ทำความรู้จัก 5 ประกันสุขภาพ axa ข้อเสนอดีๆที่ไม่ควรพลาด
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

Contents

ประกันสุขภาพ AXA ที่คนอยากประกันสุขภาพให้ดี ไม่ควรพลาด!

 

ประกัน สุขภาพ axa

เรื่องสุขภาพ...มักเป็นความกังวลลำดับต้นๆของผู้คนไม่ว่าจะยุคไหน โดยเฉพาะกับปัจจุบันนี้ที่โรคภัยร้ายแรงมีมากมาย หลายท่านจึงเริ่มนึกถึงการทำประกันสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากราคาของค่ารักษาพยาบาลไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ในบทความนี้จะกล่าวถึงประกันสุขภาพของ AXA บริษัททึ่มีชื่อเสียงมายาวนาน จะมีข้อเสนอใดน่าสนใจบ้าง ตามไปอ่านด้านล่างกันเลยค่ะ

 

ทำความรู้จัก 5 ประกันสุขภาพ axa : แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ/ สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส

ประกัน สุขภาพ axa

 

ประกันสุขภาพประเภทแรกจากแอกซ่า (AXA) เป็นกรมธรรม์ที่ตามทันเหตุการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ที่ถ้าหากท่านซื้อกรรมธรรม์ก่อน 31 ธันวาคม 2563 หรือก่อนสิ้นปีนี้จะได้รับความคุ้มครองถ้าหากเจ็บป่วยจากโคโรน่าไวรัส (COVID-19)ในทันที แตกต่างจากประกันสุขภาพบริษัทอื่นที่ต้องมีระยะเวลารอ 30 วัน โดยประกันสุขภาพ axa ถือว่ามีเครือข่ายโรงพยาบาลมากที่สุดในประเทศไทยทำให้มั่นใจได้ว่าไปที่ไหนก็จะเบิกได้อย่างแน่นอน ซึ่งเบี้ยประกันสุขภาพนี้เริ่มต้นเพียงแค่ 4,000 บาทต่อปีแต่จะความคุ้มครองสูงถึงครั้งละ 750,000 บาทค่ะ

 

สิทธิประโยชน์การคุ้มครองจากประกันสุขภาพ AXA

 

1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

2. คุ้มครองการรักษาพยาบาล และศัลยแพทย์ กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)

3. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกกรณี ล้างไตจากไตวายเรื้อรังและการรักษามะเร็ง

4. การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ

5. ค่าชดเชยในการจัดการงานศพ กรณีเสียชิวีตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

6. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉินสำหรับอุบัติเหตุ

7. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนเกินผลประโยชน์ร้อยละ 90

8. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญพิเศษที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

9. ขยายความคุ้มครองทั่วโลกกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที

10. สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 25,000 บาท

 

ทำความรู้จัก 5 ประกันสุขภาพ axa : อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์คลูซีฟ

 

ประกัน สุขภาพ axa

 

ประกันสุขภาพประเภทที่สองจากแอกซ่า (AXA) กรมธรรม์ที่จะช่วยให้ท่านอุ่นใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลก ด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์และอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงตลอดการเดินทางในต่างประเทศ ประกันสุขภาพแอกซ่าจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยใน รวมถึงคุ้มครองค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์รวมไปถึงค่าปรึกษาแพทย์ เรียกได้ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่น้อย

 

สิทธิประโยชน์การคุ้มครองจากประกันสุขภาพ AXA

 

1. หนึ่งในแผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด

2. อาณาเขตคุ้มครอง ทั่วโลก

3. เบี้ยประกันมีความมั่นคงที่สูง

4. จำนวนเงินผลประโยชน์ต่อปี สูงสุดถึง 48,000,000 บาท

5. แผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย (ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่สมัคร)

6. ระยะเวลารอคอยความคุ้มครองด้านการตั้งครรภ์สั้นเพียง 280 วัน

7. คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร

8. คุ้มครองการตรวจสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนป้องกันโรค

9. คุ้มครองค่ารังสีบำบัด, ค่าเคมีบำบัด การล้างไตแบบผู้ป่วยนอก

10. ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลฉุกเฉินนอกประเทศ

11. คุ้มครองการรักษาแบบประคับประคอง

12. อาณาเขตคุ้มครองเอเซีย รวมถึงประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และขยายความคุ้มครองทั่วโลกกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที

13. สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 25,000 บาท

 

ทำความรู้จัก 5 ประกันสุขภาพ axa : แอกซ่า สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม/ แคร์ ออพติมั่ม พลัส

ประกัน สุขภาพ axa

 

ประกันสุขภาพประเภทที่สามจากแอกซ่า (AXA) กรมธรรม์ที่จ่ายเต็มวงเงินแบบเหมาจ่าย (เปรียบเทียบกับกรรมธรรม์ประกันสุขภาพอื่น) โดยให้วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 20 ล้านบาท คุ้มครองค่าห้อง ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่าใช้อื่นๆขณะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล รวมไปถึงการปลูกถ่ายอวัยวะและอวัยวะเทียมนอกจากนั้นแอกซ่ายังให้ความคุ้มครองคุณขณะเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วยค่ะ 

สิทธิประโยชน์การคุ้มครองจากประกันสุขภาพ AXA

 

1. คุ้มครองการรักษาพยาบาล และศัลยแพทย์ กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ค่าห้อง และค่าอาหารรายวัน (IPD)

