สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสบายใจ ประจำปี 2563
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

กำลังมองหาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านดอกเบี้ยต่ำอยู่หรือเปล่า!? ธนาคารออมสินช่วยได้ ไม่เชื่อมาอ่านรายละเอียดกัน!

รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน

 

สำหรับคนที่กู้ยืมสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน...

หลังจากที่ได้ทำการผ่อนชำระคืนให้กับทางสถาบันการเงินไประยะเวลาหนึ่งหลายคงเริ่มมองหาการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เพราะเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยลดค่าดอกเบี้ยให้น้อยลงได้เป็นอย่างดี ซึ่งหนึ่งในผู้ให้บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านที่น่าสนใจในปัจจุบันก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสินเชื่อจากธนาคารออมสินนั่นเอง

ถ้าหากใครกำลังให้ความสนใจอยากที่จะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน

ขอแนะนำให้แวะมาลองอ่านบทความชิ้นนี้ให้จบ รับรองว่าจะช่วยให้เข้าใจและตัดสินใจได้ว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินเหมาะกับโจทย์ความต้องการของตัวเองหรือเปล่า!?

 

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารออมสิน ในปี 2564

 

1.รีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าเดิม

2.รีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารออมสิน ในบางครั้งอาจได้รับวงเงินกู้ที่มากขึ้นกว่ายอดคงค้างเดิม

3.รีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารออมสิน ช่วยลดภาระหนี้ เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้มากขึ้นกว่าเดิม

4.รีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารออมสิน สามารถทำการรีไฟแนนซ์เพิ่มวเงิน ทำให้ได้รับเงินก้อนเพื่อนำไปใช้จ่ายหรือหมุนเวียนตามความเหมาะสมได้เป็นอย่างดีมากขึ้น

5.รีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารออมสิน มักมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจบ่อยครั้ง

 

ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการรรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารออมสิน

 

1.การรรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารออมสิน อาจทำให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระยะยาวนานมากขึ้น

2.การรรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารออมสิน อาจต้องเสียค่าจัดไฟแนนซ์ใหม่ รวมไปถึงค่าดำเนินการและค่าปรับหากทำการรีไฟแนนซ์ก่อนครบ 3 ปี

3.การรรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารออมสิน อาจมีความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารในการย้ายมาจากธนาคารเดิม

 

 

ค่าใช้จ่ายที่ควรทราบเมื่อต้องการอยากทำการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารออมสิน

 

การรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารออมสิน หรือกับสถาบันทางการเงินอื่นมีค่าใช้จ่าย รวมไปถึงค่าธรรมเนียมต่างๆที่ควรทราบหลายประการที่ควรทราบเอาไว้ เพื่อที่จะได้จัดเตรียมเอาไว้ให้พร้อมและไม่สรา้งความกังวลใจในภายหลังในฐานะของค่าใช้จ่ายแฝง สำหรับค่าธรรมเนียมในการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารออมสินที่ควรทราบ มีดังต่อไปนี้

1.ค่าปรับในกรณีทำการรีไฟแนนซ์ก่อนกำหนด 3 ปี ประมาณ 2 - 3% ของยอดหนี้คงเหลือ

2.ค่าจัดการสินเชื่อตามสัญญาใหม่ ประมาณ 1% ของยอดวงเงินกู้ใหม่

3.ค่าธรรมเนียมในการจำนอง ประมาณ 1% ของราคาประเมิน (*ไม่เกิน 200,000 บาท)

4.ค่าประเมินราคาหลักประกัน ประมาณ 0.25% ของราคาประเมิน

5.ค่าทำสัญญาประกันอัคคีภัย ประมาณ 2,000 บาท (*สำหรับเงินกู้ 1 ล้านบาท)

6.ค่าอากรแสตมป์ ประมาณ 0.05% ของวงเงินกู้ใหม่

 

วิธีรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารออมสินอย่างถูกต้อง เสร็จไว ได้ผลดี

 

1.ทำการคำนวณสินเชื่อในสัญญากู้ซื้อบ้านเก่สที่ยังเหลืออยู่แล้วนำมาเปรียบเทียบกับรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารออมสินว่าคุ้มค่าหรือเปล่า!?

