วิเคราะห์ จุดเด่น Vs จุดด้อย ที่ควรรู้ของพันธบัตรล่าสุด! ประจำปี #2022
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ฉบับย่อ :

จุดเด่น VS จุดด้อยของพันธบัตร

จุดเด่นของพันธบัตร

 • เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
 • ต้องกังวลว่าเงินต้นจะสูญหาย ได้คืนเต็มจำนวน
 • การลงทุนที่เข้าใจได้ง่าย มือใหม่ก็ทำได้
 • เพียงมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก็ซื้อได้ (*ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)
 • รับผลตอบแทนในระยะยาวตามจำนวนปีที่ได้กำหนดเอาไว้
 • รับดอกเบี้ยมากกว่าการเอาไว้กับธนาคาร
 • ได้รับผลตอบแทนเป็นจำนวนที่แน่นอน
 • มีรายละเอียดที่ชัดเจน ตัดสินใจซื้อได้ง่าย
 • มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระต่ำ เพราะลูกหนี้คือหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ช่วยให้เป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนเพื่อนำมาใช้บริหารประเทศ
 • มีช่องทางจำหน่ายหลากหลายทั้งออนไลน์และธนาคารตัวแทน
 • เป็นการลงทุนที่ทุกคนเข้าถึงได้ เงื่อนไขน้อย
 • ถือว่าเป็นการออมเงินรูปแบบหนึ่ง ให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากกับธนาคาร

 

จุดด้อยของพันธบัตร

 • เมื่อรับดอกเบี้ยต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
 • ให้ผลตอบแทนต่ำหากเทียบกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า
 • ดอกเบี้ยเป็นแบบตายตัวตามสัญญา ไม่มีการปรับขึ้นตามอัตราล่าสุด
 • อ่อนไหวกับค่าเงินเฟ้อที่ทำให้ดอกเบี้ยอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
 • ถ้านำมาขายก่อนครบกำหนดเวลาอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
 • ทำให้สภาพคล่องทางการเงินน้อย เพราะต้องถือครองตามระยะเวลาที่กำหนด

ลงทุนกับพันธบัตรดีไหม? เปรียบเทียบจุดเด่นกับจุดด้อย ฉบับมือใหม่ล่าสุดที่ไม่ควรพลาด

พันธบัตร ล่าสุด

 

ถึงแม้ว่า “พันธบัตร” จะเป็นไม่ใช่การลงทุนรูปแบบใหม่ล่าสุด แต่โดยรวมแล้วพันธบัตรก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยมากที่สุดในบรรดาการลงทุนทั้งหมดที่มีให้เลือกอยู่ในปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะทำการลงทุนกับพันธบัตร ลองมาเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยของพันธบัตรกันก่อนจะดีกว่า เผื่อว่าจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมยิ่งกว่าเดิมกัน

 

พันธบัตรล่าสุดมีทั้งหมดกี่ประเภท?

พันธบัตร ล่าสุด

 

โดยพื้นฐานแล้วพันธบัตรสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท ดังต่อไปนี้

 

 • พันธบัตรรัฐบาลชนิดมีใบตราสาร (Scrip) มีการออกใบตราสารที่ระบุชื่อของผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ หรือจดทะเบียนความเป็นเจ้าของไว้ที่นายทะเบียน หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • พันธบัตรรัฐบาลชนิดไร้ใบตราสาร (Scripless) เป็นตราสารที่ไม่มีใบตราสารหนี้ โดยทำการฝากเอาไว้กับนายทะเบียนที่ออกใบรับฝากให้แทน

 

สรุปข้อดีที่น่าสนใจของพันธบัตรฉบับล่าสุด

พันธบัตร ล่าสุด

 

ในส่วนของข้อดีและจุดเด่นที่น่าสนใจของพันธบัตรถือว่ามีอยู่หลายประการเช่นกัน โดยสามารถทำการสรุปเพื่อให้ง่ายสำหรับการเข้าใจดังต่อไปนี้

 

