วิเคราะห์ จุดเด่น Vs จุดด้อย ที่ควรรู้ของพันธบัตรล่าสุด! ประจำปี #2022
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

จุดเด่น VS จุดด้อยของพันธบัตร

จุดเด่นของพันธบัตร

 • เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
 • ต้องกังวลว่าเงินต้นจะสูญหาย ได้คืนเต็มจำนวน
 • การลงทุนที่เข้าใจได้ง่าย มือใหม่ก็ทำได้
 • เพียงมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก็ซื้อได้ (*ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)
 • รับผลตอบแทนในระยะยาวตามจำนวนปีที่ได้กำหนดเอาไว้
 • รับดอกเบี้ยมากกว่าการเอาไว้กับธนาคาร
 • ได้รับผลตอบแทนเป็นจำนวนที่แน่นอน
 • มีรายละเอียดที่ชัดเจน ตัดสินใจซื้อได้ง่าย
 • มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระต่ำ เพราะลูกหนี้คือหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ช่วยให้เป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนเพื่อนำมาใช้บริหารประเทศ
 • มีช่องทางจำหน่ายหลากหลายทั้งออนไลน์และธนาคารตัวแทน
 • เป็นการลงทุนที่ทุกคนเข้าถึงได้ เงื่อนไขน้อย
 • ถือว่าเป็นการออมเงินรูปแบบหนึ่ง ให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากกับธนาคาร

 

จุดด้อยของพันธบัตร

 • เมื่อรับดอกเบี้ยต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
 • ให้ผลตอบแทนต่ำหากเทียบกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า
 • ดอกเบี้ยเป็นแบบตายตัวตามสัญญา ไม่มีการปรับขึ้นตามอัตราล่าสุด
 • อ่อนไหวกับค่าเงินเฟ้อที่ทำให้ดอกเบี้ยอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
 • ถ้านำมาขายก่อนครบกำหนดเวลาอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
 • ทำให้สภาพคล่องทางการเงินน้อย เพราะต้องถือครองตามระยะเวลาที่กำหนด

ลงทุนกับพันธบัตรดีไหม? เปรียบเทียบจุดเด่นกับจุดด้อย ฉบับมือใหม่ล่าสุดที่ไม่ควรพลาด

พันธบัตร ล่าสุด

 

ถึงแม้ว่า “พันธบัตร” จะเป็นไม่ใช่การลงทุนรูปแบบใหม่ล่าสุด แต่โดยรวมแล้วพันธบัตรก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยมากที่สุดในบรรดาการลงทุนทั้งหมดที่มีให้เลือกอยู่ในปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะทำการลงทุนกับพันธบัตร ลองมาเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยของพันธบัตรกันก่อนจะดีกว่า เผื่อว่าจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมยิ่งกว่าเดิมกัน

 

พันธบัตรล่าสุดมีทั้งหมดกี่ประเภท?

พันธบัตร ล่าสุด

 

โดยพื้นฐานแล้วพันธบัตรสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท ดังต่อไปนี้

 

 • พันธบัตรรัฐบาลชนิดมีใบตราสาร (Scrip) มีการออกใบตราสารที่ระบุชื่อของผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ หรือจดทะเบียนความเป็นเจ้าของไว้ที่นายทะเบียน หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • พันธบัตรรัฐบาลชนิดไร้ใบตราสาร (Scripless) เป็นตราสารที่ไม่มีใบตราสารหนี้ โดยทำการฝากเอาไว้กับนายทะเบียนที่ออกใบรับฝากให้แทน

 

สรุปข้อดีที่น่าสนใจของพันธบัตรฉบับล่าสุด

พันธบัตร ล่าสุด

 

ในส่วนของข้อดีและจุดเด่นที่น่าสนใจของพันธบัตรถือว่ามีอยู่หลายประการเช่นกัน โดยสามารถทำการสรุปเพื่อให้ง่ายสำหรับการเข้าใจดังต่อไปนี้

 