2.ติดต่อธนาคารเดิม เพื่อของทำการายการสรุปยอดหนี้เงินกู้ และนำมายื่นให้กับธนาคารออมสิน

3.กรอกเอกสารเพื่อขอทำการยื่นขอรีไฟแนนซ์กับธนาคารออมสิน โดยมีขั้นตอนเหมือนกับการขอสินเชื่อบ้านใหม่ทุกประการ

4.รอผลการอนุมัติจากธนาคาคารออมสิน

5.เมื่อธนาคารออมสินอนุมัตการรีไฟแนนซ์ ทำการติดต่อกับธนาคารเดิม เพื่อนักวันทำการไถ่ถอนที่สำนักงานที่ดิน

6.นัดหมายเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมมสิน เพื่อนัดหมายวันทำสัญญา โดยต้องเป็นวันเดียวกับที่นัดหมายกับธฯาคารเดิมเอาไว้

7.ทำเรื่องโอน ณ สำนักงานที่ดินในเขตบ้านของเราที่ตั้งอยู่ โดยชำระค่าธรรมเนียมต่างๆให้เรียบร้อย

8.หากยอดกู้สูงกว่าราคาไถ่ถอน ธนาคารออมสินจะทำการออกเช็คให้เป็นจำวน 2 ใบ มอบให้กับธนาคารเดิมและกับเจ้าของบ้าน

9.มอบโฉนดบ้านที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินให้กับธนาคารออมสิน

10.เสร็จสิ้นกระบวนการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารออมสิน

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินที่น่าสนใจในปี 2564 มีอะไรกันบ้าง!?

รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน

 

สำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน ที่มีความน่าสนใจในแง่ของการให้บริการและเงื่อนไขที่เรียกได้ว่าแสนตอบโจทย์ในการใช้งานนั้น มีดังต่อไปนี้

1.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน : สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน

 

 • สินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค
 • สินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนการจำนองจากสถาบันทางการเงินอื่น (*ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • สินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่การลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจ

รายละเอียดของสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

 

 • สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว (LT) ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ไม่เกินร้อยละ 90 ของหลักทรัพย์ราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
 • สินเชื่อเงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาทและไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยวงเงินกู้แบบเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งในกรณีที่ใช้ที่ดินอาคารหรือห้องชุด

ระยะเวลาในการชำระของสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

 

 • สินเชื่อเงินกู้ระยะยาวไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องทำการชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี ทบทวนวงเงินทุกปี

 

เงื่อนไขของสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

 

ที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดที่นำมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน ต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น โดยสามารถให้กู้เพื่อไถ่ถอนการจำนองสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจากสถาบันทางการเงินอื่นได้
 • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และต้องเป็นทางสาธารณะประโยชน์ที่รถยนต์สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก
 • ผู้กู้ต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป (*เมื่อรวมอายุเข้ากับระยะเวลาในการชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน

 

2.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน: บ้านผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท

รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน

 

 • สินเชื่อขอกู้เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับผู้ขอสินเชื่อนี้เป็นครั้งแรก
 • ผ่อนชำระได้อย่างยาวนานถึง 40 ปี

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน ผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท

 

 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินปีที่ 1 = 0.010% ต่อปี
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินปีที่ 2-3 = 4.350% ต่อปี
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-0.500% หรือ 5.995% ต่อปี

เงื่อนไขของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน ผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท

 

 • ต้องเป็นผู้ที่มีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุกับการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี (*ยกเว้นเจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้แน่นอน เมื่อรวมอายุของการกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)

 

อยากติดต่อขอข้อมูลและดอกเบี้ยในการ Refinance ธนาคารออมสิน ผ่านช่องทางใดได้บ้าง!?

 

สำหรับคนที่ต้องการอยากที่จะติดต่อขอข้อมูลและดอกเบี้ยในการ Refinance ธนาคารออมสิน สามารถทำได้ผ่าน GSB Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1115 หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

 

บทสรุปส่งท้าย : สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินดีไหม!? น่าใช้บริการหรือเปล่า!?

รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน...

เป็นหนึ่งในสถาบันที่ให้บริการด้านสินเชื่อที่เรียกได้ว่าสมัครใช้บริการกันได้อย่างง่ายดาย โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หลักทรัพย์มากมาย

แถมยังอนุมัติทราบผลได้อย่างง่ายดายอีกด้วย ถ้าหากใครกำลังมองหาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ขอแนะนำว่าควรใส่ธนาคารออมสินเข้าไปเป็นหนึ่งในรายชื่ออันดับต้นๆ รับรองว่าจะไม่ทำให้ต้องผิดหวังกันอย่างแน่นอน

 

 

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
รี ไฟแนนซ์ บัตร เครดิต กรุง ศรี เฟิ ร์ ส ช้อย ส์
สินเชื่อ
รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ดีไหม!? พร้อมแนะนำ [3 สินเชื่อปิดหนี้] ที่น่าสนใจไม่ควรพลาด!
บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สามารถขอรีไฟแนนซ์ได้หรือเปล่า!? บทความนี...