ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ทำงานราชการอยากมีบ้านเป็นของตัวเองพร้อมดอกเบี้ยต่ำ ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการช่วยได้!

ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

 

ข้าราชการ... เป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่มองว่ามั่นคง แต่สำหรับคนที่เข้ามาเริ่มต้นอาชีพนี้ได้ไม่นาน ด้วยโครงสร้างของเงินเดือนที่เป็นไปตามลำดับขั้นอย่างช้าๆ ทำให้การอยากที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากเอาการเลยทีเดียว ซึ่งทาง ธอส. เองก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำมีโครงการ ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ ที่จะช่วยเติมฝันให้กับข้าราชการที่อยากมีบ้านได้สมปรารถนา ส่วน ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ จะมีข้อดีน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนั้น สามารถติดตามอ่านรายละเอียดจากบทความชิ้นนี้กันเลย...

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

 

 • สินเชื่อวงเงินกู้แบบ 100% ของราคาประเมิน
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก
 • ผ่อนชำระยาวนานสูงสุดถึง 40 ปี

วัตถุประสงค์ของการยื่นขอกู้ ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

 

1.เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

2.เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมการปลูกสร้างอาคาร

3.เพื่อต่อเติมหรือขยาย รวมไปถึงการซ่อมแซมอาคาร

4.เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.

5.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันทางการเงินอื่น

6.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันทางการเงินอื่นและปลูกสร้าง หรือต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร

7.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินว่างเปล่าจากสถาบันทางการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร

8.เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

9.เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องอันเป็นประโยชน์ในการอยู่อาศัย

 

การอนุมัติวงเงินของโครงการ ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

 

วงเงินในการอนุมัติของธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินราคาที่ดิน หรืออาคาร ห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ของการขอกู้เงิน และราคาซื้อขาย รวมไปถึงราคาก่อสร้าง ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดต่ำกว่า

ระยะเวลาในการผ่อนชำระธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

 

การผ่อนชำระธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ ขั้นต่ำ 3 ปี กับ 6 เดือน แต่สูงสุดไม่เกิน 40 ปี (*เมื่อรวมกับอายุของผู้กู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นอาชีพพิเศษ เช่น ตุลาการและอัยการ เป็นต้น ไม่เกิน 75 ปี)

อัตราดอกเบี้ยของธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

 

จำนวนปีในการขอกู้ อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ปีที่ 1 0%
ปีที่ 2 MRR-2.78%
ปีที่ 3 MRR-1.75%
ปีที่ 4 – หมดอายุสัญญา MRR-1.25%

 

ค่าธรรมเนียมของธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

 

ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ทุกวงเงินกู้และทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน

คุณสมบัติในการขอกู้ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

 

สำหรับคนที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการได้นั้น ต้องเป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิกของ กบข. เท่านั้น

เอกสารสำคัญสำหรับประกอบการสมัครธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

 

1.เอกสารส่วนบุคคล

 

 • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบมรณะบัตร (*ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (*ถ้ามี)

2.เอกสารทางการเงิน

 

 • หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนอย่างน้อย 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ (*ถ้ามี)

3.เอกสารหลักประกัน

 

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาวางมัดจำ สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (*กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงินและสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันทางการเงินเดิน (*กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (*กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส. 3 ก. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม
 • แบบแปลนใบประมาณการปลูกสร้าง สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

 

บทสรุปส่งท้าย : ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ

 

ธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ กำหนดหมดเขตการเข้าร่วมและยื่นคำขอเข้าทำนิติกรรมในวันที่ 31 มี.ค.2563 หรือหากมีการอนุมัติวงเงินจนเต็มจำนวนทางธนาคารก็จะทำการยุติโครงการธอส. สินเชื่อบ้านข้าราชการ ก่อนเวลา ถ้าหากใครพลาดโอกาสนี้ก็ต้องรอฟังข่าวสารกันอีกครั้งว่าทาง ธอส. จะจัดทำโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อไหร่...

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
จ่ายชำระบัตรเครดิต KTC
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
7 ช่องทางและวิธีจ่ายบัตรเครดิต KTC แสนสะดวก ง่ายดาย ไม่ต้องกลัวช้าจนต้องร้องว้าว!
วิธีจ่ายชำระบัตรเครดิต KTC แสนสบาย ผ่าน 7 ช่องทางลัดสุดง่ายดาย ไม่ต้อง...