อิออน โควิด
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

อยากขอความช่วยเหลือจากบัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) จากปัญหาโควิท-19 บทความนี้มีคำตอบ

อิออน โควิด

 

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19... ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านของเศรษฐกิจที่ทำให้รายรับที่ได้ลดน้อยลงในขณะที่รายจ่ายเท่าเดิมหรืออาจมากขึ้นกว่าเดิม จนทำให้เกิดปัญหาในการชำระหนี้จากการใช้บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) หรือสินเชื่อ ซึ่งทางบัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) เองก็ได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากโควิท-19 และได้ออกมาตรการเยียวยาที่น่าสนใจ เพื่อช่วยให้สมาชิกของบัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในขณะที่ไวรัสโควิท-19 ระบาดถึง 3 มาตรการ ดังต่อไปนี้

 

3 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกบัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) จากโควิท-19

อิออน โควิด

 

1.บัตรอิออน (Aeon) : ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (*ไม่ต้องลงทะเบียน) สำหรับคนที่ประสบปัญหาโควิท-19

อิออน โควิด

 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2020 เป็นต้นไป โดยจะมีผลตามใบแจ้งหนี้ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พ.ค. 2520 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดที่ควรทราบดังต่อไปนี้

บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) : ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (*การเดิม 10%) ในช่วงวิท-19

 

  • บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ 5 % / รอบบัญชี ที่ครบกำหนดชำระในวันที่ *2 พ.ค. - 31 ธ.ค.2564
  • บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ 8 % / รอบบัญชี **2 ม.ค. - 2 ธ.ค.2565
  • บัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ 10 % / รอบบัญชี **2 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

*ยกเว้นบัตรเครดิต AEON CORPORATE CARD ทุกประเภท และรายการผ่อนชำระสินค้า หรือบริการรายเดือน (AEON Happy Plan)

บัตรสมาชิกอิออน (Aeon) สินเชื่อยัวร์แคช : ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (*การเดิม 3%) ในช่วงโควิท-19

อิออน โควิด

 

ลดอัตราชำระคืน 1% แต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท / รอบบัญชี *ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พ.ค. – 2 ธ.ค. 2563

*ยกเว้นรายการผ่อนชำระสินค้า หรือบริการรายเดือน (AEON Happy Pay) และยอดชำระขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้น

 

2.บัตรอิออน (Aeon) : มาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อทุกประเภท (*ต้องลงทะเบียน) ในช่วงโควิท-19

อิออน โควิด

 

บัตรอิออน (Aeon) ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาโควิท – 19 ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลานาน 3 เดือน สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่ เม.ย. 2563 เป็นต้นไป *สำหรับสมาชิกที่มีสถานะบัญชีปกติ ที่ได้รับผลกระทบทำให้รายได้ลดน้อยลง โดยต้องทำการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563 เพื่อทำการยื่นเรื่องให้บัตรอิออน (Aeon) พิจารณาเป็นรายกรณี โดยสามารถทำการยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้ได้จากแบบฟอร์มจาก Link ด้านล่างนี้

 

ลงทะเบียนสมัครมาตรการพักชำระหนี้ โครงการอิออนห่วงใย

 

เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้บัตรอิออน (Aeon) ในช่วงโควิท-19

อิออน โควิด

 

1.เอกสารยืนยันการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท-19 เช่น หนังสือเลิกจ้างและหนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ่านบัตรประชาชน เป็นต้น

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมเพื่อขอเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของบัตรอิออน (Aeon) ในช่วงโควิท-19

อิออน โควิด

 

1.บัตรอิออน (Aeon) จะถูกพักการใช้งานตามจำนวนเดือนที่ขอทำการพักชำระหนี้

2.การพักชำระหนี้ สมาชิกสามารถหยุดการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและเงินดอก แต่ทั้งนี้ทางบัตรอิออน (Aeon) จะมีการคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่หยุดพักชำระ

3.การอนุมัติเข้าร่วมโครงการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการพิจารณาของบริษัท

4.ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 2563

 

 

3.บัตรอิออน (Aeon) : เปลี่ยนประเภทของสินเชื่อให้เป็นระยะยาว ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ในช่วงโควิท-19 (*ต้องลงทะเบียน)

อิออน โควิด

 

สำหรับสมาชิกของบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช) สามารถทำการขอเปลี่ยนประเภทของสินเชื่อให้เป็นระยะยาว โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% / ปี อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 3% / เดือน สำหรับสมาชิกที่มีสถานะบัญชีปกติ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิท-19 ทำให้รายได้ลดน้อยลงจากเดิม โดยสามารถทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิดังกล่าวได้จาก Link ด้านล่างนี้!

 

ลงทะเบียนสมัครเปลี่ยนสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว

 

เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาวบัตรอิออน (Aeon) ในช่วงโควิท-19

อิออน โควิด

 

1.เอกสารยืนยันการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท-19 เช่น หนังสือเลิกจ้างและหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือแจ้งหยุดกิจการ หนังสือแจ้งเลิกกิจการหรือหลักฐานอื่นที่พิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบ เป็นต้น

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือถ่านบัตรประชาชน เป็นต้น

 

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมเพื่อขอเข้าร่วมโครงเปลี่ยนสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาวบัตรอิออน (Aeon) ในช่วงโควิท-19

อิออน โควิด

 

1.สมาชิกต้องทำการโอนหนี้เดิมไปเป็นสินเชื่อระยะยาวใหม่ โดยทางบริษัทจะทำการระงับการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรสมาชิกอิออนเป็นการชั่วคราว เมื่อสมาชิกทำการชำระนี้ปิดบัญชีสินเชื่อระยะยาวครบถ้วนแล้วจะสามารถกลับมาใช้บัตรได้เหมือนเดิม *ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินของสมาชิก

2.ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 2563

 

บทสรุปส่งท้าย : อยากเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือโควิท-19 ของบัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) ควรทำอย่างไรดี!?

 

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกของบัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon)... ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในข้างต้นเชื่อว่าคงจะช่วยทำให้หลายคนคลายความสงสัยในเรื่องของนโยบายการช่วยเหลือและวิธีการสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าหากใครยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเป็นพิเศษในการขอความช่วยเหลือจากพิษโควิท-19 ขอแนะนำให้ทำการติดต่อกับ Call Center ผ่านหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ : 0-2665-0123 หรือสาขาของบัตรเครดิตบัตรอิออน (Aeon) ใกล้บ้านให้เร็วที่สุด รับรองว่าจะเป็นการช่วยลดภาระด้านการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงโควิท-19 ได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอน...

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