2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ

3. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกกรณี ล้างไตจากไตวายเรื้อรัง และการรักษามะเร็ง

4. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปลูกถ่ายกระดูกสันหลัง หัวใจ ไต ตับ และปอด

5. ผลประโยชน์สำหรับโรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดในสมองหรือได้รับการผ่าตัดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

6. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

7. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางนอกประเทศ (กรณีฉุกเฉิน)

8. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉิน สำหรับอุบัติเหตุ

9. ค่าบริการทางทันตกรรมอันเกิดจากอุบัติเหตุ

10. การแท้งบุตรเนื่องจากอุบัติเหตุ

11. การบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

12. ขยายความคุ้มครองทั่วโลกกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที

13. ค่าชดเชยในการจัดการงานศพ กรณีเสียชิวีตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

14. สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 25,000 บาท

 

ทำความรู้จัก 5 ประกันสุขภาพ axa : AXA Compulsory Insurance for Long Stay Visa

ประกัน สุขภาพ axa

 

ประกันสุขภาพประเภทที่สี่จากแอกซ่า (AXA) กรมธรรม์สำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีหรือมากกว่า ที่เป็นผู้ประสงค์ขอยื่นวีซ่าพำนัก (ระยะยาว) ในประเทศไทย ครอบคลุมถึงวีซ่าเกษียณอายุ 1 ปี (Non-Immigrant Visa "O-A" (Long Stay 1 year) และพำนักระยะยาว 10 ปี (Non-Immigrant Visa "O-X" (Long Stay 10 years) ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่าพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และในกรณีผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท 

 

สิทธิประโยชน์การคุ้มครองจากประกันสุขภาพ AXA

 

1. สำหรับการยื่นขอวีซ่าเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว (Long Stay Visa O-A,O-X ระยะเวลา 10 ปี)

2. คุ้มครองการรักษาพยาบาล กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน สูงสุดถึง 600,000 บาท

3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 80,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนเกินผลประโยชน์ร้อยละ 90

5. คุ้มครองการรักษาแบบผู้ป่วยนอกสูงสุดปีละ 45,000 บาท

6. ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ (โดยไม่ใช้ตารางผ่าตัดต่อครั้ง) สูงสุดถึง 60,000 บาท/ครั้ง

7. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการล้างไตกรณีไตวายเรื้อรัง และการรักษาโรคมะเร็งที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) สูงสุดถึง 80,000 บาท

8. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย สูงสุด 20,000 บาท

ทำความรู้จัก 5 ประกันสุขภาพ axa : ประกันมะเร็งแอกซ่า

ประกัน สุขภาพ axa

 

ประกันสุขภาพประเภทสุดท้ายจากแอกซ่า (AXA) กรมธรรม์สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลหากว่าตรวจพบโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นแบบ ‘เจอแล้วจ่าย’ มาพร้อมทุนประกันภัยสูงสุด 900,000 บาท ที่สำคัญสมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน รวมถึงไม่ถามประวัติสุขภาพคนในครอบครัว ไม่เพียงเท่านั้นยังให้ความคุ้มครองเมื่อตรวจเจอมะเร็งทุกชนิด ทั้งระยะลุกลามและไม่ลุกลาม เรียกได้ว่าสบายใจ หายห่วงค่ะ

 

สิทธิประโยชน์การคุ้มครองจากประกันสุขภาพ AXA

 

1. ตรวจเจอมะเร็ง จ่ายเงินก้อนทันที 100% ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 900,000 บาท

2. คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ ทั้งลุกลามและไม่ลุกลาม

3. ขยายความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกัน

4. สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

5. ซื้อผ่านออนไลน์ รับกรมธรรม์ทันทีผ่านอีเมล พร้อมรับความคุ้มครองทันที

6. สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 25,000 บาท (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)

7. เฉพาะสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 1 - 65 ปี

8. หากซื้อแผนครอบครัว จะได้ฟรีกรมธรรม์คุ้มครองบุตรอายุ 1-22 ปี ที่ยังไม่สมรส

9. ขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยได้ถึง 30 วันในปีต่ออายุกรมธรรม์

 

ทำความรู้จัก 5 ประกันสุขภาพ axa ข้อเสนอดีๆที่ไม่ควรพลาด : บทส่งท้าย

 

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับประกันสุขภาพ AXA ที่ทางเรารวบรวมข้อมูลมาให้ มีข้อเสนอน่าสนใจมากมายเลยใช่ไหมคะ แต่ทั้งนี้ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต่อความต้องการของท่านและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถยอมรับได้หรือไม่ อย่าลืมดูว่าสิทธิประโยชน์มีอะไร ขอบเขตของความคุ้มครองและข้อจำกัด ถ้าหากว่าตรงตามวัตถุประสงค์ก็อย่ารีรอที่จะทำประกันเพราะ สุขภาพเป็นสิ่งที่รอไม่ได้นะคะ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

อย่าลืมกดติดตามอัพเดตบทความและสาระดีดีกันนะ

บทความแนะนำ
บัตรเครดิตกสิกร ซื้อของออนไลน์ไม่ได้ทำไงดี? บทความนี้มีคำตอบ
ธนาคาร/สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเครดิตกสิกร ซื้อของออนไลน์ไม่ได้ทำไงดี? บทความนี้มีคำตอบ
ใครเป็นเจ้าของบัตรเครดิตกสิกร แล้วเกิดปัญหาซื้อของออนไลน์ไม่ได้!? แล้ว...