อยากปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ต้องทำอย่างไรบ้าง!? (*ข้อมูลปี 2563)

ปรับโครงสร้างหนี้อิออน 2563

 

สำหรับคนที่มีปัญหาหนี้สะสมจากการใช้บัตรเครดิตและสินเชื่อเป็นจำนวนมาก... จนทำให้ไม่สามารถทำการจ่ายหนี้ได้อย่างทันท่วงทีตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ของสถาบันการเงิน การเข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้จัดว่าเป็นหนึ่งในทางออกของปัญหาที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียว ถ้าหากใครกำลังต้องการที่จะปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) แล้วไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นอย่างไร รับรองว่าบทความชิ้นนี้มีคำตอบให้อย่างแน่นอน

 

การปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตคืออะไร!?

ปรับโครงสร้างหนี้อิออน 2563

 

การปรับโครงสร้างหนี้ หรือการประนอมหนี้ คือ การขายระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไป ซึ่งอาจจะเป็นการขอปรับปรับโครงสร้างหนี้จากเจ้าหนี้รายใหม่หรือรายเดิมก็ได้ อย่างงไรก็ตามการปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้หนี้หมดไปหากแต่เป็นการ “ยืดเวลาในการผ่อนชำระหนี้ให้นานมากขึ้น” เท่านั้น

ต้องการปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ควรทำอย่างไร!?

ปรับโครงสร้างหนี้อิออน 2563

 

เมื่อเริ่มมีปัญหาขัดสนด้านการเงินจนรู้สึกว่าไม่สามารถทำการผ่อนชำระดอกเบี้ยและเงินต้นไหว ขอแนะนำให้ทำตามเคล็ดลับดังต่อไปนี้เพื่อเข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อเป็นการช่วยป้องกันการเสียประวัติทางการเงิน ดังต่อไปนี้

1.ไม่ต้อรอให้เกิดปัญหาหนี้เสีย หากเริ่มรู้สึกว่าผ่อนจ่ายไม่ไหวให้รีบติดต่อกับสถาบันผู้ให้บริการทางการเงินทันที

2.กรณีเกิดหนี้เสีย ควรทำการติดต่อกับสถาบันทางการเงินเพื่อเข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้ให้มีความเหมาะสมกับการผ่อนจ่ายที่ตนเองไหว

3.วางแผนปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ที่เหมาะกับตัวเอง เพื่อใช้เป็นข้อเจรจากับสถาบันทางการเงิน

 

8 วิธีช่วยปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ที่น่าสนใจ (*ข้อมูลปี 2563)

ปรับโครงสร้างหนี้อิออน 2563

 

ในปัจจุบันการปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) มีอยู่ทั้งหมด 8 แบบ โดยมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งควรทำการเลือกให้เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองให้มากที่สุด ดังต่อไปนี้

1.ปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon): ยืดหนี้

 

เป็นการยืดหรือขอขยายเวลาในการชำระหนี้ เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะช่วยลดภาระและยังช่วยให้การผ่อนมีความสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง โดยสถาบันทางการเงินจะพิจารณาจำนวนปีในการผ่อนชำระให้เหมาะสมกับอายุของผู้ที่ขอปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิต

2.ปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) : พักชำระเงินต้น

 

เป็นการมาตรการช่วยลดภาระในการผ่อนเงินลงชั่วคราว เป็นการช่วยลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดให้น้อยลง แต่มักจะส่งผลให้ต้องแบกรับหนี้และภาระดอกเบี้ยที่ยาวนานมากขึ้น และต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ในช่วงท้ายของสัญญา

3.ปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) : ลดอัตราดอกเบี้ย

 

เมื่ออัตราของดอกเบี้ยลดน้อยลงก็จะทำให้จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนที่นำไปใช้ในการตัดเงินต้นลดน้อยลงตามไปด้วย ทำให้อัตราดอกเบี้ยโดยรวมลดน้อยลง

4.ปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) : ยกหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดชำระหนี้

ปรับโครงสร้างหนี้อิออน 2563

 

ในช่วงปี 2563 ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเพื่อให้สถาบันทางการเงินคิดอัตราดอกเบี้ยปรับบนฐานของงวดที่ผิดชำระจริงเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและให้ความสำคัญกับลูกหนี้อย่างเป็นรูปธรรม

5.ปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) : เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนให้สถาบันทางการเงินให้สินเชื่อ WC ใหม่แก่เจ้าของกิจการที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนที่จะช่วยให้สามารถฟื้นคืนกิจการกลับมาในภายหลัง

6.ปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) : เปลี่ยนประเภทหนี้

 

