้เอนกประสงค์  พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนแต่สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป  และ/หรือ ลดค่างวดสินเช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 30% - 50% เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ*** และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลให้รายได้ลดลง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

 

ลงทะเบียนพักชำระหนี้หรือลดค่างวด คลิกเลย!

3.บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% (*ต้องลงทะเบียน)

 

ลูกค้าที่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช) สามารถขอเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 3% ต่อเดือน สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ*** และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลทำให้รายได้ลดลง โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนที่ Register-Button ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564

 

ถูกบัตรเครดิตอิออน (Aeon) ฟ้องศาลให้ชำระหนี้ ควรทำอย่างไรดี!? (*ข้อมูลปี 2563-2564)

 

สำหรับคนที่ถูกทางบัตรเครดิตอิออน (Aeon) ฟ้องศาลเนื่องจากไม่ทำการชำระหนี้ตามรยะเวลาที่กำหนดก็ไม่ต้องตกใจเพราะ ที่จริงแล้วเป็นการทำตามขั้นตอนของกฏหมาย เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงในฐานะของสถาบันทางการเงินของบัตรเครดิตอิออน (Aeon) เอาไว้ ไม่ให้ลูกหนี้คนอื่นทำตาม ซึ่งในกระบวนการนี้โดยทั่วไปจะเป็นการประนอมหนี้กันในชั้นศาล ถ้าหากทำการตกลงประนอมหนี้กันได้สำเร็จก็จะสามารถจบเรื่องได้อย่างไม่น่ากลัว โดยส่วนใหญ่แล้วมักที่จะประนอมหนี้ได้ดังต่อไปนี้

 

 • ประนอมหนี้กับบัตรเครดิตอิออน (Aeon) ได้รับการเสนอส่วนลดประมาณ 15-20% ของยอดหนี้
 • ประนอมหนี้กับบัตรเครดิตอิออน (Aeon) ได้รับการเสนอแบ่งจ่ายประมาณ 10 งวด
 • ประนอมหนี้กับบัตรเครดิตอิออน (Aeon) เสนอขอรองยอดปิด Hair Cut กรณีมีเงินก้อน แนะนำให้ทำการกู้จากการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าช่วยในประเด็นนี้ได้
 • ประนอมหนี้กับบัตรเครดิตอิออน (Aeon) ต่อรองผ่อนผ่อน 0% ให้ได้เวลามากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ทางออกชั้นยอดสำหรับคนอยากปิดหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon)

 

สำหรับคนที่อยากจะปิดหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) หนึ่งในเคล็ดลับที่น่าสนใจมากที่สุดคือการใช้บริการ "สินเชื่อรีไฟแนนซ์ปิดบัตรเครดิต" หรือ "สินเชื่ออเนกประสงค์ส่วนบุคคตล" ที่มีอัตราของดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้บัตรเครดิต มาใช้ในการโปะ! ปิดหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) เพื่อให้ไม่ต้องถูกทวงถ้ามหนี้ จนถึงขั้นที่ต้องถูกฟ้องศาล ในปัจจุบันสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตเองก็มีให้เลือกใช้กันหลากหลายสถาบันทางการเงิน ถ้าหากมีเวลาสักหน่อยในการศึกษารายละเอียด รับรองว่าจะช่วยให้สามารถเลือกสินเชื่อรีไฟแนนซ์ปิดหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ได้อย่างตรงใจกันอย่างแน่นอน...

 

สินเชื่อส่วนบุคคล อีกหนึ่วตัวเลือกของคนอยากปิดบัตรกดเงินสดอิออน

 

ในการปิดหนี้ของบัตรกดเงินสดอิออน หนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือการขอสินเชื่ออเนกประสงค์ส่วนบุคคลเพื่อนำมาใช้ในการปิดหนี้บัตรเสีย จากนั้นค่อยทำการย้ายมาผ่อนชำระรายเดือนให้กับทางสถาบันทางการเงินใหม่ที่รับรองว่าอัตราของดอกเบี้ยจะลดน้อยลงกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็มีระยะเวลาในการผ่อนชำระที่ยาวนานชวนบายใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีความน่าสนใจจะมีอะไรกันบ้างนั้น มาทำความรู้จักกันเลย

 

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร Citi (Citi Personal Loan)

สินเชื่อบุคคล ซิตี้

 

 

สินเชื่อบุคคล ซิตี้

 

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร Citi (Citi Personal Loan)

 

 • สินเชื่ออเนกประสงค์ ที่ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
 • กู้ง่าย อนุมัติเงินก้อนรวดเร็วทันใจ
 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 • ขั้นตอนการสมัครแสนง่ายดาย
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
 • ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เมื่อต้องการใช้เงินสดฉุกเฉิน
 • ผ่อนสบาย นานสูงสุด 60 เดือน

 

อัตราของดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินของสินเชื่อส่วนบุคคล Citi

 

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินของสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร Citi (Citi Personal Loan) เป็นแบบลดต้นลดดอก โดยมีอัตราของดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 13.99 -25 % ต่อปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Citi

 

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 • รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
 • พนักงานบริษัท ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี
 • ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยทำการกู้เงินสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 ก.ย. 2560 และมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท ต่อเดือน จะต้องมีการกู้สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรรกดเงินสดหรืออยู่ในระหว่างการยื่นเรื่องขอสินเชื่อกับสถาบันทางการเงินอื่นไม่เกิน 3 แห่ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนทำการยื่นขอกู้ Citi Personal Loan (*ในกรณีนี้ จำนวนการอนุมัติวงเงินสูงสุด 1.5 เท่า ของรายได้ต่อเดือน และผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ ต่อเดือน)

 

อยากยกเลิก - ปิดบัตรเครดิตอิออน (Aeon) ทำได้ผ่านช่องทางใดได้บ้าง!?

 

สำหรับคนที่ต้องการยกเลิกและปิดการใช้บริการบัตรเครดิตอิออน (Aeon) สามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

 • โทรศัพท์แจ้งการยกเลิกปิดบัตรกับ Aeon Contact Center โทร 0-2665-0123 กด 0และกด 3  เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ในระหว่าเวลา 09.00-18.00 น.
 • ติดต่อแจ้งการยกเลิกปิดบัตรผ่านสำนักงานสาขาอิออนได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

บทสรุปส่งท้าย : เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ในปี 2563-2564 ดีหรือเปล่า!?

 

 

หลายคนมองว่าการปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon)...

เป็นเพียงนำผึ้งหวานที่ช่วยบรรเทาปัญหาในระยะสั้นแล้วต้องทุกข์ถนัดในระยะยาว เพราะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายบางอย่างเป็นจำนวนมาก แต่ที่จริงแล้วหากมีโอกาสแต่ไม่เข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) จนกระทั่งกลายเป็นหนี้เสีย ก็จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อบังคับจ่ายหนี้และยังทำให้เสียประวัติเครดิตอีกด้วย

ดังนั้น การเข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เหมาะสมอย่างมากในการจัดการกับปัญหาหนี้สินพันตัวได้เป็นอย่างดีหากทำการวางแผนได้อย่างเหมาะสมดีเพียงพอ...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