 • พันธบัตร เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
 • พันธบัตร ไม่ต้องกังวลว่าเงินต้นจะสูญหาย ได้คืนเต็มจำนวน
 • พันธบัตร เป็นการลงทุนที่เข้าใจได้ง่าย มือใหม่ก็ทำได้
 • พันธบัตร เพียงมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก็ซื้อได้ (*ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)
 • พันธบัตร รับผลตอบแทนในระยะยาวตามจำนวนปีที่ได้กำหนดเอาไว้
 • พันธบัตร รับดอกเบี้ยมากกว่าการเอาไว้กับธนาคาร
 • พันธบัตร ได้รับผลตอบแทนเป็นจำนวนที่แน่นอน
 • พันธบัตร มีรายละเอียดที่ชัดเจน ตัดสินใจซื้อได้ง่าย
 • พันธบัตร มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระต่ำ เพราะลูกหนี้คือหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
 • พันธบัตร ช่วยให้เป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนเพื่อนำมาใช้บริหารประเทศ
 • พันธบัตร มีช่องทางจำหน่ายหลากหลายทั้งออนไลน์และธนาคารตัวแทน
 • พันธบัตร เป็นการลงทุนที่ทุกคนเข้าถึงได้ เงื่อนไขน้อย
 • พันธบัตร ถือว่าเป็นการออมเงินรูปแบบหนึ่ง ให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากกับธนาคาร

 

สรุปจุดด้อยของพันธบัตรฉบับล่าสุด

พันธบัตร ล่าสุด

 

สำหรับจุดด้อยของพันธบัตรที่ไม่ควรมองข้าม มีรายละเอียดโดยสรุปที่มีความน่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 

 • พันธบัตร เมื่อรับดอกเบี้ยต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
 • พันธบัตร ให้ผลตอบแทนต่ำหากเทียบกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า
 • พันธบัตร ดอกเบี้ยเป็นแบบตายตัวตามสัญญา ไม่มีการปรับขึ้นตามอัตราล่าสุด
 • พันธบัตร อ่อนไหวกับค่าเงินเฟ้อที่ทำให้ดอกเบี้ยอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
 • พันธบัตร ถ้านำมาขายก่อนครบกำหนดเวลาอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
 • พันธบัตร ทำให้สภาพคล่องทางการเงินน้อย เพราะต้องถือครองตามระยะเวลาที่กำหนด

 

.
โดยรวมแล้วพันธบัตรน่าหลงทุนหรือเปล่าคะ?

.
ถ้าเปรียบเทียบจุดดีและจุดด้อยของพันธบัตรจะเห็นได้ว่าเป็นการลทนที่น่าสนใจมาก เพราะความเสี่ยงต่ำ แถมยังได้รับค่าตอบแทนมากกว่านำเงินไปฝากไว้ในธนาคารอีกด้วย

 

ส่งท้ายก่อนจาก # การลงทุนกับพันธบัตรเป็นการตัดสินใจล่าสุดที่ดีหรือเปล่า?

พันธบัตร ล่าสุด

 

พันธบัตร เป็นการลงทุนที่ดูเหมาะกับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงและมีศักยภาพในการหมุนเงินได้อย่างเหมาะสมจนไม่ทำให้เกิดการเสียสภาพคล่องยามเมื่อต้องนำเงินมาลงทุนกับพันธบัตรเป็นระยะเวลานาน ถ้าหากใครมีเงินเย็นในมือแล้วอยากลงทุนกับพันธบัตร ก็ขอแนะนำให้ติดตามข่าวสารล่าสุดให้ เพราะมักจะมีการประกาศจำหน่ายพันธบัตรตามปีงบประมาณให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งเช่นกัน

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตอิออน
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตอิออน ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ พกไว้อุ่นใจใช้ได้ทั่วโลก
บัตรเครดิตอิออน สมัครทันใจ อุ่นใจเมื่อใช้ทั่วโลก มีจุดเด่นที่น่าสนใจอย...
อิออน สาขา อิออน สํานักงานใหญ่ อิออน บิ๊กซี สาขา อิ ออน ใกล้ฉัน อิออน นครปฐม อิออน ขอนแก่น อิออน ศรีราชา อิ ออน ชลบุรี อิออน ระยอง อิออน พัทยา อิออ น พิษณุโลก อิออน มีสาขา ไหนบ้าง อิออน สาขาโคราช อิออน นครปฐม อิออน ฟิวเจอร์รังสิต อิออน อุดร อิออน เซ็นทรัล พระราม 2 อิออน ราชบุรี อิออน ลพบุรี อิออน ลําปาง
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตอิออน (Aeon) มีที่ไหนใกล้บ้านของคุณบ้าง สำนักงานใหญ่ ตจว. สาขาไหนอนุมัติไวสุด!?
อยากสมัครบัตรเครดิตอิออน (Aeon) สาขาไหนใกล้บ้านบ้าง สำนักงานใหญ่ อุดร ...
บัตร กด เงินสด เจ มัน นี่
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
ประสบปัญหาโควิท-19 อยากพักชำระหนี้ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) มีมาตรการช่วยเหลือหรือเปล่า!?
มาตรการช่วยเหลือและพักชำระหนี้ของสมาชิกบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ท...