รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธน ชาต
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อยากขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) มีประเด็นอะไรที่น่ารู้บ้าง!? บทความนี้มีคำตอบ

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธน ชาต

 

หลังจากที่ทางธนาคารทหารไทย (TMB) กับธนาคารธนชาต ได้รวมกิจการเข้าด้วยกันกลายเป็นชื่อใหม่ “ธนาคารทหารไทยธนชาต” (TTB) ผลิตภัณฑ์การให้บริการสินเชื่อหลายประเภทเองก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน

ดังนั้น สำหรับคนที่เคยสนใจบริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์ของทั้งสองธนาคาร ขอแนะนำให้ลองมารู้จักกับสินเชื่อรีไฟแนนซ์ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจไม่แพ้ของเดิมเช่นกัน ส่วนจะมีรายละเอียดอะไรกันบ้างนั้นลองมาติดตามสรุปรายละเอียดที่ไม่ควรพลาดจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย

 

สรุปข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธน ชาต

 

เงินเดือนของผู้กู้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
จุดเด่นของสินเชื่อ -ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ

-ขอวงเงินกู้เพิ่มสินเชื่อบ้านแลกเงิน เสริมสภาพคล่องได้ เมื่อทำการรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่น

-ฟรี! ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (*1,000 บาท ต่อปี / ราคาบ้าน 1 ล้านบาท)

-ฟรี! ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

-ฟรี! ค่าจดทะเบียนจำนอง

-อนุมัติง่าย แจ้งผลรวดเร็วภายใน 5-7 วัน ทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารประกอบการสมัครอย่างครบถ้วน

จำนวนเงินกู้ สูงสุด 50 ล้านบาท (*หรือไม่เกินราคาประเมิน 90-95%)
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี
อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี แรก 2.75% / ปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธน ชาต

 

สำหรับคุณสมบัติในการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่ม ดังต่อไปนี้

 

พนักงานบริษัท / ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

 • อายุระหว่าง 20-60 ปี
 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
 • ทำงานอยู่ในสถานที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป

 

เจ้าของกิจการและประกอบธุรกิจส่วนตัว

 

 • อายุระหว่าง 20-60 ปี
 • ประมาณรายได้ต่อเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป (*นับจากวันที่ทำการจดทะเบียนกิจการ)

 

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธน ชาต

 

ในส่วนของเอกสารสำหรับการขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม มีรายละเอียดที่ควรทราบดังต่อไปนี้

 

พนักงานบริษัท / ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด ในกรณีที่ไม่มีสลิปเงินเดือนสามารถใช้หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังอายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

เจ้าของกิจการและประกอบธุรกิจส่วนตัว

 

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น
 • บัญชีรายรับ รายจ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด หรืองบการเงินในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

รี ไฟแนนซ์ บ้าน ธน ชาต

 

เนื่องจากสินเชื่อรีไฟแนนซ์ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) เป็นเงินกู้แบบใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ดังนั้น ขอแนะนำให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้สำหรับยื่นขอกู้ให้ครบถ้วน เพื่อที่จะได้สามารถทำเรื่องกู้ได้ผ่านอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา นส. 3 ก. ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าบ้านหรือหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด อ.ช.23
 • สำเนาใบเสร็จการชำระค่างวดสินเชื่อบ้านที่ต้องการรีไฟแนนซ์ฉบับล่าสุด (*อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาสัญญาเงินกู้จากธนาคารเดิม

 

บทสรุปส่งท้าย : สินเชื่อรีไฟแนนซ์ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) อนุมัติยากหรือเปล่า!?

สินเชื่อบ้าน UOB Refinance

 

สินเชื่อบ้าน UOB Refinance

 

โดยพื้นฐานแล้วหากผู้สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) มีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและมีประวัติเครดิตบูโรที่ดี การสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านให้ผ่านก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปอย่างแน่นอน

แต่.. ถ้าหากใครทำการยื่นสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) แล้วไม่ผ่าน ลองตรวจสอบประวัติเครดิตบูโรของตัวเองกับภาระหนี้สินเดิมของตัวเองก่อนว่ามีมากกว่า 30% หรือเปล่า เพราะหามีหนี้สินจากสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคล บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว ก็จะลดโอกาสในการผ่านการพิจารณาสินเชื่อรีไฟแนนซ์ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ลงอย่างมากเลยทีเดียว...

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
[15 บัตรกดเงินสด] อนุมัติง่าย วงเงินสูงในปี 2021-2022 มีของอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง!?
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
[15 บัตรกดเงินสด] อนุมัติง่าย วงเงินสูงในปี 2021-2022 มีของอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง!?
มาทำความรู้จักกับ 15 บัตรกดเงินสดว่ามีของอะไรบ้างที่น่าสนใจ ควรค่ากับก...
บัตรเครดิตออมสินผ่านยากไหม สมัครออนไลน์อย่างไร มาฟังประสบการณ์จากชาว Pantip
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตออมสินผ่านยากไหม สมัครออนไลน์อย่างไร มาฟังประสบการณ์จากชาว Pantip
บัตรเครดิตออมสินออนไลน์ ทางเลือกสมัครใหม่ของคนรักความสะดวกสบาย  ใครอยก...