รีไฟแนนซ์ธนาคารไหนดี บทความนี้ขอแนะนำ 4 สินเชื่อรีไฟแนนซ์สุดปัง
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

รีไฟแนนซ์ธนาคารไหนดี!? กับ 4 สินเชื่อสุดปัง! ห้ามพลาด

 

รี ไฟแนนซ์ ทิ ส โก้

 

เชื่อว่าหลายท่านมีความปวดหัว...กับการเลือกสักธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อจะยิ่นกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ด้วยจุดเด่นของแต่ละโปรโมชั่นที่ปล่อยออกมาช่างดึงดูดใจจนทำให้ผู้บริโภคเกิดอาการลังเลว่าจะเลือกไปธนาคารหรือสถาบันการเงินไหนดี ในบทความนี้ได้คัดสรร 4 สินเชื่อรีไฟแนนซ์จากธนาคารดังมาให้ท่านแล้ว จะมีอะไรบ้างตามไปอ่านต่อด้านล่างกันได้เลยค่ะ

 

รีไฟแนนซ์ธนาคารไหนดี บทความนี้ขอแนะนำ 4 สินเชื่อรีไฟแนนซ์สุดปัง : สินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต จากธนาคาร Citi

 

สินเชื่อแรกที่อยากแนะนำจากธนาคารซิตี้แบงค์ ที่มีจุดเด่นเรื่องการอนุมัติไวในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำและยังสามารถสมัครออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ใช้เอกสารไม่มาก ระยะเวลารออนุมัติจึงค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่น

 

คุณสมบัติผู้ยื่นกู้

 

1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป โดยรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

2. ต้องเป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป โดยมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับผู้ยื่นกู้ที่เป็นพนักงานบริษัท

3. หากเป็นผู้ดำเนินธุรกิจต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี

4. สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่มีรายได้ น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ/บัตรกดเงินสด รวมถึงที่อยู่ในระหว่างการยื่นขอกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 3 แห่งและจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

 

เอกสารประกอบการยื่นกู้

 

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกและสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

4. สำหรับท่านผู้เป็นเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

 

อัตราดอกเบี้ย

 

1. สำหรับลูกค้าโปรแกรมปกติดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 15.99% สูงสุด 28% ต่อปี

2. สำหรับลูกค้าโปรแกรมสุดคุ้มสำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือนหรือสำหรับท่านผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ได้รับอัตราพิเศษลดลงสูงสุดถึง 3%  

 

รีไฟแนนซ์ธนาคารไหนดี บทความนี้ขอแนะนำ 4 สินเชื่อรีไฟแนนซ์สุดปัง : สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน จากธนาคารกสิกรไทย

 

 

ต่อกันด้วยสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่อยากแนะนำประเภทที่สอง เป็นสินเชื่อเพื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำทำให้รายจ่ายที่เคยมีประหยัดขึ้น ที่สำคัญท่านสามารถยื่นกู้เพิ่มเติมจากยอดคงค้างที่มีต่อสถาบันการเงินเดิมไดและรู้ผลอนุมัติภายใน 3 วันเท่านั้น โดยสินเชื่อรีไฟแนนซ์กสิกรไทยมีประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับดังนี้

1. บ้านเดี่ยว

2. ทาวน์เฮ้าส์

3. อาคารพาณิชย์

4. ห้องชุด

โดยทางธนาคารกสิกรไทยได้ให้ระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานสูงสุดถึง 30 ปีกับวงเงินสูงสุดถึง 100% จากราคาประเมินของหลักทรัพย์ค้ำประกัน หากยื่นเอกสารครบถ้วนก็สามารถทราบผลเบื้องต้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว

 

คุณสมบัติผู้ยื่นกู้

 

1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. ต้องเป็นผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไปแต่อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

3. ในกรณีกู้เดี่ยว ท่านจะต้องเป็นผู้มีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป

4. ในกรณีกู้ร่วม ท่านผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมต้องมีรายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป

5. ในกรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือน

6. ในกรณีเป็นผู้ประกอบการหรือาชีพอิสระ ต้องประกอบธุรกิจ/อาชีพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

7. หากมีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน

8. ท่านผู้กู้จะต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน

 

รีไฟแนนซ์ธนาคารไหนดี บทความนี้ขอแนะนำ 4 สินเชื่อรีไฟแนนซ์สุดปัง : สินเชื่อบ้านสุขสันต์ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

รีไฟแนนซ์ ธอส.