เป็นการเปลี่ยนประเภทของอัตราดอกเบี้ยจากที่สูงให้กลายเป็นถูกลง โดยสถาบันทางการเงินอาจทำการเปลี่ยนไปเป็นสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกลง

7.ปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) : ปิดหนี้ด้วยเงินก้อน

 

การปิดหนี้ด้วยเงินก้อน เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้ว่าเงินก้อนจะมีจำนวนที่ไม่มากเท่ากับหนี้ที่ต้องจ่าย แต่ก็สามารถที่จะทำการเจรจากับสถาบันทางเงินเพื่อขอให้ทำการชำระหนี้เพื่อจบทั้งบัญชีได้เช่นกัน

8.ปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) : รีไฟแนนซ์

 

กระบวนการปิดสินเชื่อเจ้าหนี้เดิม ด้วยการขอกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ใหม่ที่ให้เงื่อนไขในการผ่อนชำระหนี้ที่ดีกว่า ซึ่งในปี 2563 มีผู้ให้บริการด้านการเงินมากมายได้เข้ามาทำธุรกิจการรีไฟแนนซ์มากขึ้นตามนโยบายของทางธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคล (หนี้บัตร)

 

ต้องการปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ในปี 2563 คลินิกแก้หนี้ ช่วยคุณได้!

ปรับโครงสร้างหนี้อิออน 2563

 

คลินิกแก้หนี้ เป็นหน่วยงานกลางที่ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ แทนเจ้าหนี้ของลูกหนี้ได้อย่างครบวงจรที่ให้บริการมาตั้งแต่ปี 2560 โดยการร่วมระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 35 สถาบันผู้ให้บริการด้านการเงิน โดยมีบัตรเครดิตอิออน (Aeon) ร่วมด้วย ซึ่งคลินิกแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรตาเพื่อปรับโครงสร้างของหนี้ให้ เช่น หนี้เสีย หนีบัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน เป็นต้น  โดยสามารถทำการสมัครปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) กับทางคลินิกแก้หนี้ได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

  1. ทางเว็บไซต์ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ www.debtclinicbysam.com
  2. ทาง Line ID : debtclinicbysam
  3. สมัครด้วยตนเองที่ 5 สาขา ได้แก่ กรุงเทพ / สุราษฎร์ธานี / ขอนแก่น / พิษณุโลก / เชียงใหม่ ดูได้จากลิงก์นี้ https://www.debtclinicbysam.com/ เลื่อนลงไปด้านล่างสุด

 

หลังจากทำการสมัครแล้วให้รอผลการยืนยันจากสถาบันให้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการฯ จะติดต่อนัดหมายเพื่อให้เข้ามาลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0 2610 2266

 

บทสรุปส่งท้าย : เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ในปี 2563 ดีหรือเปล่า!?

 

 

หลายคนมองว่าการปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon)... เป็นเพียงนำผึ้งหวานที่ช่วยบรรเทาปัญหาในระยะสั้นแล้วต้องทุกข์ถนัดในระยะยาว เพราะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายบางอย่างเป็นจำนวนมาก แต่ที่จริงแล้วหากมีโอกาสแต่ไม่เข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) จนกระทั่งกลายเป็นหนี้เสีย ก็จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อบังคับจ่ายหนี้และยังทำให้เสียประวัติเครดิตอีกด้วย ดังนั้น การเข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เหมาะสมอย่างมากในการจัดการกับปัญหาหนี้สินพันตัวได้เป็นอย่างดีหากทำการวางแผนได้อย่างเหมาะสมดีเพียงพอ...

 

 

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

最新情報をお届けします

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตธนชาต Diamond
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตธนชาตไดมอนด์ ( Thhanachart Diamond) ใบเดียวอุ่นใจ ชาว Pantip ชวนพก ช้อป! เที่ยว! ได้ทั่วโลก
บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม (Diamond MasterCard Pla...
สินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10,000
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ตัดยอดวันไหน!? กับ 6 ช่องทางชำระหนี้บัตรที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น
บัตรเครดิตอิออน (Aeon) ตัดยอดวันไหน ชำระอย่างไรที่ไหนรวดเร็วไม่ต้องกลั...
สมัครทำบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ค่าธรรมเนียม ตรวจสอบสถานะ จัดส่งกี่วัน
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
วิธีสมัครทำบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ฟรีค่าธรรมเนียม ตรวจสอบสถานะง่าย จัดส่งในไม่กี่วันมาฟังชาว Pntip กัน
รวมทุกเรื่องที่คนอยากสมัครทำบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ควรรู้จา...