สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

กำลังสนใจสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน (GSB) อยู่หรือเปล่า!? บทความนี้มีคำตอบ!!!

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

 

ธนาคารออมสิน (GSB)... เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับการก่อตั้งมาอย่างยาวนาน นอกเหนือจากการเป็นธนาคารที่ทำหน้าที่ในการช่วยดูแลทรัพย์สินของลูกค้าให้ปลอดภัยแล้ว ธนาคารออมสิน (GSB) ยังให้บริการเกี่ยวกับสินเชื่อประเภทต่างๆ และที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือ “สินเชื่อบ้าน” นั่นเอง ถ้าหากใครกำลังให้ความสนใจอยากที่จะทำการขอกู้ยืมสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน (GSB) ขอแนะนำให้ติดตามอ่านบทความชิ้นนี้จนจบ รับรองว่าจะได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน...

 

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน (GSB) ที่น่าสนใจห้าพลาดในปี 2563 มีอะไรกันบ้าง!?

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

 

1.สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน (GSB): สินเชื่อเคหะ สานฝันเรื่องบ้าน

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน

 

 • ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
 • ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตัวเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างแล้ว
 • เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเองหรือคู่สมรสจากสถาบันทางการเงิน

จำนวนวงเงินกู้ของสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

 

การกู้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือการประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า โดยมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

1.สินเชื่อบ้านออมสิน: กู้สินเชื่อเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย (บ้านหลังแรก)

 

 • สัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่หนึ่ง ราคาหลักประกันซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท ที่ดินพร้อมอาคารไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมิน และห้องชุดไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์
 • สัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรณีผ่อนชำระสัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 และน้อยกว่า 2 ปี กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า นอกจากนี้หากที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้ทำการกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
 • สัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 3 ให้ทำการกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

2.สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน (GSB): เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร

 

วงเงินกู้สินเชื่อบ้านออมสินไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินของอาคารที่ปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม แต่ไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนด

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน (GSB)

 

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ทางธนาคารออมสินเป็นผู้กำหนด

หลักประกันในการขอกู้ยืมสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

 

1.ที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้าสาธารณูปโภคตามความจำเป็นและทางสาธารณะที่รถยนต์สามารถทำการเข้าออกได้อย่างสะดวก

2.สิทธิ์ในการเช่าที่ดินหรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนด

3.หลักทรัพย์ตามที่ทางธนาคารออมสินกำหนด

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

 

1.มีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกกับทางธนาคารออมสิน

2.อายุ 20 ปี ขึ้นไป และเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี (*ยกเว้นเจ้าของกิจการที่พิสูจน์รายได้ที่แน่นอน ไม่เกิน 70 ปี)

3.มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน

 

2.สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน (GSB): บ้านผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

 

 • สินเชื่อขอกู้เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับผู้ขอสินเชื่อนี้เป็นครั้งแรก
 • ผ่อนชำระได้อย่างยาวนานถึง 40 ปี

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน (GSB) ผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

 

 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินปีที่ 1 = 0.010% ต่อปี
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินปีที่ 2-3 = 4.350% ต่อปี
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-0.500% หรือ 5.995% ต่อปี

เงื่อนไขของสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน (GSB) ผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

 

 • ต้องเป็นผู้ที่มีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุกับการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี (*ยกเว้นเจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้แน่นอน เมื่อรวมอายุของการกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)

 

บทสรุปส่งท้าย : สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน (GSB) ดีไหม น่าใช้บริการในปี 2563 กันหรือเปล่า!?

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

 

จากข้อมูลในข้างต้น... จะเห็นได้ว่าสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน (GSB) มีบริการที่เกี่ยวกับบ้านที่เรียกได้ว่ามีความหลากหลายตอบโจทย์ของคนที่อยากมีบ้านใหม่เป็นของตัวเองอย่างมากเลยทีเดียว ถ้าหากใครกำลังมองหาสินเชื่อเพื่อกู้ยืมซื้อบ้านใหม่ ลองติดต่อกับสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน (GSB) ดูสิ เชื่อว่าจะไม่ทำให้ต้องผิดหวังกันอย่างแน่นอน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตร เครดิต อาชีพ อิสระ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
แนะนำ “3 บัตรเครดิตน่าทำ” ตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ! [ข้อมูลปี 2564]
ประกอบอาชีพอิสระก็สมัครบัตรเครดิตได้! ด้วย '3 บัตรเครดิตน่าทำ' ประจำปี...
กรุงศรีวีซ่า แพลทินัม
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ผ่อนจ่ายสบาย พร้อมสิทธิประโยชน์มากมายที่รับรองโดนใจแน่นอน
บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ดีไหม!? บทความนี้มีคำตอบ...
บัตรเครดิตออมสิน กดเงินสด ได้ไหม กดเงินสดตู้ไหนได้บ้าง
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตออมสินกดเงินสดได้ไหม ขั้นต่ำเท่าไหร่ ตู้ไหนได้บ้าง?
สำหรับคนที่ครอบครองเป็นเจ้าของบัตรเครดิตออมสิน หลายคนอาจเคยมีคำถามขึ้น...
แอ พ บัตร เครดิต ออมสิน
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
แนะนำ MyMo แอพสารพัดประโยชน์ บริการสินเชื่อและบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน [*ข้อมูลปี 2022]
อยากตรวจสอบยอด จ่ายบัตรเครดิตและสินเชื่อธนาคารออมสิน แอพ MyMo สะดวก รว...