ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

บ้านสินเชื่อบ้านหลังแรกจากธนาคารออมสิน ตัวเลือกของคนมีอยากบ้านใหม่ไม่ควรพลาด!!!

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก

 

เมื่ออยากที่จะมีบ้านหลังแรกเป็นตัวเอง...  สิ่งแรกที่ควรให้ความใส่ใจมากที่สุดคือการวางแผนในการขอกู้ยืมสินเชื่อเพื่อนำมาใช้ในการซื้อบ้าน ซึ่งในปัจจุบันสินเชื่อบ้านหลังแรกเองก็มีให้บริการหลากหลายสถาบันทางการเงิน แต่ถ้าพูดถึงส5าบันทางการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำกันแบบสุดๆ ก็คงจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากสินเชื่อบ้านหลังแรกจากธนาคารออมสินนั่นเอง ส่วนสินเชื่อบ้านหลังแรกจากธนาคารออมสินจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้น มาติดตามอ่านจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

 

2 สินเชื่อบ้านหลังแรกจากธนาคารออมสินดอกเบี้ยต่ำ ที่น่าสนใจประจำปี 2563

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก

 

1.สินเชื่อบ้านหลังแรกจากธนาคารออมสิน : สินเชื่อเคหะ สานฝันเรื่องบ้าน

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก

 

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก

 

 • ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
 • ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตัวเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างแล้ว
 • เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเองหรือคู่สมรสจากสถาบันทางการเงิน

จำนวนวงเงินกู้ของสินเชื่อบ้านหลังแรกธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก

 

การกู้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือการประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า โดยมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

1.สินเชื่อบ้านออมสิน: กู้สินเชื่อเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย (บ้านหลังแรก)

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก

 

 • สัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่หนึ่ง ราคาหลักประกันซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท ที่ดินพร้อมอาคารไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมิน และห้องชุดไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์
 • สัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรณีผ่อนชำระสัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 และน้อยกว่า 2 ปี กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า นอกจากนี้หากที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้ทำการกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
 • สัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 3 ให้ทำการกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

2.สินเชื่อบ้านหลังแรกธนาคารออมสิน: เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก

 

วงเงินกู้สินเชื่อบ้านออมสินไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินของอาคารที่ปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม แต่ไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนด

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านหลังแรกธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก

 

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ทางธนาคารออมสินเป็นผู้กำหนด

หลักประกันในการขอกู้ยืมสินเชื่อบ้านหลีงแรกธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก

 

1.ที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้าสาธารณูปโภคตามความจำเป็นและทางสาธารณะที่รถยนต์สามารถทำการเข้าออกได้อย่างสะดวก

2.สิทธิ์ในการเช่าที่ดินหรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนด

3.หลักทรัพย์ตามที่ทางธนาคารออมสินกำหนด

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อบ้านหลังแรกธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก

 

1.มีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกกับทางธนาคารออมสิน

2.อายุ 20 ปี ขึ้นไป และเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี (*ยกเว้นเจ้าของกิจการที่พิสูจน์รายได้ที่แน่นอน ไม่เกิน 70 ปี)

3.มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน

 

2.สินเชื่อบ้านหลังแรกจากธนาคารออมสิน : บ้านผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก

 

 • สินเชื่อขอกู้เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับผู้ขอสินเชื่อนี้เป็นครั้งแรก
 • ผ่อนชำระได้อย่างยาวนานถึง 40 ปี

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านหลังแรกธนาคารออมสิน ผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก

 

 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินปีที่ 1 = 0.010% ต่อปี
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินปีที่ 2-3 = 4.350% ต่อปี
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-0.500% หรือ 5.995% ต่อปี

เงื่อนไขของสินเชื่อบ้านหลังแรกธนาคารออมสิน ผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก

 

 • ต้องเป็นผู้ที่มีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุกับการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี (*ยกเว้นเจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้แน่นอน เมื่อรวมอายุของการกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)

 

บทสรุปส่งท้าย : สินเชื่อบ้านหลังแรกของธนาคารออมสินดีไหม!?

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก

 

          สินเชื่อบ้านหลังแรกของธนาคารออมสิน... เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกได้ว่าแสนต่ำและระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนได้อย่างยาวนาน เรียกได้ว่ารับรองถูกอกถูกใจของคนที่กำลังอยากที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองอย่างไม่ขาดตกบกพร่องกันเลยทีเดียว...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
เพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC ทั้ง 2 แบบ (ชั่วคราวและถาวร) คืออะไร? ทำอย่างไร?
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
เพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC ทั้ง 2 แบบ (ชั่วคราวและถาวร) คืออะไร? ทำอย่างไร?
เพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC ทั้ง 2 แบบ (ชั่วคราวและถาวร) คืออะไร? ทำอย่า...