รี ไฟแนนซ์ บ้าน จาก 2 คน เป็น คน เดียว
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

การกู้บ้านร่วมกัน 2 คนคืออะไร?

รี ไฟแนนซ์ บ้าน จาก 2 คน เป็น คน เดียว

 

การกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้านนั้นคือการเซ็นสัญญากู้สินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน แต่การกู้ร่วมซื้อบ้านนั้นถือเป็นการค้ำประกันรูปแบบหนึ่งเพราะผู้กู้ร่วมจะต้องมีคุณสมบัติเพียงพอเช่นเดียวกับผู้กู้หลักในการผ่อนชำระหนี้ (มีหลักฐานรายได้ที่ชัดเจน ประวัติการชำระหนี้ดี รายได้มากพอที่จะแบกรับภาระหนี้ได้)

ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้กู้ร่วมมักเป็นคนที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เพราะการกู้ร่วมกันถือเป็นภาระหนี้ที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง หากเป็นบุคคลอื่นมากู้ร่วมกันก็จะต้องมีกฎเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไปค่ะ

มีผู้กู้ 2 คนแล้วกรรมสิทธิ์บ้านเป็นของใคร?

รี ไฟแนนซ์ บ้าน จาก 2 คน เป็น คน เดียว

 

เมื่อมีผู้กู้รีไฟแนนซ์บ้าน 2 คน ทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมจะต้องรับผิดชอบหนี้ร่วมกันและมีกรรมสิทธิ์เท่ากันคนละครึ่ง ถึงแม้ว่าจะผ่อนมากน้อยไม่เท่ากันก็ตามค่ะ เช่น นายเอ เงินเดือน 20,000 บาท นายบี เงินเดือน 50,000 บาท รวมทั้งหมดแล้วนายเอและนายบีจะมีความสามารถในการกู้เท่ากับ 70,000 บาท แต่นายบีเป็นผู้ผ่อนชำระหนี้แต่เพียงผู้เดียว กรณีนี้ก็ยังคงจะถือว่านายเอเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อีกครึ่งหนึ่งอยู่ดีค่ะ

เปลี่ยนจากการกู้บ้านร่วมกัน 2 คน เป็นผ่อนคนเดียวอย่างไรได้บ้าง? ใช้การรีไฟแนนซ์ได้ไหม?

รี ไฟแนนซ์ บ้าน จาก 2 คน เป็น คน เดียว

 

การเปลี่ยนจากการกู้บ้านร่วมกันแล้วจะเปลี่ยนเป็นผ่อนชำระคนเดียวได้หรือไม่ ตอบได้เลยค่ะว่าได้ โดยจะมีวิธีที่แนะนำอยู่ 2 วิธีด้วยกัน จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

1 เปลี่ยนจากการกู้บ้านร่วมกัน 2 คน เป็นผ่อนคนเดียว : ถอนชื่อผู้กู้ร่วม

รี ไฟแนนซ์ บ้าน จาก 2 คน เป็น คน เดียว

 

กรณีที่ทั้งสองฝ่าย (ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม) ตกลงกันได้ว่ากรรมสิทธิ์จะเป็นของใครก็สามารถให้อีกฝ่ายเซ็นยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยค่ะ โดยสามารถดำเนินการถอนชื่อผู้กู้ร่วมที่ธนาคารออกและไปเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จ แต่หากอีกฝ่ายไม่ยินยอมจะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะ โดยการถอนชื่อผู้กู้ร่วมก็จะมีค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ดังนี้ค่ะ

 

-ค่าธรรมเนียม 2% จากราคาประเมินทุนทรัพย์เฉพาะส่วนที่โอน

 

-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

 

-ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% (รวมภาษีท้องถิ่นแล้ว)

 

-ค่าอากรแสตมป์ 0.5%

 

ทั้งนี้หากธนาคารประเมินว่าหากเหลือผู้กู้เพียงคนเดียวแล้วไม่มีความสามารถเพียงพอในการผ่อนต่อ ทางธนาคารก็อาจไม่อนุมัติได้ค่ะ และอาจต้องหาผู้กู้ร่วมใหม่หรือรีไฟแนนซ์ธนาคารใหม่แทน

2 เปลี่ยนจากการกู้บ้านร่วมกัน 2 คน เป็นผ่อนคนเดียว : รีไฟแนนซ์เพื่อขอกู้คนเดียว

รี ไฟแนนซ์ บ้าน จาก 2 คน เป็น คน เดียว

 

กรณีที่ตกลงกันไม่สามารถตกลงดำเนินการถอนชื่อผู้กู้ร่วมตามข้อ 1 ได้ ก็สามารถใช้วิธียื่นรีไฟแนนซ์เพื่อขอกู้คนเดียวได้ค่ะ หากมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ก็ดำเนินการได้เลยทันที (โดยต้องมีผู้กู้ร่วมมาเซ็นยินยอมโอนบ้านให้) และมีค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์เล็กน้อยคือ

 

-ค่าประเมินราคา

 

-ค่าจดจำนอง

 

-ค่าอากรแสตมป์0.5%

 

-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของธนาคาร

 

แต่การรีไฟแนนซ์บ้านจากการกู้ร่วม 2 คนมาเป็นคนเดียวนับว่าเป็นการซื้อกรรมสิทธิ์อีกครึ่งหนึ่งจากผู้กู้ร่วม มานับเป็นก้อนใหม่ก้อนเดียว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการรีไฟแนนซ์ปกติค่ะ จึงควรคิดให้ดีก่อนจะกู้ร่วมกับใครหรือจะรีไฟแนนซ์จาก 2 คนเป็นคนเดียวก็ต้องทบทวนดูให้ดีค่ะ

 

นอกจากนี้ใช่ว่าการเปลี่ยนจากการกู้ 2 คนมาเปลี่ยนเป็นคนเดียวด้วยการรีไฟแนนซ์จะไม่สามารถทำได้ทุกธนาคารนะคะ บางธนาคารก็ยังต้องการให้มีผู้กู้ 2 คนตามเดิม ธนาคารที่รองรับการรีไฟแนนซ์โดยเปลี่ยนผู้กู้จาก 2 คนมาเป็นคนเดียวก็เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงเทพ เป็นต้นค่ะ อย่างไรก็ดีเพื่อนๆ ลองตรวจสอบกับทางธนาคารเพื่อความแน่ใจอีกครั้งก็จะแน่นอนที่สุดค่ะ

 

บทส่งท้ายกับผู้เขียน : รีไฟแนนซ์เพื่อเปลี่ยนการกู้บ้านจาก 2 คนเป็นคนเดียวทำได้ง่าย!

สินเชื่อบุคคล ซิตี้

 

สินเชื่อบุคคล ซิตี้

 

ใครที่ต้องการเปลี่ยนจากการกู้บ้านจาก 2 คน ไปเป็นคนเดียวก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าจะทำไม่ได้ การรีไฟแนนซ์และการถอนชื่อผู้กู้ก็เป็นทางเลือกที่สามารถทำได้แน่นอน เพียงแต่จะมีค่าบริการ ค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มขึ้นมาค่ะ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