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อสุดท้ายที่อยากแนะนำนั่นคือ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจากธอส. โดยให้วงเงินตามเกณฑ์รายได้ของท่านผู้ยื่นกู้หรือตามหลักประกันที่ท่านผู้ยื่นกู้นำมาค้ำแต่ต้องเป็นไปตามระเบียบของธนาคาร โดยสินเชื่อนี้มีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่นและระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือนและไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี สำหรับท่านที่เป็นข้าราชการตุลาการ อัยการหรืออื่น ๆที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณสมบัติผู้ยื่นกู้

 

1. ต้องเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป

2. หรือเป็นลูกค้ารายย่อย (MOU) ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธุรกิจเอกชนที่หน่วยงานทำข้อตกลงความร่วมมือกับ ธอส.

3. ต้องเป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสารประกอบการยื่นกู้

 

1. สำหรับพนักงานประจำ

1.1  ต้องมีใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ

1.2  ต้องมีสลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

1.3. หากทำอาชีพประจำต้องมีสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

2. สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

2.1 สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

2.2  สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

2.3 หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

2.4 รูปถ่ายกิจการ

2.5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 

1. สำเนาสัญญากู้เงินและสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)

2. ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)

3. หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

4. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

5. ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม

6. แบบแปลน

7. ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

 

รีไฟแนนซ์ธนาคารไหนดี บทความนี้ขอแนะนำ 4 สินเชื่อรีไฟแนนซ์สุดปัง : สินเชื่อรีไฟแนนซ์ส่วนบุคคล จากธนาคารออมสิน

 

รีไฟแนนซ์ออมสิน

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่อยากแนะนำสินเชื่อที่สามนั่นคือ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ส่วนบุคคลจากธนาคารออมสิน ที่ให้สิทธิ์ผ่อนชำระนานถึง 48 เดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 8.5% ต่อปีสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้มีรายได้ประจำ ดอกเบี้ย 10.5% ต่อปีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระแถมยังฟรีค่าธรรมเนียม โดยมีรายได้ขั้นต่ำเพียง 15,000 บาทเท่านั้น วงเงินขั้นต่ำที่อนุมัติอยู่ที่ 10,000 บาทและวงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาทค่ะ

 

คุณสมบัติผู้ยื่นกู้

 

1. บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

กรณีผู้มีรายได้ประจำ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี

กรณีเจ้าของกิจการ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี

2. หากมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ต้องมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับจากสถาบันการเงินอื่นหรือผู้ประกอบธุรกิจที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอยู่แล้วไม่เกิน 2 แห่ง

3. หากเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

4. หากเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

5. หากเป็นเจ้าของกิจการ  ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

 

รีไฟแนนซ์ธนาคารไหนดี บทความนี้ขอแนะนำ 4 สินเชื่อรีไฟแนนซ์สุดปัง : บทส่งท้าย

 

สินเชื่อบ้าน ธอส. 2563

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับข้อมูลของ 5 สินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่ทางเรารวบรวมมาเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ การรีไฟแนนซ์มีข้อดีอยู่มากมายแต่ข้อจำกัดก็มีด้วยเช่นกัน ดังนั้นท่านจึงควรพิจารณาให้หลากหลายธนาคาร หลากหลายโปรโมชั่นถึงเงื่อนไขที่ธนาคารตั้งไว้ว่าเหมาะสมกับตัวท่านหรือไม่ ถ้าหากว่าไม่ติดขัดในคุณสมบัติข้อใด ก็เริ่มเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อทำไปยื่นขออนุมัติ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้านะคะ

 

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
อิออน กดตู้ไหนได้บ้าง อิออน กดเงินสดตู้ไหนได้บ้าง ตู้ ATM อิออน ใกล้ฉัน อิออน กดตู้อะไรได้บ้าง
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตอิออน (Aeon) กดเงินสดผ่านตู้ ATM ธนาคารอะไร ตู้ของอิออนมีที่ไหนกันบ้าง!?
อยากใช้บัตรเครดิตอิออน (Aeon) กดเงินสด กดตู้ ATM ไหนได้บ้าง ตู้ใกล้ฉัน...
บัตรกดเงินสดธนาคารธนชาต Thanachard
ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด
สั่งเงินสดได้ดังใจ ด้วยบัตรกดเงินสดธนาคารธนชาต Thanachard Flash Plus มีดีอย่างไรมาฟังชาว Pantip กัน!
กดเงินด่วนแบบไม่ต้องกวนใครด้วยบัตรกดเงินสดธนาคารธนชาต Flash Plus ที่ชา...