รีไฟแนนซ์บ้านกรุงศรี
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

 สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย ตัวเลือกชั้นเยี่ยมของคนอยากรีไฟแนนซ์ประจำปี 2563

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย

 

กำลังมองหาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกันอยู่หรือเปล่า...!? ถ้าหากใครที่กำลังมองหาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านที่จะช่วยลดอัตราดอกเบี้ยการชำระคืนด้วยการปิดหนี้ แล้วยกยอดไปทำการผ่อนกับสถาบันทางการเงินใหม่ที่มอบเงื่อนไขใหม่ที่ดีกว่าเดิม พร้อมกับรับข้อเสนอที่ดีกว่าอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าและระยะเวลาในการผ่อนที่ยาวนานมากกว่า อยากขอแนะนำให้ลองแวะมาทำความรู้จักกับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย ที่รับรองว่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แสนน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ส่วนสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทยจะมีความน่าสนใจเพียงใดกันบ้างนั้น มาติดตามอ่านพร้อมกันจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย...

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย : KTB Refinance Home Loan

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย

 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย เป็นสินเชื่อเงินกู้เพื่อไถ่ถอนการจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันทางการเงิน หรือไถ่ถอนการจำนองที่ดิน ไปพร้อมกับการนำไปใช้สร้างบ้านในเวลาเดียว โดยหนี้เดิมจะต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ในการสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย สามารถขอทำการกู้เพิ่มในคราวเดียวกัน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือใช้จ่ายแบบอเนกประสงค์ (*สินเชื่อส่วนเพิ่มมีสองแบบคือ Term Loan และ Revolving Loan)

เงื่อนไขของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย

 

ใช้ที่อยู่อาศัยที่ทำการรีไฟแนนซ์ หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตเป็นหลักประกันในการขอกู้ยืมสินเชื่อ

 

วงเงินกู้ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย

 

 • ที่ดินพร้อมบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันทางการเงินอื่น ราคาซื้อขายไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินกู้ ตามยอดหนี้คงค้างแต่ไม่เกิน 90% ยกเว้นอาคารชุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหรือซื้อขายจริงที่ต่ำกว่า
 • ที่ดินพร้อมบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันทางการเงินอื่น ราคาซื้อขายเกิน 10 ล้านบาท ขึ้นไป วงเงินกู้ ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน หรือซื้อขายที่ต่ำกว่า

ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย สามารถทำการผ่อนชำระได้อย่างยาวนาน โดยสูงสุดไม่เกิน 30 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้และผู้กู้ร่วมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย

 

 • เป็นผู้ที่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำแน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอที่จะทำการชำระเงินกู้ได้
 • บรรลุนิติภาวะ มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม เมื่อร่วมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย จะต้องไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์ (*ยกเว้นบางหน่วยงาน เช่น ข้าราชการ อัยการ ผู้พิพากษา) หากมีผู้กู้ร่วม ให้ทำการนับจากอายุของผู้กู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่วางเอาไว้
 • ต้องไม่เคยมีประวัติในการผิดชำระหนี้มาก่อน (*ในกรณีที่เคยมีการผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้จะต้องแสดงเอกสารที่ให้เห็นว่ามีการปรับปรุงหนี้ และได้ทำการชำระหนี้เสร็จสิ้น ณ วันที่ทำการพิจารณาสินเชื่อเอาไว้ในใบคำร้องขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทยด้วย)

 

หลักฐานและเอกสารสำคัญที่ใช้ในการประกอบการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาแสดงรายการบัญชีเงินฝาก และหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณีที่ขอทำการรีไฟแนนซ์ห้องชุด) ที่นำมาใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จำการก่อสร้าง และใบอนุญาตในการปลูกสร้างอาคาร
 • รูปถ่ายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ ที่จะนำมาขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย
 • สำเนาใบรายการบัญชีเงินกู้ สำเนาหนังสือสัญญากู้ และสำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์

 

อยากขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย ทำผ่านช่องทางใดได้บ้าง!?

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย

 

 • สำหรับคนที่ต้องการอยากที่จะขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย ก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ : 1551
 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ktb.co.th

 

บทสรุปส่งท้าย : สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย KTB Refinance Home Loan ดีไหม!?

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย

 

          จากข้อมูลในข้างต้นจะเห็นได้ว่า... สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย เป็นหนึ่งในบริการสินเชื่อที่สมัครได้ไม่ยาก แถมยังสะดวกเพราะสามารถที่จะทำการติดต่อขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทยได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศได้อีกด้วย ถ้าหากใครยังไม่มีตัวเลือกของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านในดวงใจ เชื่อว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างแน่นอน...

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