 • พันธบัตร เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
 • พันธบัตร ไม่ต้องกังวลว่าเงินต้นจะสูญหาย ได้คืนเต็มจำนวน
 • พันธบัตร เป็นการลงทุนที่เข้าใจได้ง่าย มือใหม่ก็ทำได้
 • พันธบัตร เพียงมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก็ซื้อได้ (*ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)
 • พันธบัตร รับผลตอบแทนในระยะยาวตามจำนวนปีที่ได้กำหนดเอาไว้
 • พันธบัตร รับดอกเบี้ยมากกว่าการเอาไว้กับธนาคาร
 • พันธบัตร ได้รับผลตอบแทนเป็นจำนวนที่แน่นอน
 • พันธบัตร มีรายละเอียดที่ชัดเจน ตัดสินใจซื้อได้ง่าย
 • พันธบัตร มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระต่ำ เพราะลูกหนี้คือหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
 • พันธบัตร ช่วยให้เป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนเพื่อนำมาใช้บริหารประเทศ
 • พันธบัตร มีช่องทางจำหน่ายหลากหลายทั้งออนไลน์และธนาคารตัวแทน
 • พันธบัตร เป็นการลงทุนที่ทุกคนเข้าถึงได้ เงื่อนไขน้อย
 • พันธบัตร ถือว่าเป็นการออมเงินรูปแบบหนึ่ง ให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากกับธนาคาร

 

สรุปจุดด้อยของพันธบัตรฉบับล่าสุด

พันธบัตร ล่าสุด

 

สำหรับจุดด้อยของพันธบัตรที่ไม่ควรมองข้าม มีรายละเอียดโดยสรุปที่มีความน่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 

 • พันธบัตร เมื่อรับดอกเบี้ยต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
 • พันธบัตร ให้ผลตอบแทนต่ำหากเทียบกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า
 • พันธบัตร ดอกเบี้ยเป็นแบบตายตัวตามสัญญา ไม่มีการปรับขึ้นตามอัตราล่าสุด
 • พันธบัตร อ่อนไหวกับค่าเงินเฟ้อที่ทำให้ดอกเบี้ยอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
 • พันธบัตร ถ้านำมาขายก่อนครบกำหนดเวลาอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
 • พันธบัตร ทำให้สภาพคล่องทางการเงินน้อย เพราะต้องถือครองตามระยะเวลาที่กำหนด

 

.
โดยรวมแล้วพันธบัตรน่าหลงทุนหรือเปล่าคะ?

.
ถ้าเปรียบเทียบจุดดีและจุดด้อยของพันธบัตรจะเห็นได้ว่าเป็นการลทนที่น่าสนใจมาก เพราะความเสี่ยงต่ำ แถมยังได้รับค่าตอบแทนมากกว่านำเงินไปฝากไว้ในธนาคารอีกด้วย

 

ส่งท้ายก่อนจาก # การลงทุนกับพันธบัตรเป็นการตัดสินใจล่าสุดที่ดีหรือเปล่า?

พันธบัตร ล่าสุด

 

พันธบัตร เป็นการลงทุนที่ดูเหมาะกับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงและมีศักยภาพในการหมุนเงินได้อย่างเหมาะสมจนไม่ทำให้เกิดการเสียสภาพคล่องยามเมื่อต้องนำเงินมาลงทุนกับพันธบัตรเป็นระยะเวลานาน ถ้าหากใครมีเงินเย็นในมือแล้วอยากลงทุนกับพันธบัตร ก็ขอแนะนำให้ติดตามข่าวสารล่าสุดให้ เพราะมักจะมีการประกาศจำหน่ายพันธบัตรตามปีงบประมาณให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งเช่นกัน

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต TMB
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บริการสินเชื่อบุคคล [TMB รีไฟแนนซ์] ทางเลือกขจัดหนี้บัตรเครดิตแบบทันใจจากชาว Pantip
ใครอยากเคลีย์หนี้บัตรเครดิตยกมือขึ้น!!!! มาทำความรู้จักกับ บริการสินเช...
เช็คยอดบัตรเครดิตกรุงเทพ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
เช็คยอดเงิน อนุมัติ และวงเงินบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแสนสบาย แอพ-โทร ทุกธุรกรรมสั่งได้ตามใจคุณ
เช็คยอดเงิน อนุมัติ และวงเงินบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแสนสบาย แอพ-โทร ทุ...